ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / AND-1


AND-1

Deska AND-1 je popsána ve více zdrojích. První uveřejněný popis je v AR/B 83/2 (Amatérské Rádio řada B (modré – pro konstruktéry), ročník 1983 číslo 2) kde je podrobnější popis funkce displeje a popis oživení. Dále je popsán v dokumentaci dodávané k ZPS (ZPS-1 a ZPS-2) či samotné desce. Deska AND-1 lze nahradit deskou AND-1A kdy rozdíl je pouze v adresném dekodéru (MH 3205 (74 138) je nahrazen MH 74S287) a nelze osadit Tr1 (-12V se bere přímo ze sběrnice). Zde uveřejněná dokumentace je OCR dodávané dokumentace, schéma a označení (číslovaní) součástek vychází z AR (u IO je označení (číslovaní) je vpoctatě zachováno (v AR / v dokumentacích: A2/D2A; B1/D1B; D1/D1D; ….) u diod tranzistorů a odporu se liší. Dále nesedí číslování propojek .OCR návodu AND-1

SAPI-1Deska alfanumerického displeje

AND-16XV 122 08

6XK 198 86

TESLA

LIBERECObsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy:

 1. Zapojení kabelů pro AZJ 462
 2. Zapojení kabelu KB-06
 3. Adresace znaků. na stínítko displeje s AND-1
 4. Obsah paměti PROM 74 188
 5. Soubor znaků AND-1
 6. Tabulka konektoru X1
 7. Tabulka konektoru X2
 8. Tabulka propojek
 9. Výkres sestavení
 10. Rozpiska součástí
 11. El. schéma
 12. Úprava televizního přijímače PLUTO


 1. Úvod

 2. Nejrozšířenějším komunikačním prostředkem mezi počítačem a člověkem je alfanumerický displej, využívající k zobrazení znaků televizní obrazovku. Alfanumerický displej je buď součástí terminálu, nebo přímo součástí mikropočítače. Jsou-li obvody alfanumerického displeje přímo spojeny s mikropočitačem pomocí sběrnice, je možné začlenit paměť displeje do paměti RAM mikropočítače. Takové paměti se pak říká "video RAM". Deska AND-1 je řešena právě jako video RAM o kapacitě 2k byte. Ve skutečnosti je na desce pouze lk byte paměti RAM, protože na stínítko displeje s deskou AND-1 se vejde 40 znaků v řádce a 24 řádek, t.j. 960 znaků. Paměť RAM displeje AND-1 je adresována jako paměť o kapacitě 2x byte proto, aby byla v adrese znaku na stínítku zvlášť poloha znaku v řádce /0-39/ a zvlášť číslo řádky /0-23/. Znaky zobrazované na stínítku TV přijímače nebo zobrazovací jednotky /monitoru/ jsou kresleny v rastru 5x7 bodů. Pro odlišení různých zpráv je možné zobrazovat i znak, který bliká. znak s blikajícím podtržením /kurzorem/ nebo znaky dvojité šířky. Soubor znaků je dán použitým generátorem znaků MHB 2501 /Latinka/, nebo MHB 2502 /azbuka/. Generátor znaků je zasunut na desce AND-1 do objímky, aby bylo možné jej vyměnit. Standartně je deska dodávána s obvodem MHB 2501-latinka. Deska AND-1 má vyveden videovýstup s úplným TV signálem /video + synchronizace/ pro připojení TV přijímače se standartně vyvedeným videovstupem. Dále má deska vyvedeny na konektor všechny potřebné signály pro připojení zobrazovací jednotky AZJ 462 - Tesla Orava. Pro připojení libovolné zobrazovací jednotky jsou k dispozici oddělené výstupy pro video, horizontální synchronizaci i vertikální synchronizaci. Poloha zobrazovaného textu na stínítku obrazovky je nastavitelná pomocí propojek na desce AND-1.


 3. Technické parametry

 4. Napájení desky:+5V ± 0,25V
  -12V ± 0,5v
  Odběr proudu:+5V/0,9A
  -12V/25mA

  Rozměry desky:140x150 mm
  váha:150g

  Kapacita paměti RAM displeje AND-11K byte
  Celkový počet zobrazovaných znaků960
  Počet znaků v řádce40
  Počet řádků20 nebo 24
  Matice pro zobrazení znaku5x7 bodů
  Mezera mezi znaky1 bod
  Mezera mezi řádky3 body
  Zobrazení kursorublikající podtržení
  Kód zobrazovaných znakůASCII /latinka nebo azbuka/
  Specielní zobrazení znaků- dvojitá šířka
  - blikající znak
  Perioda řádkové synchronizace64µs
  Perioda snímkové synchronizace20,5 ms
  Počet televizních řádků na snímku320
  Výstupy pro videomonitorúplný TV signál
  Výstup pro zobrazovací jednotku AZJ 462ano
  Nastavení horizontální synchronizaceano
  Nastavení vertikální synchronizaceano
  Šířka horizontálního synchronizačního impulsu   4 µs pro TV
  Způsob adresace na sběrnici systémuMR a MW
  Počáteční adresa RAM displeje AND-13800 HEX

  Zátěž signálů:   A0 až A101,6
  /v mA/A11 až A15   0,25
  RES0,25
  D0 až D7 0,25
  MR1,85
  MW3,2
  INT 10,5


 5. Instalace

  1. Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Dále zkontrolujeme kontakty konektorů FRB, zda nedošlo k mechanickému poškození.
  2. Překontrolujeme zapojení propojek na desce, případně předěláme propojky podle potřeby. Význam a zapojeni propojek je uvedeno v příloze VIII.
  3. Poznámka: Propojky jsou konstruovány pro zapojování pomocí ovíjených spojů.

  4. Pikekontrolujeme, zda deska AND-1 nezpůsobí překročení max. odběru napájecích zdrojů systému, nebo překročení povolené zátěže sběrnice. Překontrolujeme, zda adresa desky AND-1 není již v systému použita /viz příl. XII.,V.,X. Návodu k obsluze a užití souboru SAPI-1/.
  5. Sejmeme ochranné Al. fólie zkratující vývody konektoru a desku zasuneme do vany souboru SAPI-1. Desky je možné zasunovat a vyjímat pouze při vypnutém systému
  6. Připojíme konektor kabelu pro TV přijímač nebo konvertor TVK-1, TV přijímač je možno použít pouze takový, který je od výrobce vybaven standartně videovstupem. V současné době je k dispozici upravený TV přijímač TVP-1, který je dodáván jako prvek souboru SAPI-1. TV přijímače s videovstupem dodává v ČSSR také ETS Praha. K desce AND-1 je také možno připojit zobrazovací jednotku AZJ 462, kterou vyrábí Tesla Orava. Pro při.pojení jednotky AZJ 462 je třeba zhotovit dva kabely. Jeden pro spojení jednotky AZJ 462 s konektorem X2 desky AND-1 a druhý - napájecí, pro spojení jednotky AZJ 462 se systémovým panelem jednotky JZS-1. Je-li napájení jednotky AZJ 462 zajištěno jinak než ze zdroje souboru SAPI-1, není nutný napájecí kabel. Zapojení kabelů je v příloze IX. Při připojování jednotky AZJ 462, je třeba vzít v úvahu, že odebírá ze zdroje souboru SAPI-1 1,3 A z + 12V a 0,13 A z + 5v.
  7. Propojíme konvertor TVK-1 s TV přijímačem /je-li TVK-1 použit/. Při zapínání systému je lépe nejprve zapnout TV přijímač a potom teprve napájení souboru SAPI-1.
  8. Obal desky a kryty konektorů uložíme pro potřebu zaslání desky do opravy.
  9. Poznámka: S deskami souboru se doporučuje manipulovat pouze tehdy, je-.li to nezbytně nutné. Správné nastavení propojek, zapojení kabelu, volba adresy a další rozvahy je vhodné provést a překontrolovat před instalací desky. 6. Popis funkce

 7. Deska alfanumerického displeje AND-1. Na desce AND-1 jsou obvody, umožňující zobrazit 40 znaků na 24 řádcích TV přijímače nebo videomonitoru. Deska tak tvoří ve spojení se zobrazovací jednotkou displej pro mikropočítačový soubor SAPI-1. Procesor komunikuje s displejem jako s pamětí, s kapacitou 2K byte, která leží v rozsahu adres 3800 až 3DE7. Pro komunikaci používá procesor signály MR a MW, to znamená, že může z paměti číst i do ní zapisovat. Je proto možné zajistit za pomoci programu rolování řádek a jiné operace. Takto organizované paměti displeje říkáme VIDEORAM. Možnost přístupu do paměti ze sběrnice i z vnitřních obvodů displeje zajišťuje multiplexer adresy, tvořený obvody D5B, D6B a D6A. Přepnutí adresy zajišťuje signál SEL /vývod 1 obvodu D5B - 1/D5B/, který je generován dekodérem adresy D3A. V okamžiku výběru desky jsou od paměti RAM odpojeny čítače a jsou připojeny adresové linky sběrnice A 0 až A 10. Toto přepnutí trvá prakticky jen jeden strojový cyklus mikroprocesoru a na tuto dobu je provedeno zatemění stínítka /4/D5D/. Není-li únosné mít na stínítku černé čárky, vzniklé zápisem "za chodu", je možno signálu /INT 1 a za pomoci přerušení manipulovat s obsahem VIDEORAM jen při zpětném běhu snímku. Na přenos dat je pak asi 5 až 7 ms podle počtu zobrazovaných řádků 24 nebo 20.

  Přenos dat po sběrnici je obousměrný. Tento přenos umožňují obousměrné budiče dat D4A, D5A. Jejich řídící signály jsou vyrobeny hradly D2A a DlB. Proto, aby byly tyto budiče aktivní tam, nebo zpět, musí být signál MRQ /požadavek na paměť/ a současně musí být na sběrnici správná adresa desky./signál SEL = výběr/. O směru přenosu pak rozhodne signál MR 15/D5A a 15/D4A. Je-li deska vybrána a je-li zápis /MW/, pak je generován i signál WE /10/D3B a 10/D4B/ a nastane zápis do VIDEORAM D3B a D4B. Signál RESET, přicházející ze sběrnice, zavírá dekodér D3A a brání tak "konfliktům" třístavových obvodů sběrnice a desky.

  Obvod D4C je překódovací obvod, umožňující formát dat na stínítku 40x24 při zachování binární adresace.

  Čítače D5C a D6C tvoří čítač MOD 64 a jeho výstupy jsou značeny jako H 1 až H 32 a současně S 1 až S 32. Toto dvojí označení odpovídá dvojí funkci čítače. Signály H slouží ke generaci horizontálních synchronizačních a zatmívajících průběhů a signály S k výběru sloupců znaků z paměti. Čítač D7H a zbytek D6C tvoří čítač MOD 32 a také mé dvojí funkci. Tento čítač je inkrementován signálem 8 L, neboli vždy po desáté lince TV rastru.

  Čítač tvořený obvody D7C á D5D slouží pro další dělení snímkové frekvence až na 1,5 Hz. Hradlo D6D pak vyrábí signál se střídou 1:3 pro zatmívání, aby byla doba zatmění kratší než svícení. Čítač D2B je jedním z nejdůležitejších obvodů desky. Je to vlastně čítač MOD 10, který počítá TV linky. Jeho obsah je inkrementován signálem NL - nová linka vždy každých 64 µs. Hradlo D3D vydává vždy při každé desáté lince signál 10 L, který slouží obvodům vertikální synchronizace jako hodiny pro zpožďovací obvod VS signálu.

  Výstupy 1 L a 8 L jdou do paměti PROM /D3C/, kde se z nich dekóduje poloha řádky, ve které je kursor /řádka 8/. Signály 1 L, 2 L s 4 L říkají generátoru znaků D1A, jaká linka znaku se právě kreslí.

  Generátor znaků D1A je zasunut do objímky a je ho možné vyměnit za obvod MHB 2502, který "umí" azbuku. V tom případě je nutné přepojit spojku 9-8 na 9-10.Výstupy generátoru znaků vedou na vstupy posuvného registru D1C a jsou "přitaženy" odpory na + 5V, protože se pro vytvoření mezery mezi řádky používá zavření výstupů DlA signálem 8 L na vstupy CS 1 a CS 2. Je to vlastně trik, protože tím se řádky 8,9 a 10 rozsvítí, můžeme je ovládat zatmíváním z paměti PROM /D3C/. Tak je zajištěno svícení kursoru v deváté lince.

  Hodiny celé desky jsou odvozeny z oscilátoru 6 MHz, /V3, L1, C26 s C27/ a vedou do čítače MOD 6 /D2D/ a výstup 3 hradla D6D generuje hodiny s periodou 1 µs pro HORIZONTÁLNÍ ČÍTAČ. Hradlo D6D vybírá okamžik při čtení do čítače o něco dříve než čítač přeteče, dekóduje totiž stav 5 a čítač D5C se inkrementuje na začátku stavu 5, neboli o 166 ns dříve, než by měl! Toto řešení je nutné proto, že celý systém, čítač, multiplexery RAM s POM, má zpoždění průchodu signálu na hranici l µs a to je právě takt kreslení znaku. Předčasné zvýšení čítače tak sníží nároky na rychlost obvodů.

  Systém synchronizace je pro H i V stejný. Klopný obvod D7A se obklopuje po dosažení stavu H 32 čítače H. O 8 taktů později, to je ve stavu H = 40, se klopný obvod D7A/6 nahodí.

  Nahození obvodu odblokuje posuvní registr D8C, který čitá impulsy H 1 s periodou 2 µs. Připojením vstupu 2/D8D na různé výstupy posuvného registru tak získáme zpoždění po krocích 2 µs. Je-li třeba posouvat polohu znaků jemněji, musí se přepojit spojka 11-13 na 12-13. Tato spojka vlastně určuje zda synchronizace začíná v lichém nebo sudém stavu čítače H.

  Hradlo D6D vyrábí impuls pro synchronizaci TV přijímače. Odpovídající šířka impulsu je 4 µs a protože má registr D8C takt 2 µs, stačí připojit bod X na výstup N + 2; než je spojka a hradla D6D a D4D vygenerují přes diodu V9 správný impuls. Není pak nutné nastavovat přesně časovou konstantu obvodů D8D pro HS. Monostabilní obvod pro šířku HS impulsů je vlastně určen pouze pro monitor. Monitor AZJ 462 vyžaduje šířku HS 30 µs.

  Funkce vertikální synchronizace začíná dosažením stavu V16, kdy se odblokuje klopný obvod D7A. Obvod je pak nahozen stavem V = 20 /spojka 16-17/ nebo V = 24 /spojka 18-17/. Spojka určuje zda se zobrazuje 20 nebo 24 řádek znaků. Nastavení zpoždění je v krocích 0,64 ms a impuls VS se vytváří pro TV přijímač /100 µs/ i monitor /AZJ 462 = 1 ms/ obvodem D8D. Proto má tento obvod také dva kondenzátory C28 s C29. Kondenzátor C29 je možno připojit propojením spojky l6 a 17. Impuls pro VS TV přijímače je veden přes diodu V8 do převodníku úrovní. Na první dva výstupy posuvnéno registru je připojen tranzistor V2 pracující ve funkci derivačního obvodu náběhové hrany impulsů. Po nahození 8/D7A dá T2 žádost o přerušení INT 1. Funkci přerušení je možné zařadit spojkou 15-14.

  Důležitá je funkce zatmívání. Videosignál nesmí procházet ven trvale. Kreslí-li se šeštý bod linky znaku, je zatmění zajištěn o uzemněním vstupu SI posuvného registru D1C. Po dokreslení řádku 20 nebo 24 se zatmívá spojením výstupu 9/D7A a 10/D3D. Při kreslení linek znaků se zatmívá poněkud složitěji klopným obvodem D5D/6. Tento klopný obvod má takt synchronní s naplňováním posuvného registru D1C - signál LOAD. Kdy se má zatmívat, určuje výstup 1 paměti PROM D3C. Jednak kdykoliv je signál HZ /stav čítače H větší než 40/, protože ten zavře celou PROM. Delší zatmívání závisí na obsahu bitu Y 1 naprogramovaného do D3C. Zatmívá se v linkách 7,8 a 9 znaků bez blikání, v linkách 7 a 9 při kursoru, v lince 8 při kursoru je-li BL = 0 a při všech linkách blikajícího znaku je-li BL = 0. Typ znaku se určí z kombinace bitů. D7 a D6 a číslo linky ze vstupů 1L a 8L.

  Obvod, který generuje signály LOAD a CLK umí také zařídit dvojnásobnou šířku znaku. To, že se jedné o znak a kódem D7-D6 = l, pozná PROM paměť D3C a vydá signál /DZ. Potom se nastaví výstup 8/D1D do jedničky a odblokuje se dělič tvořený druhou polovinou obvodu D1D. Současně se změní vstup A multiplexu D2C. Na výstupu 7/D2C se nyní objeví poloviční frekvence hodin braná z výstupu B obvodu.D2D.

  Při práci displeje je vždy 5 impulsů posuvu s jeden pro naplnění. Generace těchto signálů je řízena stavem čítače D2D, který má šest stavů 0 - 5. Jakmile je jednička na 8/D1D, zapojí se do hry i dělič /výstup 5/D1D/ a generují se poloviční hodiny posuvného registru, vždy pouze v lichém stavu čítače D2D /řízeno výstupem B čítače/. Navíc dělič 6/D1D zabrání průchodu signálu LOAD, je-li 5/D1D = 0. Tím také dostaneme jen každý LOAD.

  Tranzistor V1 vyrábí napěti - 12V pro napájení generátoru znaků MHB 2500. Má-li systém zdroj - 12V, neosazují se součástky měniče a přepojí se spojka 6-7 na 6-5.

  Tranzistory V 10 s V 11 pracují společně s diodami V 5 s V 9 jako převodník úrovní TTL na videosignál TV přijímače.

  Výkonová hradla s otevřeným kolektorem 7406 /obvod D7D/ zesilují výstupní signály, protože vstupy monitoru AZJ 462 jsou zakončeny tvrdými děliči 180/220 0. Odpory na výstupech D7D slouží pro měření průběhů. 8. Programování

 9. Paměť RAM na desce AND-1 představuje pro mikropočítač normální paměť RAM. Je tedy možné kdykoliv do paměti RAM na desce AND-1 zapsat data, nebo je přečíst. Pro programování spolupráce displej-mikropočítač je třeba znát tyto údaje:

  1. Adresu znaku na stínítku obrazovky vyjádřenou jako adresu paměti RAM, která začíná pro desku AND-1 adresou 3800 /HEX/. Pro rychlé určení této adresy je v příloze III. tabulka, která udává adresu jakéhokoliv znaku na stínítku obrazovky.
  2. Kódování znaků, které je schopen displej AND-1 zobrazit /viz příloha V./
  3. Při zápisu do paměti RAM na desce AND-1 je nutné na krátký okamžik přepnout adresové vstupy pamětí z čítačů, které adresují zobrazování znaků, na adresy sběrnice. Po tuto dobu /asi 1 µs/ se automaticky provede zatmění obrazovky. V případě, že pro danou aplikaci je tento jev na závadu, je vhodné používat pro synchronizaci zápisu do RAM systému přerušení. Deska AND-1 generuje přerušení / při spojení spojky 49-50/ po nakreslení posledního znaku na stínítku /pozice v řádku 39, řádek 23/. Kreslení všech znaků trvá 15,5 ms a doba jednoho snímku je 20 ms. Pro přerušení zbývá tedy 4,5 ms pro zápis do RAM displeje. Je třeba dát pozor na to, že signál /žádost o přerušení/ na úrovni INT 1 trvá 0,64 ms; nejméně po tuto dobu je třeba zakázat povolení přerušení z této úrovně, jinak by se přerušovalo vícekrát po sobě! Přerušovací signál z AND-1 je možno využít i jako zdroj periodického přerušení s periodou 20 ms ± 1 ms.
  4. Po zapnutí systému je obsah paměti RAM na desce AND-1 libovolný a je nutné zajistit programové nulování "stínítka". U systému dodávaného s programem MIKROBASIC je toto nulování zajištěno.


 10. Testování

 11. Deska AND-1 je ve výrobním podniku testována pomoci speciálních testů. K ověření funkce v základním souboru SAPI-1 /konfigurace roku 1983/ slouží "Test systému" TSX 03. Tento test ověřuje funkci generátoru znaků s paměti ROM pro řízení módu zobrazování. Dále ověřuje funkci paměti ROM na desce AND-1.

  Test systému je popsán v Návodu k obsluze a užití souboru SAPI-1 s je dodáván na magnetofonové kazetě jako zvláštní příslušenství souboru. 12. Údržba a servis

 13. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektorů. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá činnost systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice systému je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektorů ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení.

  Servis desky zajišťuje dodavatel systému Tesla DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 14. Všeobecné údaje

  1. Pracovní podmínky
  2. Teplota okolí+5°C až +40°C
   Relativní vlhkost40% až 80% při 30°C
   Prostředíneklimatizované, bez agresivních plynů a par
   Atmosférický tlak84 až 107 kPa
   Prašnost prostředímax. 1 mg/m3, velikost částic max. 10 µm
   Odolnost proti vibracím   0,1 mm při 25 Hz

  3. Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.
  4. Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060 Zařízení a přístroje na zpracování dat.
  5. Kvalifikace obsluhy a údržby:
  6. pracovník poučený dle § 4 vyhlášky 50/78 Sb.

  7. Skladování Skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný, bez mechanických otřesů s chemických vlivů. Skladovací, teplota musí být v rozmezí -5°C až +35°C a relativní vlhkost vzduchu smí být max. 75%. Výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu. Při vybalování systému /zvlášť v zimním období/ je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4 až 5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek systému.
  8. Záruka Dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla poškozena hrubým nebo neodborným zásahem.
 1. Příloha: Zapojení kabelů pro AZJ 462 (KB-06A)


 2. Zapojení kabelů pro AZJ 462 (KB-06A) 3. Příloha: Zapojení kabelu KB-06


 4. Zapojení kabelu KB-06 5. Příloha: Adresace znaků na stínítko displeje

 6. 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27
  
  38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67
  
  38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
  
  38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
  C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DB DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
  
  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27
  
  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67
  
  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
  
  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
  C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DB DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
  
  3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27
  
  3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67
  
  3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
  
  3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
  C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DB DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
  
  3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27
  
  3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67
  
  3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
  
  3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
  C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DB DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
  
  3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27
  
  3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67
  
  3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
  
  3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
  C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DB DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
  
  3D 3D 3D 30 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 30 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27
  
  3D 3D 3D 30 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 30 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67
  
  3D 3D 30 30 30 3D 3D 3D 3D 3D 30 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 30 3D 3D 3D 3D 30 3D 3D 3D 3D 3D 3D 30 3D 3D 3D 3D 3D
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
  
  3D 3D 3D 30 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 30 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
  C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DB DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
  


 7. Příloha: Obsah paměti PROM 74 188


 8. Obsah paměti PROM 74 188

  :20000000FEFEFFFFFFFFFFFFFEFEFFFFFCFCFDFDFEFEFFFFFEFEFFFFFEFEFEFFFCFCFDFD1F
  :00000001FF
  


 9. Příloha: Soubor znaků AND-1

 10.  ZNAK  ASCII  NORMÁLNÍ  BLIKÁ  PODTR.  DVOJITÝ  ZNAK  ASCII NORMÁLNÍ  BLIKÁ  PODTR.  DVOJITÝ 
  \32/2032/2096/60160/A0224/E0@64/400/0064/40128/80192/C0
  !33/2133/2197/61161/A1225/E1A65/411/0165/41129/81193/C1
  "34/2234/2298/62162/A2226/E2B66/422/0266/42130/82194/C2
  #35/2335/2399/63163/A3227/E3C67/433/0367/43131/83195/C3
  $36/2436/24100/64164/A4228/E4D68/444/0468/44132/84196/C4
  %37/2537/25101/65165/A5229/E5E69/455/0569/45133/85197/C5
  &38/2638/26102/66166/A6230/E6F70/466/0670/46134/86198/C6
  '39/2739/27103/67167/A7231/E7G71/477/0771/47135/87199/C7
  (40/2840/28104/68168/A8232/E8H72/488/0872/48136/88200/C8
  )41/2941/29105/69169/A9233/E9I73/499/0973/49137/89201/C9
  *42/2A42/2A106/6A170/AA234/EAJ74/4A10/0A74/4A138/8A202/CA
  +43/2B43/2B107/6B171/AB235/EBK75/4B11/0B75/4B139/8B203/CB
  ,44/2C44/2C108/6C172/AC236/ECL76/4C12/0C76/4C140/8C204/CC
  -45/2D45/2D109/6D173/AD237/EDM77/4D13/0D77/4D141/8D205/CD
  .46/2E46/2E110/6E174/AE238/EEN78/4E14/0E78/4E142/8E206/CE
  /47/2F47/2F111/6F175/AF239/EF079/4F15/0F79/4F143/8F207/CF
  048/3048/30112/70176/B0240/F0P80/5016/1080/50144/90208/D0
  149/3149/31113/71177/B1241/F1O81/5117/1181/51145/91209/D1
  250/3250/32114/72178/B2242/F2R82/5218/1282/52146/92210/D2
  351/3351/33115/73179/B3243/F3S83/5319/1383/53147/93211/D3
  452/3452/34116/74180/B4244/F4T84/5420/1484/54148/94212/D4
  553/3553/35117/75181/85245/F5U85/5521/1585/55149/95213/D5
  654/3654/36118/76182/86246/F6V86/5622/1686/56150/96214/D6
  755/3755/37119/77183/B7247/F7W87/5723/1787/57151/97215/D7
  856/3856/38120/78184/B8248/F8X88/5824/1888/58152/98216/D8
  957/3957/39121/79185/B9249/F9Y89/5925/1989/59153/99217/D9
  :58/3A58/3A122/7A186/BA250/FAZ90/5A26/1A90/5A154/9A218/DA
  ;59/3B59/38123/7B187/BB251/FB[91/5B27/1B91/5B155/9B219/DB
  <60/3C60/3C124/7C1B8/BC252/FC\92/5C28/1C92/5C156/9C220/DC
  =61/3D61/3D125/7D189/BD253/FD]93/5D29/1D93/5D157/9D221/DD
  >62/3E62/3E126/7E190/BE254/FE^94/5E30/1E94/5E158/9E222/DE
  ?63/3F63/3F127/7F191/BF255/FF_95/5F31/1F95/5F159/9F223/DF


 11. Příloha: Obsazení konektoru X1

 12. Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP   Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  6261
  6059   INT1Není nutnéOUT
  58   -12 VNení nutné   NAP57-12 VNení nutnéNAP
  5655
  540 VZemNAP530 VZemNAP
  5251
  5049
  4847
  46A6AdresaINP45A7AdresaINP
  44A4AdresaINP43A5AdresaINP
  42A2AdresaINP41A3AdresaINP
  40A1AdresaINP39A1AdresaINP
  38D1DataBD37D0DataBD
  36D7DataBD35D2DataBD
  34D5DataBD33D6DataBD
  32D3DataBD31D4DataBD
  30A8AdresaINP29A10AdresaINP
  28A12AdresaINP27A13AdresaINP
  26A14AdresaINP25A11AdresaINP
  24A15AdresaINP23A9AdresaINP
  2221
  200 VZemNAP190 VZemNAP
  18+ 5 VNapájeníNAP17+ 5 VNapájeníNAP
  16+ 5 VNepájeníNAP15+ 5 VNepájeníNAP
  1413
  1211MWZápis do paměti   INP
  1009MRčtení z pamětiINP
  08RESNulováníINP07
  0605
  0403
  0201

  Typ signálu: INP vstupní BD obousměrný
  OUT výstupní    NAP napbjení


 13. Příloha: Obsazení konektoru X2

 14. Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP   Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  010 VZem02   HSHor. synchr.    |_|   OKB
  03   0 VZem04
  050 VZem06VSVert. synchr. _|   |_OKB
  070 VZem08
  090 VZem10VSVert. synchr.    |_|   OKB
  110 VZem12
  130 VZem14VIDVideo+zatm. _|||||_OKB
  150 VZem16
  170 VZem18VIDVideo+zatm.    |||||      OKB
  190 VZem20
  210 VZem22HSHor. synch. _|   |_OKB
  230 VZem24
  250 VZem26
  270 VZem28
  290 VZem30CVVideo+synch.TV

  Typ signálu: OKB otevřený kolektor výkonový
  TV televizní obrazový signál


 15. Příloha: Tabulka propojek


 16. Tabulka propojek 1


  Tabulka propojek 2 17. Příloha: Výkres sestavení


 18. Výkres sestavení 19. Příloha: Rozpiska součástí

 20. Odpory (TR 191 ± 10 %, označení K)

  R1560R
  R23k9
  R3, R7, R9, R10 - R141k
  R4, R31330R
  R5, R17, R18680R
  R6220R
  R868R
  R15, R16, R21, R22, R34, R35   4k7
  R1947k
  R2015k
  R304R7

  Kondenzátory

  C1 až C21   22 nF, TK 783
  C22, C254,7 µF/6,3 V, TE 121
  C23, C2450 µF/6 V, TE 981
  C26100 pF, TGL 5155-A/100/5/63
  C27150 pF, TGL 5155-A/150/5/63
  C2810 nF, TK 783
  C2947 nF, TK 783
  C306,8 nF, TK 783
  C315 µF/15 V, TE 984

  Polovodičová prvky

  VT1KSY62 (KSY21)
  VT2KC508
  VT3KSY71
  VT4KSY81 (KSY82, TR15)
  VT5KSY62 (KSY21, KSY71)
  VD1 až VD6KA206
  D2A, D6DMH 7400
  D1B, D4DMH 7404
  D7DUCY 7406N
  D3DMH 7410
  D7A, D1D, D5DMH 7474
  D2BMH 7490A
  D7B, D5C, D6C, D7C, D2D   MH 7493A
  D1CMH 7496
  D8DUCY 74 123N
  D2CUCY 74 153N
  D6A, DSB, D6B, D4CUCY 74 157N
  D8A, D8CMH 74 164
  D4A, D5AMH 3216
  D1AMHB 2501
  D3B, D4BMHB 2114
  D3CMH 74 188
  D3AMH 3205

  Ostatní součástky

  X1konektor FRB TY 517 62 11
  X3konektor FRB TY 513 30 11
  L1kostra mf cívky (6PF 260 09 - TESLA Orava), Φ kostry 5 mm, jádro M4 x 0,5 x 6 mm; 27 závitů drátu o 0,2 mm CuU (LCUA)
  Tr1hrníčkově jádro Φ 14 x 8 x 8 mm (205 517 0 05 150 Pramet Šumperk), hmota H22, primár 1-2 12 závitů, sekundár 3-4 48 závitů drátu Φ 0,2 mm CuU (LCUA), Tr1 připevnit mosazným šroubkem M3
  X2konektor BNC (pouze pro TVP, není však nutný, potřebný výstup je i na konektoru X3). X2 připevnit na úhelník
  objímky pro IO:    24 vývodů D1A
  18 vývodů D3B, D4B
  16 vývodů D3C


 21. Příloha: El. schéma


 22. Schéma AND-1 a černobílá verze ZDE. 23. Příloha: Úprava televizního přijímače PLUTO

 24. Úprava televizního přijímače PLUTO TESLA Orava typ 4159 AB pro připojení k SAPI-1:

  Pozor! Zásuvka pro kabel KB-06 je tedy na zadní stěně přijímače vpravo nahoře, nad zásuvkou pro vnější reproduktor, nikoliv vlevo od ní!


  Schéma úpravy přijímače PLUTO

Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy:

 1. Zapojení kabelů pro AZJ 462
 2. Zapojení kabelu KB-06
 3. Adresace znaků. na stínítko displeje s AND-1
 4. Obsah paměti PROM 74 188
 5. Soubor znaků AND-1
 6. Tabulka konektoru X1
 7. Tabulka konektoru X2
 8. Tabulka propojek
 9. Výkres sestavení
 10. Rozpiska součástí
 11. El. schéma
 12. Úprava televizního přijímače PLUTO


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky AND-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz