ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / RAM-1Z
RAM-1ZDeska je popsána ve více zdrojích. V AR/B 85/6 (Amatérské Rádio řada B (modré – pro konstruktéry), ročník 1985 číslo 6) je podrobnější popis funkce a oživení.OCR návodu RAM-1Z

TESLA
ELTOS
STÁTNÍ
PODNIK
DIZ

SAPI-1


APLIKAČNÍ PŘÍRUČKARAM-1ZObsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Obsah pamětí PROM
 10. Zapojení konektoru X1
 11. Rozpiska součástek
 12. Rozložení součástek
 13. Schéma desky RAM-1Z


 1. ÚVOD
 2. Deska RAM-1Z je určena pouze pro desku procesoru JPR-1Z, na které je mikroprocesor Z80. Základem celé desky jsou dynamické paměti MHB4116 nebo K565RU3G. Na desce je 32 těchto obvodů. Obvod je organizován jako paměť 16K x 1bit a 8 pamětí v řadě tvoří jeden BYTE paměti. Čtyři paměti po 16 Kbyte pak dávají celkovou kapacitu paměti. 3. Technické parametry
 4. Napájení desky:+5V +-5%/0,3A
  -5V +-5%/60mA
  +12V+-5%/0,1A
   
  Rozměr desky:140 x 150 x 15 mm
  hmotnost:150 g
   
  Kapacita paměti:64K byte (typ 4116)
  využitelná kapacita v OS CP/M   62K byte

  Automatické odpojení +12V při výpadku -5V slouží k ochraně paměťových obvodů 4116.

  Zátěže sběrnice:

  signálv nulev jedničce
  /MR,/MW,STSTB,/M1,FI2   0,36mA0,02mA
  /RES0,72mA   0,04mA
  D0-D7 vstupy0,25mA0,04mA
  D0-D7 výstupy10mA1mA
  A15, A160,25mA0,025mA
  A10,A11,A12,A131,85mA0,125mA
  A0 AŽ A91,6mA0,1mA 5. Instalace
 6. Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Dále zkontrolujeme kontakty konektoru FRB, zda nedošlo k mechanickému poškozeni.

  Překontrolujeme zapojení propojek na desce, případně předěláme propojky podle potřeby- Význam a zapojení propojek je uveden v příloze.

  Překontrolujeme, zda deska nezpůsobí překročení max. odběru napájecích zdrojů nebo zda nebudou překročeny povolené zátěže sběrnice. 7. Popis funkce
 8. Deska RAM-1Z je určena pouze pro desku procesoru JPR-1Z, na které je mikroprocesor Z80. Protože dynamické paměti DRAM MHB 4116, které jsou na desce RAM-1Z použity, potřebují tzv. REFREŠ, což je obnovení informace, které musí proběhnout 128 krát za 2mS. Mikroprocesor Z80 má vnitřní čítač refrešovací adresy a ten zajišťuje,že se na každou buňku dostane. Mikroprocesor Z80 využívá volného času v cyklu FETCH , kdy se dekóduje přečtena instrukce. V tomto okamžiku se objeví na spodních sedmi adresovacích vývodech mikroprocesoru obsah čítače refrešovacích adres a souběžně je aktivován řídící výstup,označený /REF. Proto není u desky RAM-1Z zajišťována funkce čítače a generátoru signálu REFREŠ jako u desky RAM-1.

  Na desce je umístěno 64 Kbyte paměti RAM, což je dostatečné pro programy pracující pod operačním systémem CP/M. Navíc signál pro mapování umožňuje, aby další paměti (EPROM, VIDEORAM displeje) neubíraly nic z plné kapacity paměti.

  Základem desky jsou dynamické paměti MHB 4116 nebo K565RU3G.Do této paměti se musí zadávat adresa nadvakrát. Aby měl obvod MHB 4116 málo vývodů, přivádí se nejprve spodních 8bitů adresy a zapíší se do paměti přechodem signálu /RAS z jedničky na nulu. Pak se přepne multiplex, který přivede na stejné vývody obvodu vyšších 8 bitů adresy, které se zapíší do paměti přechodem signálu /CAS z jedničky na nulu.

  Paměť MHB 4116 má vývod /WE, pomocí něhož se do paměti zapisují data. Vstup a výstup dat je oddělen.Pro zjednodušení plošných spojů bylo využito vlastnosti obvodu MHB 4116, která spočívá v tom, že se výstup paměti neotevře, přijde-1i dříve signál /WE než /CAS. Proto bylo možno vstupy a výstupy navzájem spojit. Obvody, které budou pracovat v daném okamžiku, se vybírají pomocí dekódování signálu /RAS nebo /CAS, U desky RAM-1Z je použit výběr pomocí /RAS, který existuje na desce čtyřikrát (jednou pro každou řadu obvodů), zatímco signál /CAS je společný pro všech 32 obvodů. Refreš se realizuje aktivováním signálu /RAS pro všechny obvody najednou. Pro správnou -funkci dynamických pamětí je důležitý refreš a správné časování uvedeného způsobu vkládání adresy nadvakrát. Obvod MHB 4116 je však citlivý na připad, kdy by mu chybělo záporné předpětí, tvořené zdrojem -5V. Proto se připínání hlavního napájecího napětí + 12V podmiňuje existencí záporného, napětí.

  Podle schématu obvody D4 a D5 (UCY 74157) tvoří přepínač spodních a horních 7 bitů adresy. V okamžiku, kdy paměť nepracuje, musí být multiplexer přepnut na spodních 7 bitů, aby prošla refrešovací adresa, kterou vysílá procesor. Všechny signály jsou vedeny k obvodům MHB4116 přes rezistory 33 ohm. Je to spíše etika než nutnost, osmý volný díl multiplexeru (D5/9) je využit pro generaci signálu /CAS. Multiplexer sám nejlépe ví , že je přepnut na horní adresy a proto je také časování výhodné. Pro zajištění dalšího malého zpoždění je ještě do cesty signálu /CAS zařazen ještě zpožďovací člen R15,C3 a tvarovač B6.

  Podle starých manuálů mikroprocesoru Z80 se doporučovalo uzamknout nejvyšší 4 bity adres po čas refraše do registru (LATCH - zámek), aby nemohly vzniknout hazardní stavy v dekodéru adresy paměti. Proto je na desce RAM-1Z registr 7475 (D3) ovládaný signálem MRQ.

  Dekodér paměti je tvořen pamětí PROM (D9), která hlídá adresový prostor 64 Kbyte po jednom "KILU". Před programováním paměti je možné zablokovat libovolné "KILO" na desce RAM-1Z. Výpis paměti PROM MH74S571 je uveden dále. Přepínači můžeme zvolit, má-li se paměť chovat jako 64Kbyte, 62Kbyte nebo 60Kbyte paměti. Třetí přepínač uzemňuje signál MAP tehdy, není-li použito mapování paměti. Čtvrtý přepínač naopak spojuje vstup I paměti D9 se špičkou MAP (X1/21) v případě že mapování použijeme. Z výpisu paměti je vidět, že při signálu MAP-1 paměť nereaguje na spodních 16Kbyte paměťového prostoru.

  Výstupy dekodéru adres D3 povolují průchod signálu MRQ hradly D7 a tím vlastně vybírají řadu, pro kterou se bude generovat signál /RAS. Výstupy dekodéru adres jsou sečteny hradlem D8/8 a vznikne signál /SEL, který říká, že paměť je vybrána. Signál SEL pak povoluje otevřeni datového zesilovače D10.

  Refreš paměti se realizuje přímo signálem /REF, který přes hradla D11 generuje najednou signály RAS pro všechny řady pamětí. Také signál /MW jde prakticky přímo do obvodu MHB 4116. Sečtením signálů /MR A /MW vzniká signál /MRQ, který generuje /RAS při čtení a zápisu. Zpožděním MRQ pomocí hradel D6 a článku RC C2,R5 vznikne signál /MUX, který přepíná adresy pro paměťové obvody.

  Tranzistorový spínač pak zajišťuje připojení napětí + 12V jen tehdy, je-li přítomno napětí -5V. 9. Programování
 10. Paměť RAM-1Z je dodávána s naprogramovanou pamětí PROM podle přiloženého výpisu. Pro nastavení rozsahu paměti a signálu MAP platí následující tabulka:

  nastavení paměti 64Kb   S1-spojit,S2-spojit
  nastavení paměti 62KbS1-rozpojit,S2-spojit
  nastavení paměti 60KbSl-rozpojit,S2-rozpojit
  MAP vyřazenoS3-spojit,S4-rozpojit
  MAP zařazenoS3-rozpojit,S4-spojit

  Dodáváno:

  spojenoS2, S3
  rozpojeno   S1, S4


 11. Testování
 12. Deska je ve výrobním závodě testována pomocí speciálních testů. Sestava ZPS-4 jako celek je ve výrobním závodě vyzkoušena pomocí funkčního testu. 13. Údržba
 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektoru. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektoru ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESLA DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původní ho přepravní ho obalu. 15. Všeobecné údaje
 16. Pracovní podmínky:   teplota okolí+5 stC až +40 stC
  relat.vlhkost40 - 80% při 30 stC
  prostředíneklimatizované, bez agresivních plynů a par
  atmosfér.tlak84 - 107 kPa
  prašnostmax. 1mg/m3 částice max.10 um
  vibrace-odolnost   0.1 mm při 25 Hz

  Krytí dle ČSN 33 0330 je IP 00.

  Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060.

  Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený podle par. 4 vyhlášky 50/78 Sb.

  Skladování: skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný bez mechanických otřesů a chemických vlivů, skladovací teplota musí být v rozmezí -5 až +35 stC a relativní vlhkost max, 75%, výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu, při vybalování systému (zvláště v zimním období) je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4-5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek.

  Záruka: dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla mechanicky poškozena hrubým, nebo neodborným zásahem. 17. Obsah paměti PROM
 18. Obsah paměti MH74S571 - pozice B9 pro desku RAM-1Z

  000 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  010 B B B B B B B B B B B B B B B B
  020 D D D D D D D D D D D D D D D D
  030 E E E E E E E E E E E E E E E E
  040 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  050 B B B B B B B B B B B B B B B B
  060 D D D D D D D D D D D D D D D D
  070 E E E E E E E E E E E E E E F F
  080 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  090 B B B B B B B B B B B B B B B B
  0A0 D D D D D D D D D D D D D D D D
  0B0 E E E E E E E E E E E E F F F F
  0C0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0D0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0E0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  0F0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  100 F F F F F F F F F F F F F F F F
  110 B B B B B B B E B B B B B B B B
  120 D D D D D D D D D D D D D D D D
  130 E E E E E E E E E E E E E E E E
  140 F F F F F F F F F F F F F F F F
  150 B B B B B B B B B B B B B B B B
  160 D D D D D D D D D D D D D D D D 
  170 E E E E E E E E E E E E E E F F
  180 F F F F F F F F F F F F F F F F
  190 B B B B B B B B B B B B B B B B
  1A0 D D D D D D D D D D D D D D D D
  1B0 E E E E E E E E E E E E F F F F
  1C0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  1D0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  1E0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  1F0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  

  Obsah PROM 74S571 B9 (INTELHEX)

  :20000000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBC0
  :20002000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFE10
  :20004000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB80
  :20006000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFFFFCE
  :20008000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB40
  :2000A000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFFFFFFFF8C
  :2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
  :2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
  :20010000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB3F
  :20012000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFE0F
  :20014000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFF
  :20016000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFFFFCD
  :20018000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBBF
  :2001A000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFFFFFFFF8B
  :2001C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
  :2001E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
  :00000001FF
  


 19. Zapojení konektoru X1
 20. číslo konektoru: X1      konektor: TY 517 6211
  deska: RAM-1Zklíčování: C6

  číslosignál   názevtyp
  (PIN)   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7/REFrefrešINP
  8
  9/MRčtení z pamětiINP
  10
  11/MWzápis do pamětiINP
  12
  13
  14
  15+5VnapájeníNAP
  16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP
  18+5VnapájeníNAP
  190VnapájeníNAP
  200VnapájeníNAP
  21MAPovládání výběru paměti   INP
  22
  23A9adresaINP
  24A15adresaINP
  25A11adresaINP
  26A14adresaINP
  27A13adresaINP
  28A12adresaINP
  29A10adresaINP
  30A8adresaINP
  31D4dataBD
  32D3dataBD
  33D6dataBD
  34D5dataBD
  35D2dataBD
  36D7dataBD
  37D0dataBD
  38D1dataBD
  39A1adresaINP
  40A0adresaINP
  41A3adresaINP
  42A2adresaINP
  43A5adresaINP
  44A4adresaINP
  45A7adresaINP
  46A6adresaINP
  47
  48
  49
  50
  51+12VnapájeníNAP
  52+12VnapájeníNAP
  530VnapájeníNAP
  540VnapájeníNAP
  55-5VnapájeníNAP
  56-5VnapájeníNAP
  57
  58
  59
  60
  61
  62

  INPvstupní
  BDobousměrný
  OUTvstupní
  NAP   napájení 21. Rozpiska součástek
 22. SoučástkaPozice
  Odpor TR 191330RJR1
  56RJR3
  1K0JR4
  220RJR5,R15
  4K7JR6,R17,R18
  33RJR7-R14, R16,R19-R22
  Odpor TR 192   220RJR2
   
  KondenzátorTE 131 6u8C1,C30,C37,C39
  TK 735 150PC2
  TK 795 27PC3
  TK 783 15NC9,C33-C36,C38,C40-C43
  TK 783 22NC5,C31
  TK 783 47NC6-C29
  TE 123 2U2C32,C44
   
  diodaKZ 140V1
  tranzistorKSY 71V2
  tranzistorKFY 18V3
   
  I.0.K 555 LL 1 (74 LS 32)D1,D7
  K 555 LN 1 (74 LS 04)D2
  MH 7475D3
  74 157 PCD4,D5
  K 555 TL 2 (74 LS 14)D6
  MH 7420D8
  MH 74S571D9
  MHB 8286D10
  K 555 LI 1 (74 LS 08)D11
  K 565 RU 3 (MHB 4116)   D12-D43
   
  spínač DILTS 501 4141S1-4 23. Rozložení součástek

 24. Výkres osazeni

 25. Schéma desky RAM-1Z

 26. Schéma RAM-1Z a černobílá verze ZDE.  Vývoj:

  TESLA-ELSTROJ  Výrobce:

  ELITEX
  KONCERNOVÝ PODNIK
  CHRASTAVA

  ZÁVOD 06 - ELEKTRONIKA - LIBEREC  Dodavatel:

  TESLA- ELTOS-DIZ

  poštovní schránka 27

  pošta 45

  145 00 Praha 4Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba
 8. Všeobecné údaje
 9. Obsah pamětí PROM
 10. Zapojení konektoru X1
 11. Rozpiska součástek
 12. Rozložení součástek
 13. Schéma desky RAM-1Z


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / RAM-1ZSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz