ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / Z-144
Z-144OCR návodu Z-144

TESLA
ELTOS
STÁTNÍ
PODNIK
DIZ

SAPI-1


APLIKAČNÍ PŘÍRUČKAZ-144Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Bezpečnostní požadavek
 10. Z-144 zapojení X1
 11. Z-144 zapojení X2
 12. Z-144 zapojení X3
 13. Rozpiska součástí Z-144
 14. Rozložení součástek Z-144

Přílohy:

 1. Schéma Z-144


 1. Úvod
 2. Jednotka Z-144 "Budič IOB-1 sběrnice" je v systému CHP 3000 využívána k propojení až čtyř sběrnic IOB-1 se sběrnici ARB-1.

  Výstupní svorky jednotky Z-144 (konektory X2,X3) jsou určeny k propojení s výstupními svorkami jednotky Z-143 (konektory X2,X3).

  Na výstupy jednotky Z-143 (konektory X2,X3) je možno připojit max. 4 jednotky Z-144. Poslední z nich (na konci vedení) je osazena zakončovacími děliči (R1-R62).

  Výstupní svorky jednotky Z-144 (konektor X1) vytváří sběrnici IOB-1. Každý z výstupních signálů jednotky Z-144 (sběrnice IOB-1) je možno zatížit až 30 vstupy logiky TTL (max. 50mA při úrovni L).

  Propojení jednotek Z-143 - Z-144 je nutno provést vodiči Vfdp 90 o charakteristické impedanci 90Ω.

  Mikropočítačový systém CHP 3000 byl vyvinut v Chemoprojektu, odštěpném závadě Praha 9 - Satalice.

  Účelem aplikační příručky je poskytnout uživateli základní informace pro instalaci a použití jednotky Z-144. 3. Technické parametr
 4. Napájení jednotky:+5V +-0,25V
  Odběr proudu při plném osazení:   +5V/1,1A
  Rozměr desky:140 x 150 x 15 mm
  Hmotnost:130 g
  Počet modulů:1
  Počet integrovaných obvodů:15
  Volba adres:prostřednictvím přepínačů 5. Instalace
 6. Před instalací jednotku Z-144 zkontrolujeme, zda nedošlo během přepravy nebo skladování k mechanickému poškození desky nebo konektorů.

  Jednotku Z-144 "Budič IOB-1 sběrnice" je možno připojit pouze na sběrnici typu IOB-1.

  Po zasunutí jednotky Z-144 do vany a připojení na sběrnici kontrolujeme, zda nedošlo k nedovolenému zatížení sběrnice. 7. Popis funkce
 8. Jednotka Z-144 "Budič IOB-1 sběrnice" je připojena konektory X2,X3 kabelem na konektory X2,X3 jednotky Z-143 "Kanál IOB-1 sběrnice". Výstupy jednotky Z-143 jsou navrženy tak, že je možno na ně připojit paralelně až 4 jednotky Z-144. Tímto propojením vzniká kanál IOB-1 sběrníce. Poslední ze 4 možných jednotek Z-144 připojených na tento kanál je zakončena děliči, které zajišťují impedanční přizpůsobení k vedení. Vedení je zprostředkováno vodičem VFDP90 o charakteristické impedanci 90Ω.

  Adresní část A0 - A7, datová část D0 - D7 a signály STSB, /M1, /RES, fi2, /INTA, /IOR, /IOW, kanálu IOB-1 sběrnice jsou impedančně odděleny obvody IO1 až IO4 a IO6 až IO9 (MH 3216).Výkonové výstupy "B" obvodů IO1 až IO4 a IO6 až IO7 jsou spolu se signály RDY, /RTL, /INT0 až /INT7 vyvedeny na konektor X1 jednotky Z-144, který je připojen na vytvářenou sběrnici IOB-1. Výkonové výstupy "B" těchto obvodů pak generují příslušné signály pro IOB-1 sběrnici jimi vytvářenou.

  Signály RDY, /RTL, /INT0 až /INT7 jednotkou procházejí, přičemž /INT0 až /INT7 jsou zároveň sečítány obvodem složeným z IO13, IO14 (UCY 7414), SP9 až SP16 a R75. Vzniklý součet /INT je vyveden na špičku konektoru X2.

  Přepojovací pole realizované obvody IO12 a částečně obvodem IO13 (UCY 7417) a spínači SP1 až SP8 umožňuje přiřadit jednotce kteroukoliv adresu sběrnice (vany) a současně kteroukoliv adresu dotazu na vektor přerušení nebo součet několika adres.

  Podobně jako u jednotky Z-143 "Kanál IOB-1 sběrnic" je adresní prostor adres A0 až A7 rozdělen do 4 částí (van) po 64 adresách.Vany jsou označeny čísly 0,1,2,3 a volba adresy vany se provádí spínači SP1 až SP4.K volbě adresy dotazu na vektor přerušení jsou určeny spínače SP5 až SP8.

  Při dotazu na vektor přerušeni jsou aktivovány obvody IO10, IO11 (MH 3216), které připojují na datovou sběrnici D0 - D7 přerušovací úrovně /INT0 až /INT7 a podávají tak informaci o příslušné žádosti na přerušení. 9. Programování
 10. Volbu adresy sběrnice (vany), adresy dotazu na vektor přerušení a připojení jednotlivých vektorů přerušení signál /INT umožňují přepínače SP1 až SP16.

  1. Volba adresy sběrnice (vany)

  2. Přepínač   Adresa sběrnice   Adresní pole
   SP 1004H - 3FH
   SP 2140H - 7FH
   SP 3280H - BFH
   SP 43C0H - FFH

  3. Volba adresy dotazu na vektor přerušení

  4. Přepínač   Adresa dotazu
   SP 500H
   SP 601H
   SP 702H
   SP 803H

  5. Sumarizace přerušovacích úrovní

  6. Přepínač   Úroveň
   SP 9/0
   SP 10/1
   SP 11/2
   SP 12/3
   SP 13/4
   SP 14/5
   SP 15/6
   SP 16/7 11. Testování
 12. Jednotka Z-144 je ve výrobním závodě testována pomocí testovacího programu TES144. 13. Údržba
 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektorů. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice je nutno zkontrolovat zda nejsou špičky konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje
 16. Pracovní podmínky:teplota okolí...+5°C až +40°C
  relat. vlhkost...40 – 80%. při 30°C
  prostředí...neklimatizované,
  bez agresivních plynů a par
  atmosfér.tlak...84 - 107 kPa
  prašnost...max. 1mg/m3
  částice max. 10 µm
  vibrace-odolnost..0.1 mm při 25 Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.

  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060.

  Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený dle § 4 vyhlášky 50/78Sb.

  Skladováni:

  skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný bez mechanických otřesů a chemických vlivů, skladovací teplota musí být v rozmezí -5 až +35 °C a relativní vlhkost max. 75%, výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu, při vybalování systému (zvláště v zimním období) je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4-5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek.

  Záruka:

  dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla mechanicky poškozena hrubým, nebo neodborným zásahem. 17. Bezpečnostní požadavek
 18. Všechna zařízení a přístroje připojené na vstupy a výstupy jednotky Z-144 musí splňovat požadavek ochrany zvýšenou isolací podle normy ČSN 36 9060 na min. 2,5 kV. 19. Z-144 zapojení X1
 20. číslo konektoru:X1konektor:TY 517 6211
  deska:Z-144   klíčování:C6
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1RTLtlačítko RESETBD
  3RDYREADYOUT
  4STSBvzorek statusuINP
  5
  6/M1příznak cyklu M1INP
  7
  8/RESnulování systémuINP
  9
  10/IORčtení z portuINP
  11
  12/IOWzápis doportuINP
  13
  14
  15+5VnapájeníNAP
  16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP
  13+5VnapájeníNAP
  190VzemNAP
  200VzemNAP
  21
  22
  23/INT0žádost o přerušeníBD
  24/INT1žádost o přerušeníBD
  25/INT2žádost o přerušeníBD
  26/INT3žádost o přerušeníBD
  27/INT4žádost o přerušeníBD
  28/INT5žádost o přerušeníBD
  29/INT6žádost o přerušeníBD
  30/INT7žádost o přerušeníBD
  31D4dataBD
  32D3dataBD
  33D6dataBD
  34D5dataBD
  35D2dataBD
  36D7dataBD
  37D0dataBD
  38D1dataBD
  39A1adresaINP
  40A0adresaINP
  41A3adresaINP
  42A2adresaINP
  43A5adresaINP
  44A4adresaINP
  45A7adresaINP
  46A6adresaINP
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  530VzemNAP
  540VzemNAP
  55
  56
  57
  58
  59
  60fi2hodiny fi2 TTL.INP
  61/INTApotvrzení přerušení   INP
  62

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 21. Z-144 zapojení X2
 22. číslo konektoru:X2konektor:TY 513 3011
  deska:Z-144   klíčování:C3
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  10VzemNAP
  2/RTLtlačítko RESETBD
  30VzemNAP
  4D7dataBD
  50VzemNAP
  6D6dataBD
  70VzemNAP
  SD5dataBD
  90VzemNAP
  10D4dataBD
  11/INT7žádost o přerušeníBD
  12D3dataBD
  13/INT6žádost o přerušeníBD
  14D2dataBD
  15/INT5žádost o přerušeníBD
  16D1dataBD
  17/INT4žádost o přerušeníBD
  18D0dataBD
  19/INT3žádost o přerušeníBD
  20STSBvzorek statutuOUT
  21/INT2žádost o přerušeníBD
  22/M1příznak cyklu M1OUT
  23/INT1žádost o přerušeníBD
  24/RESnulováníOUT
  25/INT0žádost o přerušeníBD
  26fi2hodiny fi2 TTLOUT
  27/INTžádost o přerušeníOUT
  2B/INTApotvrzení přerušení   OUT
  29/IOWzápis do portuOUT
  30/IORčtení z portuOUT

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 23. Z-144 zapojení X3
 24. číslo konektoru:X3konektor:TY 513 3011
  deska:Z-144   klíčování:F6
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1A7adresaINP
  2A5adresaINP
  3A6adresaINP
  4A4adresaINP
  50VzemNAP
  6A3adresaINP
  70VzemNAP
  8A2adresaINP
  90VzemNAP
  10A1adresaINP
  110VzemNAP
  12A0adresaINP
  130VzemNAP
  14/0adresa vanyINP
  150VzemNAP
  16/1adresa vanyINP
  170VzemNAP
  18/2adresa vanyINP
  190VzemNAP
  20/3adresa vanyINP
  210VzemNAP
  2200Hadresa dotazuINP
  230VzemNAP
  2401Hadresa dotazuINP
  250VzemNAP
  2602Hadresa dotazuINP
  270VzemNAP
  2803Hadresa dotazu   INP
  290VzemNAP
  30RDYREADYBD

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 25. Rozpiska součástí Z-144
 26. SoučástkaPozice
  OdporTR 191180RR1-R23
  270RR24-R31
  390RR32-R54
  560RR55-R62
  1K0R63-R75
   
  KondenzátorTE 13147M/6V   C1
  TK 782100nC2-C8
   
  I.O.MH 3216IO1-IO11
  UCY 7417IO12-IO14
  MH 74S04IO15
   
  Konektor FRB   TY 517 62 11X1
  TY 513 30 41   X2,X3
   
  SpojkaWA 692 06X2,X3
   
  Spínač DILTS 501 2121SP1 - SP16 (dvojice)

  Poznámka: Odpory R1-R62 osadit pouze u koncové jednotky! 27. Rozložení součástek Z-144

 28. DPS Z-144Popis a vyobrazení v této příručce jsou nezávazné a výrobní závod si vyhrazuje právo v duchu technického rozvoje a v zájmu uživatelů přístrojů provádět změny sloužící zlepšeni funkce a spolehlivosti přístrojů. Z toho důvodu se nemusí všechny údaje v textu a všechna vyobrazení shodovat s dodaným přístrojem.Vývoj:

CHEMOPROJEKT O.Z. PRAHA 9 - SATALICE


Výroba:

JZD BUDOUCNOST Blatnice


Dodavatel:

TESLA-ELTOS-DIZ

poštovní schránka 27

pošta 45

145 00 Praha 4Přílohy: 1. Schéma Z-144

 2. Schéma Z-144 a černobílá verze ZDE.

Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Bezpečnostní požadavek
 10. Z-144 zapojení X1
 11. Z-144 zapojení X2
 12. Z-144 zapojení X3
 13. Rozpiska součástí Z-144
 14. Rozložení součástek Z-144

Přílohy:

 1. Schéma Z-144
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / Z-144SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz