ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


TTL / 12 místný alfanumerický displej RFT s pamětí
Displej


ElektronikaK displeji nemám dokumentaci, schéma získáno zpětným inženýrstvím.

Displej pochází z elektronického psacího stroje ROBOTRON S6130 z produkce RFT.

Stručný popis displeje.

Displej je řešen na dvou DPS kdy na jedné desce je osazen vlastní displej a na druhé DPS je řídící elektronika s pamětí a výkonová část. Displej používá třikrát čtyřmístné maticové displeje VQE10 ale zobrazení je alfanumerické, znaky jsou zobrazované v rastru 5x7v lehce modifikovaném ASCII kódováním a taktéž je k dispozici několik svítivek (LED). Displej neobsahuje adresné dekodéry, aneb o adresaci se musí postarat spolupracující zařízení, Displeje je možný pouze zápis.


Grafické zobrazení znakové sady.

XXXXX  ..X..  ..X..  .....  ..X..  XXXXX  .....  .....
XXXXX  .XXX.  .XXX.  .X.X.  ..X..  ..X..  .....  .....
XXXXX  ..X..  X.X.X  ..X..  ..X..  .XXX.  .....  ..X..
XXXXX  ..X..  ..X..  XXXXX  X.X.X  X.X.X  ..X..  ..X..
XXXXX  X.X.X  ..X..  ..X..  .XXX.  ..X..  XX.XX  ...X.
XXXXX  .XXX.  .XXX.  .X.X.  ..X..  ..X..  .....  ..X..
XXXXX  ..X..  ..X..  .....  XXXXX  ..X..  .....  ..X..

 00   01   02   03   04   05   06   07


.....  .....  .....  .....  ..XXX  .....  .....  .....
..X.X  ..X..  X.X..  .X...  ...X.  ..X..  ..X..  .....
.X..X  .X...  X..X.  ..X.X  XX.X.  .X..X  .X..X  .....
XXXXX  XXXXX  XXXXX  XXXXX  X.XX.  XXXXX  XXXXX  .....
.X...  .X...  ...X.  ..X.X  X.XX.  .X...  .X..X  .....
..X..  ..X..  ..X..  .X...  X.X..  ..X..  ..X..  .....
.....  .....  .....  .....  XX...  .....  .....  .....

 08   09   0A   0B   0C   0D   0E   0F


.X.X.  .X.X.  .X.X.  .....  XXXXX  .....  .....  .....
.....  .....  .....  .....  .....  XXXXX  .....  .....
.XXX.  .XXX.  .....  .....  .....  .....  XXXXX  .....
....X  X...X  X...X  .X..X  .....  .....  .....  .....
.XXXX  X...X  X...X  X.XX.  .....  .....  .....  XXXXX
X...X  X...X  X...X  .....  .....  .....  .....  .....
.XXXX  .XXX.  .XXXX  .....  .....  .....  .....  .....

 10   11   12   13   14   15   16   17


.....  X....  .X...  ..X..  .X.X.  ...X.  ...XX  ..X..
.....  X....  .X...  ..X..  .....  ...X.  ..X..  .X.X.
.....  X....  .X...  ..X..  .....  ...X.  ..X..  .....
.....  X....  .X...  ..X..  .....  ...X.  .XXXX  .....
.....  X....  .X...  ..X..  .....  ...X.  ..X..  .....
XXXXX  X....  .X...  ..X..  .....  ...X.  .X...  .....
.....  X....  .X...  ..X..  .....  ...X.  .XXXX  .....

 18   19   1A   1B   1C   1D   1E   1F


.X...  ..X..  .X.X.  .X.X.  XXX..  XX...  ..X..  ..X..
X.X..  ..X..  .X.X.  .X.X.  ..X..  XX..X  .X.X.  ..X..
..X..  ..X..  .X.X.  XXXXX  .X...  ...X.  .X.X.  .X...
.X...  ..X..  .....  .X.X.  ..X..  ..X..  .XX..  .....
XXX..  .....  .....  XXXXX  XX...  .X...  X.X.X  .....
.....  .....  .....  .X.X.  .....  X..XX  X..X.  .....
.....  ..X..  .....  .X.X.  .....  ...XX  .XX.X  .....

 20   21   22   23   24   25   26   27


..X..  ..X..  XXX..  .....  .....  .....  .....  .....
.X...  ...X.  ..X..  ..X..  .....  .....  .....  ....X
.X...  ...X.  .X...  ..X..  .....  .....  .....  ...X.
.X...  ...X.  ..X..  XXXXX  .....  XXXXX  .....  ..X..
.X...  ...X.  XX..X  ..X..  .X...  .....  .....  .X...
.X...  ...X.  ...X.  ..X..  .X...  .....  .....  X....
..X..  ..X..  ..X..  .....  X....  .....  .X...  .....

 28   29   2A   2B   2C   2D   2E   2F


.XXX.  ..X..  .XXX.  XXXXX  ...X.  XXXXX  ..XX.  XXXXX
X...X  .XX..  X...X  ....X  ..XX.  X....  .X...  ....X
X...X  ..X..  ....X  ...X.  .X.X.  XXXX.  X....  ...X.
X.X.X  ..X..  ..XX.  ..XX.  X..X.  ....X  XXXX.  ..X..
X...X  ..X..  .X...  ....X  XXXXX  ....X  X...X  .X...
X...X  ..X..  X....  X...X  ...X.  X...X  X...X  X....
.XXX.  .XXX.  XXXXX  .XXX.  ...X.  .XXX.  .XXX.  X....

 30   31   32   33   34   35   36   37


.XXX.  .XXX.  .....  .....  .....  .....  .X...  .XXX.
X...X  X...X  .....  .....  .....  .....  X.X..  X...X
X...X  X...X  .X...  .X...  .X..X  XXXXX  X.X..  ....X
.XXX.  .XXXX  .....  .....  .X..X  .....  .X...  ...X.
X...X  ....X  .....  .X...  .X..X  XXXXX  .....  ..X..
X...X  ...X.  .X...  .X...  .XXX.  .....  .....  .....
.XXX.  .XX..  .....  X....  .X...  .....  .....  ..X..

 38   39   3A   3B   3C   3D   3E   3F


..XX.  .XXX.  XXXX.  .XXX.  XXXX.  XXXXX  XXXXX  .XXX.
.X...  X...X  X...X  X...X  .X..X  X....  X....  X...X
.XX..  X...X  X...X  X....  .X..X  X....  X....  X....
.X.X.  XXXXX  XXXX.  X....  .X..X  XXXX.  XXXX.  X..XX
..XX.  X...X  X...X  X....  .X..X  X....  X....  X...X
...X.  X...X  X...X  X...X  .X..X  X....  X....  X...X
.XX..  X...X  XXXX.  .XXX.  XXXX.  XXXXX  X....  .XXXX

 40   41   42   43   44   45   46   47


X...X  .XXX.  ..XXX  X...X  X....  X...X  X...X  .XXX.
X...X  ..X..  ...X.  X..X.  X....  XX.XX  XX..X  X...X
X...X  ..X..  ...X.  X.X..  X....  X.X.X  XX..X  X...X
XXXXX  ..X..  ...X.  XX...  X....  X.X.X  X.X.X  X...X
X...X  ..X..  X..X.  X.X..  X....  X...X  X..XX  X...X
X...X  ..X..  X..X.  X..X.  X....  X...X  X..XX  X...X
X...X  .XXX.  .XX..  X...X  XXXXX  X...X  X...X  .XXX.

 48   49   4A   4B   4C   4D   4E   4F


XXXX.  .XXX.  XXXX.  .XXX.  XXXXX  X...X  X...X  X...X
X...X  X...X  X...X  X...X  ..X..  X...X  X...X  X...X
X...X  X...X  X...X  X....  ..X..  X...X  X...X  X...X
XXXX.  X...X  XXXX.  .XXX.  ..X..  X...X  .X.X.  X.X.X
X....  X.X.X  X.X..  ....X  ..X..  X...X  .X.X.  X.X.X
X....  X..X.  X..X.  X...X  ..X..  X...X  ..X..  X.X.X
X....  .XX.X  X...X  .XXX.  ..X..  .XXX.  ..X..  .X.X.

 50   51   52   53   54   55   56   57


X...X  X...X  XXXXX  X...X  X...X  X...X  ..X..  .....
X...X  X...X  ....X  ..X..  .XXX.  .....  .XXXX  .....
.X.X.  X...X  ...X.  .X.X.  X...X  X...X  X.X..  .....
..X..  .XXX.  ..X..  X...X  X...X  X...X  .XXX.  .....
.X.X.  ..X..  .X...  XXXXX  X...X  X...X  ..X.X  .....
X...X  ..X..  X....  X...X  X...X  X...X  XXXX.  .....
X...X  ..X..  XXXXX  X...X  .XXX.  .XXX.  ..X..  XXXXX

 58   59   5A   5B   5C   5D   5E   5F


.X...  .....  X....  .....  ....X  .....  ...XX  .....
..X..  .....  X....  .....  ....X  .....  ..X..  .....
.....  .XXX.  XXXX.  .XXX.  .XXXX  .XXX.  .XXXX  .XXXX
.....  ....X  X...X  X....  X...X  X...X  ..X..  X...X
.....  .XXXX  X...X  X....  X...X  X.XXX  ..X..  .XXXX
.....  X...X  X...X  X....  X...X  X....  ..X..  ....X
.....  .XXXX  XXXX.  .XXX.  .XXXX  .XXXX  ..X..  .XXX.

 60   61   62   63   64   65   66   67


X....  ..X..  ...X.  X....  .XX..  .....  .....  .....
X....  .....  .....  X....  ..X..  .....  .....  .....
XXXX.  .XX..  ..XX.  X..X.  ..X..  XXXX.  XXXX.  .XXX.
X...X  ..X..  ...X.  X.X..  ..X..  X.X.X  X...X  X...X
X...X  ..X..  ...X.  XXX..  ..X..  X.X.X  X...X  X...X
X...X  ..X..  X..X.  X..X.  ..X..  X.X.X  X...X  X...X
X...X  .XXX.  .XX..  X...X  .XXX.  X.X.X  X...X  .XXX.

 68   69   6A   6B   6C   6D   6E   6F


.....  .....  .....  .....  ..X..  .....  .....  .....
.....  .....  .....  .....  ..X..  .....  .....  .....
XXXX.  .XXXX  X.XX.  .XXX.  .XXXX  X...X  X...X  X...X
X...X  X...X  XX..X  X....  ..X..  X...X  X...X  X.X.X
XXXX.  .XXXX  X....  .XX..  ..X..  X...X  .X.X.  X.X.X
X....  ....X  X....  ...X.  ..X..  X...X  .X.X.  X.X.X
X....  ....X  X....  XXX..  ...XX  .XXXX  ..X..  .X.X.

 70   71   72   73   74   75   76   77


.....  .....  .....  ...X.  .....  .X...  .XXX.  ...X.
.....  .....  .....  ..X..  .....  ..X..  X...X  ..X..
X...X  X...X  XXXXX  .XXX.  .XXX.  .XXX.  X.XX.  .....
.X.X.  X...X  ...X.  X...X  X....  X...X  X...X  .....
..X..  .XXX.  ..X..  X.XXX  X....  X.XXX  X...X  .....
.X.X.  ...X.  .X...  X....  .XXX.  X....  X.XX.  .....
X...X  XXX..  XXXXX  .XXXX  ...X.  .XXXX  X....  .....

 78   79   7A   7B   7C   7D   7E   7F


.....  .....  .....  .....  X.X.X  .....  X...X  .....
.....  .....  .....  .....  .X.X.  .....  X...X  .....
X...X  ..X..  X...X  .....  X.X.X  .XXX.  .....  X...X
XXXXX  ..X..  X...X  .....  .X.X.  .XXX.  X...X  X.X.X
X...X  X.X.X  X.X.X  .....  X.X.X  .XXX.  X...X  XX.XX
.....  ..X..  X...X  XXXXX  .X.X.  .XXX.  X...X  X.X.X
.....  ..X..  X...X  XXXXX  X.X.X  .XXX.  .XXXX  X...X

 80   81   82   83   84   85   86   87


....X  ...XX  .....  .....  .XXX.  .....  .....  .....
XXXXX  ....X  .....  .XXXX  ..X..  .....  .....  .....
....X  .XXXX  X.X.X  X....  ..X..  .....  X...X  ..X..
XXXXX  X...X  X.X.X  .XXX.  ..X..  XXXXX  .X.X.  .X.X.
....X  X...X  X.X.X  ....X  .....  .XXX.  ..X..  X...X
XXXXX  X...X  X.X.X  XXXX.  ..X..  ..X..  .....  .....
....X  .XXXX  X.X.X  ...X.  .X...  .....  .....  .....

 88   89   8A   8B   8C   8D   8E   8F


....X  .XXX.  .XXX.  .XXX.  XX..X  .XXX.  .X...  .X.X.
....X  .....  .....  .....  XX.XX  .....  .X...  X.X.X
....X  ..X..  X...X  .....  XXXX.  .XXX.  XXXX.  .X.X.
....X  ..X..  X...X  .....  XXX..  .XXX.  .X...  X.X.X
....X  X.X.X  X.X.X  .....  XXXX.  .XXX.  .X...  .X.X.
....X  ..X..  X...X  XXXXX  XX.XX  .XXX.  .XXX.  X.X.X
....X  ..X..  X...X  XXXXX  XX..X  .XXX.  ..X..  .X.X.

 90   91   92   93   94   95   96   97


.....  XXXX.  .....  X....  XXXXX  XXXXX  XX...  X....
XXXXX  .X..X  .....  XX...  .....  .....  ..XXX  X.XXX
.....  .X..X  ..X..  XXX..  .X...  ..X..  ...X.  ...X.
..X..  XXX.X  ..X..  XXXX.  ..X.X  X.X.X  XX.X.  XX.X.
.XXX.  .X..X  ..X..  XXX..  XXXXX  .XXX.  X.XX.  X.XX.
..X..  .X..X  ..X..  XX...  ..X.X  ..X..  X.X..  X.X..
.....  XXXX.  ..X..  X....  .X...  XXXXX  XX...  XX...

 98   99   9A   9B   9C   9D   9E   9F


X....  XX...  X....  XX...  X....  XXXXX  XXXXX  XXXXX
X....  .....  X....  .....  X....  ..X..  .XXX.  XXXXX
.X...  .X...  ..X..  ..X..  ..X..  ..X..  ..X..  ..X..
..X.X  ..X.X  X.X.X  X.X.X  X..X.  ..X..  ..X..  ..X..
XXXXX  XXXXX  .XXX.  .XXX.  XXXXX  X.X.X  X.X.X  X.X.X
..X.X  ..X.X  ..X..  ..X..  ...X.  .XXX.  .XXX.  .XXX.
.X...  .X...  XXXXX  XXXXX  ..X..  ..X..  ..X..  ..X..

 A0   A1   A2   A3   A4   A5   A6   A7


....X  ....X  ....X  ....X  XXXXX  .....  .....  .X.X.
.....  .....  .....  .....  XXXXX  .....  .....  ..X..
X..X.  X..X.  X.XXX  ..XX.  .XXX.  X....  ....X  .XXXX
X.X.X  X.X.X  X.X..  ..X.X  ..X..  X..X.  .X..X  X....
X.X.X  X...X  X.XX.  ..XX.  X.X.X  X.XXX  XXX.X  .XXX.
X.X.X  X..X.  X...X  ..X..  .XXX.  X..X.  .X..X  ....X
X..X.  X.XXX  X.XX.  ..X..  ..X..  X....  ....X  XXXX.

 A8   A9   AA   AB   AC   AD   AE   AF


XX...  XX...  XX...  XX...  XX...  XX...  .XXX.  XX...
XX...  XX...  XX...  XX...  XX...  XX...  X....  XX...
...X.  ...X.  ..XX.  ..X.X  ..XXX  .....  X.X..  ....X
..XX.  ..X.X  ....X  ..XX.  ..X..  .....  X.X..  ...X.
...X.  ....X  ...X.  ..X..  ..XX.  .....  X.XXX  ..X..
...X.  ...X.  ....X  ..XX.  ..X..  .....  X....  .X...
...X.  ..XXX  ..XX.  ..X.X  ..X..  .....  .XXX.  X....

 B0   B1   B2   B3   B4   B5   B6   B7


.....  ..X..  ..X..  ..X..  ..XX.  .....  .....  .....
.XXX.  .....  .XXX.  ..X..  ..XX.  .....  .....  .XXX.
X...X  .....  X.X.X  X.X.X  .....  .....  ..XX.  XXXXX
XXXXX  X...X  ..X..  .XXX.  ..XX.  ..XX.  .XXXX  XXXXX
XXXXX  X...X  ..X..  ..X..  .XXXX  ..XX.  .XXXX  XXXXX
XXXXX  X...X  X...X  X...X  .XXXX  .....  ..XX.  .XXX.
.....  .XXXX  XXXXX  XXXXX  ..XX.  .....  .....  .....

 B8   B9   BA   BB   BC   BD   BE   BF


..X..  .X.X.  ...X.  X....  ..X..  .....  ...X.  ..X..
..X..  ..X..  ..X..  .X...  ..X..  .XXX.  ..X..  ..X..
.....  .XXXX  .....  .....  .....  X....  .....  XXXXX
X...X  X....  X...X  .XX..  .XXX.  .XX..  .XX..  X....
X...X  X....  X...X  X..X.  X...X  ...X.  X..X.  XXXX.
X...X  X....  X...X  X..X.  X...X  XXX..  X..X.  X....
.XXX.  .XXXX  .XXXX  .XX..  .XXX.  ..X..  .XX..  XXXXX

 C0   C1   C2   C3   C4   C5   C6   C7


.....  ..X..  ...X.  X....  X...X  X..X.  .....  .....
X...X  ..X..  ..X..  X...X  X...X  X..X.  .X...  ...X.
.XXX.  .....  .XXX.  X..X.  .....  .....  ..X..  ..X..
.X.X.  .XXX.  ....X  ..X..  .XXX.  .XX..  ...X.  .X...
.XXX.  X...X  .XXXX  .X...  X...X  X..X.  ..X..  ..X..
X...X  XXXXX  X...X  X....  X...X  X..X.  .X...  ...X.
.....  X...X  .XXXX  .....  .XXX.  .XX..  .....  .....

 C8   C9   CA   CB   CC   CD   CE   CF


X...X  .....  ..X..  .X.X.  ..X..  ..X..  ..X..  .X...
X...X  .XXXX  ..X..  ..X..  ..X..  ..X..  ..X..  ..X..
.....  X....  .....  .....  .XXXX  .....  .....  .XXX.
X...X  X....  XXXX.  .XXX.  X....  .XXX.  .XX..  ....X
X...X  X....  ..X..  X...X  .XXX.  ..X..  ..X..  .XXXX
X...X  .XXXX  .X...  XXXXX  ....X  ..X..  ..X..  X...X
.XXX.  ...X.  XXXX.  X...X  XXXX.  .XXX.  .XXX.  .XXXX

 D0   D1   D2   D3   D4   D5   D6   D7


..X..  ..X..  ..X..  ..X..  .....  ..X..  ....X  .X...
..X..  ..X..  .....  .....  .....  ..X..  ....X  .X...
.XXXX  .....  XXXXX  .....  .....  XXXXX  ....X  .XX..
X....  .XXX.  ...X.  XXXX.  .....  ...X.  XXX.X  .X...
X....  X....  ..X..  ..X..  ...X.  ..X..  .X.XX  XX...
X....  X....  .X...  .X...  ..X..  .X...  X...X  .X...
.XXXX  .XXX.  XXXXX  XXXX.  ..XX.  XXXXX  XXX.X  .XXXX

 D8   D9   DA   DB   DC   DD   DE   DF


..X..  .X...  .....  ..X..  .....  XXXX.  ..X..  .X.X.
.....  ..X..  .....  .X.X.  .XXX.  X....  ..X..  ..X..
.XXX.  .....  ..X..  .....  ....X  X..X.  .XXX.  .XXX.
..X..  X...X  ...X.  ..X..  .XXXX  XXXXX  X....  X...X
..X..  X...X  XXXXX  ..X..  X...X  X..X.  .XX..  X.XXX
..X..  X...X  ...X.  ..X..  .XXXX  X..X.  ...X.  X....
.XXX.  .XXXX  ..X..  ..X..  ...X.  X...X  XXX..  .XXXX

 E0   E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7


.X.X.  XX..X  .X.X.  .X.X.  .X..X  .X.X.  .X.X.  ..X..
..X..  .X..X  ..X..  ..X..  .X..X  ..X..  ..X..  ..X..
.....  .X...  .XXX.  .....  .X...  .....  .....  .....
XXXX.  .X...  X....  .XXX.  XXXX.  X.XX.  XXXX.  XXXX.
X...X  .X...  .XX..  X....  .X...  XX..X  ..X..  X...X
X...X  .X...  ...X.  X....  .X...  X....  .X...  X...X
X...X  XXX..  XXX..  .XXX.  ..XX.  X....  XXXX.  X...X

 E8   E9   EA   EB   EC   ED   EE   EF


.X.X.  ..X..  .X.X.  XXXXX  .....  XXXXX  ..X..  XXXXX
..X..  ..X..  ..X..  XXXXX  .XXX.  XXXXX  .X.X.  XXXXX
XXXXX  X...X  .....  XXXXX  X...X  XXXXX  .....  XXXXX
...X.  X...X  .....  XXXXX  X.XXX  XXXXX  .XX..  XXXXX
..X..  .XXX.  .....  XXXXX  X....  XXXXX  X..X.  XXXXX
.X...  ...X.  .....  XXXXX  .XXXX  XXXXX  X..X.  XXXXX
XXXXX  XXX..  .....  XXXXX  ...X.  XXXXX  .XX..  XXXXX

 F0   F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7


..X..  ..X..  .XX..  XXXXX  .X.X.  XXXXX  XXXXX  XXXXX
.X.X.  .X.X.  ..X..  XXXXX  ..X..  XXXXX  XXXXX  XXXXX
.XXX.  .....  ..XX.  XXXXX  .XXX.  XXXXX  XXXXX  XXXXX
....X  .XX..  ..X..  XXXXX  ....X  XXXXX  XXXXX  XXXXX
.XXXX  ..X..  .XX..  XXXXX  .XXXX  XXXXX  XXXXX  XXXXX
X...X  ..X..  ..X..  XXXXX  X...X  XXXXX  XXXXX  XXXXX
.XXXX  .XXX.  .XXX.  XXXXX  .XXXX  XXXXX  XXXXX  XXXXX

 F8   F9   FA   FB   FC   FD   FE   FF

Výpis obsahu EPROM se znakovým generátorem (INTELHEX)

:2000000000000000000000001B111B1B0A111B001B110A1B1B111B001F151B001B151F0012
:200020001B1B1B0A111B0000001B110A1B1B1B001F1F1F1B041F1F001F1F1B1B171B1B0037
:200040001F0B0D001D1B1F001F1B1D001D1B1F001F1A1600171B1F001F1D0B000B1D1F0036
:2000600003171412121A1C001F1B0D001D1B1F001F1B0D000D1B1F001F1F1F1F1F1F1F00F3
:20008000151F110F010E0100151F110E0E0E1100151F1F0E0E0E01001F1F1F0D121F1F0044
:2000A000001F1F1F1F1F1F001F001F1F1F1F1F001F1F001F1F1F1F001F1F1F1F001F1F0058
:2000C0001F1F1F1F1F001F001E1E1E1E1E1E1E001D1D1D1D1D1D1D001B1B1B1B1B1B1B000C
:2000E000151F1F1F1F1F1F001717171717171700071B1B011B1D01001B151F1F1F1F1F004E
:200100001D1A1B1D181F1F001B1B1B1B1F1F1B001515151F1F1F1F00151500150015150031
:20012000181B1D1B1C1F1F001C0C171B1D0607001B1515190A1609001B1B1D1F1F1F1F0020
:200140001B1D1D1D1D1D1B001B17171717171B00181B1D1B0C171B001F1B1B001B1B1F00DC
:200160001F1F1F1F1D1D1E001F1F1F001F1F1F001F1F1F1F1F1F1D001F0F171B1D1E1F0060
:20018000110E0E0A0E0E11001B191B1B1B1B1100110E0F131D1E0000000F17130F0E110067
:2001A0001713151600171700001E100F0F0E1100131D1E100E0E1100000F171B1D1E1E002C
:2001C000110E0E110E0E1100110E0E010F1719001F1F1D1F1F1D1F001F1F1D1F1D1D1E00A0
:2001E0001F1F0D0D0D111D001F1F001F001F1F001D1A1A1D1F1F1F00110E0F171B1F1B006C
:20020000131D191513171900110E0E000E0E0E00100E0E100E0E1000110E1E1E1E0E1100E6
:20022000100D0D0D0D0D1000001E1E101E1E0000001E1E101E1E1E00110E1E060E0E0100CF
:200240000E0E0E000E0E0E00111B1B1B1B1B110003171717161619000E161A1C1A160E007C
:200260001E1E1E1E1E1E00000E040A0A0E0E0E000E0C0C0A06060E00110E0E0E0E0E1100C8
:20028000100E0E101E1E1E00110E0E0E0A160900100E0E101A160E00110E1E110F0E11006E
:2002A000001B1B1B1B1B1B000E0E0E0E0E0E11000E0E0E15151B1B000E0E0E0A0A0A150050
:2002C0000E0E151B150E0E000E0E0E111B1B1B00000F171B1D1E00000E1B150E000E0E0031
:2002E0000E110E0E0E0E11000E1F0E0E0E0E11001B011A110B101B001F1F1F1F1F1F0000E9
:200300001D1B1F1F1F1F1F001F1F110F010E01001E1E100E0E0E10001F1F111E1E1E11005C
:200320000F0F010E0E0E01001F1F110E021E0100071B011B1B1B1B001F1F010E010F1100F8
:200340001E1E100E0E0E0E001B1F191B1B1B1100171F1317171619001E1E161A18160E0016
:20036000191B1B1B1B1B11001F1F100A0A0A0A001F1F100E0E0E0E001F1F110E0E0E110046
:200380001F1F100E101E1E001F1F010E010F0F001F1F120C1E1E1E001F1F111E19171800DE
:2003A0001B1B011B1B1B07001F1F0E0E0E0E01001F1F0E0E15151B001F1F0E0A0A0A150019
:2003C0001F1F0E151B150E001F1F0E0E111718001F1F00171B1D0000171B110E021E0100E5
:2003E0001F1F111E1E1117001D1B110E021E0100110E120E0E121E00171B1F1F1F1F1F0088
:200400001F1F0E000E1F1F001F1F1B1B0A1B1B001F1F0E0E0A0E0E001F1F1F1F1F00000075
:200420000A150A150A150A001F1F1111111111000E0E1F0E0E0E01001F1F0E0A040A0E00EA
:200440000F000F000F000F00070F010E0E0E01001F1F0A0A0A0A0A001F011E110F10170029
:20046000111B1B1B1F1B1D001F1F1F00111B1F001F1F0E151B1F1F001F1F1B150E1F1F00A7
:200480000F0F0F0F0F0F0F00111F1B1B0A1B1B00111F0E0E0A0E0E00111F1F1F1F0000004E
:2004A0000C04101810040C00111F1111111111001D1D101D1D111B00150A150A150A15003D
:2004C0001F001F1B111B1F00100D0D080D0D10001F1F1B1B1B1B1B001E1C1810181C1E00A3
:2004E000001F1D0B000B1D00001F1B0A111B00001C031714121A1C001E021714121A1C00F8
:200500001E1E1D0B000B1D001C1F1D0B000B1D001E1E1B0A111B00001C1F1B0A111B0000AB
:200520001E1E1B1600171B00001B1B1B0A111B0000111B1B0A111B0000001B1B0A111B00AC
:200540000F1F160A0A0A16000F1F160A0E1602000F1F021A120E12000F1F130B131B1B009E
:200560000000111B0A111B001F1F1E1602161E001F1F0F0D080D0F00151B011E110F100074
:200580001C1C1713171717001C1C170B0F1703001C1C130F170F13001C1C0B131B130B000F
:2005A0001C1C031B131B1B001C1C1F1F1F1F1F00111E1A1A021E11001C1C0F171B1D1E0081
:2005C0001F110E0000001F001B1F1F0E0E0E01001B110A1B1B0E00001B1B0A111B0E000046
:2005E00013131F13010113001F1F1F13131F1F001F1F130101131F001F11000000111F00E8
:200600001B1B1F0E0E0E1100151B011E1E1E0100171B1F0E0E0E01001E1D1F19161619008A
:200620001B1B1F110E0E11001F111E1917181B00171B1F19161619001B1B001E101E000045
:200640001F0E1115110E1F001B1B1F110E000E00171B110F010E01001E0E161B1D1E1F006E
:200660000E0E1F110E0E110016161F19161619001F1D1B171B1D1F001F171B1D1B171F00D4
:200680000E0E1F0E0E0E11001F011E1E1E0117001B1B1F101B1D1000151B1F110E000E0029
:2006A0001B1B011E110F10001B1B1F111B1B11001B1B1F191B1B11001D1B110F010E0100EB
:2006C0001B1B011E1E1E01001B1B1F111E1E11001B1F00171B1D00001B1F1F101B1D10009B
:2006E0001F1F1F1F171B13001B1B00171B1D00000F0F0F08050E08001D1D191D1C1D0100BA
:200700001B1F111B1B1B11001D1B1F0E0E0E01001F1F1B1700171B001B151F1B1B1B1B004D
:200720001F110F010E011700101E160016160E001B1B111E19171800151B110E021E0100B8
:20074000151B1F100E0E0E000C0D1D1D1D1D1800151B111E19171800151B1F111E1E110017
:200760000D0D1D101D1D1300151B1F120C1E1E00151B1F101B1D10001B1B1F100E0E0E0006
:20078000151B00171B1D00001B1B0E0E11171800151B1F1F1F1F1F0000000000000000007D
:2007A0001F110E021E01170000000000000000001B151F1916161900000000000000000016
:2007C0001B15110F010E01001B151F191B1B1100191B131B191B1100000000000000000063
:2007E000151B110F010E010000000000000000000000000000000000000000000000000099
:00000001FFSchéma displeje a černobílá verze ZDE.


Výkres osazení displeje
Schéma elektroniky a černobílá verze ZDE.


Výkres osazení elektronikyTechnického pornoÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


TTL / 12 místný alfanumerický displej RFT s pamětíSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz