ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / IOB-1
IOB-1Deska IOB-1 je součásti jednotky JPN-1. Součástí jednotky JPN-1 je DPB-1, IOB-1, ZDP-1 a ZDR-1A.

Popis desky je z dokumentace jednotky JPN-1.OBSAH

  1. Úvod
  2. Technické parametry
  3. Popis funkce

PŘÍLOHY:

  1. Tabulka zapojení konektorů X1 až X8
  2. Tabulka zapojení konektoru X9
  3. Tabulka zapojení konektoru X10
  4. Rozpiska součástí sběrnice IOB-1
  5. Výkres osazení sběrnice IOB-1
  6. Elektrické schéma sběrnice IOB-1


  1. ÚVOD

  2. Deska sběrnice IOB-1 jednotky JPN-1 slouží k rozvádění napájecích napětí, datových, adresových, řídicích a přerušovacích signálů k jednotlivým deskám systému, umístěných v jednotce JPN-1.

    Sběrnice IOB-1 je realizována deskou oboustranného plošného spoje, osazena devíti 62-pólovými konektory pro desky systému, jedním 30-pólovým konektorem pro připojení napájecího zdroje a třemi kontakty pro připojení systémového panelu SPN-1.  3. TECHNICKÉ PARAMETRY

  4. Vstupní napětí:
    + 5 V± 0,25 V
    - 5 V± 0,25 V
    + 12 V± 0,25 V
    - 12 V± 0,5 V
     
    Odběr:závisí na typu a počtu desek PS umístěných ve sběrnici
     
    Počet pozic pro desky PS:   1 pro desku ZDP-1
    8 pro desky systému
     
    Signály sběrnice:8 datových
    8 adresových
    8 řídicích
    9 pro přerušovací systém
    5 napájecích
    5 rezervních


  5. POPIS FUNKCE

  6. Deska sběrnice IOB-1 slouží k rozvádění napájecích napětí, datových, adresových, řídicích a přerušovacích signálů k jednotlivým deskám systému. Datové, adresové a řídicí signály jsou posíleny třístavovými zesilovači na deskách DPB-1 a ZDP-1.

    Konektory X1 až X8 jsou určeny pro libovolné desky, adresované jako porty /vstupní/výstupní zařízení/; konektor X9 je vyhrazen pro desku ZDP-1, která pracuje jako řídicí deska jednotky JPN-1 a zajišťuje propojení s jednotkou JZS-1 /JZS-1A/

    Zapojení jednotlivých signálů na vývody konektorů odpovídá sběrnici ARB-1 s tím rozdílem, že u IOB-1 jsou vypuštěny signály, které se používají k obsluze paměti. Sběrnice IOB-1 tedy zahrnuje tyto signály /v závorce jsou uvedena čísla vývodů konektorů/:

    Datové vodiče D0 až D7 /31 až 38/ - slouží k obousměrnému přenosu dat mezi deskami systému.

    Adresové vodiče A0 až A7 /39 až 46/ - slouží k určení osmibitové adresy vstupního/výstupního zařízení.

    Signál IOR /10/ - čtení z portu. Povoluje přenos dat ze vstupního zařízení do procesoru.

    Signál IOW /12/ - zápis do portu. Oznamuje, že na datové sběrnici jsou platná data pro výstupní zařízení.

    Signály IOR a IOW jsou na desce DPB-1 odvozeny ze signálu MR a MW /čtení/zápis z/do paměti/ při adresování zvoleného paměťového "okna". Jednotka JPN-1 se tedy procesoru jeví jako 256 paměťových míst, přičemž nižší bajt adresy paměťového místa odpovídá osmibitové adrese portu.

    Signál RDY /3/ - hlášení připravenosti portu předat/převzít data. Používá se ke vložení čekacích stavů do cyklu čtení nebo zápisu při spolupráci mikroprocesoru 8080A s pomalými periferiemi.

    Signál RTL /1/ - vstup pro nulování /reset/. Slouží k nastavení systému do definovaného výchozího stavu Signál RTL muže být aktivován programově /viz popis desky ZDP-1/.

    Signál RES /8/ - nulování. Odezva mikroprocesoru na signál RTL. Je rovněž automaticky generován po zapnutí napájení.

    Signály M1 /6/, STSTB /4/ - synchronizační signály mikroprocesoru 8080A. Slouží k identifikaci typu strojního cyklu pro diagnostické a ladicí účely.

    Signál Φ2 /60/ - hodinový signál mikroprocesoru 8080A. Slouží k synchronizaci a časování činnosti desek systému.

    Signály INT0INT7 /23 až 30 na X9 a 62 na X1 až X8/ - požadavky na přerušení. Každé pozici ve sběrnici IOB-1 je přiřazen jeden vstup řadiče přerušení na desce ZBP-1. To umožňuje snadno identifikovat a programově obsloužit zdroj přerušení.

    Signál INTA /61/ - potvrzení přijetí požadavku na přerušení.  1. PŘÍLOHA: TABULKA ZAPOJENÍ KONEKTORŮ X1 AŽ X8

  2. zařízení: IOB-1    konektor: X1 až X8    Klíč: C6    typ: TX 518 4512
    protikus: desky systému SAPI-1    typ: TY 517 6211

    č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
    1RTLtlačítko RESET   INP2
    3RDYsignál READYINP4STSTB   vzorek statusuOUT
    56M1příznak cyklu M1   OUT
    7R1rezerva 18RESnulováníOUT
    910IORčtení z portuOUT
    1112IOWzápis do portuOUT
    1314
    15+5VnapájeníNAP16+5VnapájeníNAP
    17+5VnapájeníNAP18+5VnapájeníNAP
    190VzemNAP200VzemNAP
    2122
    2324
    2526
    2728
    2930
    31D4dataI/O32D3dataI/O
    33D6dataI/O34D5dataI/O
    35D2dataI/O36D7dataI/O
    37D0dataI/O38D1dataI/O
    39A1adresaOUT40A0adresaOUT
    41A3adresaOUT42A2adresaOUT
    43A5adresaOUT44A4adresaOUT
    45A7adresaOUT46A6adresaOUT
    47R2rezerva 248R3rezerva 3
    49R4rezerva 450R5rezerva 5
    51+12VnapájeníNAP52+12VnapájeníNAP
    530VzemNAP540VzemNAP
    55-5VnapájeníNAP56-5VnapájeníNAP
    57-12VnapájeníNAP58-12VnapájeníNAP
    59   60   Φ2hodiny Φ2OUT
    61INTApotvrzení přer.OUT62INTnžádost o přer.INP
    Typ signálu:   INPvstupnívývod 62   X1signál INT0
    OUT   výstupníX2   signál INT1
    I/Oobousměrný   ...
    NAPnapájeníX8signál INT7


  3. PŘÍLOHA: TABULKA ZAPOJENÍ KONEKTORU X9

  4. zařízení: IOB-1    konektor: X9    Klíč: E2    typ: TX 518 4512
    protikus: deska ZDP-1 konektor X1    typ: TY 517 6211

    č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
    1RTLtlačítko RESETOUT2
    3RDYsignál READYOUT4STSTB   vzorek statusuINP
    56M1příznak cyklu M1   INP
    7R1rezerva8RESnulováníINP
    910IORčtení z portuINP
    1112IOWzápis do portuINP
    1314
    15+5VnapájeníNAP16+5VnapájeníNAP
    17+5VnapájeníNAP18+5VnapájeníNAP
    190VzemNAP200VzemNAP
    2122
    23INT0žádost o přer. 0OUT24INT1žádost o přer. 1OUT
    25INT2žádost o přer. 2OUT26INT3žádost o přer. 3OUT
    27INT4žádost o přer. 4OUT28INT5žádost o přer. 5OUT
    29INT6žádost o přer. 6   OUT30INT7žádost o přer. 7OUT
    31D4dataI/O32D3dataI/O
    33D6dataI/O34D5dataI/O
    35D2dataI/O36D7dataI/O
    37D0dataI/O38D1dataI/O
    39A1adresaINP40A0adresaINP
    41A3adresaINP42A2adresaINP
    43A5adresaINP44A4adresaINP
    45A7adresaINP46A6adresaINP
    47R2rezerva 248R3rezerva 3
    49R4rezerva 450R5rezerva 5
    51+12VnapájeníNAP52+12VnapájeníNAP
    530VzemNAP540VzemNAP
    55-5VnapájeníNAP56-5VnapájeníNAP
    57-12VnapájeníNAP58-12VnapájeníNAP
    59   60Φ2hodiny Φ2INP
    61INTApotvrzení přer.INP62   
    Typ signálu:   INPvstupní
    OUTvýstupní
    I/Oobousměrný
    NAP   napájeni


  5. PŘÍLOHA: TABULKA ZAPOJENÍ KONEKTORU X10

  6. zařízení: IOB-1    konektor: X10    Klíč: B2    typ: TX 514 3012
    protikus: propojovací kabel KB-15 /X1/    typ: TY 513 3042

    č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
    1-5VnapájeníNAP2-5VnapájeníNAP
    3-12VnapájeníNAP4-12VnapájeníNAP
    50VzemNAP60VzemNAP
    70VzemNAP80VzemNAP
    9+12VnapájeníNAP10+12VnapájeníNAP
    11+12VnapájeníNAP12+12VnapájeníNAP
    1314
    15+5VnapájeníNAP16+5Vnapájení   NAP
    17+5Vnapájení   NAP18+5VnapájeníNAP
    19+5VnapájeníNAP20+5VnapájeníNAP
    21+5VnapájeníNAP22+5VnapájeníNAP
    230VzemNAP240VzemNAP
    250VzemNAP260VzemNAP
    27   0VzemNAP280VzemNAP
    290VzemNAP30   0VzemNAP
    Typ signálu:   NAP   napájeni


  7. PŘÍLOHA: ROZPISKA SOUČÁSTÍ SBĚRNICE IOB-1

  8. ks   označení součásti   značení polohy   název součásti
    Konstrukční marerial
    16XB 005 88deska PS oboustranná
    16XA 789 11pružinapřipevnění vidlice
    kabelu KB-15
    k zásuvce X10
    16XA 345 15pásek
    16XA 947 61držák
    3WA 459 411,2,3kontaktní kolík /pro SPN-1/
    8TX 518 4512X1 až X862-pólová zásuvka SOURIAU
    1TX 514 3012X1030-pólová zásuvka SOURIAU
    1TX 518 9212X962-pólová zásuvka SOURIAU
    Pasivní prvky
    4TF 009 47uC33 až C36elektrolytický kondenzátor /25V/
    16TK 783 15nC9 až C16,
    C18, C20,
    C22, C24,
    C26, C28,
    C30, C32
    keramický kondenzátor /32V=/
    16TK 783 22nC1 až C8,
    C17,C19,
    C21, C23,
    C25, C27,
    C29, C31
    keramický kondenzátor /32V=/


  9. PŘÍLOHA: VÝKRES OSAZENÍ SBĚRNICE IOB-1


  10. VÝKRES OSAZENÍ SBĚRNICE IOB-1

  11. PŘÍLOHA: ELEKTRICKÉ SCHÉMA SBĚRNICE IOB-1


  12. ELEKTRICKÉ SCHÉMA SBĚRNICE IOB-1 a černobílá verze ZDE.OBSAH

  1. Úvod
  2. Technické parametry
  3. Popis funkce

PŘÍLOHY:

  1. Tabulka zapojení konektorů X1 až X8
  2. Tabulka zapojení konektoru X9
  3. Tabulka zapojení konektoru X10
  4. Rozpiska součástí sběrnice IOB-1
  5. Výkres osazení sběrnice IOB-1
  6. Elektrické schéma sběrnice IOB-1
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / IOB-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz