ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / IOB-1
IOB-1Deska IOB-1 je součásti jednotky JPN-1. Součástí jednotky JPN-1 je DPB-1, IOB-1, ZDP-1 a ZDR-1A.

Popis desky je z dokumentace jednotky JPN-1.OBSAH

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Popis funkce

PŘÍLOHY:

 1. Tabulka zapojení konektorů X1 až X8
 2. Tabulka zapojení konektoru X9
 3. Tabulka zapojení konektoru X10
 4. Rozpiska součástí sběrnice IOB-1
 5. Výkres osazení sběrnice IOB-1
 6. Elektrické schéma sběrnice IOB-1


 1. ÚVOD

 2. Deska sběrnice IOB-1 jednotky JPN-1 slouží k rozvádění napájecích napětí, datových, adresových, řídicích a přerušovacích signálů k jednotlivým deskám systému, umístěných v jednotce JPN-1.

  Sběrnice IOB-1 je realizována deskou oboustranného plošného spoje, osazena devíti 62-pólovými konektory pro desky systému, jedním 30-pólovým konektorem pro připojení napájecího zdroje a třemi kontakty pro připojení systémového panelu SPN-1. 3. TECHNICKÉ PARAMETRY

 4. Vstupní napětí:
  + 5 V± 0,25 V
  - 5 V± 0,25 V
  + 12 V± 0,25 V
  - 12 V± 0,5 V
   
  Odběr:závisí na typu a počtu desek PS umístěných ve sběrnici
   
  Počet pozic pro desky PS:   1 pro desku ZDP-1
  8 pro desky systému
   
  Signály sběrnice:8 datových
  8 adresových
  8 řídicích
  9 pro přerušovací systém
  5 napájecích
  5 rezervních


 5. POPIS FUNKCE

 6. Deska sběrnice IOB-1 slouží k rozvádění napájecích napětí, datových, adresových, řídicích a přerušovacích signálů k jednotlivým deskám systému. Datové, adresové a řídicí signály jsou posíleny třístavovými zesilovači na deskách DPB-1 a ZDP-1.

  Konektory X1 až X8 jsou určeny pro libovolné desky, adresované jako porty /vstupní/výstupní zařízení/; konektor X9 je vyhrazen pro desku ZDP-1, která pracuje jako řídicí deska jednotky JPN-1 a zajišťuje propojení s jednotkou JZS-1 /JZS-1A/

  Zapojení jednotlivých signálů na vývody konektorů odpovídá sběrnici ARB-1 s tím rozdílem, že u IOB-1 jsou vypuštěny signály, které se používají k obsluze paměti. Sběrnice IOB-1 tedy zahrnuje tyto signály /v závorce jsou uvedena čísla vývodů konektorů/:

  Datové vodiče D0 až D7 /31 až 38/ - slouží k obousměrnému přenosu dat mezi deskami systému.

  Adresové vodiče A0 až A7 /39 až 46/ - slouží k určení osmibitové adresy vstupního/výstupního zařízení.

  Signál IOR /10/ - čtení z portu. Povoluje přenos dat ze vstupního zařízení do procesoru.

  Signál IOW /12/ - zápis do portu. Oznamuje, že na datové sběrnici jsou platná data pro výstupní zařízení.

  Signály IOR a IOW jsou na desce DPB-1 odvozeny ze signálu MR a MW /čtení/zápis z/do paměti/ při adresování zvoleného paměťového "okna". Jednotka JPN-1 se tedy procesoru jeví jako 256 paměťových míst, přičemž nižší bajt adresy paměťového místa odpovídá osmibitové adrese portu.

  Signál RDY /3/ - hlášení připravenosti portu předat/převzít data. Používá se ke vložení čekacích stavů do cyklu čtení nebo zápisu při spolupráci mikroprocesoru 8080A s pomalými periferiemi.

  Signál RTL /1/ - vstup pro nulování /reset/. Slouží k nastavení systému do definovaného výchozího stavu Signál RTL muže být aktivován programově /viz popis desky ZDP-1/.

  Signál RES /8/ - nulování. Odezva mikroprocesoru na signál RTL. Je rovněž automaticky generován po zapnutí napájení.

  Signály M1 /6/, STSTB /4/ - synchronizační signály mikroprocesoru 8080A. Slouží k identifikaci typu strojního cyklu pro diagnostické a ladicí účely.

  Signál Φ2 /60/ - hodinový signál mikroprocesoru 8080A. Slouží k synchronizaci a časování činnosti desek systému.

  Signály INT0INT7 /23 až 30 na X9 a 62 na X1 až X8/ - požadavky na přerušení. Každé pozici ve sběrnici IOB-1 je přiřazen jeden vstup řadiče přerušení na desce ZDP-1. To umožňuje snadno identifikovat a programově obsloužit zdroj přerušení.

  Signál INTA /61/ - potvrzení přijetí požadavku na přerušení. 1. PŘÍLOHA: TABULKA ZAPOJENÍ KONEKTORŮ X1 AŽ X8

 2. zařízení: IOB-1    konektor: X1 až X8    Klíč: C6    typ: TX 518 4512
  protikus: desky systému SAPI-1    typ: TY 517 6211

  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  1RTLtlačítko RESET   INP2
  3RDYsignál READYINP4STSTB   vzorek statusuOUT
  56M1příznak cyklu M1   OUT
  7R1rezerva 18RESnulováníOUT
  910IORčtení z portuOUT
  1112IOWzápis do portuOUT
  1314
  15+5VnapájeníNAP16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP18+5VnapájeníNAP
  190VzemNAP200VzemNAP
  2122
  2324
  2526
  2728
  2930
  31D4dataI/O32D3dataI/O
  33D6dataI/O34D5dataI/O
  35D2dataI/O36D7dataI/O
  37D0dataI/O38D1dataI/O
  39A1adresaOUT40A0adresaOUT
  41A3adresaOUT42A2adresaOUT
  43A5adresaOUT44A4adresaOUT
  45A7adresaOUT46A6adresaOUT
  47R2rezerva 248R3rezerva 3
  49R4rezerva 450R5rezerva 5
  51+12VnapájeníNAP52+12VnapájeníNAP
  530VzemNAP540VzemNAP
  55-5VnapájeníNAP56-5VnapájeníNAP
  57-12VnapájeníNAP58-12VnapájeníNAP
  59   60   Φ2hodiny Φ2OUT
  61INTApotvrzení přer.OUT62INTnžádost o přer.INP
  Typ signálu:   INPvstupnívývod 62   X1signál INT0
  OUT   výstupníX2   signál INT1
  I/Oobousměrný   ...
  NAPnapájeníX8signál INT7


 3. PŘÍLOHA: TABULKA ZAPOJENÍ KONEKTORU X9

 4. zařízení: IOB-1    konektor: X9    Klíč: E2    typ: TX 518 4512
  protikus: deska ZDP-1 konektor X1    typ: TY 517 6211

  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  1RTLtlačítko RESETOUT2
  3RDYsignál READYOUT4STSTB   vzorek statusuINP
  56M1příznak cyklu M1   INP
  7R1rezerva8RESnulováníINP
  910IORčtení z portuINP
  1112IOWzápis do portuINP
  1314
  15+5VnapájeníNAP16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP18+5VnapájeníNAP
  190VzemNAP200VzemNAP
  2122
  23INT0žádost o přer. 0OUT24INT1žádost o přer. 1OUT
  25INT2žádost o přer. 2OUT26INT3žádost o přer. 3OUT
  27INT4žádost o přer. 4OUT28INT5žádost o přer. 5OUT
  29INT6žádost o přer. 6   OUT30INT7žádost o přer. 7OUT
  31D4dataI/O32D3dataI/O
  33D6dataI/O34D5dataI/O
  35D2dataI/O36D7dataI/O
  37D0dataI/O38D1dataI/O
  39A1adresaINP40A0adresaINP
  41A3adresaINP42A2adresaINP
  43A5adresaINP44A4adresaINP
  45A7adresaINP46A6adresaINP
  47R2rezerva 248R3rezerva 3
  49R4rezerva 450R5rezerva 5
  51+12VnapájeníNAP52+12VnapájeníNAP
  530VzemNAP540VzemNAP
  55-5VnapájeníNAP56-5VnapájeníNAP
  57-12VnapájeníNAP58-12VnapájeníNAP
  59   60Φ2hodiny Φ2INP
  61INTApotvrzení přer.INP62   
  Typ signálu:   INPvstupní
  OUTvýstupní
  I/Oobousměrný
  NAP   napájeni


 5. PŘÍLOHA: TABULKA ZAPOJENÍ KONEKTORU X10

 6. zařízení: IOB-1    konektor: X10    Klíč: B2    typ: TX 514 3012
  protikus: propojovací kabel KB-15 /X1/    typ: TY 513 3042

  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  1-5VnapájeníNAP2-5VnapájeníNAP
  3-12VnapájeníNAP4-12VnapájeníNAP
  50VzemNAP60VzemNAP
  70VzemNAP80VzemNAP
  9+12VnapájeníNAP10+12VnapájeníNAP
  11+12VnapájeníNAP12+12VnapájeníNAP
  1314
  15+5VnapájeníNAP16+5Vnapájení   NAP
  17+5Vnapájení   NAP18+5VnapájeníNAP
  19+5VnapájeníNAP20+5VnapájeníNAP
  21+5VnapájeníNAP22+5VnapájeníNAP
  230VzemNAP240VzemNAP
  250VzemNAP260VzemNAP
  27   0VzemNAP280VzemNAP
  290VzemNAP30   0VzemNAP
  Typ signálu:   NAP   napájeni


 7. PŘÍLOHA: ROZPISKA SOUČÁSTÍ SBĚRNICE IOB-1

 8. ks   označení součásti   značení polohy   název součásti
  Konstrukční marerial
  16XB 005 88deska PS oboustranná
  16XA 789 11pružinapřipevnění vidlice
  kabelu KB-15
  k zásuvce X10
  16XA 345 15pásek
  16XA 947 61držák
  3WA 459 411,2,3kontaktní kolík /pro SPN-1/
  8TX 518 4512X1 až X862-pólová zásuvka SOURIAU
  1TX 514 3012X1030-pólová zásuvka SOURIAU
  1TX 518 9212X962-pólová zásuvka SOURIAU
  Pasivní prvky
  4TF 009 47uC33 až C36elektrolytický kondenzátor /25V/
  16TK 783 15nC9 až C16,
  C18, C20,
  C22, C24,
  C26, C28,
  C30, C32
  keramický kondenzátor /32V=/
  16TK 783 22nC1 až C8,
  C17,C19,
  C21, C23,
  C25, C27,
  C29, C31
  keramický kondenzátor /32V=/


 9. PŘÍLOHA: VÝKRES OSAZENÍ SBĚRNICE IOB-1


 10. VÝKRES OSAZENÍ SBĚRNICE IOB-1

 11. PŘÍLOHA: ELEKTRICKÉ SCHÉMA SBĚRNICE IOB-1


 12. ELEKTRICKÉ SCHÉMA SBĚRNICE IOB-1 a černobílá verze ZDE.OBSAH

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Popis funkce

PŘÍLOHY:

 1. Tabulka zapojení konektorů X1 až X8
 2. Tabulka zapojení konektoru X9
 3. Tabulka zapojení konektoru X10
 4. Rozpiska součástí sběrnice IOB-1
 5. Výkres osazení sběrnice IOB-1
 6. Elektrické schéma sběrnice IOB-1
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / IOB-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz