ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / RMD-1(Z)


RMD-1Schéma získáno metodou zpětného inženýrství. Nesouhlasí rozpiska součástek se schématem.

Rozdíl mezi RMD-1 a RMD-1Z je pouze v nazvu.

OCR návodu RMD-1Z

TESLA
ELTOS
STÁTNÍ
PODNIK
DIZ

SAPI-1


APLIKAČNÍ PŘÍRUČKARMD-1Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Bezpečnostní požadavek
 10. RMD-1 zapojení X1
 11. Rozpiska součástí RMD-1
 12. Rozložení součástek RMD-1
 13. Schéma desky RMD-1


 1. Úvod
 2. Deska ramdisku RMD-1 obsahuje 256 K Byte dynamické paměti RAM (při osazení obvody 41 256 až 1 M Byte). Deska je určena do systémů SAPI-1 pracujících s procesorem JPR-1 nebo JPR-1Z, které používají radič pružných disku RPD-1 nebo FDC-1

  Desku je možno adresovat v celém I/O adresným prostoru. Adresace se volí výměnou paměti PROM.

  Účelem aplikační příručky je poskytnout uživateli základní informace pro instalací a použití desky RMD-1. 3. Technické parametry
 4. Napájení desky:+ 5V +-5%
  Odběr proudu:max 0,6A
  Rozměr desky:140 x 150 x 15 mm
  Hmotnost:180 g
  Kapacita paměti256 K Byte (4164)
  1 M Byte (41256)
  Nastavení adresy desky:40H až 43H
  Způsob adresace:IOR , IOW

  Všechny logické vstupy a výstupy v úrovních TTL jsou výkonově a časově přizpůsobeny sběrnici SAPI-1. 5. Instalace
 6. Před instalací jednotku RMD-1 zkontrolujeme, zda nedošlo během přepravy nebo skladování k mechanickému poškození desky nebo konektorů.

  Jednotku ramdisku RMD-1 je možno připojit na sběrnici typu ARB-1 nebo IOB-1 systému SAPI-1.

  Po zasunutí ramdisku RMD-1 do vany a připojení na sběrnici kontrolujeme, zda nedošlo k nedovolenému zatížení sběrnice. 7. Popis funkce
 8. Deska RMD-1 prakticky simuluje činnost řadiče pružných disků, kde je magnetické medium nahrazeno dynamickou pamětí RAM. Protože veškeré operace probíhají v paměti RAM, odpadají mechanické akce disketové mechaniky (nalezení stopy, přiklopení hlavy atp.).Tím dochází k podstatnému zrychlení práce se soubory a daty, setři se disketová mechanika i vlastní záznamové medium. 9. Programování
 10. Adresový dekodér desky je tvořen pamětí PROM (74S287) v patici. Tím je umožněno libovolné umístění do adresového prostoru periferních zařízení.

  Deska RMD-1 je určena pro práci v jednotce JZS-1 popř. JZS-1A. Do kompletního mikropočítačového systému se doplňuje dalšími deskami. Minimálně deskou JPR-1Z (JPR-1A), AND-1Z (AND-1A), RAM-1z (RAM-1A) a řadičem pružného disku RPD-1 popř. FDC-1.

  Po zapnutí mikropočítače je nutno ramdisk inicializovat krátkým programem. Před vypnutím mikropočítače je nutno data z ramdisku překopírovat na disketu.


  Dodatek (není součástí dokumentace)

  obsazeni V/V prostoru standardní

  pouze zápis
  40Hzápis adresy A16 - A19 (pro 256KB platné jen A16 - A17)
  41Hzápis adresy A0 - A15 (A0 - A7 se nastaví na 00H)
  43Hpřipraví RAMDISK na čtení
  45H   zápis adresy A0 - A15 (A0 - A7 se nastaví na 80H)
   
  zápis a čtení
  42Hzápis a čtení dat

  po každém zápisu či čtení dojde ke zvýšení adresy a je tak možno přenést až 64kB

  dekodér řešen pomoci PROM adresa může byt v celém rozsahu adres 00H-FFH
  deska zabírá 5 adres pro zápis a 1 adresu pro čtení

  obsah PROM 74s287 (INTELHEX) standardní

  :20000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
  :20002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
  :20004000FBFEFDF7FFFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
  :20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
  :20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
  :2000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
  :2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
  :2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
  :00000001FF
  


 11. Testování
 12. Jednotka ramdisku RMD-1 je ve výrobním závodě testována pomocí specielního testovacího programu. 13. Údržba
 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektorů. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje
 16. Pracovní podmínky:   teplota okolí+5°C až +40°C
  relativní vlhkost40 - 80% při 30°C
  prostředíneklimatizované,
  bez agresivních plynů a par
  atmosfér. tlak84 - 107 kPa
  prašnostmax. 1mg/m3
  částicemax. 10 µm
  vibrace-odolnost   0,1 mm při 25 Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.

  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060.

  Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený podle § 4 vyhlášky 50/78 Sb.

  Skladování: skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný bez mechanických otřesů a chemických vlivů, skladovací teplota musí být v rozmezí -5 až +35°C a relativní vlhkost max. 75%, výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu, při vybalování systému (zvláště v zimním období) je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4-5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek.

  Záruka: dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla mechanicky poškozena hrubým, nebo neodborným zásahem. 17. Bezpečnostní požadavek
 18. Všechna zařízení a přístroje připojené na vstupy jednotky damdisku RMD-1 musí splňovat požadavek ochrany zvýšenou isolací podle normy ČSN 36 9060 na min. 2,5 kV. 19. RMD-1 zapojení X1
 20. číslo konektoru: X1      konektor: TY 517 6211
  deska: RMD-1klíčování: C6

  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10/IORčtení z portuINP
  11
  12/IOWzápis do portuINP
  13
  14
  15+5VnapájeníNAP
  16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP
  18+5VnapájeníNAP
  190VnapájeníNAP
  200VnapájeníNAP
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31D4dataBD
  32D3dataBD
  33D6dataBD
  34D5dataBD
  35D2dataBD
  36D7dataBD
  37D0dataBD
  38D1dataBD
  39A1adresaINP
  40A0adresaINP
  41A3adresaINP
  42A2adresaINP
  43A5adresaINP
  44A4adresaINP
  45A7adresaINP
  46A6adresaINP
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  530VnapájeníNAP
  540VnapájeníNAP
  55
  56
  57
  58
  59
  60fi2hodiny fi2INP
  61
  62

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUTvstupní
  NAP   napájení 21. Rozpiska součástí RMD-1
 22. SoučástkaPozice
  OdporTR 191 33RJR1-R5
  Kondenzátor   TE 132 10MC1
  TK 783 47n(63n)C2-C34
  I.O.74LS257 (K555 KP 11)   D1
  74LS138 (K555 ID 7)D2
  74LS08 (K555 LI 1)D3
  74LS174 (K555 TM 9)D4
  74LS374 (K555 IR 23)D5
  74LS373 (K555 IR 22)D6,D9,D20,D23
  74LS193 (K555 IE 7)D7,D8,D17,D21,D22,D24,D25
  74S287 (74S571)D10
  74LS32 (K555 LL 1)D11,D12
  74LS10 (K555 LA 3)D13
  74LS74 (K555 TM 2)D14,D19
  74 164 (74 LS 164)D15
  74LS 20 (K555 LA 1)D16
  74LS 04 (K555 LN 1)D18
  4164 (K565 RU 5 G)D26-D57
  KonektorFRB TY 517 62 11X1 23. Rozloženi součástek RMD-1

 24. Výkres osazeni

 25. Schéma desky RMD-1

 26. Schéma RMD-1 a černobílá verze ZDE.

  Popis a vyobrazení v této příručce jsou nezávazné a výrobní závod si vyhrazuje právo v duchu technického rozvoje a v zájmu uživatelů přístrojů provádět změny sloužící zlepšení funkce a spolehlivosti přístrojů. Z toho důvodu se nemusí všechny údaje v textu a všechna vyobrazení shodovat s dodaným pří strojem.

  Vývoj:

  VÝZKUMNÝ ÚSTAV VZDUCHOTECHNIKY k. ú. o.
  NOSITEL ŘÁDU RUDÉ HVĚZDY A STÁTNÍHO VYZNAMENÁNÍ ZA VYNIKAJÍCÍ PRÁCI
  108 03 PRAHA 10 - MALEŠICE, POČERNICKÁ 96  Výrobce:

  TESLA LIBEREC  Dodavatel:

  TESLA- ELTOS-DIZ

  poštovní schránka 27

  pošta 45

  145 00 Praha 4Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Bezpečnostní požadavek
 10. RMD-1 zapojení X1
 11. Rozpiska součástí RMD-1
 12. Rozložení součástek RMD-1
 13. Schéma desky RMD-1


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / RMD-1(Z)SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz