ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


Příslušenství / ARITMA 0507 a 0517
MINIGRAF 0507 / AMAGRAF 0517


MINIGRAF 0507 a AMAGRAF 0517 je souřadnicový zapisovač s robustní mechanickou konstrukcí, ale jen z nezbytně nutnou elektronikou. O řízení zapisovače se stará mikropočítač k němuž je připojen, neboť v zapisovači jsou pouze dekodéry fáze a výkonové budiče krokových motorů. Rozdíl mezi MINIGRAFem 0507 a AMAGRAFem 0517 je pouze v napájení. MINIGRAF 0507 má zabudovaný spínaný zdroj a je napájen přímo ze sítě. AMAGRAF 0517 byl prodáván jako stavebnice a tudíž měl zdroj oddělený a vlastní zapisovač je napájen 24V=.

MINIGRAF 0507 a AMAGRAF 0517 se vyráběly ve dvou verzích. Zásadní rozdíl je v rychlosti kreslení, kdy souřadnicové zapisovače vyrobené v roce 1985 mají o 40% nižší rychlost kresby než modely od roku 1986.Připojení Minigrafu 0507 k počítačům:

Leták MINIGRAF 0507


OCR technických údajů z letáku. Leták platný pro model 1985, (souřadnicové zapisovače vyrobené v roce 1985 mají o 40% nižší rychlost kresby než modely od roku 1986).


SOUŘADNICOVÝ ZAPISOVAČ-MINIGRAF


MINIGRAF je určen jako grafický výstup elektronických číslicových zařízení, řízených převážně mikroprocesory

MINIGRAF pracuje v soustavě pravoúhlých souřadnic/systém X-Y/ přičemž obě souřadnice jsou nezávisle ovladatelné vnějším signálem

MINIGRAF je funkčně řízen přes jednoduché jednosměrné rozhraní po osmi funkčních vodičích. Dvěma trojicemi vodičů jsou ovládány fáze dvou krokových motorků, řídících posuvy v souřadnicích X a Y. Sedmý vodič je určen pro ovládání pisátka. Osmý vodič je log.0 /zem/

OVLÁDÁNI fází krokových motorků je zajištěno postupným přiváděním narůstající /klesající/ binární kombinace na trojici vodičů. Směr pohybu je určen narůstáním, nebo klesáním hodnoty přiváděné binární kombinace. Jednotková změna hodnoty přiváděné binární kombinace způsobí elementární krok v příslušné souřadnici

OVLÁDÁNI pisátka - zdvihání nebo sklánění, je zajištěno hodnotou logického signálu. Vstupní obvody odpovídají pravidlům pětivoltové TTL logiky

TECHNICKÉ PARAMETRY

napájení220 V /+10% -15%/ 50 Hz ± 1 Hz
- krokové motorky+24 V ± 10% / 1 A
- elektronika+ 5 V ± 5% / 0,2 A
příkon40 VA
rychlost posuvumax. 50 mm/s
min. délka kroku0,125 mm
přesnost polohy kroku± 0,05 mm
max. frekvence krokování400 kroků/s
doba zdvihu / sklopení pisátka   50 ms
rozměry400 x 110 x 105 mm
hmotnost3,6 kg
pracovní materiálkancelářský papír /A4/, pausovací papír,astralon
pisátkoměkká tužka, popisovače-fixy, trubičková pera -např.Centrograf,Rotring


Výrobce : ARITMA PRAHA koncernový podnik, 160 05 Praha 6, Lužná 591
závod 02 Aš, 352 20 Aš,Hedvábnická 1259
ZAVT koncern 150 46 Praha 5, Radlická 2

tisk
Aritma 1985

OCR dokumentace ala samizdat


Malý souřadnicový zapisovač Minigraf 0507

Základní údaje, nutné pro připojení Minigrafu 0507 k řídícímu počítači.

Pro připojení mikropočítače IQ 151 se dodává speciální připojovací modul, typ. označ. 0509. Řízení minigrafu z IQ 151 a jeho programování je popsáno v dokumentaci, která je dodávána s modulem 0509.

Pro připojení minigrafu k jiným počítačům je dodáván v příslušenství minigrafu plochý kabel. Jeden konec tohoto kabelu je opatřen konektorem, který se zasouvá do minigrafu. Druhý konec kabelu je volný a uživatel si jej připojí přímo, nebo přes vhodný konektor. či modul ke svému počítači. Připojení signálů pro řízení minigrafu a jejich významy jsou uvedeny v tabulce 1.

Na vstupy X1, X2, X4 a Y1, Y2, Y4 se přivádí logické úrovně, odpovídající tabulce 2.

Musí se dodržet spojitost posloupnosti jednotlivých kroků dle tabulky 2. Při navození rostoucí posloupnosti kroků (tj. např. 5, 6, 7, 8) se provádí pohyb v kladném směru souřadných os (tj, u souř, X pohyb pisátka zleva doprava, u souř. Y pohyb papíru zezadu dopředu). Při navození klesající posloupnosti kroků (tj. např. 12, 11, 10 ...) se provádí pohyb opačným směrem. Jedním krokem se navodí posun o 0,125 mm. Změna z jednoho kroku do druhého se smí provádět s max. frekvencí 400 Hz, tj. za 2,5 ms, vyjma dále uvedených omezení. Než se dá povel k pohybu v souř, X nebo Y, musí se po sklopení, nebo zdvižení pisátka dodržet prodleva 50 ms. Povel pro reverzaci směru pohybu krokového motoru smí být uplatněn nejdříve za 10 ms od počátku povelu pro poslední krok předchozího směru. Pro kvalitu kreslení písmen, číslic, resp.- dalších znaků, je výhodnější místo výše uvedených prodlev užít snížené frekvence krokování 250 Hz.

Výchozí poloha pisátka se nastavuje povely pro pohyb ve směru (X) (-X) tak, aby respektovala rozsah pohybu vozíku s jeho krajními polohami. Vzhledem k tomu, že levá (pravá) krajní poloha není signalizována, může dojít k tomu, že při nerespektování těchto krajních poloh dojde k vyjetí vodící pružiny z drážky hřídele se šroubovicí (10). V tomto případě nutno zabezpečit správné zapadnutí pružiny do drážky povelem ve směru X (-X) v délce minimálně 10 mm (80 kroků).


Tabulka č. 1

Špička
konektoru   
minigrafu
barva
žíly
kabelu   
signál
schématu   
minigrafu
logioká zátěž   
signálu
v minigrafu
význam
12nepoužito
11r0Vspojení zemí minigrafu a počítače
10žX15nejnižší binární řád souřadnice X
9mX25prostřední binární řád souřadnice X
8bX45nejvyšší binární řád souřadnice X
7klíč
6rezerva
5rP5P=H pisátko spuštěno, P=L pisátko zvednuto
4bY15nejnižší binární řád souřadnice Y
3mY25prostřední binární řád souřadnice Y
2žY45nejvyšší binární řád souřadnice Y
1spojení zemí minigrafu a počítače

typ funkce do jednotek

Tabulka č. 2

Krok   Vstup
X4 (Y4)   X2 (Y2)   X1 (Y1)
0LLL
1LLH
2LHL
3LHH
4HLL
5HLH
6HHL
7HHH
8LLL
9LLH
10LHL
11LHH
12HLL
13HLH
14HHL
15HHH
16LLL

A teď trochu technického porna aneb najdi pět rozdílů.ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


Příslušenství / ARITMA 0507 a 0517SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz