ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / Z-162
Z-162OCR návodu Z-162

TESLA
ELTOS
STÁTNÍ
PODNIK
DIZ

SAPI-1


APLIKAČNÍ PŘÍRUČKAZ-162Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Bezpečnostní požadavek
 10. Z-162 zapojení X1
 11. Blokování paměti
 12. Propojky podle typu pamětí
 13. Rozpiska součástí Z-162
 14. Rozložení součástek Z-162

Přílohy:

 1. Schéma Z-162


 1. Úvod
 2. Jednotka Z-162 "Paměť EPROM 32k byte" je v systému CHP 3000 využívána jako jednotka, která umožňuje rozšíření kapacity paměti EPROM. Jednotku je možno osadit maximálně 16-ti paměťovými obvody EPROM. Typ paměťového obvodu určuje kapacitu paměti jednotky.

  Mikropočítačový systém CHP 3000 byl vyvinut v Chemoprojektu, odštěpném závodě Praha 9 - Satalice.

  Účelem aplikační příručky je poskytnout uživateli základní informace pro instalaci a použití jednotky Z-162. 3. Technické parametry
 4. Napájení jednotky:+5V +-0,25V
  -5V +-0,25V
  + 12V +-0,50V
   
  Odběr proudu:+5V 300 mA
  -5V 300 mA
  +12V 600 mA
   
  Rozměr desky:140 x 150 x 15 mm
   
  Hmotnost:225 g
   
  Počet integrovaných obvodů:24
   
  Kapacita paměti podle osazení pamětí:   
  - pro MHB 2708max 16kB
  - pro MHB 2716max 32kB
  - pro I 2732max 64kB 5. Instalace
 6. Před instalací jednotku Z-162 zkontrolujeme, zda nedošla během přepravy nebo skladování k mechanickému poškození desky nebo konektorů.

  Jednotku Z-162 "Paměť EPROM 32k byte" je možno připojit pouze na sběrnici typu ARB-1.

  Po zasunutí jednotky Z-162 do vany a připojení na sběrnici kontrolujeme, zda nedošlo k nedovolenému zatížení sběrnice. 7. Popis funkce
 8. Jednotka Z-162 "Paměť EPROM 32k byte" slouží k rozšíření paměťové kapacity mikropočítačového systému CHP 3000.

  Schéma jednotky je možno rozdělit:
  - na obvody dekodéru adresy
  - na obvody výběru jednotlivých osazených pamětí
  - na obvody impedančního oddělení datové sběrnice IO22, IO23 (MH 3216)
  - na vlastní paměťové obvody (viz kap.5.)

  Dekodér adresy je tvořen obvody IO17, IO18, IO19 (MH 3205). Na adresovou sběrnici je připojen prostřednictvím přepojovacího pole označeného písmeny I až Z. Způsob zapojení přepojovacího pole modifikuje dekodér adresy pro zvolený typ osazených pamětí.

  Výběr jednotlivých osazených paměťových obvodů (IO1 až IO16) Umožňují integrované obvody IO20, IO21 (MH 7430), IO24 (MH 7400) a přepínače P-1 a P-2.

  Přepínač P-3 umožňuje v případě, že je jednotka Z-162 osazena paměťovými obvody MHB 2708 (2758) nebo MHB 2716 situovat paměťový prostor jednotky v adresném prostoru mikropočítače.

  Dekodér adresy je po dobu náběhu napájecího napětí blokován signálem /RES.

  Výběr jednotlivých paměťových obvodů (IO1 až IO16) přepínači P-1 a P-2 je zřejmý ze schématu. 9. Programování
 10. Pro programování jednotky Z-162 je nutno znát, kterou ze tří možných variant má programátor k dispozici.

  1. Varianta A:
  2. osazení jednotky paměťovými obvody MHB 2708 (2758).

   V tomto případě zabírá jednotka Z-162 maximálně jednu čtvrtinu adresného prostoru mikroprocesoru tj. 16kB. Umístění do adresného prostoru se provádí přepínačem P-3 podle následující tabulky:

   Sepnuté vývody   adresní prostor
   obvodu IO19
   P3/10000H až 3FFFH
   P3/24000H až 7FFFH
   P3/33000H až BFFFH
   P3/4C000H až FFFFH

   Přepínače P-1, P-2 pro výběr jednotlivých paměťových obvodů (IO1 až IO16) umožňují vytvářet v paměťovém prostoru jednotky "díry" po 1kB (viz blokování paměti).


  3. Varianta B:
  4. osazení jednotky paměťovými obvody MHB 2716.

   Je-li jednotka Z-162 osazena paměťovými obvody MHB2716 může obsadit max. jednu polovinu adresného prostoru procesoru tj. 32kB. Přepínačem P-3 můžeme umístit adresní prostor jednotky do horní nebo dolní poloviny adresného prostoru procesoru.

   Sepnuté vývody   adresní prostor
   obvodu IO19
   P3/10000H až 7FFFH
   P3/28000H až FFFFH

   Přepínače P-1 a P-2 umožňují vytvářet v paměťovém prostoru jednotky "díry" po 2kB (viz blokování paměti).


  5. Varianta C:
  6. osazeni jednotky paměťovými obvody I 2732

   V tomto případě jsou-li osazeny všechny paměťové obvody je kapacita paměti jednotky 64kB a zaplňuje celý adresní prostor mikroprocesoru.

   Přepínačem P-3 se spojuje pouze vývod P3/1 obvodu IO19.

   Přepínače P-1, P-2 umožňují vytvářet v paměťovém prostoru jednotky "díry" po 4kB (viz blokování paměti). 11. Testování
 12. Vzhledem k tomu, že jednotka Z-162 se osazuje pamětmi EPROM je oživena pouze staticky. Dynamické testování samotné jednotky se neprovádí. 13. Údržba
 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektorů. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektoru ohnutý, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DlZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje
 16. Pracovní podmínky:teplota okolí...+5°C až +40°C
  relat. vlhkost...40 – 80%. při 30°C
  prostředí...neklimatizované,
  bez agresivních plynů a par
  atmosfér.tlak...84 - 107 kPa
  prašnost...max. 1mg/m3
  částice max. 10 µm
  vibrace-odolnost..0.1 mm při 25 Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.

  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060.

  Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený dle § 4 vyhlášky 50/78Sb.

  Skladování:
  skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný bez mechanických otřesů a chemických vlivů, skladovací teplota musí být v rozmezí -5 až +35 °C a relativní vlhkost max. 75%, výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu, při vybalování systému (zvláště v zimním období) je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4-5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek.

  Záruka:
  dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla mechanicky poškozena hrubým, nebo neodborným zásahem. 17. Bezpečnostní požadavek
 18. Všechna zařízení a přístroje připojené na vstupy a výstupy jednotky Z-162 musí splňovat požadavek ochrany zvýšenou isolací podle normy ČSN 36 9060 na min. 2,5 kV 19. Z-162 zapojení X1
 20. číslo konektoru:X1konektor:TY 517 6211
  deska:Z-162   klíčování:C6
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8/RESnulováníINP
  9/MRčtení z paměti   INP
  10
  11
  12
  13
  14
  15+5VnapájeníNAP
  16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP
  18+5VnapájeníNAP
  190VzemNAP
  200VzemNAP
  21
  22
  23A9adresaINP
  24A15adresaINP
  25A11adresaINP
  26A14adresaINP
  27A13adresaINP
  28A12adresaINP
  29A10adresaINP
  30A9adresaINP
  31D4dataBD
  32D3dataBD
  33D6dataBD
  34D5dataBD
  35D2dataBD
  36D7dataBD
  37D0dataBD
  38D1dataBD
  39A1adresaINP
  40A0adresaINP
  41A3adresaINP
  42A2adresaINP
  43A5adresaINP
  44A4adresaINP
  45A7adresaINP
  46A6adresaINP
  47
  48
  49
  50
  51+12VnapájeníNAP
  52+12VnapájeníNAP
  530VzemNAP
  540VzemNAP
  55-5VnapájeníNap
  56-5VnapájeníNAP
  57
  58
  59
  60
  61
  62

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 21. Blokování paměti
 22. Blokování paměťového prostoru u jednotky Z-162 osazené pamětmi MHB 2708 (MHB 2758).

  ------------------------------------------------------------
       |           Zapnuto
       |-------------------------------------------------
  Nezapnuto |  P3/1     P3/2     P3/3     P3/4
  ----------+-------------------------------------------------
     1  | 0000-03FF  4000-43FF  8000-83FF  C000-C3FF
     2  | 0400-07FF  4400-47FF  8400-87FF  C400-C7FF
     3  | 0800-0BFF  4800-4BFF  8800-8BFF  C800-CBFF
     4  | 0C00-0FFF  4C00-4FFF  8C00-8FFF  CC00-CFFF
  P2  5  | 1000-13FF  5000-53FF  9000-93FF  D000-D3FF
     6  | 1400-17FF  5400-57FF  9400-97FF  D400-D7FF
     7  | 1800-1BFF  5800-5BFF  9800-9BFF  D800-DBFF
     8  | 1C00-1FFF  5C00-5FFF  9C00-9FFF  DC00-DFFF
  ----------+-------------------------------------------------
     1  | 2000-23FF  6000-63FF  A000-A3FF  E000-E3FF
     2  | 2400-27FF  6400-67FF  A400-A7FF  E400-E7FF
     3  | 2800-2BFF  6800-6BFF  A800-ABFF  E800-EBFF
     4  | 2C00-2FFF  6C00-6FFF  AC00-AFFF  EC00-EFFF
  P1  5  | 3000-33FF  7000-73FF  B000-B3FF  F000-F3FF
     6  | 3400-37FF  7400-77FF  B400-B7FF  F400-F7FF
     7  | 3800-3BFF  7800-7BFF  B800-BBFF  F800-FBFF
     8  | 3C00-3FFF  7C00-7FFF  BC00-BFFF  FC00-FFFF
  ------------------------------------------------------------
  

  Blokování paměťového prostoru u jednotky Z-162 osazené pamětmi MHB 2716.

  ------------------------------------------------------------
       |           Zapnuto
       |-------------------------------------------------
  Nezapnuto |     P3/1           P3/2
  ----------+-------------------------------------------------
     1  |   0000-07FF        8000-87FF
     2  |   0800-0FFF        8800-8FFF
     3  |   1000-17FF        9000-97FF
     4  |   1800-1FFF        9800-9FFF
  P2  5  |   2000-27FF        A000-A7FF
     6  |   2800-2FFF        A800-AFFF
     7  |   3000-37FF        B000-B7FF
     8  |   3800-3FFF        B800-BFFF
  ----------+-------------------------------------------------
     1  |   4000-47FF        C000-C7FF
     2  |   4800-4FFF        C800-CFFF
     3  |   5000-57FF        D000-D7FF
     4  |   5800-5FFF        D800-DFFF
  P1  5  |   6000-67FF        E000-E7FF
     6  |   6800-6FFF        E800-EFFF
     7  |   7000-77FF        F000-F7FF
     8  |   7800-7FFF        F800-FFFF
  ------------------------------------------------------------
  

  Blokování paměťového prostoru u jednotky Z-162 osazené pamětmi I 2732.

  ------------------------------------------------------------
       |           Zapnuto
       |-------------------------------------------------
  Nezapnuto |            P3/1
  ----------+-------------------------------------------------
     1  |          0000-0FFF
     2  |          1000-1FFF
     3  |          2000-2FFF
     4  |          3000-3FFF
  P2  5  |          4000-4FFF
     6  |          5000-5FFF
     7  |          6000-6FFF
     8  |          7000-7FFF
  ----------+-------------------------------------------------
     1  |          8000-8FFF
     2  |          9000-9FFF
     3  |          A000-AFFF
     4  |          B000-BFFF
  P1  5  |          C000-CFFF
     6  |          D000-DFFF
     7  |          E000-EFFF
     8  |          F000-FFFF
  ------------------------------------------------------------
  


 23. Propojky podle typu pamětí
 24. Použitá paměť

  2708275827162732
  I - RG - RK - RK - R
  J - SH - SH – SL - S
  K - TK - TL - TM - T
  L - UL - UM - UN - U
  M - V   M - VN - VO - V
  N - XN - X   O - XP - X
  O - YO - YP - Y   G - Y
  P - ZP - ZG - ZG - Z

  Doporučení:

  Odpojit vývod 4 IO19 od spojení se zemí a připojit na /MW špička 9 konektoru X1.

  Uvedenou úpravou se zamezí hazardu na vnitřní sběrnici desky. 25. Rozpiska součástí Z-162
 26. SoučástkaPozice
  OdporTR 1912K7R1-R16
   
  KondenzátorTK 78268K   CF
   
  I.O.MH 2708 (2753,2716,2732)   IO1-IO16
  MH 3205IO17-IO19
  MH 7430IO20-IO21
  MH 3216IO22-IO23
  MH 7400IO24
   
  Konektor FRB   TY 517 62 11X1
   
  ObjímkaTX 782 5214pod IO1-IO16
   
  PřepínačTS 501 8181P1 a P2
  TS 501 8182P3 27. Rozložení součástek Z-162

 28. DPS Z-162Popis a vyobrazení v této příručce jsou nezávazné a výrobní závod si vyhrazuje právo v duchu technického rozvoje a v zájmu uživatelů přístrojů provádět změny sloužící z lepšení funkce a spolehlivosti přístrojů. Z toho důvodu se nemusí všechny údaje v textu a všechna vyobrazení shodovat s dodaným přístrojem.Vývoj:

VÝZKUMNÝ USTAV VZDUCHOTECHNIKY k. ú. o.
NOSITEL ŘÁDU RUDÉ HVÉZDY A STÁTNÍHO VYZNAMENANÍ ZA VYNIKAJÍCÍ PRACÍ
108 03 PRAHA 10 - MALEŠICE, POČERNICKÁ 96


Výroba:

JZD BUDOUCNOST Blatnice


Dodavatel:

TESLA-ELTOS-DIZ

poštovní schránka 27

pošta 45

145 00 Praha 4Přílohy: 1. Schéma Z-162

 2. Schéma Z-162 a černobílá verze ZDE.

  Obsah:

  1. Úvod
  2. Technické parametry
  3. Instalace
  4. Popis funkce
  5. Programování
  6. Testování
  7. Údržba
  8. Všeobecné údaje
  9. Bezpečnostní požadavek
  10. Z-162 zapojení X1
  11. Blokování paměti
  12. Propojky podle typu pamětí
  13. Rozpiska součástí Z-162
  14. Rozložení součástek Z-162

  Přílohy:

  1. Schéma Z-162
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / Z-162SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz