ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 nebo CPM / IOT
OBSAH

 1. Úvod
 2. Trocha historie
 3. Popis programu
 4. Možnosti překladu a přenositelnosti
 5. Popis datové časti aneb jak vytvořit nové či upravit starající tabulky
 6. Zapojení patic ZIF28 a ZIF16
 7. Propojovací kabel/y
 8. Ukázky z chodu programu IOT
 9. Seznam podporovaných IO
 10. Výpis programu


 1. Úvod
 2. Program IOT (IO Test) je testovací program pro číslicové TTL a CMOS 5V obvody, ve spolupráci s deskami BWP-1, DTO-1 a případně i 2x A/D převodníky ADP-1. Použitím A/D převodníků ADP-1 výrazně vzrostla užitná hodnota testeru, aneb dokáže odhalit i částečně poškozené obvody (logické úrovně mimo toleranci). Celí tester je určen jen pro základní funkční test, už z principu testu pomocí tabulek nedokáže změřit dynamické vlastnosti IO ale jen statické vlastnosti. Tester dokáže odhalit vyloženě špatné obvody, s ADP-1 jde rozpoznat i částečně poškozené obvody ale ne vždy když je velký napěťový rozptyl log úrovní neznamená, že obvod je špatný … u některých obvodů je to vlastnost (vícenásobné vstupy či vnitřní vícenásobné zapojení u výstupů), je to dáno konstrukcí testeru. Program IOT jde přeložit jak pro chod pod CP/M tak sestavu ZPS-2, v obou případech je potřeba, aby byl systém osazen minimálně 48KB RAM. Součástí testeru jsou redukce pro některé typy IO a taktéž pomůcka pro sledování stavu na patici DTO-1 a to SLS-24. 3. Trocha historie
 4. Po tom co NOSTALCOMP uveřejnil svůj tester IO založený na MCS51 tak jsem také zatoužil po něčem podobném. Jak to tak bývá tak řešení NOSTALCOMPa mělo pro mě několik věcí, co mi vadili. Na druhé straně mi na stole stojí SAPI-1 pro které jsem chtěl nějaké rozumné využití. Tak padlo rozhodnutí si postavit tester IO na SAPI-1 dle vlastních představ. Jenže jsem neměl moc tušení jak na to, teda hlavně jak na obslužný program, NOSTALCOMP byl ochoten poradit i poskytnout jeho zdrojový kód pro MCS51. Vzhledem k zcela odlišným technologiím nešlo použít nic z kódu pro MCS51 ale posloužil k inspiraci jak na to.

  Přesné podrobnosti vzniku testeru si moc nepamatuji, ale nejprve bylo třeba vyřešit bitově orientovaný obousměrný port, což vyústilo v desku BWP-1, souběžně se řešily i patice pro testované obvody, od původní varianty vše v jedné patici s hromadou relé na přepínání jsem nakonec skončil u dvou patic a nejběžnějších variant napájení což vyústilo v desku DTO-1.

  Jakmile byly vyřešeny technické prostředky, začala tvorba programového vybavení pod názvem IOT (IO Test). Vzhledem k úplně jiné architektuře strojů tj. vše v jednom IO (MCS51) a SAPI-1 (stavebnicový průmyslový mikropočítač) jsem nebyl kolik limitován velikostí displeje a dostupnou pamětí.

  První varianta programu a hlavně tabulky jako by vypadli z oka programu pro MCS51, MCS51 mají velmi specificky řešené obousměrné bitové porty, takže pro zápis a čtení je potřeba jiný byte. Ale u BWP-1 je port vždy vstupní a jen se do něj bitově přidávají výstupy, tím pádem vstupní i výstupní byte mohou bít stejné. Po tom co jsem si toto uvědomil, tak nejprve vznikl příkaz, který říkal že, se bude číst podle dat zápisu, což ušetřilo datovou část příkazu, postupem času jsem pomalu začínal zjišťovat, že mi začíná docházet paměť, rychleji než je zdrávo. Tak nastaly optimalizace textu popisu, vlastního programu a také mi začínal stále více vadit ten extra kód na zpětné čtení po zápisu. Chvíli trvalo, jež jsem přišel jak to udělat, ale nakonec se povedlo, k již už existujícím příkazům pro zápis a čtení přibyl třetí a to že po zápisu se má provést čtení. Tím pádem se ušetřil jeden byte a taky tabulky se stali kompaktnější.

  Již od první verze programu bylo možno provést skok v rámci testovacích tabulek po vzoru programu z MCS51. To se velmi hodilo u kombinačních obvodů, že se nejprve provedl test rozdílných částí a následně se skočilo na společnou část (např. dekodéry pro sedmi segmentové displeje). Jenže u sekvenčních obvodů tj. hlavně čítačů HEX/DEC prostý skok nebyl tak efektivní. Od prvopočátku jsem počítal i se skokem do „podprogramu“ v rámci tabulek. Uvedení v život příkazu skoku do „podprogramu“ v rámci tabulek se realizovalo, až v době kdy jsem se dopracovav k tvorbě tabulek vratných čítačů, mám pocit, že to byly 74192 a 74193. Tím se o dost zkrátily tabulky hlavně skupin podobný čítačů (např. 74160 až 74163, 74192 a 74193, …), dále to umožnilo provádět testy i více bitových čítačů tak do 8 bitů. Také jsem chtěl mít možnost otestovat plnohodnotně obvody typu MKO, čítače s více jak 8 bity, nakonec sem dospěl k tomu, že nejjednodušší, bude skok do strojového kódu, na druhý pokus se to povedlo vyřešit elegantně tak že k návratu ze strojového kódu stačí instrukce RET a taktéž je možno použit všechny registry … v programování se řadím do skupiny, „tuším, odkud vane“.

  Pro potřeby ladění tabulek hned na začátku vznikl chybový výpis, který informoval o tom, na kterém portu vznikla chyba včetně výpisu dat, co se očekávaly a byly přečteny včetně adresy, kde k chybě došlo (adresa v paměti). Po delší době přibila možnost krokování aneb po provedení příkazu se test pozastavit a vypsala se adresa v paměti. To umožnilo například pomocí SLS-24 sledovat průběh testu.

  Už přesně nevím, jak k tomu došlo, ale zatoužil jsem mít možnost měřit napětí na vývodech testovaného obvodu … inspirace asi byla zde. SAPI-1 je stavebnice a taktéž pro něj existuje několik A/D převodníků tak stačilo najít nějaký vhodný a použít ho. Nejprve jsem zvažoval DAC-8/XJ4509 ale ten jsem zavrhl, aneb rozlišení bylo cca 0,04V, následně jsem uvažoval o ADC-12. U ADC-12 bylo možno, dosáhnou výrazně lepšího rozlišení než 0,01V ale převod z binární soustavy do desítkové soustavy byla pro mě vyšší dívčí (až dodatečné jsem si uvědomil, že převod bych byl schopen vyřešit ale převodník je jen jedno kanálový takže i tak je nevhodný). Nakonec jsem si uvědomil, že existuje ADP-1 kde je použitý obvod C520D aneb AD2020 který měří přímo v desítkové soustavě a jde měřit s rozlišením na 0,01V což bylo ideální. Formát zobrazení by zvolen ve formě stylizovaného pouzdra DIL, kdy se zobrazují čísla vývodů funkce vývodu (IN, OUT, NZ, GND, VCC) stav z tabulek, přečtený stav a nakonec i naměřené napětí. Za účelem zobrazování stavu DIL přibyli dva příkazy a to definice nezapojených vývodů a příznak obvodu DIL 14 v patici ZIF16. Taktéž přibyli přepínače po vzoru krokování a to zobrazení DIL, měření napětí na DIL a funkce na nastavení převodníků. Po nějaké době jsem si všimnul, že u některých testovaných obvodů jsou poměrně velké rozdíly v naměřených napětích, ale zorientovat se ve výpisu DIL bylo dosti obtížné. Pro lepši orientaci a i posouzení stavu IO přibyla možnost třízení kdy dojde k rozdělení do jednotlivých skupin (IN 0, IN 1, OUT 0 a OUT 1) a v rámci skupiny i k setřídění od nejmenšího po největší napětí. Následně je provedena i kontrola tolerance pro konkrétní skupinu. Je-ji ve skupině dva a více údajů dojde mezi prvním a posledním k odečtu a zobrazení vypočítaného rozdílu. Je-li nalezena odchylka od stanovených hodnot, jsou označeny a test je pozastaven. Pro potřeby třídění přibyli další dva přepínače a to pro možnost třídění a přepínač konstant prokontroluj log úrovní mezi TTL a CMOS 5V. vzhledem k tomu že přepínačů bylo již mnoho, tak přibyla i funkce zobrazení stavu přepínačů. 5. Popis programu
 6. Po spuštění programu se vypíše úvodní hláška s nápovědou a program očekává výběr sady IO. Ovládání programu je řešeno pokud možno co nejjednodušeji a to tak aby bylo možno provádět obsluhu na co největším možném typu terminálů, k řízení výpisu jsou použity je řídící kódy CR (nový řádek) a LF (návrat vozu).

  Výběr obvodu je řešen ve dvou stupních, nejprve se vybere sada IO a následně ve vybrané sadě IO se vybírá konkrétní obvod. Výběr se v obou případech provádí pomocí lomených závorek stylizující šipky a tím i směr pohybu mezi položkami. Při výběru se položky přepisují, výběr je kruhový aneb z poslední položky se přejde na první položkou a naopak, výběr se potvrdí klávesou ENTER, přechod z výběru IO na výběr sady IO se provede klávesou ESC (při stisku klávesy ESC na výběru sady IO se program ukončí). Po ukončení testu zůstává naposledy vybraný obvod, takže test pro stejný obvod jde opakovat, jinak se vybere další obvod stejným způsobem.

  Výběr IO se provede klávesou ENTER. Nejprve se vypíše stručný popis funkce IO, případě i s typem redukce, typ pouzdra a umístění napájení. Je-li výběr v pořádku, pokračuje se klávesou ENTER, došlo-li k chybě při výběru je možno se vrátit na výběr IO pomocí klávesy ESC. Test pokračuje výzvou pro založení IO a na DTO-1 se nad správnou paticí ZIF rozsvítí zelená svítivka (LED). Do ZIF28 se IO zakládají ke spodnímu okraji patice a u ZIF16 k hornímu okraji patice. Po založení IO a potvrzení klávesou ENTER dojde k zhasnutí zelené svítivky (LED) a rozsvícení červené svítivky (LED) nad správnou paticí ZIF. Červená svítivka (LED) svítí po celou dobu testu, aneb je obvod pod napětím. Test proběhne celkem 10x a za každý úspěšný průběh testu se vypíše tečka. To jestli se bude něco zobrazovat případně krokovat během testu, záleží na stavu nastavených přepínačů a to pouze při prvním průchodu testem. Dojde-li během testu k chybě, je test ukončen a vždy je vypsáno základní chybové hlášení, případný podrobnější výpis záleží na stavu nastavených přepínačů.

  Při zapnutí zobrazování DIL a třízení jsou výpisy dosti často delší než je počet řádků u desek videa AND-1/AND-1Z a program IOT ani systém nehlídá počet vypsaných řádek. Proto je lepší v daném případě použit výstup přes sériovou linku do terminálu na PC (např. do terminálového programu HYPER TERMINAL, TERATERM, …). CP/M má většinou (u SAPI-1) automatickou detekci a systém automaticky najede do terminálu. U sestavy SAPI-1 ZPS-2 zaleží na konkrétní verzi systému, některé to umí automaticky, pokut ne tak jde výstup přesměrovat ručně.  Přepínače

  Po spuštění programu jsou všechny přepínače nastaveny do výchozího stavu a to vypnuty, kontrola log úrovní je nastavena pro TTL. Přepnutí přepínače se proved stiskem konkrétní klávesy, aktuální stav po přeplutí je zobrazen, stav přepínačů lze zobrazit pomoci klávesy hvězdička.

  Přepínačů je pět a to:

  K - krokování
  Z - zobrazení DIL
  M - měření napětí u DIL
  T - třídění napětí
  L - kontrola log úrovní TTL nebo CMOS 5V


  Krokování

  Během krokování dojde k zastavení testu po vykonání každého příkazu v testovací tabulce a výpisu následující HEX adresy za právě vykonaným příkazem. Pokračování v testu se provede stiskem klávesy ENTER, případně jde krokování zrušit stiskem klávesy „K“.


  Zobrazení DIL

  Umožňuje zobrazit stylizovaný výpis pouzdra DIL, kdy se zobrazí čísla vývodu, funkce vývodu (IN, OUT, NZ, GND, VCC), logické stavy z testovací tabulky a přečtené logické stavy z patice ZIF. Výpis se provede pouze při příkazu čtení.


  Měření napětí u DIL

  Měření napatí u DIL je možno zapnout pouze tehdy jsou ji k dispozici oba A/D převodníky ADP-1. Měření napětí se provede pouze za předpokladu, že je zapnuté zobrazování DIL a došlo k příkazu čtení. Naměřené napětí se zobrazuje v stylizovaném výpisu pouzdra DIL vedle přečteného logického stavu z DIL. U vývodů GND a VCC není změřeno napájecí napětí ale stav na desce BWP-1, je to dáno tím, že na DTO-1 dojde pomocí přepínacího relé k odpojení logických signálů a místo nich je připojeno napájení.


  Třídění napětí

  Třídění napětí se provede pouze za předpokladu, že došlo k měření napětí u DIL. Při třídění napětí dojde k rozdělení naměřených napětí, včetně čišel příslušných vývodů, do skupin podle funkce a logického stavu (IN 0, IN 1, OUT 0 a OUT 1) a v rámci skupin dojde k se třízení od nejmenšího po největší napětí. Následně se podvede kontrola, zda se daná logická úroveň nachází ve zvolené toleranci (TTL/CMOS 5V). Je-li dané napětí mimo toleranci je označeno vykřičníkem. Taktéž je-li v dané skupině dva a více údajů dojde ke kontrole rozptylu naměřených ohnout. Je-li rozptyl větší než 0,2V je označen hvězdičkou. Při zjištění odchylek je test pozastaven nezávisle na nastavení krokování. Pokračování v testu se provede stiskem klávesy ENTER.


  kontrola log úrovní TTL nebo CMOS 5V

  Určuje, který typ logických úrovní se bude kontrolovat a to TTL nebo CMOS 5V, nastavená napětí jsou následující.

  TTL   
  Uilvstupnílog 0   max.0.80V
  Uihvstupnílog 1min.2.00V
  Uolvýstupnílog 0max.0.40V
  Uolvýstupnílog 1min.2.40V
   
  CMOS 5V
  Uilvstupnílog 0max.1.50V
  Uihvstupnílog 1min.3.50V
  Uolvýstupnílog 0max.0.50V
  Uolvýstupnílog 1min.4.44V 7. Možnosti překladu a přenositelnosti
 8. Program IOT je psán v asembleru 8080A a syntaxe odpovídá překladači M80 (CP/M). Vzhledem k tomu že SAPI-1 je stavebnicové koncepce a existuje několik velice rozdílných konfigurací a taktéž s velmi rozdílnými systémy. Program je napsán tak, aby šel přeložit pro běh pod CP/M tj. sestavy ZPS-3 a ZPS-4 či jejich modifikace nebo pro MIKOS na sestavě ZPS-2. Na začátku programu, mezi odrážkami ze znaku procento je několik proměnných, kterými lze ovlivnit výsledný překlad.

  Proměnná SYS určuje, pro který systém se překlad provede, 0 - MIKOS a -1 - CPM

  Proměnná MIKOSD se uplatní jen při překladu pro systém MIKOS s parametrem -1 provede doplnění spouštěcích údajů pro disketovou verzi MIKOSu.

  Proměnné VADR, ADP_1 a ADP_2 určují výchozí adresy pro desky potřebné k chodu testeru, VADR pro BWP-1 a ADP_1 a ADP_2 pro první a druhy A/D převodník ADP-1.

  Proměnná POPIS určuje, zda při krokování se kromě adresy bude zobrazovat i příkaz co se pravě provedl.

  Proměnné TESLA a RUS přidávají skupiny IO, které usnadňují hledání konkrétního IO. Proměnná TESLA přidá skupinu IO co, vyráběla TESLA, v klasickém provedení a rychlé řady tj. MH74xx a MH74Sxx. Proměnná RUS přidá skupinu, kdy řazení není podle čísel ale podle ruSSkého značení.

  Přenositelnost testeru IO a potažmo programu IOT mimo SAPI-1 je možná, co se týče konzolových služeb tak tam zásadní problém nebude, aneb se využívají jen základní systémové služby, ona úprava z CP/M na MIKOS byla jednoduchá aneb se týkala jen úprav ve volání systémových služeb. Horší situace ale nastane u technických prostředků, aneb pro potřeby testeru vznikla deska BWP-1 a jsou i použity A/D převodníky ADP-1. Nejjednodušší varianta by byla použít desky BWP-1 a ADP-1 a udělat jen redukci sběrnice, případně upravit desky tak aby pasovaly k novénu stroji. Při použití jiných A/D převodníků nebo jinak řešených bitově vstupně výstupních portů by znamenalo úpravy v přímé obsluze dotčených technických prostředků. 9. Popis datové časti aneb jak vytvořit nové či upravit starající tabulky
 10. Datové pole je složeno z několika bloků 11. Zapojení patic ZIF28 a ZIF16
 12. ZIF28

      D  D  D  D      D  D  D  D
      I  I  I  I      I  I  I  I
      L  L  L  L      L  L  L  L
      2  2  1  1      1  1  2  2 
      4  0  6  4 ZIF 28  4  6  0  4
      .  .  .  . +--\/--+ .  .  .  .
  (    .  .  .  . = 1 28= .  .  .  . P1-7)
  (PR-4  .  .  .  . = 2 27= .  .  .  . P3-7)
   P2-0  1  .  .  . = 3 26= .  .  . 24 VCC
   P2-1  2  .  .  . = 4 25= .  .  . 23 P2-6
   P2-2  3  1  .  . = 5 24= .  . 20 22 P2-5/VCC
   P2-3  4  2  .  . = 6 23= .  . 19 21 P2-4
   P0-O  5  3  1  . = 7 22= . 16 18 20 P1-7/VCC
   P0-1  6  4  2  1 = 8 21= 14 15 17 19 P1-6/VCC
   P0-2  7  5  3  2 = 9 20= 13 14 16 18 P1-5
   P0-3  8  6  4  3 =10 19= 12 13 15 17 P1-4
   P0-4  9  7  5  4 =11 18= 11 12 14 16 P1-3
   P0-5 10  8  6  5 =12 17= 10 11 13 15 P1-2
   P0-6 11  9  7  6 =13 16= 9 10 12 14 P1-1
   GND 12 10  8  7 =14 15= 8  9 11 13 P1-0
             +------+
  

  ZIF16

        D  D      D  D
        I  I      I  I
        L  L      L  L
        1  1      1  1
        6  4 ZIF 16  4  6
        .  . +--\/--+ .  .
   P0-O    1  1 = 1 16= 14 16 P1-7
   P0-1    2  2 = 2 15= 13 15 P1-6
   P0-2    3  3 = 3 14= 12 14 P1-5
   P0-3/VCC  4  4 = 4 13= 11 13 P1-4/GND
   P0-4/VCC  5  5 = 5 12= 10 12 P1-3/GND
   P0-5    8  6 = 6 11= 9 11 P1-2
   P0-6    7  7 = 7 10= 8 10 P1-1
   P0-7    8   = 8  9=   9 P1-0
           +------+
  

  Původně byla v plánu jen jedna patice ZIF na desce DTO-1 ale po prostudování umístění napájení u obvodů co je nemají v protilehlých rozích, vyšlo poměrně mnoho kombinací, co se týkali pouze jednoho obvodu. Pro obvody v DIL14 a DIL16 vyšlo pět kombinací a obvody s větším pouzdrem než DIL16 jen jedna kombinace a to u 74100. Na jednu stranu jsem chtěl mít možnost co nejvíce typů napájení a na druhou stranu co nejjednodušší přepínání napájení. U obvodů v DIL14 a DIL16 s napájením uprostřed pouzdra posunutím obvodů v pouzdru DIL14 o jednu pozici výše snížilo počet variant napájení na čtyři. Jenže to mělo problém v tom, že u ZIF28 by to způsobovalo dost problém se správným umístěním IO do patice. Nakonec jsem zvolil kompromis, že obvody s napájení v protilehlých rozích se budou umísťovat ke spodnímu okraji patice ZIF28, a pro obvody s napájením uprostřed pouzdra byla přidána druhá patice ZIF a to ZIF16 kde se obvody umisťují k hornímu okraji patice. U obvodu 74100 jsem se rozhodl, že použiji redukci. Tím se povedlo snížit potřebný počet relé na osm. U ZIF28 je na vývodu 14 (dolním levý roh) na pevno připojená zem, na vývodu 26 se vždy připojí +5V (napájí pro obvody v DIL24). U ostatních vývodů a to jak ZIF28 tak ZIF16 relé odpojí logický signál a připojí napájení. Na zbývající čtyři vývody jsou připojené tři nevyužité signály a to dva obousměrné (P1-7 a P3-7) a jeden výstupní z pomocného registru na BWP-1 (PR-4) pro případné další použití. 13. Propojovací kabel/y
 14. Propojení DTO-1 a BWP-1 je jednoduché a je 1:1 aneb jde použít například dvakrát kabel KB-01. S připojením převodníků je to trošku složitější aneb každý z převodníků ADP-1 měří jednu stranu patic ZIF, takže vznikne trochu divoký kabel. ADP-1/1 měří levou stranu a ADP-1/2 měří pravou stranu ZIF patic, kdy kanál jedna je na spodním okraji patic ZIF.

  BWP-1DTO-1ADP-1/x
  X2/1zem   X2/1zem   ADP-1/2X3/7,8zem
  X2/2P1-IO6X2/2P1-IO6ADP-1/2X3/21S7
  X2/3zemX2/3zemADP-1/2X3/7,8zem
  X2/4P1-IO5X2/4P1-IO5ADP-1/2X3/20S6
  X2/5zemX2/5zemADP-1/2X3/7,8zem
  X2/6P1-IO4X2/6P1-IO4ADP-1/2X3/19S5
  X2/7zemX2/7zemADP-1/2X3/7,8zem
  X2/8P1-IO3X2/8P1-IO3ADP-1/2X3/18S4
  X2/9zemX2/9zemADP-1/2X3/7,8zem
  X2/10P1-IO2X2/10P1-IO2ADP-1/2X3/17S3
  X2/11zemX2/11zemADP-1/2X3/7,8zem
  X2/12P1-IO1X2/12P1-IO1ADP-1/2X3/16S2
  X2/13zemX2/13zemADP-1/2X3/7,8zem
  X2/14P1-IO0X2/14P1-IO0ADP-1/2X3/15S1
   
  X2/15zemX2/15zemADP-1/1X3/7,8zem
  X2/16P0-IO7X2/16P0-IO7ADP-1/1X3/15S1
  X2/17zemX2/17zemADP-1/1X3/7,8zem
  X2/18P0-IO6X2/18P0-IO6ADP-1/1X3/16S2
  X2/19zemX2/19zemADP-1/1X3/7,8zem
  X2/20P0-IO5X2/20P0-IO5ADP-1/1X3/17S3
  X2/21zemX2/21zemADP-1/1X3/7,8zem
  X2/22P0-IO4X2/22P0-IO4ADP-1/1X3/18S4
  X2/23zemX2/23zemADP-1/1X3/7,8zem
  X2/24P0-IO3X2/24P0-IO3ADP-1/1X3/19S5
  X2/25zemX2/25zemADP-1/1X3/7,8zem
  X2/26P0-IO2X2/26P0-IO2ADP-1/1X3/20S6
  X2/27zemX2/27zemADP-1/1X3/7,8zem
  X2/28P0-IO1X2/28P0-IO1ADP-1/1X3/21S7
  X2/28zemX2/29zemADP-1/1X3/7,8zem
  X2/30   P0-IO0   X2/30   P0-IO0   ADP-1/1X3/22S8
   
   
  BWP-1DTO-1ADP-1/x
  X3/1zemX3/1zemADP-1/2   X3/7,8   zem
  X3/2P2-IO7X3/2P2-IO7ADP-1/2X3/26S12
  X3/3zemX3/3zemADP-1/2X3/7,8zem
  X3/4P2-IO6X3/4P2-IO6ADP-1/2X3/25S11
  X3/5zemX3/5zemADP-1/2X3/7,8zem
  X3/6P2-IO5X3/6P2-IO5ADP-1/2X3/24S10
  X3/7zemX3/7zemADP-1/2X3/7,8zem
  X3/8P2-IO4X3/8P2-IO4ADP-1/2X3/23S9
   
  X3/9zemX3/9zemADP-1/1X3/7,8zem
  X3/10P2-IO3X3/10P2-IO3ADP-1/1X3/23S9
  X3/11zemX3/11zemADP-1/1X3/7,8zem
  X3/12P2-IO2X3/12P2-IO2ADP-1/1X3/24S10
  X3/13zemX3/13zemADP-1/1X3/7,8zem
  X3/14P2-IO1X3/14P2-IO1ADP-1/1X3/25S11
  X3/15zemX3/15zemADP-1/1X3/7,8zem
  X3/16P2-IO0X3/16P2-IO0ADP-1/1X3/26S12
  X3/17zemX3/17zem
  X3/18P0X3/18P0
  X3/19zemX3/19zem
  X3/20P1X3/20P1
  X3/21zemX3/21zem
  X3/22P2X3/22P2
  X3/23zemX3/23zem
  X3/24P3X3/24P3
  X3/25zemX3/25zem
  X3/26P4X3/26P4
  X3/27 zemX3/27 zem
  X3/28P5X3/28P5
  X3/29zemX3/29zemADP-1/2X3/7,8zem
  X3/30 P1-IO7X3/30P1-IO7ADP-1/2X3/22S8


  V původním návrhu desek BWP-1 ale hlavně DTO-1 se s měřením napětí nepočítalo. Proto připojení převodníků ADP-1 vyšlo tak divoce aneb kabel vypadá jako „W“. Převodníky jsou připojené do konektoru pro DTO-1. Propojovací kabel byl řešen pomocí plochých vodičů aneb „šedivák“ což do značné míry ulehčilo práci (každý druhý vodič je stínění).

  Má realizace propojovacího kabelu pro možnost měření napětí, aneb technické porno.

  Celkový pohled


  Strana BWP-1

               


  Strana DTO-1

               


  Strana ADP-1

                15. Ukázky z chodu programu IOT
 16. Úvodní výpis

  IO TEST
  POUZE ZAKLADNI FUNKCNI TEST IO
  C 14.01.2023EC
  
  "<"  - PREDCHOZI POLOZKA
  ">"  - NASLEDUJICI POLOZKA
  "CR" - VYBER
  "?"  - NAPOVEDA
  "ESC" - O UROVEN VYS
  "K"  - ZAPNE / VYPNE KROKOVANI
  "Z"  - ZAPNE / VYPNE ZOBRAZENI DIL
  "M"  - ZAPNE / VYPNE ZOBRAZENI NAPETI U DIL
  "T"  - ZAPNE / VYPNE TRIDENI NAPETI
  "*"  - STAV PREPINACU
  "#"  - NASTAVENI PREVODNIKU ADP-1
  "^C" - KONEC PROGRAMU
  
  VYBER SADU IO
  
  7400 - 7499
  

  Základní test obvodu

  7474   TM2 TK2
  2X K.O. D s SR TP
  DIL14 GND=7, VCC=14
  
  "CR" - SPUSTIT TEST
  "ESC" - NAVRAT NA VYBER IO
  
  ZALOZ IO
  "CR" - PRO POKRACOVANI
  
  ..........
  
  KONEC TESTU
  

  Zobrazení DIL

      0 0 IN  1 16 VCC 1 1
      1 1 OUT 2 15 IN 0 0
      0 0 OUT 3 14 OUT 1 1
      0 0 IN  4 13 OUT 1 1
      1 1 OUT 5 12 IN 1 1
      1 1 OUT 6 11 OUT 1 1
      1 1 IN  7 10 OUT 0 0
      1 1 GND 8  9 IN 0 0
  

  Zobrazení DIL a napětí

  +0.08V 0 0 IN  1 16 VCC 1 1 +4.81V
  +4.82V 1 1 OUT 2 15 IN 0 0 +0.08V
  +0.16V 0 0 OUT 3 14 OUT 1 1 +4.81V
  +0.07V 0 0 IN  4 13 OUT 1 1 +4.81V
  +4.81V 1 1 OUT 5 12 IN 1 1 +4.80V
  +4.81V 1 1 OUT 6 11 OUT 1 1 +4.81V
  +4.81V 1 1 IN  7 10 OUT 0 0 +0.15V
  +4.81V 1 1 GND 8  9 IN 0 0 +0.08V
  

  Zobrazení DIL, napětí a třídění napětí

  +4.81V 1 1 IN  1 14 VCC 1 1 +4.83V
  +0.07V 0 0 IN  2 13 IN 1 1 +4.83V
  +4.99V 1 1 OUT 3 12 IN 0 0 +0.07V
  +0.11V 0 0 OUT 4 11 OUT 1 1 +5.00V
  +4.81V 1 1 IN  5 10 OUT 1 1 +5.00V
  +4.81V 1 1 IN  6  9 IN 0 0 +0.07V
  +4.82V 1 1 GND 7  8 IN 0 0 +0.08V
  
   IN 0   IN 1   OUT 0   OUT 1
  +0.07V 2 +4.81V 6 +0.11V 4 +4.99V 3 
  +0.07V 9 +4.81V 5      +5.00V 10 
  +0.07V 12 +4.81V 1      +5.00V 11 
  +0.08V 8 +4.83V 13           
                      
  +0.01V  +0.02V       +0.01V
  

  Základní zobrazení chyby

      1 1 IN  1 14 VCC 1 1
      0 0 IN  2 13 IN 1 1
      1 1 IN  3 12 IN 1 1
      1 1 IN  4 11 IN 1 1
      1 0 OUT 5 10 IN 1 1
      0 1 OUT 6  9 OUT 1 1
      1 1 GND 7  8 OUT 0 0
  
  CHYBA PORT 1
  63C4
  BB 10111011 PORT
  DB 11011011 DATA
  

  Zobrazení chyby v plné polní

  +2.69V 1 1 IN  1 14 VCC 1 1 +4.83V
  +0.10V 0 0 IN  2 13 IN 1 1 +4.55V
  +4.66V 1 1 IN  3 12 IN 1 1 +4.73V
  +3.13V 1 1 IN  4 11 IN 1 1 +4.66V
  +4.81V 1 0 OUT 5 10 IN 1 1 +4.63V
  +0.16V 0 1 OUT 6  9 OUT 1 1 +4.44V
  +4.82V 1 1 GND 7  8 OUT 0 0 +0.07V
  
   IN 0   IN 1   OUT 0   OUT 1
  +0.10V 2 +2.69V 1 +0.07V 8 +0.16V! 6 
       +3.13V 4 +4.81V! 5 +4.44V 9 
       +4.55V 13           
       +4.63V 10           
       +4.66V 3           
       +4.66V 11           
       +4.73V 12           
                      
       +2.04V * +4.74V * +4.28V * 
  
  * - ROZDIL LOG. UROVNE VETSI NEZ 0.20V
  ! - NAPETI LOG. UROVNE MIMO TOLERANCI
  
  CHYBA PORT 1
  63C4
  BB 10111011 PORT
  DB 11011011 DATA
  


 17. Seznam podporovaných IO
 18. Skupina 7400 - 7499

  obvodpopistabulkapoznámka
  740074007400
  740174017401
  740274027402
  740374017400
  740474047404
  740574057404
  740674067404
  740774077407
  740874087408
  740974097408
  741074107410
  741174117411
  741274127410
  741374137413
  741474147404
  741574157411
  741674167404
  741774177407
  741774177407
  741874187413
  741974197404
  742074207413
  742174217421
  742274227413
  742374237423R7460A
  742374237423RR7460A
  742474247400
  742574257425
  742674267400
  742774277427
  742874287402
  743074307430
  743174317431
  743274327432
  743374337402
  743474347407
  743574357407
  743674367436nt
  743774377400
  743874387400
  743974387401
  744074407413
  744174417441
  744274427442
  744374437443
  744474447444
  744574457442
  744674467446
  744774477446
  744874487448
  744974497449
  745074507450R7460
  7450 + 7460   74507450RR7460
  745174517451
  74LS5174X5174LS51
  745374537453R7460
  7453 + 746074537453RR7460
  745474547454
  74LS5474X5474LS54
  745574557455R7460
  7455 + 746074557455RR7460
  74LS5574X55   74LS55   
  745874587458
  7460+X74607460R7460
  746474647464
  746574657464
  747274727472
  747374737473
  747474747474
  747574757475
  747674767476
  747774777477
  748174817481
  748374837483
  748574857485
  748674867486
  74L86748674386
  748974897489
  749074907490
  749174917491
  749274927492
  749374937493
  749574957495
  749674967496
  749774977497

  Skupina 74100 - 74199

  obvodpopistabulka   poznámka
  741007410074100R74100
  7410674767476
  741077410774107
  741097410974109
  7411074727472
  741117410974111
  741127410974112
  741137411374113
  741147411474114
  741197411974119
  741217412174121R_MKO
  741237412374123R_MKO
  741257412574125
  741267412574126
  74128741287402
  741317413174131
  74132741327400
  741337413374133
  74136741367486
  741377413774137
  741387413874138
  741397413974139
  74140741407420
  74141741417441
  741437414374143
  741447414474143
  74145741457442
  741477414774147
  741487414874148
  741507415074150
  741517415174151
  741527415274152
  741537415374153
  741547415474154
  741557415574155
  741567415674155
  741577415774157
  741587415874158
  741597415974154
  741607416074160
  741617416174161
  741627416274162
  741637416374163
  741647416474164
  741657416574165
  741667416674166
  741687416874168
  741697416974169
  741707417074170
  741737417374173
  741747417474174
  741757417574175
  741767417674176
  741777417774177nt
  741807418074180
  741817418174181
  741827418274182
  741847418474184
  741857418574185
  741887418874188
  741897418974189
  741907416874190nt
  741917416974191
  741927419274192
  741937419374193
  741947419474194
  741957419574195
  741967417674176
  741977417774177nt
  74198   74198   74198

  Skupina 74200 - 74299

  obvodpopistabulka   poznámka
  742387413874238
  742407424074240
  742417424174241
  742427424274242
  742437424374243
  742447424474244
  742457424574245
  742467446D146
  7424774247D146
  74248744874248
  742497424974248
  742517425174251
  742537425374253
  742567425674256
  742577425774257
  742587425874158
  742597425974259
  742607426074260
  742657426574265
  742667426674266
  742737427374273
  742767427674276
  742797427974279
  742807418074280
  742837428374283
  742877428774287
  742907429074290
  742937429374293
  742957429574295
  742987429874298
  74299   74299   74299

  Skupina 74300 - 74399

  obvodpopistabulka   poznámka
  743227432274322
  743487434874148
  743517435174351
  743527435274352
  743537435374352
  743637436374363
  743657436574365
  743667436674366
  743677436774367
  743687436874368
  743737437374363
  743747437474374
  743777437774377
  743787437874378
  743797437974379
  74386748674386
  743907439074390
  743937439374393
  743957439574395
  74399   74399   74399

  Skupina 74400 - 74499

  obvodpopistabulka   poznámka
  744057413874138
  744127441274412
  744147441474414
  744167441674416
  744267442674426
  744407444074442
  744417444174443
  744427444274442
  744437444374443
  744447444474444
  744487444874444
  744617446174461
  744827448274482
  744837448374483
  744867424574486
  74487   74487   74487

  Skupina 74500 - 74599

  obvodpopistabulka   poznámka
  745187451874518nt
  745207452074521
  745217452074521
  745347453474534
  745407454074540
  745417454174541
  745637456374563
  745647453474564
  745717457174571
  745737437374573
  745747437474574
  745767453474564
  745807456374563
  745957459574595
  74596   74596   74595

  Skupina 74600 - 74699

  obvodpopistabulka   poznámka
  746387463874640
  746397463974245
  746407464074640
  746417464174245
  746427464274640
  746437464374643
  746447464474643
  746457424574245
  746467464674646
  746477464774646
  746487464874648nt
  746497464974648nt
  746517465174653
  746527465274652
  746537465374653
  746547465474652
  746687416874168
  746697416974169
  746707467074170
  746737467374673#
  746747467474674#
  746887452074521
  746907469074690
  746917469174691
  746927469274692
  746937469374693
  746967469674696
  746977469774697
  746987469874698
  74699   74699   74699

  Skupina 74700 - 74XXX

  obvodpopistabulka   poznámka
  747947479474794
  748217482174821
  748277482774827
  748287482874828nt
  748417484174841
  748487434874148
  748737487374873
  748747487474874
  741004710047404
  741005710057404
  741245   74245   74245

  Skupina 4000 - 4099

  obvod   popistabulka   poznámka
  400040004000
  400140014001
  400240024002
  401140114011
  401240124012
  401340134013
  401540154015
  401740174017
  402040204020
  402140214021
  402340234023
  402440244024
  402540254025
  402740274027
  402840284028
  402940294029
  403040304030
  403240324032
  403440344034
  403540354035
  404040404040
  404240424042
  404340434043
  404840484048
  406340637485
  406840684068NAND-AND
  40684068A   4068ANAND
  406940697404
  407040304030
  407140714071
  407240724072
  407340734073
  407540754075
  407640764076
  407740774077
  407840784078NOR-OR
  40784078A4078ANOR
  408140814081
  408240824082
  409340934011
  409440944094
  409540954095nt
  409640954096nt
  409940994099

  Skupina 4500 - 4599

  obvod   popistabulka   poznámka
  450245024502
  450374367   74367
  450740304030
  451145114511
  451245124512
  451545154515
  451645164516
  451845184518
  452045204520
  453145314531
  453245324532
  454345434543
  455545554555
  455645564556
  456045604560
  4581458174181
  4582458274182
  458540634585

  Skupina 4XXX - 4XXXX

  obvod   popistabulka   poznámka
  431143114311
  4010640106   7404

  Skupina 32XX, 82XX, ...

  obvodpopistabulka   poznámka
  3205, 8205   7413874138
  3212, 82127441274412
  3214, 82147441474414
  3216, 82167441674416
  3226, 82267442674426
  824382438243
  82827448274482
  82837448374483
  82867424574486
  828774487   74487

  Skupina DDR 7seg. dekod.

  obvodpopis   tabulka   poznámka
  D146D/E146D7446D146
  D147D/E147D7447D146
  D345D/E345DD345D345
  D346D/E346DD346D345nt R
  D347D/E347DD347D347
  D348D/E348D   D348D347nt R

  Skupina 75XXX

  obvodpopistabulka   poznámka
  751238T238T23nt R
  751248T248T24
  751607516075160
  751617516175161
  751627516275162DIL24
  7516275162R   75162DIL22 R
  75163   7516075160

  Skupina OSTATNI IO

  obvodpopistabulka   poznámka
  MAB1502 MAC1502   15021502
  MAB1504 MAC150415041504
  MH/DS864186418641
  AM25S0525S05   25S05
  MH8641 DS883886418641
  8T238T238T23nt R
  8T248T248T24 19. Výpis programu


OBSAH

 1. Úvod
 2. Trocha historie
 3. Popis programu
 4. Možnosti překladu a přenositelnosti
 5. Popis datové časti aneb jak vytvořit nové či upravit starající tabulky
 6. Zapojení patic ZIF28 a ZIF16
 7. Propojovací kabel/y
 8. Ukázky z chodu programu IOT
 9. Seznam podporovaných IO
 10. Výpis programu


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 nebo CPM / IOTSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz