ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / ROM-1
ROM-1OCR návodu ROM-1 doplněn a opravené chyby

TESLA
ELTOS
STÁTNÍ
PODNIK
DIZ

DESKA         ROM-1
VNĚJŠÍ
PAMETISAPI-1
TESLA BLATNÁ

TESLA EITOS DIZNÁVOD PRO UŽIVATELE DESKY ROM-1


 1. Úvod
 2. Deska ROM-1 představuje vnější paměť mikropočítačového systému SAPI-1. Na desce je osazeno 12 kusů patic DIL 28, do kterých je možno zasunout paměti EPROM typu 2716, 2732, 2764. Celková paměťová kapacita desky je tedy 24 KB, 48 KB, 96 KB. Deska je adresovaná v adresném prostoru periferií, to znamená, že její zařazení do systému není na úkor paměťové kapacity operační paměti na desce RAM-1 resp. REM-1. Deska je tedy určená pro uložení systémového programového vybavení a odladěných aplikačních programů a nahrazuje při nahrávání těchto programů kazetový magnetofon. Tento nadále zůstává jako vnější paměť pro uložení dat uživatelských programů. 3. Technické parametry
 4. Napájení desky:+5V +-0,25V
  Odběr proudu:+5V max. 1,8A
  Rozměry desky:140x150 mm
  Hmotnost:200 g
  Kapacita EPROM:24kB, 48kB nebo 96kB
  Použitelné EPROM:typ 2716, 2732, 2764
  Způsob adresace na ARB-1:   IOR, IOW
  Zátěž signálu:A0 - A7
  D0 - D7
  IOR/, IOW/ 5. Instalace
 6. Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Dále zkontrolujeme kontakty konektoru FRB, zda nedošlo k mechanickému poškození. Překontrolujeme zapojení propojky a přepínače na desce, případně přepájíme propojku podle potřeby. Význam a zapojení propojek je uvedeno v příloze. Překontrolujeme, zda deska nezpůsobí překročení max. odběrů napájecích zdrojů systémů nebo povolené zátěže sběrnice. 7. Popis funkce
 8. Adresa paměti EPROM od které je požadováno čtení je paralelně naplněná do 15-, resp.16-, resp.17-bitového čítače s předvolbou D4B, D5B, D8B, D9B a D10B typu 74193 (K555IE7). Tento obsah představuje adresu paměti na desce ROM-1, od které začne čtení dat. Další přenos dat řídí procesor JPR-1 tak, že počet přenesených bytů je dán počtem čtení z adresy desky ROM-1. Při čtení z desky se totiž na základě signálu IOR a příslušné adresy desky inkrementuje o 1 obsah čítače a tedy i adresa paměti EPROM. Propojkou a přepínačem DIL na desce je možno nastavit jaký typ pamětí bude na desce osazen. Na základě této informace jsou vedené jednotlivě výběrové signály pro paměti EPROM s krokem 2 KB, resp. 4 KB, resp. 8 KB. Dekódování těchto signálů je řešeno pamětí PROM D3B (MH 74S287) a dekodéry D1B a D2B typu 74LS138 (K555ID7). Jako vstupní a výstupní oddělovač dat jsou použité 2 obvody D6B a D7E typu 3216. Adresní dekodér desky je tvořen pamětí PROM D3A (MH 74S2S7) . 9. Programování
 10. Z hlediska programátora představuje deska ROM-1 3 adresy v adresném prostoru periferií pro zápis počáteční adresy, od které se budou číst data, a 1 adresu v adresném prostoru periferií pro čtení dat. Tyto adresy jsou volitelné obsahem pamětí PROM v adresném dekodéru desky. Přenos dat tedy začíná procesor JPR-1 zápisem počáteční adresy paměti EPROM na desce ROM-1, od které požaduje zahájit čtení dat. Tato adresa je podle použitých pamětí EPROM 15, 16, resp.17-ti bitová a zadává se tedy nadvakrát, resp. natřikrát. Vlastní přenos dat je pak uskutečněn čtením z adresy desky ROM-1 pro čtení dat. Počet přenesených bytů řídí procesor počtem čtení.

  Příklad programového ovladače desky ROM-1 pro EPROM 2716

  ADBS	EQU	0D0H	;bazova adresa desky ROM-1
  ADWR0	EQU	ADBS+1	;adresa 1.citace
  ADWR1	EQU	ADBS+2	;adresa 2.citace
  ADWR2	EQU	ADBS+3	;adresa 3.citace
  ADRD	EQU	ADBS	;adresa pro ctěni dat
  COUNT	EQU	1234H	;pocet prenasenych bytu
  BEGIN	EQU	7000H	;adresa od ktere se bude ukladat
  			;COUNT bytu
  POCATL	EQU	1000H	;LOW cast adresy 1.prenaseneho bytu
  			;v ramci desky ROM-1 (pro,nas 3.patice)
  POCATH	EQU	0	;HIGH cast adresy 1.prenaseneho bytu
  			;v ramci desky ROM-1
  EXIT	EQU	139H	;rutina navratu do monitoru
  
  
  	MVI	A,POCATH;naplněni 3.citace	
  	OUT	ADWR2	
  	MVI	A,HIGH POCATL
  	OUT	ADWR1	;naplneni 2.citace
  	MVI	A,LOW POCATL	
  	OUT	ADWR0	;naplneni 1.citace
  	LXI	B,COUNT	;registr <BC> bude ridici promennou
  			;cteciho cyklu
  	LXI	H,BEGIN	;registr <HL> bude neprimo adresovat
  			;cilove byty paměti
  
  LOOP:	IN	ADRD	;precteni bytu z ROM-1 do registru <A>
  	MOV	M,A	;ulozeni na cilovou adresu
  	INX	H	;dal si cilova adresa
  	DCX	B	;posledni byte ?
  	MOV	A,B	
  	ORA	C	
  	JNZ	LOOP	;ne => znovu prenaset
  
  	JMP	EXIT	;ano => navrat do monitoru
  


 11. Testování
 12. Deska je ve výrobním podniku testovaná pomocí speciálních testů. K ověření funkce systému SAPI-1 slouží "Test systému" TSX, který je popsán v návodu k obsluze a použití SAPI-1 a je dodáván na magnetofonové kazetě jako zvláštní příslušenství souboru. 13. údržba
 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektoru. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěná spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice systému je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DIZ prostřednictvím servisních středisek, v případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje
 16. Pracovní podmínky:   teplota okolí+5°- +40° C
  relat.vlhkost40 – 80% při 30° C
  prostředíneklimatizované, bez agresivních plynů a par
  atmosfér. tlak84 - 107 kPa
  prašnostmax. Img/m3, částice max.10um
  vibrace-odolnost   0.1 mm při 25Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00

  Deska je napájená ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060

  Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený dle par. 4 vyhlášky 50/78 Sb.

  Skladování

   skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný, bez mechanických otřesů a chemických vlivů, skladovací teplota musí být v rozmezí -5 -+35° C a relativní vlhkost max.75 % výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu, při vybalování systému (zvláště v zimním období) je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4-5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek.

  Záruka

   dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla poškozená hrubým nebo neodborným zásahem. 17. Rozpiska součástek
 18. díl   množ.název.čís.znak
  11ksDeska ploš. spoje3 WB 398 13
  21ksX1 - vidlice konektoru upravená   3 WF 282 12
  13ksR1 - R13 odpor TR1914K7/J
  1ksR14 odpor TR 1912K2/J
  1ksC1 kondenzátor TE 13210uF/10V
  16ksC2 - C17 kondenzátor TK 78368n
  1ksD1A int.obvodK555 LI1 (MH 74ALS08)
  1ksD2A int.obvodK555 LL1
  2ksD3A; D3B int.obvodMH 74S287
  2ksD1B; D2B int.obvodK555 ID7
  5ksD4B; D5B; D8B; D9B; D10BK555 IE7 (MH 74ALS193)
  2ksD6B; D7B int.obvodMH 3216
  2ksD1D; D2D int.obvodMHB 2716
  1ks   SP1 spínačTS 501 2121
  12ksD1C - D6D objímka int.obvodůTX 787 5281 19. Obsahy pamětí PROM
  1. Obsah paměti MH 74S287      pozice: D3A
  2. 00  F F F F F F F F F F F F F F F F
   10  F F F F F F F F F F F F F F F F
   20  F F F F F F F F F F F F F F F F
   30  F F F F F F F F F F F F F F F F
   40  F F F F F F F F F F F F F F F F
   50  F F F F F F F F F F F F F F F F
   60  F F F F F F F F F F F F F F F F
   70  F F F F F F F F F F F F F F F F
   80  F F F F F F F F F F F F F F F F
   90  F F F F F F F F F F F F F F F F
   A0  F F F F F F F F F F F F F F F F
   B0  F F F F F F F F F F F F F F F F
   C0  F F F F F F F F F F F F F F F F
   D0  E C A 6 F F F F F F F F F F F F
   E0  F F F F F F F F F F F F F F F F
   F0  F F F F F F F F F F F F F F F F
   

   Obsah paměti MH 74S287      pozice: D3A   (INTELHEX)

   :200000000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F00
   :200020000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0FE0
   :200040000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0FC0
   :200060000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0FA0
   :200080000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F80
   :2000A0000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F60
   :2000C0000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0E0C0A060F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F52
   :2000E0000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F20
   :00000001FF
   

  3. Obsah paměti MH 74S287      pozice: D3B
  4. 00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40  0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
   50  4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
   60  8 8 8 8 9 9 9 9 A A A A B B B B
   70  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80  0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
   90  8 8 9 9 A A B B 0 0 0 0 0 0 0 0
   A0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   B0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   C0  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B 0 0 0 0
   D0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   E0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   F0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   

   Obsah paměti MH 74S287      pozice: D3B   (INTELHEX)

   :200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000E0
   :200020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C0
   :20004000000000000101010102020202030303030404040405050505060606060707070730
   :2000600008080808090909090A0A0A0A0B0B0B0B00000000000000000000000000000000E8
   :2000800000000101020203030404050506060707080809090A0A0B0B0000000000000000DC
   :2000A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040
   :2000C000000102030405060708090A0B0000000000000000000000000000000000000000DE
   :2000E000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   :00000001FF
   


 20. Sestava 21. DPS ROM-1 22. Schéma zapojení

 23. Schéma ROM-1 a černobílá verze ZDE. 24. Tabulka zapojení konektoru X1      Sytém SAPI - 1
 25. č.signál   název   typ   č.název   význam   typ
  12
  34
  56
  78
  910IORčtení z portuINP
  1112IOWzápis do portu   INP
  1314
  15+ 5VnapájeníNAP16+ 5 VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP18+5VnapájeníNAP
  190Vnapájení   NAP200VnapájeníNAP
  2122
  2324
  2526
  2728
  2930
  31D4dataBD32D3dataBD
  33D6dataBD34D5dataBD
  35D2dataBD36D7dataBD
  37D0dataBD38D1dataBD
  19A1adresaINP40A0adresaINP
  41A3adresaINP42A2adresaINP
  43A5adresaINP44A4adresaINP
  45A7adresaTNP46A6adresaINP
  4748
  4950
  5152
  5354
  5556
  5758
  59   60
  6162   
  Číslo konektoru:   X1Konektor: 3EF 282 12   NAP- napájení
  Deska:ROM-1   INP- vstup
  Klíčování:C6OUT- výstup
  BD- vstup / výstup
 26. Obsazení vývodů konektoru
 27. Konektor:X1
  Číselný znak:TY 517 6211
  Počet osazených kontaktů:   24

  12
  34
  56
  78
  910X
  1112X
  1314
  15X16X
  17X18X
  19X   20X
  2122
  2324
  2526
  2728
  2930
  31X32X
  33X34X
  35X36X
  37X38X
  39X40X
  41X42X
  43X44X
  45X46X
  4748
  4950
  5152
  5354
  5556
  5758
  59   60
  6162   

  Obsazené vývody označeny: X 28. Význam nastavovacích prvků
 29. Nastavení JP1

  JP1 1-22716, 2732
  JP1 2-3   2764

  Nastavení S1

  S1-1   S1-2   EPROM
  002716
  012732
  102764
  11NCPODÁVÁ
TESLA ELTOS, s.p.
DODAVATELSKO - INŽENÝRSKÝ ZÁVOD
 
poštovní schránka 27,
pošta 45,
145 00Praha 4PP-KLZ70/88

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / ROM-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz