ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / Z-141
Z-141OCR návodu Z-141

TESLA
ELTOS
STÁTNÍ
PODNIK
DIZ

SAPI-1


APLIKAČNÍ PŘÍRUČKAZ-141Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Bezpečnostní požadavek
 10. Z-141 zapojení X1
 11. Z-141 zapojení X2
 12. Z-141 zapojení X3
 13. Adresní pole jednotky Z-141
 14. Adresní propojky Z-141
 15. Rozpiska součástí Z-141
 16. Rozložení součástek Z-141

Přílohy:

 1. Schéma Z-141


 1. Úvod
 2. Jednotka Binárních vstupů Z-141 umožňuje připojení 24 číslicových vstupů galvanicky oddělených a 24 vstupů přímých k systému CHP 3000.

  Základem jednotky Z-141 jsou obvody 8255. Jednotku je možno adresovat v celém adresním prostoru.

  Adresace se volí drátovými propojkami (samostatně pro každý MHB 8255). Brány PA a PB obvodů 8255 se ovládají po bytech a brána PC po bitech.

  Mikropočítačový systém CHP 3000 byl vyvinut v Chemoprojektu, odštěpném závodě Praha 9 - Satalice.

  Účelem aplikační příručky je poskytnout uživateli základní informace pro instalaci a použiti jednotky Z-141. 3. Technické parametry
 4. Napájení jednotky:+5V +-0,25V
  Odběr proudu při plném osazeni:+5V/340mA
  Rozměr desky:140 x 150 x 15 mm
  Hmotnost:180 g
  Počet vstupů galvanicky neoddělených:   24
  I výstupní max. pro každý vstup:0,5mA
  Počet vstupů galvanicky oddělených:24
  Budicí proud každého vstupu:10mA 5. Instalace
 6. Před instalací jednotku Z-141 zkontrolujeme, zda nedošlo během přepravy nebo skladování k mechanickému poškození desky nebo konektorů.

  Jednotku číslicových vstupů Z-141 je možno připojit na sběrnici typu ARB-1 nebo IOB-1 systému CHP 3000.

  Pomocí propojek I, IIa, IIb nastavíme zvolené adresy (v případě nevyhovujícího standardního propojení, tj. adres 30 - 33, 34 - 37).

  Po zasunutí jednotky Z-141 do vany a připojení na sběrnici kontrolujeme, zda nedošlo k nedovolenému zatížení sběrnice. 7. Popis funkce
 8. Jednotka číslicových vstupů Z-141 je jednou z interface jednotek systému SAPI-1 a CHP 3000. Je možno ji připojit na sběrnici typu ARB-1 i IOB-1. Je adresovatelná v celém adresním prostoru.

  Adresa z adresní části sběrnice je dekódována integrovanými obvody IO1 a IO2 typu MH 3205. Výstupy 0-7 IO1 a 0-7 IO2 jsou vyvedeny na přepojovací polet na kterém lze propojkami I, IIa, IIb zvolit adresy podle tabulky adresace jednotky.

  Poznámka: Jednotky Z-141 samostatně dodávané výrobcem mají propojkami I, IIa, IIb vymezeny standardní čtveřice adres 30H - 33H pro IO6 a 34H - 37H pro IO7.


  Datová část sběrnice je impedančně oddělena budiči obousměrné sběrnice IO3 a IO4 (MH 3216).

  Jako paměti dvouhodnotových signálů jsou zde užity dva integrované obvody IO6 a IO7 (MHB 8255) pracující ve vstupním módu.

  Obvod IO6 vyhodnocuje úroveň signálů galvanicky neoddělených. Všechny jeho vstupní obvody jsou vybaveny ochrannými obvody, které jsou sestaveny z odporu (100R), kapacity (M1) a záchytné Zenerovy diody (KZ 260 5V1).

  Obvod IO7 slouží k vyhodnocování číslicových vstupních signálů galvanicky oddělených. Každý z jeho vstupních obvodů je vybaven optoelektronickým prvkem (WK 164 12), který má na vstupu ochranný obvod sestávající z odporu (12R), a záchytné Zenerovy diody (KZ 260 5V1). Galvanicky oddělené vstupní obvody jsou navrženy tak, aby bylo možno vypustit oddělovací optrony a přeměnit tak tyto obvody na galvanicky neoddělené.

  Poznámka: V případě požadavku zákazníka je možno část přímých vstupů nebo galvanicky oddělených vstupů výrobně upravit jako logické výstupy úrovně TTL. 9. Programování
 10. Funkční vlastnosti desky jsou určeny vlastnostmi obvodu 8255. Obvod 8255 je programovatelný víceúčelový obvod pro připojení vstupů/výstupů k mikroprocesoru 8080A,které jsou rozděleny do tří osmibitových portů PA, PB a PC.

  Obvod může pracovat ve třech režimech (modech). Funkce každého jednotlivého portu se naprogramuje vysláním řídícího slova pro ovládání módu a směru přenosu dat.

  Význam jednotlivých bitů řídícího slova udává následující tabulka:

  D7D6D5D4   D3D2D1D0
  MSF   MSA1   MSA0   PAPCA   MSB   PB   PCB

  MSF1v tomto bitu umožňuje volbu režimu
  PA1 -vstup, 0 - výstup
  PCA (PC4-PC7)   1 -vstup, 0 - výstup
  MSB1 -režim 1, 0 - režim 0
  PB1 -vstup, 0 - výstup
  PCB (PC0-PC3)1 -vstup, 0 - výstup
  MSA1
  MSA0volba módu - vždy 0


  Do jednotlivých bitů portů PC lze zadávat požadované logické stavy (setováním, resetováním) individuálně a to pomocí řídícího slova pro ovládání bitů portu PC.

  D7D6   D5   D4   D3D2D1D0
  S/RF   BS2   BS1   BS0   S/R

  S/RF ... 0 - umožňuje práci s bity podle následující tabulky:


  BS2   BS1   BS0   Vybraný bit
  0000
  0011
  0102
  0113
  1004
  1015
  1106
  1117

  S/R ... 1 - výstup nastaven na úroveň H
  0 - výstup nastaven na úroveň L


  Poznámka: Řídící slovo pro funkci vstupů všech tři portů PA, PB, PC má hodnotu 9BH.


  Řídicí slovo se vysílá na nejvyšší adresu ze čtyř adres zvolených drátovými propojkami pro jeden ze dvou obvodů 8255 (viz adresace jednotky).

  Propojkou I se volí jedno z osmi základních polí adresní ho prostoru (00H - 1FH, 20H - 3FH, 40H - 5FH, 60H -7FH, 80H - 9FH, A0H - BFH, C0H - DFH, E0H - FFH).

  Propojkou IIa se zvolí čtveřice adres pro IO6 (MHB 8255), propojkou IIb se zvolí čtveřice adres pro IO7 (MHB 8255).

  Adresa Z (nejnižší ze čtveřice adres)   přísluší portu A
  adresa Z+1přísluší portu B
  adresa Z+2přísluší portu C
  adresa Z+3je adresou řídicího slova


  Poznámka: U jednotek samostatně dodávaných jsou z výroby standardně nastaveny adresy 30H - 33H pro IO6 a 34H - 37H pro IO7. 11. Testování
 12. Jednotka Z-141 je ve výrobním závodě testována pomoci testovacího programu TES141. 13. Údržba
 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektorů. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DlZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje
 16. Pracovní podmínky:teplota okolí...+5°C až +40°C
  relat. vlhkost...40 – 80%. při 30°C
  prostředí...neklimatizované,
  bez agresivních plynů a par
  atmosfér.tlak...84 - 107 kPa
  prašnost...max. 1mg/m3
  částice max. 10 µm
  vibrace-odolnost..0.1 mm při 25 Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.

  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060.

  Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený dle § 4 vyhlášky 50/78Sb. 17. Bezpečnostní požadavek
 18. Všechna zařízení a přístroje připojené na vstupy a výstupy jednotky Z-143 musí splňovat požadavek ochrany zvýšenou isolací podle normy ČSN 36 9060 na min. 2,5 kV. 19. Z-141 zapojení X1
 20. číslo konektoru:X1konektor:TY 517 6211
  deska:Z-141   klíčování:C6
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8/RESnulování systému   INP
  9
  10/IORčtení z portuINP
  11
  12/IOWzápis do portuINP
  13
  14
  15+5VnapájeníNAP
  16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP
  18+5VnapájeníNAP
  190VzemNAP
  200VzemNAP
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31D4dataBD
  32D3dataBD
  33D6dataBD
  34D5dataBD
  35D2dataBD
  36D7dataBD
  37D0dataBD
  38D1dataBD
  39A1adresaINP
  40A0adresaINP
  41A3adresaINP
  42A2adresaINP
  43A5adresaINP
  44A4adresaINP
  45A7adresaINP
  46A6adresaINP
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  530VzemNAP
  540VzemNAP
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 21. Z-141 zapojení X2
 22. číslo konektoru:X2konektor:TY 513 3011
  deska:Z-141   klíčování:F3
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1A7vstup port A (IO7)   INP
  2A3vstup port A (IO7)INP
  3A6vstup port A (IO7)INP
  4A2vstup port A (IO7)INP
  5A7vstup port A (IO6)INP
  6B7vstup port B (IO6)INP
  7A6vstup port A (IO6)INP
  8B6vstup port B (IO6)INP
  9A5vstup port A (IO6)INP
  10B5vstup port B (IO6)INP
  11A4vstup port A (IO6)INP
  12B4vstup port B (IO6)INP
  13B3vstup port B (IO6)INP
  140VzemNAP
  15B1vstup port B (IO6)INP
  16B2vstup port B (IO6)INP
  17A0vstup port A (IO6)INP
  18B0vstup port B (IO6)INP
  19A3vstup port A (IO6)INP
  20A1vstup port A (IO6)INP
  21C7vstup port C (IO6)INP
  22A2vstup port A (IO6)INP
  23C5vstup port C (IO6)INP
  24C6vstup port C (IO6)INP
  25C0vstup port C (IO6)INP
  26C4vstup port C (IO6)INP
  27C2vstup port C (IO6)INP
  28C1vstup port C (IO6)INP
  290VzemNAP
  30C3vstup port C (IO6)INP

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 23. Z-141 zapojení X3
 24. číslo konektoru:X3konektor:TY 513 3011
  deska:Z-141   klíčování:F2
  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1+B2vstup port B (IO7)INP
  2+C3vstup port C (IO7)INP
  3+B1vstup port B (IO7)INP
  4+C2vstup port C (IO7)INP
  5+B0vstup port B (IO7)INP
  6+C1vstup port C (IO7)INP
  70Vspolečný vodič PBNAP
  8+C0vstup port C (IO7)INP
  90Vspolečný vodič PC   NAP
  10+B7vstup port B (IO7)INP
  11A0vstup port A (IO7)INP
  12+B3vstup port B (IO7)INP
  13A1vstup port A (IO7)INP
  14+B4vstup port B (IO7)INP
  15+A2vstup port A (IO7)INP
  16+B5vstup port B (IO7)INP
  17+A3vstup port A (IO7)INP
  18+B6vstup port B (IO7)INP
  19+A7vstup port A (IO7)INP
  20+C4vstup port C (IO7)INP
  21+A6vstup port A (IO7)INP
  22+C5vstup port C (IO7)INP
  23+A5vstup port A (IO7)INP
  24+C6vstup port C (IO7)INP
  25A4vstup port A (IO7)INP
  26+C7vstup port C (IO7)INP
  27ASvstup port A (IO7)INP
  28+A0vstup port A (IO7)INP
  29+A4vstup port A (IO7)INP
  30+A1vstup port A (IO7)INP

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUT   výstupní
  NAPnapájení 25. Adresní propojky jednotky Z-141
 26. I.II.
  01234567
  000-0304-0708-0B0C-0F10-1314-1718-1B1C-1F
  120-2324-2728-2B20-2F30-3334-3738-3B3C-3F
  240-4344-4748-4B4C-4F50-5354-5758-5B5C-5F
  360-6364-6768-6B6C-6F70-7374-7778-7B7C-7F
  480-8384-8788-8B8C-8F90-9394-9798-9B9C-9F
  5   A0-A3A4-A7A8-ABAC-AFB0-B3B4-B7B8-BBBC-BF
  6C0-C3   C4-C7   C8-CB   CC-CF   D0-D3   D4-D7   D8-DB   DC-DF
  7E0-E3E4-E7E8-EBEC-EFF0-F3F4-F7F8-FBFC-FF 27. Adresní pole Z-141
 28. Poznámka: Znázorněno je standardní zapojení propojek I a II a , b dodávané výrobní m závodem. Propojky vymezují čtveřice adres 30H - 33H pro IO6 a 34H - 37H pro IO7. 29. Rozpiska součástí Z-141
 30. SoučástkaPozice
  OdporTR 191100KR1-R48
  100RR49-R72
  12RR73-R96   
   
  KondenzátorTE 13147M/6V   C1Tantal
  TK 782M1C2-C9
   
  I.O.MH 3205IO1,IO2
  MH 3216IO3,IO4
  HH 7400IO5
  MHB 8255IO6,IO7
   
  DiodaKZ 260/5V1D1-D48
   
  OptronWK 164 12O1-O24
   
  Konektor FRB   TY 517 62 11   X1
  TY 513 3041X2,X3
   
  SpojkaWA 692 06X2,X3 31. Rozložení součástek Z-141

 32. DPS Z-141Popis a vyobrazení v této příručce jsou nezávazné a výrobní závod si vyhrazuje právo v duchu technického rozvoje a v zájmu uživatelů přístrojů provádět změny sloužící zlepšeni funkce a spolehlivosti přístrojů. Z toho důvodu se nemusí všechny údaje v textu a všechna vyobrazení shodovat s dodaným přístrojem.Vývoj:

CHEMOPROJEKT O.Z. PRAHA 9 - SATALICE


Výroba:

JZD BUDOUCNOST Blatnice


Dodavatel:

TESLA-ELTOS-DIZ

poštovní schránka 27

pošta 45

145 00 Praha 4Přílohy: 1. Schéma Z-141

 2. Schéma Z-141 a černobílá verze ZDE.

  Obsah:

  1. Úvod
  2. Technické parametry
  3. Instalace
  4. Popis funkce
  5. Programování
  6. Testování
  7. Údržba
  8. Všeobecné údaje
  9. Bezpečnostní požadavek
  10. Z-141 zapojení X1
  11. Z-141 zapojení X2
  12. Z-141 zapojení X3
  13. Adresní pole jednotky Z-141
  14. Adresní propojky Z-141
  15. Rozpiska součástí Z-141
  16. Rozložení součástek Z-141

  Přílohy:

  1. Schéma Z-141
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / Z-141SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz