ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DPB-1
DPB-1Deska DPB-1 je součásti jednotky JPN-1. Součástí jednotky JPN-1 je DPB-1, IOB-1, ZDP-1 a ZDR-1A.

Popis desky je z dokumentace jednotky JPN-1.OBSAH

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Popis funkce

PŘÍLOHY:

 1. Význam propojek na desce DPB-1
 2. Obsah dekodéru adresy desky DPB-1
 3. Tabulka zapojení konektoru X1
 4. Tabulka zapojení konektoru X2
 5. Rozpiska součástí desky DPB-1
 6. Výkres osazení desky DPB-1
 7. Elektrické schéma desky DPB-1


 1. ÚVOD

 2. Deska propojení sběrnic DPB-1 umožňuje připojit k základní sestavě mikropočítače SAPI-1 /jednotka JZS-1, JZS-1A/ jednu jednotku JPN-1 a po doplnění obvody podle schématu až 14 jednotek systému vstupů a výstupů JVV-1.

  Deska DPB-1 je realizovaná oboustrannou deskou PS formátu 140 x 150 mm, je opatřená dvěma FRB konektory. 62-pólový konektor slouží pro připojení desky do některého z konektorů X2 až X8 sběrnice ARB-1 jednotky JZS-1 /JZS-1A/. 30-pólový konektor je určen pro připojení kabelu KB-22 /propojení s deskou ZDP-1/


 3. TECHNICKÉ PARAMETRY

 4. Napájecí napětí+ 5 V ± 0,25 V
   
  Odběr proudutyp. 0,4 A
  max. 0,7 A
   
  Zátěže sběrnice ARB-1
  D0 až D7... 0,5 mA
  A0 až A3... 0,5 mA
  A4 až A7... 0,75 mA
  A8 až A11... 1,5 mA
  A12 až A15... 0,25 mA
  M1... 0,25 mA
  MR, MW, Φ2... 0,5 mA
  STSTB, INTA... 0,75 mA
  RES... 1,5 mA
   
  Počet připojitelných jednotek   1 x JPN-1
  14 x JVV-1 /po dosazení podle schématu/
   
  Adresace deskyMR/MW, adresa F000H až FFFFH
   
  Rozměry desky140 x 150 mm
   
  Hmotnost desky100 g


 5. POPIS FUNKCE

 6. Deska propojení sběrnic DPB-1 obsahuje dekodér adresy, obousměrné datové zesilovače a logiku řídicích signálů.

  Dekodér adresy je tvořen pamětí PROM D2B a hradlem D3A/6. Deska je adresovaná jako paměť v rozsahu F000H až FFFFH. Tato oblast je rozdělena na 16 stránek po 256 bajtech, z nichž 14 je využito pro adresování jednotek JVV-1, 1 pro adresování jednotky JPN-1 a 1 pro obsluhu desky RDV-1 /řídicí deska systému JVV-1/. Paměť PROM generuje signály SELI/O pro výběr jednotky JPN-1, SELV/V pro výběr jednotky JVV-1, INH pro obsluhu přerušovacího systému jednotek JVV-1 a WAIT pro zařazení čekacího stavu do cyklu čtení/zápisu při obsluze pomalejších desek systému JVV-1. Standardní obsah paměti PROM je uveden v příloze II. Změnou tohoto obsahu je možno změnit rozmístění jednotek JPN-1 a JVV-1 v adresovém prostoru.

  Logika řídicích signálů:
  Hradla D1B/1, D1B/13 transformují signály MR a MW na signály RD a WR pro jednotku JVV-1 za předpokladu, že je tato jednotka vybrána signálem SELV/V = 0. Hradla D2A/6, D2A/8 obdobným způsobem transformují signály MR, MW na RD, WR pro jednotku JPN-1. Vkládání čekacích stavů do cyklu čtení/zápisu zajišťuje klopný obvod D4A/6, který přejde do stavu "1" na dobu jedné periody hodin Φ2, je-li adresována jednotka, pro kterou paměť D2B generuje signál WAIT. Vkládání čekacích stavů je možno zrušit rozpojením propojky 1-2.

  Signály sběrnice ARB-1 jsou zesilovány obvody MHB 8286 /D1C, D1D, D2C/ pro JPN-1 a MHB 8287 /D2D, D3C, D4C/ pro JVV-1 - tyto signály jsou invertovány. Směr přenosu datových zesilovačů je řízen příslušným signálem čtení RD, pro jednotku JPN-1 navíc ještě signálem INTA /pro čtení instrukce přerušení/. K jednotce JVV-1 se přivádí 12 adresových vodičů A0A11, které adresují jednotlivé bity vstup/výstupního systému podle následujícího schématu:

  A11  A10  A9  A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0
  \________ _______/  \____ ____/  \_ __/  \____ ____/
       \/        \/     \/      \/
   číslo jednotky   pozice desky adresa por- pořadí bitu
              v jednotce tu na desce  v portu
  

  Pro řízení systému JVV-1 jsou vyvedeny signály čtení RD zápisu MW, nulování RES a signál INH. Tento signál ve stavu L přepíná adresaci jednotky z adresových vodičů A11, A10, A9, A8 na A3, A2, A1, A0 a umožňuje číst do procesoru stavové slovo požadavku na přerušení RI0 až RI7 právě adresované jednotky a nulovat tyto požadavky zápisem na danou adresu /viz příloha II jednotky JPN-1/. Jednotky JVV-1 vysílají k desce DPB-1 signál požadavku na obsluhu SRQ, který muže být přiveden buď přímo na sběrnici ARB-1 jako signál žádosti o přerušení INT1, nebo k řadiči přerušení na desce ZDP-1, je-li v systému použita jednotka JPN-1. Způsob ošetření signálu SRQ se volí spojkou 3-4.

  K jednotce JPN-1 je přivedeno pouze nižších 8 bitů 16-bitové adresové sběrnice mikroprocesoru 8080A. Vyšších 8 bitů je využito na desce DPB-1 k adresaci jednotky. Adresa desek, umístěných v jednotce JPN-1 se tedy transformuje takto:

  vyšší bajt    FFH    A8H   8-bitová adresa
  adresy JPN-1    |__ ______|   portu na desce
             |\/| 
             FFA8H-----------výsledné adresa portu
             |       /adresuje se jako
  standardní provedení--+        paměťové místo/
  
  lze změnit změnou obsahu
  PROM D2B
  

  Popsaná transformace adresy umožňuje použít v systému více desek se stejnou adresou a zefektivnit jejich obsluhu, neboť instrukce pracující s pamětí jsou výkonnější než instrukce vstupu a výstupu.

  Z řídicích signálů je pro jednotku JPN-1 použito signálů RD, WR /čtení, zápis/, Φ2 /hodiny/, STSTB, M1 /synchronizační signály strojních cyklů procesoru/, RES /nulování/ a INTA /čtení instrukce přerušení/. Jednotka JPN-1 vysílá k procesoru signály RDY /synchronizace procesoru s pomalými periferiemi/, INT /požadavek na přerušení/ a RTL /požadavek na reset systému/. Tyto signály jsou na desce DPB-1 zesíleny budiči D1A. 1. PŘÍLOHA: VÝZNAM PROPOJEK NA DESCE DPB-1

 2.    Propojka   spojenorozpojeno
  1-2generuje signál RDY   
  při adresaci JVV-1
  signál RDY blokován
  3-4přivádí signál SRQ
  na sběrnici ARB-1
  signál SRQ veden
  přes desku ZDP-1

  Pozn.: Dodávané zapojení je silné vytaženo


 3. PŘÍLOHA: OBSAH DEKODÉRU ADRESY DESKY DPB-1

 4. adresa /hex./   Y4   Y3   Y2   Y1
  00 až DF1000
  E01001
  E1 až EF1110
  F0 až FF0110

  Pozn.: Uvedené adresy představují hexadecimální vyjádření vstupního slova paměti PROM v pořadí bitů HGFEDCBA.

  Obsah PROM (INTELHEX)

  :20000000F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8E0
  :20002000F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8C0
  :20004000F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8A0
  :20006000F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F880
  :20008000F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F860
  :2000A000F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F840
  :2000C000F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F820
  :2000E000F9FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEF6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6C5
  :00000001FF
  

  Přiřazení vstupů paměti PROM vodičům adresové sběrnice:

  vstupHGFEDCBA
  číslo vývodu   151234765
  adres. bitA11   A10   A9   A8   A7   A6   A5   A4


  Výstupní signály paměti PROM:

  výstupY4Y3Y2Y1
  číslo vývodu   9101112
  signálSELI/O   SELV/V   WAIT   INH


 5. PŘÍLOHA: TABULKA ZAPOJENÍ KONEKTORU X1

 6. Deska: DPB-1    Konektor: X1    Klíč: C6    Typ: TY 517 6211
  Protikus: sběrnice ARB-1 X2 až X8 /JZS-1/    typ: TX 525 6212

  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  1RTLtlačítko RESET   OUT2
  3RDYsignál READYOUT4STSTB   vzorek statusuINP
  56M1příznak cyklu M1   INP
  78RESnulováníINP
  9MRčteníINP10
  11MWzápisINP12
  1314
  15+5VnapájeníNAP16+5VnapájeníNAP
  17+5VnapájeníNAP18+5VnapájeníNAP
  190VzemNAP200VzemNAP
  2122
  23A9adresaINP24A15adresaINP
  25A11adresaINP26A14adresaINP
  27A13adresaINP26A12adresaINP
  29A10adresaINP30A8adresaINP
  31D4dataI/O32D3dataI/O
  33D6dataI/O34D5dataI/O
  35D2dataI/O36D7dataI/O
  37D0dataI/O38D1dataI/O
  39A1adresaINP40A0adresaINP
  41A3adresaINP42A2adresaINP
  43A5adresaINP44A4adresaINP
  45A7adresaINP46A6adresaINP
  4748
  4950
  5152
  5354
  5556
  5758   
  59   60Φ2hodiny Φ2INP
  61INTApotvrzení přer.INP62INT0žádost o prer. 0OUT
  Typ signálu:   INPvstupní
  OUTvýstupní
  I/Oobousměrný
  NAP   napájeni


 7. PŘÍLOHA: TABULKA ZAPOJENÍ KONEKTORU X2

 8. deska: DPB-1    Konektor: X2    Klíč: C3    typ: TY 513 3011
  protikus: propojovací kabel KB-22 /X1,X2/    typ: TX 514 3043

  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  10VzemNAP20VzemNAP
  3A6adresaOUT4A5adresaOUT
  5A7adresaOUT6A4adresaOUT
  7A2adresaOUT8A3adresaOUT
  9A0adresaOUT10A1adresaOUT
  11D1dataI/O12D7dataI/O
  13D2dataI/O14D5dataI/O
  15D6dataI/O16D4dataI/O
  17D3dataI/O18D0dataI/O
  19STSTB   vzorek statusu   OUT20M1příznak cyklu M1OUT
  21RESnulováníOUT22RDčteníOUT
  23WRzápisOUT24   Φ2hodiny Φ2OUT
  25INTApotvrzení přer.OUT26VVSINT   přerušení z JVV-1   OUT
  27   RDYsignál READYINP28INT0žádost o přer.INP
  290VzemNAP30RTLtlačítko RESETINP
  Typ signálu:   INPvstupní
  OUTvýstupní
  I/Oobousměrný
  NAP   napájeni


 9. PŘÍLOHA: ROZPISKA SOUČÁSTÍ DESKY DPB-1

 10. ks   označení součásti   označení polohynázev součásti
  Konstrukční materiál
  16XB 005 30deska PS oboustranná
  1TX 782 2171objímka pro IO - 16 pin
  16XA 276 08podložka pod objímku
  1TY 517 6211X1vidlice FRB 62-pólová
  1TY 513 3011X2vidlice FRB 30-pólová
  Pasivní prvky
  3TR 191 560RKR6 až R8odpor 0,25 W, tolerance 10%
  1TR 191 1K0KR15odpor 0,25 W, tolerance 10%
  5TR 191 4K7KR1 až R3, R5,R9   odpor 0,25 W, tolerance 10%
  4TR 191 10KKR10 až R13odpor 0,25 W, tolerance 10%
  8TK 782 22nC1 až C8keramický kondenzátor /32V=/
  2TE 131 6u8C9,C10elektrolytický kond. /12,5V=/
  Integrované obvody
  1UCY 7407D1A6 x budič s otevř. kolektorem
  1K 555 LI1D3B4 x AND
  1K 555 LA1D3A2 x čtyřvstupový NAND
  1K 555 LL1D2A4 x dvouvstupový OR
  1MH 74S287D2Bpaměť PROM
  3MHB 8286D1C,D2C,D1Dosmibitový přijímač/vysílač


 11. PŘÍLOHA: VÝKRES OSAZENÍ DESKY DPB-1


 12. VÝKRES OSAZENÍ DESKY DPB-1

 13. PŘÍLOHA: ELEKTRICKÉ SCHÉMA DESKY DPB-1


 14. ELEKTRICKÉ SCHÉMA DESKY DPB-1 a černobílá verze ZDE.OBSAH

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Popis funkce

PŘÍLOHY:

 1. Význam propojek na desce DPB-1
 2. Obsah dekodéru adresy desky DPB-1
 3. Tabulka zapojení konektoru X1
 4. Tabulka zapojení konektoru X2
 5. Rozpiska součástí desky DPB-1
 6. Výkres osazení desky DPB-1
 7. Elektrické schéma desky DPB-1


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DPB-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz