ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DOV-1
DOV-1OCR návodu DOV-1

SAPI-1DESKA OPTOIZOLOVANYCH VSTUPŮ

DOV-16XV 122 51

6XK 199 81

TESLA ELSTROJ     TESLA LIBEREC     TESLA ELTOS-DIZObsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Popis funkce
 4. Instalace
 5. Programování
 6. Testováni
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy:

 1. Tabulka konektoru X1
 2. Tabulka konektoru X2
 3. Tabulka konektoru X3
 4. Rozpiska součástí
 5. Výkres osazení
 6. Elektrické schéma


 1. ÚVOD

 2. Deska optoizolovaných vstupů DOV-1 umožňuje připojeni šestnácti dvouhodnotových signálů a jejich galvanické odděleni od systému SAPI-1. Galvanické odděleni je docíleno optočleny.

  Desku DOV-1 tvoři osazená deska plošného spoje o rozměrech 140 x 150 mm. Signály vstupují do desky přes dva 30 - pólové FRB konektory, Pomocí 62 - pólového FRB konektoru se deska DOV-1 připojuje na sběrnici ARB-1 /jednotka JZS-1, JZS-1A/ nebo IOB-1 /jednotka JPN-1/. 3. TECHNICKE PARAMETRY

 4. Napájecí napětí+ 5 v ± 0,25 V
  Odběr ze zdroje+ 5 V max. 400 mA
  typ. 330 mA
  Max. napětí připojitelné na vstup   ± 24 V
  Vstupní odpor2,2 kΩ
  Rozmezí napětí přivedených
  na vstup zaručující log, úroveň 0
  - 24 V až + 5 V
  Rozmezí napětí přivedených
  na vstup zaručující log, úroveň 1
  + 18 V až + 24 V
  Napěti mezi jednotlivými
  vstupními bity smi být
  max. 42,5 V
  Nastavitelná adresalibovolná pomoci ROM
  /z výroby nastaveno A0H a A1H/
  Hmotnost desky130g
  Rozměr desky140 x 150 mm

  Pozn.: Signály přivedené na kontakty optočlenů musí splňovat bezpečnostní požadavky ČSN 36 9060 5. POPIS FUNKCE

 6. Deska optoizolovaných vstupů DOV-1 obsahuje 16 optočlenů, které slouží ke galvanickému oddělení signálů vstupujících do desky DOV-1 přes konektory X2 a X3 od sběrnice mikropočítače SAPI-1. Zapojeni vstupních konektorů a význam jednotlivých bitů je popsán v tabulce 1.

  Vstupní strana optočlenů je ošetřena odporovými děliči a ochrannými diodami proti přepólováni. Signály z optočlenů jsou přivedeny na datovou sběrnici přes budiče MHB 8287 /D1B a D2B/. Dekodér adresy je tvořen pamětí ROM MH 745287 /D2A/. 7. INSTALACE

  1. Desku vyjmeme z obalu a překontrolujeme, zda nedošlo k poškozeni desky při přepravě. Dále zkontrolujeme kontakty FRB konektorů, zda nedošlo k jejich mech, poškození.

  2. Překontrolujeme, zda adresa používaná deskou DOV-1, již není někde v souboru použita. V případě, že ano, je zapotřebí změnit obsah paměti, již je realizován dekodér adresy.

  3. Desku DOV-1 zasuneme do vany JZS-1 /JZS-1A/ nebo JPN-1. Desku lze zasouvat nebo vysouvat jen při vypnutém systému!

  4. Na konektor X2 případně X3 přivedeme kabel se signály, které je třeba galvanicky oddělit od systému SAPI-1.

  5. Obal desky uložíme pro případ zaslání desky do opravy.

  Konektor X2    Adresa A0H
    bit dat    optočten    Vývody    označení    označení  
  D0V281 - 2- IN0+ IN0
  D1V205 - 6- IN1+ IN1
  D2V279 - 10- IN2+ IN2
  D3V1913 - 14- IN3+ IN3
  D4V2617 - 18- IN4+ IN4
  D5V1821 - 22- IN5+ IN5
  D6V2525 - 26- IN6+ IN6
  D7V1729 - 30- IN7+ IN7

  Konektor X3    Adresa A1H
    bit dat    optočten    Vývody    označení    označení  
  D0V241 - 2- IN0+ IN0
  D1V325 - 6- IN1+ IN1
  D2V239 - 10- IN2+ IN2
  D3V3113 - 14- IN3+ IN3
  D4V2217 - 18- IN4+ IN4
  D5V3021 - 22- IN5+ IN5
  D6V2125 - 26- IN6+ IN6
  D7V2929 - 30- IN7+ IN7

  Tab. 1: Zapojení vstupních konektorů a význam jednotlivých bitů 8. PROGRAMOVÁNÍ

 9. Deska DOV-1 představuje dva čtecí registry v prostoru vstupních / výstupních zařízení systému SAPI-1. Adresa je volitelná pomoci paměti ROM. Z výroby se dodává deska naadresovaná na adresy A0H a A1H. Obsah paměti ROM /D2A/ MH 74S287 je uveden v tabulce 2.

  ADR       OBSAH
  /HEX/
  00 F F F F F F F F F F F F F F F F
  10 F F F F F F F F F F F F F F F F
  20 F F F F F F F F F F F F F F F F
  30 F F F F F F F F F F F F F F F F
  40 F F F F F F F F F F F F F F F F
  50 F F F F F F F F F F F F F F F F
  ó0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  70 F F F F F F F F F F F F F F F F
  80 F F F F F F F F F F F F F F F F
  90 F F F F F F F F F F F F F F F F
  A0 D E F F F F F F F F F F F F F F
  80 F F F F F F F F F F F F F F F F
  C0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  D0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  E0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  F0 F F F F F F F F F F F F F F F F
  
  :20000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
  :20002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
  :20004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
  :20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
  :20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
  :2000A000FDFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF63
  :2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
  :2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
  :00000001FF
  

  Tab. 2: Obsah paměti ROM /D2A/ 74S287 10. TESTOVÁNÍ

 11. Deska optoizolovaných vstupů DOV-1 je ve výrobním podniku kontrolována testem TSX 17 v konfiguraci SAPI-1M. 12. ÚDRŽBA A SERVIS

 13. Údržba desky DOV-1 spočívá v udržování kontaktů FRB konektorů. Tyto kontakty je nutno chránit před znečištěním a mechanickým poškozením, aby byla zajištěna spolehlivá činnost systému. Před každým zasunutím desky do sběrnice systému je nutno zkontrolovat, zda nejsou kontakty konektorů ohnuty, aby nedošlo k jejich ulomení.

  Servis desky zajišťuje dodavatel systému Tesla Eltos DIZ prostřednictvím svých servisních středisek. V případě odesláni desky do opravy je nutno ji zabalit do původního přepravního obalu. 14. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

  1. Pracovní podmínky
  2. Teplota okolí+ 5 ° C až + 40 ° C
   Relativní vlhkost40% až 80% při 30 ° C
   Prostředíneklimatizované, bez agresivních plynů a par
   Atmosférický tlak84 až 107 kPa
   Prašnost prostředímax. 1 mg/m3 velikost částic max. 10 µm
   Odolnost proti vibracím   0,1 mm při 25 Hz

  3. Krytí dle ČSN 33 0330     IP 00
  4. Deska je napájena ze zdroje, který odpovídá ČSN 36 9060
  5. Kvalifikace obsluhy a údržby pracovník poučený dle §4 vyhlášky 50/78 Sb.
  6. Skladování
  7. Skladovací prostor musí být suchý, dobře větraný, bez mechanických otřesů a chemických vlivů. Skladovací teplota musí být v rozmezí - 5°C až + 35°C a relativní vlhkost vzduchu smí být max. 75%. Výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu. Při vybalováni desky /zvláště v zimním období/ je nutné ponechat výrobek v přepravním obalu 4 až 5 hodin v pracovních podmínkách, aby se zabránilo orosení desky.

  8. Záruka
  9. Výrobce ručí za jakost výrobku po dobu 6 měsíců ode dne splněni dodávky za předpokladu, že deska nebyla poškozena hrubým nebo neodborným zásahem. 1. Příloha: Tabulka konektoru X1

 2. Deska: DOV-1   Konektor: X1   Klíč: C6   Typ: TY 517 6211
  Protikus:Sběrnice ARB-1 /JZS-1, JZS-1A/ - pozice X2 až X8
  Sběrnice IOB-1 /JPN-1/ - pozice X1 až X8
  č.signál   významtyp   č.signál   významtyp
  12
  34
  56
  78RESnulováníINP
  910IORčteniINP
  1112
  1314
  15+5Vnapájení   NAP16+5Vnapájeni   NAP
  1718
  190VzemNAP200VzemNAP
  2122
  2324
  2526
  2728
  2930
  31D4dataI/O32   D3dataI/O
  33   D6dataI/O34D5dataI/O
  35D2dataI/O36D7dataI/O
  37D0dataI/O38D1dataI/O
  39A1adresaINP40A0adresaINP
  41A3adresaINP42A2adresaINP
  43A5adresaINP44A4adresaINP
  45A7adresaINP46A6adresaINP
  4748
  4950
  5152
  5354
  5556
  5758
  5960
  6162
  Typ signálu:INP vstupní I/0 obousměrný   NAP napájení


 3. Příloha: Tabulka konektoru X2

 4. Deska: DOV-1   Konektor: X2   Klíč: D3   Typ: TY 513 3011
  Protikus: FRB zásuvka 30-pólová   Typ: TX 514 3013
  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  1-IN0data -INP2+IN0data +INP
  34
  5-IN1data -INP5+IN1data +INP
  78
  9-IN2data -INP10+IN2data +INP
  1112
  13-IN3data -INP14+IN3data +INP
  1516
  17-IN4data -INP18+IN4data +INP
  1920
  21-IN5data -INP22+IN5data +INP
  2324
  25-IN6data -INP26   +IN6data +INP
  2728
  29   -IN7data -INP30+IN7data +INP
  Typ signálu: INP vstupní


 5. Příloha: Tabulka konektoru X3

 6. Deska: DOV-1   Konektor: X3   Klíč: A3   Typ: TY 513 3011
  Protikus: FRB zásuvka 30-pólová   Typ: TX 514 3013
  č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
  1-IN0data -INP2+IN0data +INP
  34
  5-IN1data -INP5+IN1data +INP
  78
  9-IN2data -INP10+IN2data +INP
  1112
  13-IN3data -INP14+IN3data +INP
  1516
  17-IN4data -INP18+IN4data +INP
  1920
  21-IN5data -INP22+IN5data +INP
  2324
  25-IN6data -INP26   +IN6data +INP
  2728
  29   -IN7data -INP30+IN7data +INP
  Typ signálu: INP vstupní


 7. Příloha: Rozpiska součástí

 8. konstrukční materiál

  ks   označení   
  součásti
  označení   
  polohy
  název
  16XB 005 84deska PS dvoustranná
  16XA 276 08podložka pod objímku 18 pin
  1TY 517 6211X1vidlice FRB 62-pólová
  2TY 513 3011X2, X3vidlice FRB 30-pólová
  1TX 782 2171   objímka 18 pin

  pasivní prvky

  ks   označení
  součásti
  označení   
  polohy
  název
  16TR 191 390RK   R17-R32odpor 0,25W tolerance 10%
  16TR 191 2K2KR33-R48odpor 0,25W tolerance 10%
  16TR 191 4K7KR1-R16odpor 0,25W tolerance 10%
  2TR 191 l0KKR49,R50odpor 0,25W tolerance 10%
  2TK 783 22nC1,C2kondenzátor keramický

  polovodičové prvky

  ks   označení
  součásti
  označení   
  polohy
  název
  16KA 206V1-V16dioda křemíková
  16WK 164 12/4   V17-V32optočlen

  integrované obvody

  ks   označení
  součásti
  označení
  polohy
  název
  1MH 74ALS04   D1A6 x invertor
  1MH 74S287D2Apaměť PROM
  2MHB 8287D1B,D2B   osmibitový budič


 9. Výkres osazení


 10. Výkres osazení 11. Elektrické schéma


 12. Schéma DOV-1 a černobílá verze ZDE.Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Popis funkce
 4. Instalace
 5. Programování
 6. Testováni
 7. Údržba a servis
 8. Všeobecné údaje

Přílohy:

 1. Tabulka konektoru X1
 2. Tabulka konektoru X2
 3. Tabulka konektoru X3
 4. Rozpiska součástí
 5. Výkres osazení
 6. Elektrické schéma
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DOV-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz