ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / ZDP-1
ZDP-1Deska ZDP-1 je součásti jednotky JPN-1. Součástí jednotky JPN-1 je DPB-1, IOB-1, ZDP-1 a ZDR-1A.

Popis desky je z dokumentace jednotky JPN-1.OBSAH

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Popis funkce

PŘÍLOHY:

 1. Význam přepínačů na desce ZDP-1
 2. Obsah dekodéru adresy desky ZDP-1
 3. Tabulka zapojení konektoru X1
 4. Tabulka zapojení konektoru X2
 5. Rozpiska součástí desky ZDP-1
 6. Výkres osazení desky ZDP-1
 7. Elektrické schéma desky ZDP-1


 1. ÚVOD

 2. Základní deska propojení ZDP-1 se používá jako řídicí deska jednotky JPN-1.

  Deska ZDP-1 je realizované oboustrannou deskou PS formátu 140 x 150 mm, je opatřené dvěma FRB konektory. 62-pólový konektor slouží pro připojení desky do jednotky JPN-1 - pozice X9 sběrnice IOB-1. 30-pólový konektor je určen pro připojení kabelu KB-22 /propojení s deskou DPB-1/. 3. TECHNICKÉ PARAMETRY

 4. Napájecí napití+ 5 V ± 0,25 V
   
  Odběr proudu typ. 0,8 A
  max. 1,2 A
   
  Zátěže sběrnice IOB-1RDY, RTL, INT0INT7 ... 0,25 mA
   
  Počet úrovní přerušení8 programovatelný řadič přerušení
  3 programovatelné čítače
   
  Adresace desky MR/MW   přes desku DPB-1
  adresa volitelná v rozsahu 256 B
  deska zabírá 8 adres
   
  Rozměry desky140 x 150 mm
   
  Hmotnost desky140 g


 5. POPIS FUNKCE

 6. Základní deska propojení ZDP-1 obsahuje zesilovače datových, adresových a řídicích signálů, dekodér adresy, univerzální časovač, programovatelný řadič přerušení a obvody pro řízení přerušovacího systému.

  Zesilovače datových, adresových a řídicích signálů jsou tvořeny třemi obvody MHB 8286 /D1C, D1E, D2D/. Zajišťují potřebnou výkonovou úroveň k buzení sběrnice IOB-1 a propojovacího kabelu KB-22. Směr přenosu zesilovače datové sběrnice je řízen signály RD a INTA. Obvod MHB 8286 /D2D/ posiluje výstupy programovatelných obvodů časovače /D3C/ a radiče přerušení /D4C/.

  Dekodér adresy je tvořen pamětí PROM D2E. Generuje signály CTS, ICS výběru obvodu D3C, D4C a signály WRCR, RRTC pro zápis do klopných obvodů řízení přerušovacího systému D2B, D3B. Změnou obsahu paměti lze libovolné měnit adresaci desky. Z výroby je nastavena adresa v rozsahu 00H až 07H /viz odst. Programování v popisu jednotky JPN-1/.

  Programovatelný časovač je tvořen obvodem typu 8253 /D3C/. Tento obvod obsahuje tři 16-bitové čítače, z nichž jeden /Č0/ je použit jako dělič hodinového kmitočtu 2 MHz. Dělicí poměr je možno volit programově. Výstup z čítače Č0 slouží jako zdroj hodinového kmitočtu pro čítače Č1 a Č2. Výstup čítače Č1 vyvolává přerušení a lze ho využít pro funkci hodin reálného času jako zdroj periodického přerušení pro obsluhu periferních zařízení nebo k měření časových intervalů. Požadavek na přerušení se pamatuje v klopném obvodu D3B/5 a lze jej vymazat signálem RRTC. Činnost čítače Č1 lze blokovat zápisem "0" do klopného obvodu D2B/5.

  Čítač Č2 je zapojen ve funkci "watch dog". Jeho výstup přechodem na úroveň H způsobí reset systému. Této funkce se využívá v případě, kdy je nutno zabezpečit systém proti zhroucení programu. Čítač Č2 je při běhu programu periodicky nastavován před dočítáním, takže jeho výstup setrvává v úrovni L. Pokud v programu dojde k chybě /program "zabloudí"/, nastane po uplynutí předvolené doby reset, čímž se systém uvede do definovaného výchozího stavu. Funkci lze blokovat zápisem "0" do klopného obvodu D2B/9.

  Programovatelný prioritní radič přerušení je tvořen obvodem 8259 /D4C/. Obvod má 8 vstupů požadavků na přerušení, k nimž jsou přivedeny signály INT0INT7 od jednotlivých pozic ve sběrnici IOB-1. Na vstup IR1 muže být kromě toho připojen signál SRQ z jednotky JVV-1 a na vstup IR0 požadavek na přerušení od časovače Č1 /RTC INT/. Toto připojení se volí přepínači S1 a S2 /viz příloha I/. 1. PŘÍLOHA: VÝZNAM PŘEPÍNAČŮ NA DESCE ZDP-1

 2. Přepínač   sepnutrozepnut
  S1RTC generuje
  přerušení INT0   
  RTC blokován
  S2SRQ generuje
  přerušení INT1
  SRQ blokován


 3. PŘÍLOHA: OBSAH DEKODÉRU ADRESY DESKY ZDP-1

 4. adresa /hex./   Y4   Y3   Y2   Y1
  00 až 011110
  021011
  030111
  04 až 071101
  08 až FF1111

  Pozn.: Uvedené adresy představují hexadecimální vyjádření vstupního slova paměti PROM v pořadí bitů HGFEDCBA

  Obsah PROM (INTELHEX)

  :20000000FEFEFBF7FDFDFDFDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF16
  :20002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
  :20004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
  :20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
  :20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
  :2000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
  :2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
  :2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
  :00000001FF
  

  přiřazení vstupů paměti PROM vodičům adresové sběrnice:

  vstupHGFEDCBA
  číslo vývodu   151234765
  adres. BitA7   A6   A5   A4   A3   A2   A1   A0


  Výstupní signály paměti PROM:

  VýstupY4Y3Y2Y1
  číslo vývodu   9101112
  signálRRTC   WRCR   CTS   ICS


 5. PŘÍLOHA: TABULKA ZAPOJENÍ KONEKTORU X1

 6. Deska: ZDP-1    Konektor: X1    Klíč: E2    Typ: TY 517 6211
  Protikus: sběrnice IOB-1 konektor X9    Typ: TX 525 6212

  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  1RTLtlačítko RESETINP2
  3RDYsignál READYINP4STSTB   vzorek statusuOUT
  56M1příznak cyklu M1   OUT
  78RESnulováníOUT
  910IORčtení z portuOUT
  1112IOWzápis do portuOUT
  1314
  15+5VnapájeníNAP16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP18+5VnapájeníNAP
  190VzemNAP200VzemNAP
  2122
  23INT0žádost o přer. 0   INP24INT1žádost o přer. 1INP
  25INT2žádost o přer. 2INP26INT3žádost o přer. 3INP
  27INT4žádost o přer. 4INP28INT5žádost o přer. 5INP
  29INT6žádost o přer. 6INP30INT7žádost o přer. 7INP
  31D4dataI/O32D3dataI/O
  33D6dataI/O34D5dataI/O
  35D2dataI/O36D7dataI/O
  37D0dataI/O38D1dataI/O
  39A1adresaOUT40A0adresaOUT
  41A3adresaOUT42A2adresaOUT
  43A5adresaOUT44A4adresaOUT
  45A7adresaOUT46A6adresaOUT
  4748
  4950
  5152
  5354
  5556
  5758
  59   60   Φ2hodiny Φ2OUT
  61INTApotvrzení přer.OUT62
  Typ signálu:   INPvstupní
  OUTvýstupní
  I/Oobousměrný
  NAP   napájeni


 7. PŘÍLOHA: TABULKA ZAPOJENÍ KONEKTORU X2

 8. Deska: ZDP-1    Konektor: X2    Klíč: C3    Typ: TY 513 3011
  Protikus: propojovací kabel KB-22 /X1,X2/    Typ: TX 514 3043

  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  10VzemNAP20VzemNAP
  3A6adresaINP4A5adresaINP
  5A7adresaINP6A4adresaINP
  7A2adresaINP8A3adresaINP
  9A0adresaINP10A1adresaINP
  11D0dataI/O12D7dataI/O
  13D2dataI/O14D5dataI/O
  15D6dataI/O16D4dataI/O
  17D3dataI/O18D0dataI/O
  19STSTB   vzorek statusu   INP20M1příznak cyklu M1INP
  21RESnulováníINP22RDčteníINP
  23WRzápisINP24   Φ2hodiny Φ2INP
  25INTApotvrzení přer.INP26VVSINT   přerušení z JVV-1   INP
  27RDYsignál READYOUT28INT0žádost o přer. 0OUT
  290V   zemNAP30RTLtlačítko RESETOUT
  Typ signálu:   INPvstupní
  OUTvýstupní
  I/Oobousměrný
  NAP   napájeni


 9. PŘÍLOHA: ROZPISKA SOUČÁSTÍ DESKY ZDP-1

 10. ks   označení součásti   označení polohynázev součásti
  konstrukční material
  16XB 006 03deska PS oboustranná
  1TX 782 2171objímka pod IO - 16 pin
  16XA 276 08podložka pod objímku
  1TY 517 6211X1vidlice FRB 62-pólová
  1TY 513 3011X2vidlice FRB 30-pólová
  1TS 501 2121S1, S22 x přepínač DIL
  Pasivní prvky
  1TR 191 150RKR16odpor 0,25 W, tolerance 10%
  1TR 191 470RKR5odpor 0,25 W, tolerance 10%
  3TR 191 560RKR2 až R4odpor 0,25 W, tolerance 10%
  11TR 191 1K0KR6 až R15, R17odpor 0,25 W, tolerance 10%
  2TR 191 4K7KR4, R18odpor 0,25 W, tolerance 10%
  1TK 794 680pMC1keramický kond. /40V=/
  2TK 783 15nC8, C12keramický kond. /32V=/
  9TK 783 47nC2 až C7, C9 až C11keramický kond. /32V=/
  3TE 131 6u8C13 až C15elektrolyt, kond. /6,3V=/
  Integrované obvody
  17406 PCD1D6 x invertor
  1MH 7430D4Eosmivstupový NAND
  2MH 7474D2B, D3B2 x klopný obvod D
  1UCY 74132D1B4 x NAND
  2K 555 LI1D3A, D3E4 x AND
  1K 555 LL1D2A4 x dvouvstupový OR
  2K 555 TL2D1A, D4B6 x invertor, Schmidt. KO
  1KR 580 VI53D3Cprogramovatelný časovač
  1KR 580 VN59D4Cprogr. řadič přerušení
  1MH 74S287D2Epaměť PROM
  4MHB 8286D1C, D1E, D2C, D2D   osmibitový přijímač/vysílač


 11. PŘÍLOHA: VÝKRES OSAZENÍ DESKY ZDP-1


 12. VÝKRES OSAZENÍ DESKY ZDP-1 13. PŘÍLOHA: ELEKTRICKÉ SCHÉMA DESKY ZDP-1


 14. ELEKTRICKÉ SCHÉMA DESKY ZDP-1 a černobílá verze ZDE.

OBSAH

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Popis funkce

PŘÍLOHY:

 1. Význam přepínačů na desce ZDP-1
 2. Obsah dekodéru adresy desky ZDP-1
 3. Tabulka zapojení konektoru X1
 4. Tabulka zapojení konektoru X2
 5. Rozpiska součástí desky ZDP-1
 6. Výkres osazení desky ZDP-1
 7. Elektrické schéma desky ZDP-1
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / ZDP-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz