ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DSP-1
DSP-1OCR návodu DSP-1 doplněn a opravené chyby

SAPI-1     3WN 120 05     DSP-1DESKA KANALOVÉHO SÉRIOVÉHO

VSTUPU – VÝSTUPU

3WK 055 05TESLA ELSTROJ     TESLA LIBEREC     TESLA ELTOS-DIZObsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje
 9. Zapojení propojek

Přílohy:

 1. Rozpiska součástek
 2. Tabulka zapojení konektorů
 3. Elektrické schéma
 4. Výkres sestavy


 1. Úvod

 2. DSP-1 je deska 2-kanálového sériového vstupu-výstupu, určená pro mikropočítačový systém SAPI-1. Rozhraní Je realizováno jako proudová smyčka oddělená optrony pro použití v zarušeném technologickém prostředí nebo na úrovni V 24 - RS 232C pomocí stykových obvodů 75150 a 75154 na kratší vzdálenosti. Deska je adresována jako periférie a umožňuje práci v přerušovacím režimu - aktivuje po naprogramování linku INT0. Oba kanály jsou nezávislé. Rychlost sériového přenosu je volitelná přepínačem v řadě 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Bd a je řízena krystalem. Deska umožňuje činnost i v režimu s externím zdrojem hodinového signálu pro přenos. DSP-1 umožňuje asynchronní sériový přenos. 3. Technické parametry

 4. Napájení desky:+5 V ±0,25 V
  +12 V ±0,5 V
  -12 V ±0,5 V
   
  Odběry proudu:+5 V, 400 mA
  +12 V, 25 mA
  -12 V, 25 mA
   
  Rozměry desky:140 x 150 mm
  Hmotnost:150 g
  Počet,sériových kanálů:2
  Typ přenosu:asynchronní, sériový
  Rychlost přenosu:200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Bd resp. externí
  Výstupní rozhraní:V 24 - RS 232C, proudová smyčka
  Způsob adresace na ARB-1:   IOR, IOW
  Práce pod přerušením:ano 5. Instalace

 6. Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Dále zkontrolujeme kontakty konektoru FRB, zda nedošlo k mechanickému poškození.

  Překontrolujeme zapojení propojek (přepínačů) na desce, případně předěláme propojky podle potřeby. Význam a zapojení propojek je uvedeno v příloze.

  Překontrolujeme, zda deska nezpůsobí překročení max. odběru napájecích zdrojů systému nebo povolené zátěže sběrnice. 7. Popis funkce

 8. Dekodér adresy je tvořen obvody D5A (74L5138) a D6A (74LS85). Obvod D6A dekóduje vyšší hexačíslici adresy periférie, která je nastavitelná propojkami. Obvod D5A dekóduje pak nižší část adresy, která má pevně přiřazený význam:

  X0 nebo X8data 2. kanál
  X1 nebo X9   řízení 2. kanál
  X2 nebo XAdata 1. kanál
  X3 nebo XBřízení 1. kanál
  X4 nebo XCregistr povolení přerušeni - po RESETu zakázáno

  Data jsou od sběrnice oddělena třístavovým oddělovačem D4A (MHB 8286), jehož směr je řízen pomocí signálu IOR a jehož výstupy jsou uvolňovány na základě adresace. Převod paralelních dat na sériovou postupnost bitů je zabezpečen obvody D3B, D4B (MHB 8251A). Přenosová frekvence je získána vydělením kmitočtu 12,288 MHz z krystalem řízeného oscilátoru D5D (74LS04) v binárních děličích D4C, D5C, D6C a D7C (MH 7493A). Frekvence z řady 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Bd je vybrána demultiplexerem D6B (74151) na základě kombinace přepínačů SA1 resp. SA2. Je možno též přivést hodinový kmitočet z externího zdroje přenosové frekvence. Sériové rozhraní na úrovni V 24 - RS 232C je realizováno obvody D2C, D6D (75154) a D1D, D2D, D3D, D4D (75150). Proudová smyčka je buzena z obvodu D1C (75452) přes optronový oddělovač V2, V3 (WK 164 12) tranzistory VT2, VT3, VT4, VT5 (KC 507, KC 307). Vstup proudové smyčky přes optronové oddělení V1, V4 (WK 164 12), budí pomocí tranzistorů VT1, VT6 (KC 507) a Schmittových invertorů D3C (74LS14) vstupní obvody D2D, D3D (75150). Data čtená proudovou smyčkou jsou takto převedena na úroveň V 24 - RS 232C a dále zpracována na této úrovni obvody D2C, D6D (75154). 9. Programování

 10. Z hlediska programátora představuje deska DSP-1 blok 5 adres v adresným prostoru periférie. Adresace jednotlivých registrů desky byla popsána výše. Význam jednotlivých bitů je následující:

  registr:data (2. resp. 1. kanál)
  adresa:   X0 resp. X2 nebo X8 resp. XA
  směr:IOR, IOW

  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |


  registr:druh provozu (2. resp. 1. kanál)
  adresa:   X1 resp. X3 nebo X9 resp. XB
  směr:IOW

  | S2 | S1 | EP | PEN | L2 | L1 | B2 | B1 |

  kde:   S2, S1   počet STOP bitů   00   nedovolená kombinace
  011 STOP bit
  101 1/2 STOP bitu
  112 STOP bity
  EPparita0lichá
  1sudá
  PENpovolení parity0parita zakázána
  1parita povolena
  L2, L1délka znaku005 bitů
  016 bitů
  107 bitů
  118 bitů
  B2, B1rychlost přenosu00SYNC MODE
  011x CLOCK
  1016x CLOCK
  1164x CLOCK


  registr:povelová instrukce (2. resp. 1. kanál)
  adresa:   X1 resp. X3 nebo X8 resp. XA
  směr:IOR

  | EH | IR | RTS | ER | SBAK | RxE | DTR | TxEN |

  kde:   EHprovoz "vyhledávání"0zakázán
  1povolen
  IRRESET0bezfunkční
  1vnitřní RESET - musí následovat druh provozu
  RTSpožadavek na vysílání   0nastaví RTS na H
  1nastaví RTS na L
  ERnulování chyby0bez. nulování chyb PE, OE, FE
  1nuluje chyby PE, OE, FE
  SBAK   vysílání BREAKU0normální činnost
  1vysílá BREAK
  RxEovl. přijmu dat0   vypnuto
  1zapnuto
  DTRkoncové zařízení0nepřipraveno DTR na H
  1připraveno DTR na L
  TxENovl.vysílání dat0vypnuto
  1zapnuto


  registr:status (2. resp. 1. kanál)
  adresa:   X1 resp. X3 nebo X9 resp. XB
  směr:IOR

  | DSR | SYNDET | FE | OE | PE | TxEMPTY | RxRDY | TxRDY |

  kde:   DSR stav vstupu0protejší stanice je připravena
  1protejší stanice je nepřipravena
  SYNDET zasynchronizován   0jako výstup
  1jako vstup
  FE chyba ve znaku0   bez chyby
  1nepřišel STOP bit, nuluje se ER bitem
  OE chyba v přeběhu0bez chyby
  1do nezpracovaného znaku jde další znak,nuluje se ER
  PE chyba v paritě0bez chyby
  1 chyba, nuluje se ER
  TxEMPTY0jeste nebyl vyprázdněn vysílací buffer
  1vysílací buffer je prázdný
  RxRDY0nejsou přijatá data
  1přijmutá data jsou připravena pro CPU
  TxRDY0USART je nepřipraven na data z CPU
  1USART je připraven na data z CPU


  registr:povolení přerušení
  adresa   :X4 nebo XC
  směr:IOW

  | X | X | X | X | RxRDY1 | TxRDY1 | TxRDY2 | RxRDY2 |

  kde:   RxRDY   přijímač připraven   0   nepřipraven
  1připraven
  TxRDYvysílač připraven0nepřipraven
  1připraven 11. Testování

 12. Deska je ve výrobním podniku testována pomocí speciálních testů. K ověření funkce systému SAPI-1 slouží "Test systému" TSX, který je popsán v Návodu k obsluze a užití souboru SAPI-1 a je dodáván na magnetofonové kazetě jako zvláštní příslušenství souboru. 13. Údržba a servis

 14. Údržba desky spočívá v udržování kontaktů FRB konektoru. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá funkce systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice systému je nutno zkontrolovat, zda nejsou špičky konektorů ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení. Servis desky zajišťuje dodavatel systému TESZA DIZ prostřednictvím servisních středisek. V případě odeslání desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 15. Všeobecné údaje

 16. Pracovní podmínky:   teplota okolí:+5 až +40 °C
  relativní vlhkost:40 až 80 % při 30 °C
  prostředí:neklimatizované bez agresivních plynů a par
  atmosfér. tlak:84 až 107 kPa
  prašnost:max. 1 mg/m3 částice max. 10 µm
  vibrace - odolnost:0,1 mm při 25 Hz
  Krytí dle ČSN 33 0330:   IP 00

  Deska ,je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060. Kvalifikace obsluhy a údržby - pracovník poučený dle § 4 vyhlášky č. 50/78 Sb.


  Skladování

  Skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný, bez mechanických otřesů a chemických vlivů. Skladovací teplota musí být v rozmezí -5 až +35 °C a relativní vlhkost max. 75 %. Výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu. Při vybalování systému (zvláště v zimním období) je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4 - 5 hodin v pracovních podmínkách, aby nedošlo k orosení desek.


  Záruka

  Dodavatel ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že deska nebyla poškozena hrubým nebo neodborným zásahem. 17. Zapojení propojek

 18. 1)SA1určuje bazi spodniho hexačísla adresy desky
  1NC
  2X0 kanál 2
  3X2 kanál 1
  4X4 registr povolení přerušení
  5NC
  6X8 kanál 2
  7XA kanál 1
  8XC registr povolení přerušení
   
  2)SA2určuje bazi horního hexačísla adresy desky (sepnuto A=0)
  1A7
  2A5
  3A6
  4A4
   
  3)SA3určuje Baudové frekvence 2. kanálu
  1externí zdroj přenosové frekvence
  2váha 4
  3váha 2
  4váha 1
  N = 09600 Bd pro /16 (2400 Bd pro /64)
  N = 14800 Bd (1200 Bd)
  N = 22400 Bd (600 Bd)
  N = 31200 Bd (300 Bd)
  N = 4600 Bd (150 Bd)
  N = 5300 Bd (75 Bd)
  N = 6200 Bd (50 Bd)
  N = 7   externí frekvence
   
  4)   SA4určuje Baudové frekvence pro 1.kanál
  význam propojek stejný jako u SA3 1. Rozpiska součástek

 2. D   Množství   Jedn.   Název
  11ksplošný spoj 150 x 140 3WA 396 05
  21ksX1konektor TY 517 6211
  32ksX2, X3konektor TY 513 3011
   
  rezistory
   
  1ksR1TR 191 47K/J
  11ksR2 - R12TR 191 4K7/J
  1ksR13TR 191 18K/J
  1ksR14TR 191 22K/J
  1ksR15TR 191 2K2/J
  1ksR16TR 191 1K/J
  1ksR17TR 191 180R/J
  1ksR18TR 191 180R/J
  1ksR19TR 191 2K2/J
  1ksR20TR 191 22K/J
  1ksR21TR 191 1K/J
  1ksR22TR 191 1K2/J
  1ksR23TR 191 1K2/J
  1ksR24TR 191 3K3/J
  1ksR25TR 191 68R/J
  1ksR26TR 191 2K7/J
  1ksR27TR 191 18K/J
  1ksR28TR 191 18K/J
  1ksR29TR 191 2K7/J
  1ksR30TR 191 68R/J
  1ksR31TR 191 3K3/J
  1ksR32TR 191 18K/J
   
  kondenzátory
   
  1ksC1TE 132 10M
  1ksC2TK 783 15n
  1ksC3TK 783 15n
  1ksC4TK 783 15n
  1ksC5TK 783 47n
  1ksC6TK 783 47n
  4ksC7 - C10TK 783 15n
  1ksC11TK 745 1n5
  1ksC12TK 795 150p
  1ksC13TK 795 150p
  1ksC14TK 745 1n5
  1ksC15TK 795 100p
  6ksC 16 - C21TK 783 15n
  1ksC22TK 783 15n
   
  integrované obvody
   
  1ksD1AK555LL1 /74LS32/
  1ksD2AK555LL1 /74LS32/
  1ksD3AK555LI1 (MH 74ALS08)
  1ksD4AMHB 8286
  1ksD5AK555ID7 /74LS138/
  1ksD6AK555SP1 /74LS85/
  1ksD1BMH 7403
  1ksD2BK555TM8 /74LS175/
  1ksD3BMHB 8251A
  1ksD4BMHB 8251A
  1ksD5BMH 74151
  1ksD6BMH 74151
  1ksD1CK155LA18 /75452/
  1ksD2C75154PC
  1ksD3CK555TL2 /74LS14/
  1ksD4CMH 7493A
  1ksD5CMH 7493A
  1ksD6CMH 7493A
  1ksD7CMH 7490A
  4ksD1D, D2D, D3D, D4D   75150PC
  1ksD5DK555LN1 /74LS04/
  1ksD6B75154PC
   
  tranzistory
   
  2ksVT1, VT2KC 507
  1ksVT3KC 307
  1ksVT4KC 507
  1ksVT5KC 307
  1ksVT6KC 507
   
  ostatní
   
  4ksVD1, VD2, VD3, VD4dioda KA 206
  4ksV1, V2, V3, V4optron WK 164 12
  1ksZpiezoel. krystalová. jednotka. 12,288 MHz/051321
  1ksSA1přepínač DIL TS 501 8181
  3ks5A2, 5A3, SA4přepínač DIL TS 501 4141 3. Tabulka zapojení konektorů

 4. č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  12
  34
  56
  78RESRESETINP
  910IORčtení z portuINP
  1112IOWzápis do portuINP
  13AENpovolení adres   INP14
  15+5 VnapájeníNAP16+5 VnapájeníNAP
  17+5 VnapájeníNAP18+5 VnapájeníNAP
  190 VnapájeníNAP200 VnapájeníNAP
  2122
  2324
  2526
  2728
  29   30
  31D4dataBD32D3dataBD
  33D6dataBD34D5dataBD
  35D2dataBD36D7dataBD
  37D0dataBD38D1dataBD
  39A1adresaINP40A0adresaINP
  41A3adresaINP42A2adresaINP
  43A5adresaINP44A4adresaINP
  45A7adresaINP46A6adresaINP
  4748
  4950
  51+12 VnapájeníNAP52+12 VnapájeníNAP
  530 VnapájeníNAP540 VnapájeníNAP
  5556
  57-12 VnapájeníNAP58-12 VnapájeníNAP
  5960   Φ2hodiny Φ2 TTLINP
  6162INT0žádost o přeruš.   OUT
  Číslo konektoru:   X1Konektor: TY 517 6211
  Deska:DSP-1   
  Klíčování:C6


  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  1GNDnapájeníNAP2TDvysílaná dataV 24
  3RDčtená dataV 244RTSvysílač připraven.V 24
  5CTS"clear to send"V 246DSR"data set ready"V 24
  7GNDnapájeníNAP8
  910
  1112
  1314
  15BDvstup pomocného signálu   V 2416RDDčtená data ze smyčkyV 24
  1718
  19DATA OUT+   kladný výstup do smyčky20DTRkoncové zařízení připravenoV 24
  21DATA OUT-záporný výstup do smyčky22
  23DATA IN-záporný vstup ze smyčky24DATA IN+   kladný vstup z proudové smyčky   
  2526
  2728
  29   30
  Číslo konektoru:   X2Konektor: TY 513 3011
  Deska:DSP-1   
  Klíčování:A5


  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  1GNDnapájeníNAP2TDvysílaná dataV 24
  3RDčtená dataV 244RTSvysílač připraven.V 24
  5CTS"clear to send"V 246DSR"data set ready"V 24
  7GNDnapájeníNAP8
  910
  1112
  1314
  15BDvstup pomocného signálu   V 2416RDDčtená data ze smyčkyV 24
  1718
  19DATA OUT+   kladný výstup do smyčky20DTRkoncové zařízení připravenoV 24
  21DATA OUT-záporný výstup do smyčky22
  23DATA IN-záporný vstup ze smyčky24DATA IN+   kladný vstup z proudové smyčky   
  2526
  2728
  29   30
  Číslo konektoru:   X3Konektor: TY 513 3011
  Deska:DSP-1   
  Klíčování:A6


  NAP– napájení
  INP– vstup
  OUT– výstup
  BD– vstup/výstup
   
  V 24– odpovídá RS 232C


  Obsazení vývodů konektoru

  Konektor: X1Číselný znak: TY 517 6211
  Počet osazených kontaktů: 34   
  12
  34
  56
  78x
  910x
  1112x
  13x14
  15x16x
  17x18x
  19x20x
  2122
  2324
  2526
  2728
  2930
  31x      32x
  33x34x
  35x36x
  37x38x
  39x40   x
  41x42x
  43x44x
  45x46x
  4748
  4950
  51x52x
  53x54x
  5556
  57x58x
  59   60x
  6162x
  Obsazené vývody označeny: x


  Obsazení vývodů konektoru

  Konektory: X2, X3Číselný znak: TY 513 3011
  Počet osazených kontaktů: 14   
  1x2x
  3x4x
  5x6x
  7x      8
  910
  1112
  1314
  15x16x
  1718
  19x20x
  21x22
  23x24x
  2526
  2728   
  29   30
  Obsazené vývody označeny: x 5. Elektrické schéma


 6. Elektrické schéma DSP-1 a černobílá verze ZDE. 7. Výkres osazeni


 8. Výkres sestavyObsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Instalace
 4. Popis funkce
 5. Programování
 6. Testování
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje
 9. Zapojení propojek

Přílohy:

 1. Rozpiska součástek
 2. Tabulka zapojení konektorů
 3. Elektrické schéma
 4. Výkres sestavy


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DSP-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz