ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / Z-143
Z-143OCR návodu Z-143

TESLA
ELTOS
STÁTNÍ
PODNIK
DIZ

SAPI-1


APLIKAČNÍ PŘÍRUČKAZ-143Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Bezpečnostní požadavek
 10. Z-143 zapojení X1
 11. Z-143 zapojení X2
 12. Z-143 zapojení X3
 13. Rozpiska součástí Z-143
 14. Rozložení součástek Z-143

Přílohy:

 1. Schéma Z-143


 1. Úvod
 2. Jednotka Z-143 "Kanál IOB-1 sběrnic" je v systému CHP 3000 využívána k propojení až čtyř sběrnic IOB-1 se sběrnicí ARB-1. Na výstupy jednotky Z-143 (konektory X2,X3) je možno připojit max. 4 jednotky Z-144. Poslední z nich (na konci vedení) je osazena zakončovací mi děliči (R1-R62).

  Propojeni jednotek Z-143 - Z-144 je nutno provést vodiči Vfdp 90 o charakteristické impedanci 90Ω.

  Mikropočítačový systém CHP 3000 byl vyvinut v Chemoprojektu, odštěpném závodě Praha 9 - Satalice.

  Účelem aplikační příručky je poskytnout uživateli základní informace pro instalaci a použití jednotky Z-143. 3. Technické parametry
 4. Napájení jednotky:+5V +-0.25V
  Odběr proudu při plném osazeni:   +5V/1A
  Rozměr desky:140 x 150 x 15 mm
  Hmotnost:150 g
  Počet modulů:1
  Počet integrovaných obvodů:13
  Volba adresy sběrnice:prostřednictvím 4 přepínačů 5. Instilace
 6. Před instalací jednotku Z-143 zkontrolujeme, zda nedošlo během přepravy nebo skladování k mechanickému poškozeni desky nebo konektorů.

  Jednotku Z-143 "Kanál IOB-1 sběrnice" je možno připojit pouze na sběrnici typu ARB-1.

  Po zasunutí jednotky Z-143 do vany a připojení na sběrnici kontrolujeme, zda nedošlo k nedovolenému zatížení sběrnice. 7. Popis funkce
 8. Jednotka Z-143 "Kanál IOB-1 sběrnice" se připojuje na sběrnici ARB-1 konektorem X1. Prostřednictvím obousměrných budičů sběrnic (MH 3216) jsou impedančně odděleny všechny signály sběrnice ARB-1 potřebné pro vytvoření sběrnic IOB-1.

  Adresní signály A0 až A7 (obvody IO1, IO2) datová část sběrnice (obvody IO5, IO6) a obvody IO3 a IO4 oddělují signály STSB, /M1, fi2, /INTA, /IOR, /IOW. Signál RDY je oddělen obvodem MH 7438.

  Nejvyšší bity adresy A6,A7 jsou dekódovány obvodem IO9 (MH 3205) do kódu 1 ze 4 a vytvoří tak 4 adresy (0,1,2,3) pro 4 vany sběrnic IOB-1. Dále je celá adresa IO dekódována obvody IO7, IO8 (MH 3205) až na adresy /00H, /01H, /02H, /03H. Tyto adresy jsou užívány jako dotaz na vektory přerušení z jednotlivých van.

  /00H je určena pro vanu 0
  /01H je určena pro vanu 1
  /02H je určena pro vanu 2
  /03H je určena pro vanu 3

  Adresy van jsou přes oddělovací obvod IO11 (MH 7417) přivedeny na spínače SP1 až SP4, kterými se povoluje průchod dat datovou sběrnicí (IO5, IO6) pouze z připojených van.

  Adresami van 0,1,2,3 je IO adresní prostor rozdělen na 4 části po 64 adresách kromě vany 0, která je ochuzena o adresy /00H až /03H. Výstupy jednotky Z-143 jsou vyvedeny na konektory X2,X3 a vytváří tak kanál IOB-1 sběrnic, na který mohou být připojeny paralelně až čtyři budiče IOB-1 sběrnic Z-144.

  "Kanál IOB-1 sběrnic" je připojen vodiči Vfdp 90 o charakteristické impedanci 90Ω. Poslední z připojených jednotek Z-144 je pak zakončena přizpůsobovacími děliči. 9. Programování
 10. Pro zvolenou adresu sběrnice je příslušný přepínač v sepnuté poloze 1. Jednotlivé přepínače jsou určeny pro adresy sběrnic takto:

  Přepínač   Adresa sběrnice   Adresní pole
  SP 4004H - 3FH
  SP 3140H - 7FH
  SP 2280H - BFH
  SP 13C0H - FFH 11. Testování
 12. Jednotka Z-143 je ve výrobním závodě testována pomoci testovacího programu TES143. 13. Údržba
 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektorů. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje
 16. Pracovní podmínky:teplota okolí...+5°C až +40°C
  relat. vlhkost...40 – 80%. při 30°C
  prostředí...neklimatizované,
  bez agresivních plynů a par
  atmosfér.tlak...84 - 107 kPa
  prašnost...max. 1mg/m3
  částice max. 10 µm
  vibrace-odolnost..0.1 mm při 25 Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.

  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060.

  Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený dle § 4 vyhlášky 50/78Sb.

  Skladování:

  skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný bez mechanických otřesů a chemických vlivů, skladovací teplota musí být v rozmezí -5 až +35 °C a relativní vlhkost max. 75%, výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu, při vybalování systému (zvláště v zimním období) je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4-5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek.

  Záruka:

  dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla mechanicky poškozena hrubým, nebo neodborným zásahem. 17. Bezpečnostní požadavek
 18. Všechna zařízení a přístroje připojené na vstupy a výstupy jednotky Z-143 musí splňovat požadavek ochrany zvýšenou isolací podle normy ČSN 36 9060 na min. 2,5 kV. 19. Z-143 zapojení X1
 20. číslo konektoru:X1konektor:TY 517 6211
  deska:Z-143   klíčování:C6
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1RTLtlačítko RESETBD
  2
  3RDYREADYOUT
  4STSBvzorek statutuINP
  5
  6/M1příznak cyklu M1INP
  7
  8/RESnulováni systémuINP
  9
  10/IORčtení z portuINP
  11
  12/IOWzápis do portuINP
  13
  14
  15+5VnapájeniMAP
  16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeniNAP
  18+5VnapájeníNAP
  190vzemNAP
  200VzemNAP
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31D4dataBD
  32D3dataBD
  33D6dataBD
  34D5dataBD
  35D2dataBD
  36D7dataBD
  37D0dataBD
  38D1dataBD
  39A1adresaINP
  40A0adresaINP
  41A3adresaINP
  42A2adresaINP
  43A5adresaINP
  44A4adresaINP
  45A7adresaINP
  46A6adresaINP
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  530VzemNAP
  540VzemNAP
  55
  56
  57
  58
  59
  60fi2hodiny fi2 TTLINP
  61/INTApotvrzení přerušení   INP
  62

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 21. Z-143 zapojení X2
 22. číslo konektoru:X2konektor:TY 513 3011
  deska:Z-143   klíčování:C3
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1
  2/RTLtlačítko RESETBD
  3
  4D7dataBD
  5
  6D6dataBD
  7
  8D5dataBD
  9
  10D4dataBD
  110VzemNAP
  12D3dataBD
  130VzemNAP
  14D2dataBD
  150VzemNAP
  16D1dataBD
  170VzemNAP
  18D0dataBD
  190VzemNAP
  20STSBvzorek statutuOUT
  210VzemNAP
  22/M1příznak cyklu M1OUT
  230VzemNAP
  24/RESnulováníOUT
  250VzemNAP
  26fi2hodiny fi2 TTLOUT
  270VzemNAP
  28/INTApotvrzení přerušení   OUT
  29/IOWzápis do portuOUT
  30/IORčtení z portuOUT

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 23. Z-143 zapojení X3
 24. číslo konektoru:X3konektor:TY 513 3011
  deska:Z-143   klíčování:F6
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1A7adresaOUT
  2A5adresaOUT
  3A6adresaOUT
  4A4adresaOUT
  50VzemNAP
  6A3adresaOUT
  70VzemNAP
  8A2adresaOUT
  90VzemNAP
  10A1adresaOUT
  110VzemNAP
  12A0adresaOUT
  130VzemNAP
  14/0přepínač adresyOUT
  150VzemNAP
  16/1přepínač adresyOUT
  170VzemNAP
  18/2přepínač adresyOUT
  190VzemNAP
  20/3přepínač adresyOUT
  210VzemNAP
  2200Hdotaz na přerušeníOUT
  230VzemNAP
  2401Hdotaz na přerušeníOUT
  250VzemNAP
  2602Hdotaz na přerušeníOUT
  270VzemNAP
  2803Hdotaz na přerušení   OUT
  290VzemNAP
  30RDYREADYINP

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 25. Rozpiska součástí Z-143
 26. SoučástkaPozice
  OdporTR 1911KBR1, R22
  180RR2
  390RR4
  270RR6-R13
  560RR14-R21
   
  KondenzátorTE 13147M/6V   C1
  TK 782100nC2-C7
   
  I.O.MH 3216IO1-IO6
  MH 3205IO7-IO10
  UCY 7417IO11
  MH 7438IO12
  MH 74S04IO13
   
  Konektor FRB   TY 517 62 11X1
  TY 513 30 41   X2,X3
   
  SpojkaWA 692 06X2,X3
   
  Spínač DILTS 501 2121SP1 - SP2 (dvojice) 27. Rozložení součástek Z-143 28. DPS Z-143Popis a vyobrazení v této příručce jsou nezávazné a výrobní závod si vyhrazuje právo v duchu technického rozvoje a v zájmu uživatelů přístrojů provádět změny sloužící zlepšeni funkce a spolehlivosti přístrojů. Z toho důvodu se nemusí všechny údaje v textu a všechna vyobrazení shodovat s dodaným přístrojem.Vývoj:

CHEMOPROJEKT O.Z. PRAHA 9 - SATALICE


Výroba:

JZD BUDOUCNOST Blatnice


Dodavatel:

TESLA-ELTOS-DIZ

poštovní schránka 27

pošta 45

145 00 Praha 4Přílohy: 1. Schéma Z-143

 2. Schéma Z-143 a černobílá verze ZDE.

Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Bezpečnostní požadavek
 10. Z-143 zapojení X1
 11. Z-143 zapojení X2
 12. Z-143 zapojení X3
 13. Rozpiska součástí Z-143
 14. Rozložení součástek Z-143

Přílohy:

 1. Schéma Z-143
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / Z-143SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz