ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / REM-1
REM-1Deska REM-1 je popsána ve více zdrojích. První uveřejněný popis je v AR/B 83/2 (Amatérské Rádio řada B (modré – pro konstruktéry), ročník 1983 číslo 2) kde je podrobnější popis funkce pamětí a popis oživení. Dále je popsán v dokumentaci dodávané k ZPS (ZPS-1 a ZPS-2) či samotné desce. Zde uveřejněná dokumentace je OCR dodávané dokumentace, schéma a označení (číslovaní) součástek vychází z dokumentace (u IO je označení (číslovaní) vpoctatě zachováno (v AR / v dokumentacích: A2/D2A; B1/D1B; D1/D1D; ....). A nesedí značení propojek .OCR dokumentace ze ZPS-1SAPI 1   
 
NÁVOD K OBSLUZE      
A UŽITÍ
 
 
DESKA PAMĚTI      
RAM
A
EPROM
REM-1
 
6XK198 85Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy:

 1. Mapa pamětí po blocích 1 KB
 2. Tabulka konektoru X1
 3. Tabulka propojek desky REM-1
 4. Rozložení pamětí EPROM a RAM na desce REM-1
 5. Výkres sestavení
 6. Rozpiska součástí
 7. El. schéma


 1. Úvod
 2. Deska REM-1 slouží pro rozšíření kapacity pamětí RAM a EPROM u souboru SAPI-1. Jako paměti RAM jsou na desce REM-1 použity statické paměti MHB 2114. Tyto obvody mají kapacitu 1K x 4 bity na jedno pouzdro, takže pro maximální kapacitu, které se na desku REM-1 vejde /8K byte/ je třeba 16-ti pouzder obvodu MHB 2114. I když jsou tyto paměti vyrobeny technologií typu NMOS mají poměrně velkou spotřebu a proto není vhodné používat desky REM-1 tehdy, potřebujeme-li pamětí RAM větší než 8K byte. Pro rozšiřování paměti RAM nad tuto kapacitu bude k dispozici deska osazená obvody dynamické paměti RAM /MHB 4116/. Tato deska bude mít kapacitu 16 až 48K byte při menší spotřebě než deska REM-1.

  Kapacita paměti EPROM na desce REM-1 je dána tím, že je na desce 8 objímek pro obvody MHB 2708 nebo MHB 2716. Paměť MHB 2708 je pamětí typu EPROM, to znamená paměť, jejíž obsah je možné zapsat do paměti elektrickou cestou a pak v ní obsah vydrží několik let. Chceme-li obsah změnit, můžeme paměť "vymazat" za pomoci zářeni specielní výbojky. Vymazání obsahu trvá méně než hodinu. Paměť typu MHB 2708 má kapacitu 1K byte a potřebuje k činnosti tři napájecí napětí +5 V, +12 V a -5 V. Paměťový čip je zapouzdřen u paměti EPROM v keramickém pouzdru s "okénkem" ze specielního skla, aby byl umožněn průchod ultrafialových paprsků při mazáni pamětí. Toto okénko je nutné při používání pamětí zakrýt, aby nedošlo k postupnému mazání působením světelných paprsků.

  Paměť typu MHB 2716 je také paměť EPROM, ale s dvojnásobnou kapacitou, t.j. 2K byte. Princip záznamu a mazání informací je stejný jako u typu MHB 2708. Vlastni postup nahrávání informací do paměti na specielním přípravku /programátoru paměti/ je však u obou typů odlišný. Paměť MHB 2716 se však od MHB 2708 liší tim, že má pouze jedno napájecí napětí +5 V.

  Je-li deska REM-1 plně osazena obvody MHB 2708 /8 ks/ je celková kapacita paměti EPROM na desce 8K byte. Je-li osazena obvody MHB 2716 /8 ks/ je celková kapacita paměti EPROM na desce 16K byte.

  Desku REM-1 osazuje výrobce standardně obvody EPROM MHB 2708 /4 ks/, ve kterých je program MICROBASIC a obvody MHB 2114 /4 ks/, které tvoři základní paměť RAM o kapacitě 2K byte. 3. Technické parametry
 4. Napájeni desky:   +5 V ± 0,25 V
  -5 V ± 0,25 V
  -12 V ± 0,50 V
  Odběr proudu/ při plném osazení pamětí:
  +5 V/1,2 A
  -5 V/170 mA
  +12 V/0,3 A


  Pozn:1/odběr desky REM-1 závisí na typu a počtu osazených paměťových obvodů
  2/odběr je uveden pro EPROM typu 2708
  3/odběr desky bez pamětí +5 V/0,32 A
  odběr 1KB EPROM cca +12 V/40 mA, -5 V/20 mA
  odběr 1KB RAM cca +5 V/100 mA


  Rozměry desky:140 x 130 mm, váha: 220 g
   
  Kapacita paměti EPROM a PROM   0 až 16K byte
  Typ paměti EPROM a PROMMHB 2708, MHB 2716, MHB 8608
  Volba adresy pamětí EPROMpo blocích 8K byte
  v rozsahu 64K byte
  Rozšiřování paměti EPROMpo 1K Byte /2708,8608/
  po 2K byte /2716/
   
  Kapacita paměti RAM0 až 8K byte
  Typ paměti RAMMHB 2114
  Volba adresy paměti RAMpo blocích 8K byte
  v rozsahu 64K byte
  Rozšiřování paměti RAMpo 1K byte


  Zátěže signálů:   A0 až A90,25
  /v mA/A10 až A130,50
  A14 až A15   0,25
  RES0,25
  D0 až D70,25
  MR1,85
  MW1,60
  RDY0,10 5. Instalace
  1. Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Dále zkontrolujeme kontakty konektorů FRB, zda nedošlo k mechanickému poškození.

  2. Propojky na desce REM-1 jsou od výrobce zapojeny podle přílohy III. Je-li potřeba změnit adresaci pamětí EPROM nebo RAM, je nutné předělat propojky podle tabulky /příloha III/.Nedoporučujeme používat na desce paměti typu MHB 2708 a MHB 2716 současně. I při maximální opatrnosti se může stát, že se obvody zamění a dojde k jejich zničení. Proto je vhodné předem určit, zda deska REM-1 bude pro EPROM 2708 nebo 2716. Od výrobce je deska zapojena pro obvody MHB 2708.

  3. Překontrolujeme, zda deska REM-1 nezpůsobí překročení max. odběru napájecích zdrojů systému, nebo překročení povolené zátěže sběrnice. Překontrolujeme, zda adresa navolená na desce není již v systému použita. /Viz příl. XII., V. a X. Návodu k obsluze a užití souboru SAPI-1/.

  4. Sejmeme ochranné AI fólie zkratující vývody konektoru a desku zasuneme do vany souboru SAPI-1. Desky je možné zasunovat a vyjímat pouze při vypnutém systému!

  5. Zapneme napájení systému.

  6. Obal desky a kryty konektorů uložíme pro potřebu zaslání desky do opravy.

  7. Na desce REM-1 jsou objímky pro paměti typu EPROM a paměti typu RAM. Je-li třeba vyměnit paměť za jinou, nebo rozšířit kapacitu paměti, je třeba postupovat velice opatrně podle zásad práce s MOS obvody, aby nedošlo ke zničeni drahých součástek anebo k poškození objímek, které se dají jen těžko vyměnit.

  8. Zasouvání obvodů do objímek:

   1. zkontrolujeme, zda obvod patří do té objímky, kam jej chceme zasunout. Zejména je nutné zkontrolovat propojky při zasouvání pamětí EPROM, neboť propojky je možno nastavit jako pro obvody MHB 2708 /napájení +5 V, +12 V a -5 V/, tak pro obvody MHB 2716 /napájení pouze +5 V/

   2. srovnáme vývody obvodu, který chceme umístit do objímky tak, aby šel do objímky zasunout bez zbytečného namáhání vývodů. U nového obvodu je rozteč vývodů větší /vývody jsou předpruženy pro automatické zakládací stroje/ a proto je nutné vývody srovnat do správné rozteče, nejlépe celou řadu najednou - tlakem o desku stolu.

   3. zkontrolujeme správnou orientaci obvodu podle výkresu sestavení /příloha V. / případně označení na paměti EPROM verse programu, adresa atd.

   4. obvod zasuneme do objímky.

   Vyndáváni obvodů z objímek:

   1. nejlépe je obvod z objímky vypáčit. Například pomocí šroubováku nebo pinzety. Protože mají paměti EPROK keramická pouzdra, je lepši podobný nástroj z umělé hmoty. Je nutné páčit postupně z obou stran obvodu, aby nedošlo k ohnuti a následnému ulomení některého z vývodů.

   Poznámka: S deskami systému se doporučuje manipulovat pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné. Správné nastavení propojek, zapojení kabelů, volba adresy a další rozvahy je vhodné provést a překontrolovat před instalací desky. 6. Popis funkce
 7. Zkratka REM znamená RAM a EPROM Memory, neboli část této desky obsahuje paměť RAM z obvodů 2114 a druhá část paměť EPROM z obvodů 2708 nebo 2716. Jak bylo řečeno při popisu desky procesoru, není možné aby paměťové obvody na desce JPR-1 pracovaly s velkou zátěži sběrnice ARB-1. Chceme-li mít větší systém s více deskami, je nutné obvody RAM a EPROM vyjmout z desky procesoru JPR-1 a paměť systému realizovat pomocí desky REM-1. Deska REM-1 má zesilovače datových signálů, které oddělují výstupy paměťových obvodů od sběrnice. Deska REM-1 má při plném osazení obvody kapacitu 8K RAM a 16K EPROM. Schéma desky je v příloze VII. Schéma je možno rozdělit na obvody dekodéru adresy a na vlastní paměťové pole.

  První stupeň dekodéru adresy tvoři obvod D3B. Vstupy A,B,C dekodéru 3205 jsou připojeny na tři nejvyšší adresové bity sběrnice. Kladný povolávací vstup D3B je připojen na signál RES, který blokuje výběr jakékoliv paměti při zapnutí systému. Výstupy dekodéru D3B jsou vyvedeny na propojky 0 až 7. Tyto propojky je možno spojit se špičkami značenými E,F a R. Hradlo D3C/12 pracuje ve funkci NEBO. Špičku E nebo F je možno spojit s body 0 až 7 a protože má dekodér D3B aktivní výstupní Úrovně nula, způsobí jakákoliv nula na vstupu hradla D2C/12 jedničku na výstupu a tím generaci signálu EPROM SEL.

  Při použití 1K /2708/ je samozřejmě možné použit pouze jedné propojky, neboť jeden výstup dekodéru "hlídá" adresový prostor o kapacitě 8K a víc nejde obvody 2708 realizovat! Při použití obvodů 2716, které mají dvojnásobnou kapacitu je nutno použít obě špičky E i F a zvolit tak adresový prostor o kapacitě 16K. Pak není nutné, aby bloky následovaly za sebou a je možno zvolit první blok v rozsahu adres 0000 až 1FFF a druhý třeba v rozsahu 6000 až 7FFF. Je-li aktivní signál EPROM SEL je aktivován i dekodér EPROM, tvořený obvodem D3C. Dekodér D3C má na vstupy A,B a C přivedeny adresy A 10, A 11 a A 12, nebo adresy A 11, A 12 a A 13. Výstupy tohoto dekodéru pak vybírají ze zvoleného bloku o kapacitě 8K /16K/ buď kilové nebo dvoukilové oblasti /nebo stránky/ adres. Výstupy dekodéru D3C pak přímo aktivují jednotlivé čipy pamětí EPROM. Jelikož se jedná o paměti ze kterých procesor pouze čte, je dekodér D3C aktivní pouze při signálu MR z procesoru. Pro aktivaci je využit vstup E1 obvodu D3C. Adresový prostor pro paměti

  RAM je volen spojením špičky R s výstupem dekodéru D3B/6, pracuje pouze jako invertor. Signál REM SEL povoluje zápis do paměti RAM /hradlo D2B/8/. Objeví-li se nula na špičce R je aktivován navíc dekodér jednotlivých kil pamětí RAM /obvod D7A/ je generován signál MEM SEL.

  Dekodér D7A je aktivní při signálech MR a MW a výstupy ovládají výběr jednotlivých kil pamětí RAM. Hradla D2A/1 a D2A/4 pracují pouze jako oddělovače, aby deska zatěžovala minimálně řídící signály sběrnice. Hradlo D2A/13 pracuje jako obvod NEBO a jeho výstup aktivizuje dekodér D7A.

  Signál MEM SEL je aktivní při jakékoliv nule na špičkách E,F nebo R a je vlastně nejdůležitějším signálem desky. Je-li tento signál aktivní, pak při čteni z pamětí /aktivní i MR/ je zvolen směr budičů sběrnice D4B a D4C ven, k procesoru. Je třeba si uvědomit, že jednoduchost dekodéru adres způsobí, že paměť se na sběrnici hlásí i v případě, že nemáme všechny objímky osazené obvody. Hradlo D2B/11 aktivuje obvody D4B a D4C při zápisu do paměti RAM, nebo při čtení z jakékoliv paměti.

  Hradlo D1B/8 tvoří obvod NEBO pro signály CS jednotlivých pamětí EPROM. Propojení vstupů tohoto hradla je nutno provést drátky. S využitím tohoto hradla je počítáno jen v nejkrajnějšim případě. Společně s monostabilním obvodem D1A a hradlem D2B/3 vytváří obvod pro generování žádosti o "počkání" v případě, že bude na desce pomalejší paměť EPROM.

  Aby bylo možno použít paměti EPROM 1K i 2K je deska REM-1 navržena pro oba typy. Volba typu pamětí se volí propojkami. Paměti EPROM jsou na desce ve dvou řadách a v jedné řadě mohou být paměti pouze jednoho typu. Na propojení propojek je nutné dát velký pozor a je vůbec nejlepší rozhodnout se pouze pro jeden typ a desku označit upozorněním, o jaký typ se jedná. 8. Programování
 9. Pro programování systému, kde bude použita deska REM-1, je důležité znát adresy jednotlivých pamětí EPROM, zda se jedné o paměti 1K byte nebo 2K byte a které paměti RAM a na jakých adresách jsou osazeny. Pro stanoveni adres paměti EPROM a RAM slouží mapa paměti po blocích 1kB v adresovém prostoru souboru SAPI-1 /64K byte/ /viz příloha I. /. Podle této mapy dělíme propojky podle přílohy III . Zasouvání obvodů EPROM a RAM do desky je nutné provádět podle přílohy IV , ve které je rozloženi jednotlivých obvodů podle pořadí adres. Je nutné dát pozor na to, že poloha obvodů je dána plošným spojem, a že obvody jsou umístěny na desce PS "na přeskáčku". Po provedení propojek je vhodné si označit samolepkou objímky pro paměti EPROM adresou objímky a typem obvodu, pro který je objímka určena /2708 nebo 2716/.

  Zejména je nutné si uvědomit:

  1. Máme-li na desce alespoň jednu radu pamětí o kapacitě 2K byte /2716/ jsou pak všechny paměti EPROM adresovány po blocích 2K byte.

  2. Chceme-li mít na desce paměti 2708 i 2716 je nutné zvolit pro každý typ jednu řadu objímek. Protože umístění objímek je podřízeno návrhu plošného spoje, neleží paměti vedle sebe ve vzestupné ředě. Identifikace, která část programu bude v obvodech 2708 a která v obvodech 2716, vyžaduje potom značnou obezřetnost. Proto se kombinace obou typů obvodů na jedné desce nedoporučuje. 10. Testováni
 11. Deska REM-1 je ve výrobním podniku testována pomocí speciálních testů. K ověření funkce v základní sestavě souboru SAPI-1 /konfigurace roku 1983/ slouží "Test systému" TSX 03. Tento test ověřuje funkci pamětí RAM na desce REM-1. Test systému je popsán v Návodu k obsluze a užití souboru SAPI-1 a je dodáván na magnetofonové kazetě jako zvláštní příslušenství souboru. 12. Instalace
 13. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektorů. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá činnost systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice systému je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektorů ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému Tesla DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 14. Všeobecné údaje
 15. Pracovní podmínky

  Teplota okolí+5°C až +40°C
  Relativní vlhkost40% až 80% při 30°C
  Prostředíneklimatizované, bez agresivních plynů a par
  Atmosférický tlak84 až 107 kPa
  Prašnost prostředímax. 1 mg/m3,
  velikost částicmax. 10 µm
  Odolnost proti vibracím   0,1 mm při 25 Hz


  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.

  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060 Zařízení a přístroje na zpracování dat.

  Kvalifikace obsluhy a údržby: pracovník poučený dle § 4 vyhlášky 50/78 Sb.

  Skladování
  Skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný, bez mechanických otřesů a chemických vlivů. Skladovací teplota musí být v rozmezí -5°C až +35°C a relativní vlhkost vzduchu smi být max. 75%. Výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu. Při vybalování systému / zvláště v zimním období/ je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4 až 5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek systému.

  Záruka
  Výrobce ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíci ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla poškozena hrubým nebo neodborným zásahem.Přílohy: 1. PŘÍL.


 2. Při zapojování resp. doplňování souboru obtáhni obsazené adresy. 3. PŘÍL.
 4. Deska REM-1Konektor: X1Klič: C6Typ: TX 517 6211
  Jednotka ARB-1   Protikus: X2-X8   FRB 62 pólový   Typ: TX 518 6212
  Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP   Č.SIGNÁL   NÁZEVTYP
  6261
  6059   
  58   57
  56-5 VNepájeníNAP55-5 VNepájeníNAP
  540 VZemNAP530 VZemNAP
  52+12 VNepájení   NAP51+12 VNepájeníNAP
  5049
  4847
  46A6AdresaINP45A7AdresaINP
  44A4AdresaINP43A5AdresaINP
  42A2AdresaINP41A3AdresaINP
  40A1AdresaINP39A1AdresaINP
  38D1DataBD37D0DataBD
  36D7DataBD35D2DataBD
  34D5DataBD33D6DataBD
  32D3DataBD31D4DataBD
  30A8AdresaINP29A10AdresaINP
  28A12AdresaINP27A13AdresaINP
  26A14AdresaINP25A11AdresaINP
  24A15AdresaINP23A9AdresaINP
  2221
  200 VZemNAP190 VZemNAP
  18+ 5 VNapájeníNAP17+ 5 VNapájeníNAP
  16+ 5 VNepájeníNAP15+ 5 VNepájeníNAP
  1413
  1211MWZápis do paměti   INP
  1009MRčtení z pamětiINP
  08RESNulováníINP07
  0605
  0403RDYReadyOUT
  0201

  Typ signálu: INP vstupní BD obousměrný
  OUT výstupní    NAP napbjení 5. PŘÍL.


 6. PŘÍL.
 7. PŘÍL. 8. Výkres sestavení 9. PŘÍL.
 10. DeskaREM-1ROZPISKA DÍLŮ6XK 198 85
  KsTypOznačení polohopisnéNázev
  16XB 004 65deska PS oboustranná 140x150 mm
  266XA 474 100-7,A-Wkontakt ovíjecí pro spojky
  1TY 517 6211X1vidlice FRB 62 pólová klič C6
  16XA 800 21pásek zkratovací pro FRB 62V
  166XF 497 07objímka IO upravená na 10 vývodů
  166XF 497 08objímka IO upravená na 8 vývodů
  8TX 782 5241objímka IO 24 vývodů
   
  16Integrovaný obvod :
  4MHB 2114D5B, D5C, D5D, D5Ev objímce RAM 2 KB
  4MHB 8708CD1D, D2D, D1E, D2Ev objímce EPROM 4 KB
  3MH 3205D3B, D3C, D7A
  2MH 3216D4B, D4C
  1UCY 7402D2A
  1MH 7403D2B
  1MH 7410D2C
   
  8Odpor 0,25 W tolerance 10 % :
  6TR 191 1K0KR9,R11-R14,R16
  2TR 191 4K7KR15,R17
   
  27Kondenzátor :
  23TK 783 22nC2,C3,C5-C8,C12-C28   keramický
  1TE 123 2u2C10tantalový kapkový 16 V
  3TE 121 4u7C4,C9,C11tantalový kapkový 6,3 V
   
  Zpožďovací obvod obsahuje :
  (díly nejsou na desce osazeny)
  1MH 7430D1Bintegrovaný obvod
  1UCY 74121D1Aintegrovaný obvod
  8TR 191 4K7KR1-R8odpor 0,25 W tol. 10 %
  1TR 191 10KKR10odpor 0,25 W tol. 10 %
  1TGL 5155-A/100/5/63   C1kond.polystyrén. 63 V

  Deska je předzapojena pro paměti EPROM typu MHB 8708C ( 1 K Byte). Dodává se s propojenými spojkami

  R - 2      A - MI - G - V
  E - 0B - N      J - U - H
  C - P 11. PŘÍL.
 12. Výkres č.Kapacita RAM   MHB 2114   OznačeniPozn.
  6XK 198 852 KB4 ksREM-1/2k1
  6XK 199 023 KB6 ksREM-1/3K1
  6XK 199 034 KB8 ksREM-1/4K1
  6XK 199 046 KB12 ksREM-1/6K1
  6XK 199 058 KB16 ksREM-1/8K1
  6XK 199 670 KB0 ksREM-1/0K2
  6XK 199 176   0 KB0 ksREM-1/00K   2,3

  U označeni se za lomítkem uvádí rozsah osazené paměti RAM.

  Paměť EPROM Je u všech variant osazená stejná, 4 KB a obsahuje Mikrobasic a Mikromonitor.

  Pozn. 1 : Deska osazena objímkami umožňujícími rozšířit kapacitu RAM do 8 KB.
  Pozn. 2 : Deska není osazena objímkami pro RAM.
  Pozn. 3 : Deska je dodávána bez obvodů EPROM. 13. PŘÍL.

 14. Schéma REM-1 a černobílá verze ZDE.POZNÁMKY:Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy:

 1. Mapa pamětí po blocích 1 KB
 2. Tabulka konektoru X1
 3. Tabulka propojek desky REM-1
 4. Rozložení pamětí EPROM a RAM na desce REM-1
 5. Výkres sestavení
 6. Rozpiska součástí
 7. El. schéma


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / REM-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz