ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / TEDIT


Elektronická verze dokumentace k editoru TEDIT


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%	POPIS OBSLUHY EDITORU " T E D I T " %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
				DNE: 18.10.85

 TEXTOVY EDITOR TEDIT UMOZNUJE EDICI PROGRAMU V ROZSAHU
MOZNOSTI EDITORU PEDIT, ALE NAVIC UMOZNUJE ZPRACOVANI TEXTU,
VYRIZOVANI KORESPONDENCE, FORMATOVANI TISKU TEXTU ...

	ROZDELENI OBRAZOVKY:


	I---------------------------------------I
	I MOD EDITORU (MAIN/HELP)		I
	IVLASNI TEXT............................I
	I.......................................I
	.					.
	.					.
	.					.
	I...........................		I
	I					I
	I* PRIKAZOVY RADEK			I
	I---------------------------------------IA)	ROZSIRENI EDITORU TEDIT
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


   VLASTNI EDITOR MA DVA PRIKAZOVE MODY "MAIN", "HELP"
MAIN:	JE SHODNY S PRIKAZY EDITORU PEDIT
HELP:	JE URCEN PRO PRACI S TEXTY A ZADAVANI PARAMETRU
 
   NAZEV MODU JE PRUBEZNE ZOBRAZOVAN V HORNI LEVEM ROHU
OBRAZOVKY. V PRIKAZOVEM RADKU JE V MODU "MAIN" ZNAK "*" A
V MODU "HELP" ZNAK "|". PRECHOD MEZI MODY SA PROVADI POVELY "M", "H"


H	HELP
	PREPNE DO MODU HELP, KTERY JE URCEN PRO RIZENI A FORMATOVANI
	TEXTU

M	MAIN
	NAVRAT DO VLASTNIHO EDITORU

	SEZNAM NOVYCH POVELU V "HELP" MODU
	==================================


[>]	POSUV O SLOVO VLEVO

[<]	POSUV O SLOVO V VPRAVO

@A	APPEND
	@#1 PRIRADI JAKO VYSTUP :CO:, @=1 PRIRADI VYSTUP :LO:
	POVEL APPEND KOPIRUJE ZE VSTUPNIHO SOUBORU TEXT DO
	VYSTUPNI ZARIZENI AZ PO DOSAZENI ZADANEHO ZNAKU NEBO
	KONCE SOUBORU, KDYZ NENI ZADANY ZNAK NALEZEN.
	PR/ 1A/[ESC] .. VYSTUP NA :LO: AZ PO ZNAK"/" A NEBO KONEC
			SOUBORU
	PR/ 1A[ESC] ... VYSTUP NA :LO: AZ PO KONEC SOUBORU
	PR/ 0A][ESC]... VYSTUP NA :CO: PO ZNAK "]"

C	CHAPTER
	ZADANI TEXTU ZAHLAVI STRANKY. UKONCENO ZNAKY [ESC] V ROZMEZI
	0-80 ZNAKU. JE MOZNO VLOZIT I ZNAKY [CR], [LF] A TAK NASTAVIT
	VELIKOST HORNIHO OKRAJE. ZRUSENI NAZVU SE PROVEDE C[ECS].

D	DISPLAY
	NEJPRVE ZOBRAZI MAPU PAMETI:
	####		OBSAZENA PAMET	(# 1KB)
	.......		VOLNA PAMET	(. 1KB)
	 DALE ZOBRAZI STATUS PRO RIZENI FORMATOVANI TISKU
	(PRO POVELY "T","O" A "P").
	W=SIRKA RADKU
	L=DELKA STRANKY
	S=NASTAVENI LEVEHO OKRAJE
	G=NASTAVENI TABULATORU (4, 8)
	N=POCATECNI CISLO STRANKY(0..NENI STRANKOVANI)
	U=NASTAVENI ZOBRAZENI A VSTUPU ZNAKU
	POTOM SE VYPISE ZAHLAVI STRANKY A ZOBRAZI PRO KONTROLU
	RIDICI RADEK,KTERY UKAZE NASTAVENI OKRAJE,TABULATORU A SIRKY

E	END OF FILE
	UZAVRE VYSTUPNI SOUBOR

@F	FORMAT
	POVEL UDA KOLIK RADKU TEXTU MA EDITOR PREFORMATOVAT. T.J.
	UPRAVIT SIRKU TEXTU A ZACHOVAT PUVODNI ODSTAVCE. TEDIT
	AUTOMATICKY ROZDELUJE SLOVA A RUSI STARE ROZDELENI SLOV.
	PO PREFORMATOVANI TEXTU SE AUTOMATICKY ZOBRAZI ZACATEK UPRAVENEHO
	TEXTU NA OBRAZOVCE. FORMATOVANI SE TAKE UKONCI, KDYZ JE V PAMETI
	MALO MISTA PRO UKLADANI UPRAVENEHO TEXTU.
	PR/ 12F .. FORMATUJE 12 RADKU OD POINTRU.
	POZNAMKA: V NEKTERYCH PRIPADECH JE NUTNE OPRAVIT ROZDELENI SLOV.
		 REZIM FORMATOVANI JE TAKE RIZEN PARAMETREM "S"(NASTAVENI
		PRAVEHO OKRAJE)
		JE-LI S=0 POTOM SE ZAchOVAVAJI ODSTAVCE.
		JE-LI S>0 POTOM SE NA ZACATEK RADKU VLOZI STANOVENY
		POCET MEZER A IGNORUJE SE PUVODNI CLENENI NA ODSTAVCE.
		POCET MEZER NA LEVEM OKRAJI LZE ZRUSIT POVELEM V MODU MAIN
		*12<L$5D$>$$  .. NA 12TI RADCIch ZRUS 5 MEZER


@I	INSERT DECIMAL
	HODNOTA @ UDAVA DECIMALNI KOD ZNAKU, KTERY BUDE VLOZEN DO TEXTU
	NAPR: PREPNUTI BARVY TISKU PRO C 2111 LZE PROVEST..
	PR/ 18I[ESC]
	PR/ 12I[ESC] .. NASTAV NOVOU STRANKU PRO TISK
	PR/ 1I[ESC] .. TUCNY TISK

BOLDFACE POVELEM 1I[ESC] LZE NASTAVIT TUCNY TISK NA TISKARNE
	KTERA RESPEKTUJE RIDICI POVEL 08H..CNTL H.
	NASTAVENI PLATI OD ZADANI 01 AZ DO KONCE RADKU A
 	NEBO PO DRUHY VYSKYT 01 V RADKU.

@J	JUMP
	HODNOTA @ UDAVA ZDA JDE O ZADANI POLOHY ZNACKY, NEBO VYHLEDANI
	0J$ .. ZADANI OKAMZITE POLOHY CURSORU
	J$ .. VYHLEDANI JIZ ZADANE POLOHY CURSORU

@K	KEYBOARD
	UMOZNUJE Z KLAVESNICE VKLADAT TEXT PRIMO DO SOUBORU, KTERY SE
	TISKNE NA :LO: (@=1) NEBO :CO: (@=0). TEXT SE NEJPRVE ZAPISUJE
	DO PAMETI PO ZNAKU [CR] A NEBO PO 80 ZNACIch SE VYPISE. V PAMETI
	JE MOZNE KLAVESOU [DEL] A NEBO [<-] RUSIT ZNAKY. PO KAZDE OPRAVE
	SE RADEK ZNOVU VYPISE. KONEC VKLADANI TEXTU SE ZADA KLAVESOU [ESC].
	NA ZACATKU KAZDEHO RADKU SE VYPISE HLASENI PRO OBSLUHU "INPUT:",
	KTERE SIGNALIZUJE,ZE JE TREBA ZADAT TEXT Z KLAVESNICE.
	PR/: 3<-12P$K$123P$>$$

@G	GET TABULATOR
	NASTAVI VELIKOST TABULATORU NA HODNOTU 4 NEBO 8

@L	LENGHT
	NASTAVI DELKU STRANKY PRO RIZENI FORMATOVANI TISKU

M	MAIN
	NAVRAT DO EDITORU PEDIT

@N	NUMBER
	@ UDAVA POCATECNI CISLO STRANKY (1-99)
	JE-LI @=0 POTOM JE CISLOVANI STRANEK POTLACENO

@O	OUTPUT
	VYSTUP @ RADKU OD POINTRU NA :PO: S DODRZENIM FORMATOVANI
	JAKO U "P","T". TEXT ZUSTANE V PAMETI

@P	PRINT
	VYSTUP @ RADKU NA :LO: S NASTAVENI FORMATU, ZAHLAVIM,OKRAJEM..

Q	QUIT
	NAVRAT DO HLAVNIHO MODU

R	READ
	NASTAV PRIZNAK OTEVRENEHO VSTUPNIHO SOUBORU 
	PR/ R[ESC]
	A NEBO CTE VSTUPNI SOUBOR AZ PO ZADANY ZNAK
	PR/ R[[ESC] ... ZNACKA JE "["; POTOM LZE POUZIT
	POVEL 1A][ESC], KTERY KOPIRUJE VSTUPNI SOUBOR NA :LO:

@S	SET MARGIN
	NASTAV VELIKOST LEVEHO OKRAJE 

@T	TYPE
	VYSTUP @ RADKU NA :CO: S NASTAVENIM FORMATU ..
	STEJNE JAKO POVELY "O" A "P"

@U	UPPFER
	NASTAVENI PREPINANI PISMEN
	0.. MALA A VELKA PISMENA	.. PLATI PRO VSTUP I VYSTUP
	1..POUZE VELKA PISMENA		..	-"-
	2..PRI CTENI NOVEHO TEXTU Z :RI: SE FILTRUJI ZNAKY OD 0-20H
	  MIMO CR, LF, HT

@W	WIDTH
	NASTAV SIRKU STRANKY (0-255) PRO PRIKAZ "F" A RIZENI ZDVOJOVANI
	MEZER PRO POVELY "P", "O", "T" V MODU "HELP"
	W=0 BLOKUJE AUTOMATICKE ZDVOJOVANI MEZER, URCENE PRO ZARAVNANI
	PRAVEHO OKRAJE A PRUBEZNE CISLO STRANKY SE PISE OD POZICE 40.

B	BEGIN
	NASTAV CURSOR NA ZACATEK TEXTU

Z	END
	NASTAV CURSOR NA KONEC TEXTU

V	WINDOW
	ZOBRAZ TEXT V OKOLI COURSORU

X	NEXT
	ZOBRAZ NASLEDUJI TEXT A PRESUN CORSOR

Y
	ZOBRAZ PREDCHAZEJICI TEXT A PRESUN CORSOR


	POZNAMKA:
	=========
"O", "P" A "T" POVELY JSOU V MODU HELP URCENY PRO ZPRACOVANI TEXTU
	PROVADI AUTOMATICKE ZDVOJOVANI MEZER V TISKU A TAK VYROVNAVAJI
	PRAVY OKRAJ TEXTU, PRUBEZNE CISLUJI STRANKY TEXTU, UMOZNUJI
	VYPSAT ZAHLAVI KAZDE STRANKY, ZVOLIT POCET RADKU NA STRANKU,
	NASTAV LEVY OKRAJ STRANKY, SIRKU TABULATORU 4 NEBO 8 A DALE
	UMOZNUJI DO TEXTU V OPERACNI PAMETI VKLADAT JINY TEXT, KTERY
	JE ULOZEN NA VNEJSI PAMETI.(KAZETA..)
	PR/ -12P$R[$1A]$12P$......
	 OD POINTRU SE VYPISE -12 RADKU NA TISKARNU, POTOM SE CTOU
	 DATA ZE VSTUPNIHO SOUBORU AZ PO ZNAK "[", DALE SE KOPIRUJI
	 DATA ZE VSTUPNIHO SOUBORU NA :LO: AZ PO ZNAK "]" A NAKONEC
	 SE TISKNE DALSICH 12 RADKU. TENTO POVEL LZE OPAKOVAT NAPR
	0N$10<-5P$R/$1A/$12P$1A:$>$.......$$


B)	MODE MAIN RIZENI VIDEO MODU MAIN
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


	VE VIDEOMODU NENI NUTNO POTVRZOVAT UVEDENE PRIKAZY
	ZNAKEM ESCAPE
	VIDEOMOD EDITORU PLATI PRO UVEDENE POVELY JEN TEHDY,
	JE-LI ZNAK NA 1.MISTE V PRIKAZOVEM RADKU A PLATI
	PRO PRIKAZY:
		B,Z,T,I, X, Y, V, CONTROL D, CONTROL I, CONTROL K,
		SIPKY UP, DOWN, LEFT, RIGHT, CONTROL P

I	VYMAZE OBRAZOVKU A ZOBRAZI 6 RADKU PREDCHOZIHO TEXTU ZA
	KTERY BUDE ULOZEN NOVY TEXT

Y	STEJNE JAKO V, NENI TREBA POTVRZOVAT A ZOBRAZI TEXT V OKOLI
	POINTRU (-6,+6 RADKU), TENTO POVEL SE AUTOMATICKY PROVADI
	PO UKONCENI JINYCH POVELU (NAPR:S, F, CONTROL D, ..)

X	ZOBRAZ DALSI TEXT (+10 RADKU)

SIPKY	PREMISTI POINTER V DANEM SMERU
	-PRO KLAVESNICI BEZ KLAVES PRO RIZENI CURSORU
	 JE MOZNE VYUZIT TLACITEK (LF-DOLU, CR-NAHORU
	 <-DOLEVA, >-DOPRAVA.. BEZ POMOCNE FUNKCE SHIFT)

[>]	POSUV O SLOVO VLEVO

[<]	POSUV O SLOVO V VPRAVO

@J	JUMP
	HODNOTA @ UDAVA ZDA JDE O ZADANI POLOHY ZNACKY, NEBO VYHLEDANI
	0J$ .. ZADANI OKAMZITE POLOHY CURSORU
	J$ .. VYHLEDANI JIZ ZADANE POLOHY CURSORU

CTRL D	VYMAZE ZNAK ZA POINTEREM A ZOBRAZI JAKO POVEL Y

CTRL I	VLOZI 1 ZNAK V MISTE POINTERU A ZOBRAZI JAKO POVEL Y

CTRL K	VYMAZE 1 RADEK A ZOBRAZI TEXT

CTRL P	ZOBRAZI O STRANKU ZPET
CTRL S	SUBTITUTE ZNAK V MISTE POINTRU PR/ ^SA

T	ZOBRAZI RADEK OD POINTRU NAPRAVO

B	BEGINNING OF TEXT BUFFER
	-	NASTAV NA ZACATEK BUFFRU POINTER A ZOBRAZI TEXT

Z	END OF WORKSPACE
	-	NASTAV NA KONEC BUFFRU POINTER A ZOBRAZI TEXT

ITEXT$$	INSERT TEXT
	-	VLOZ TEXTOVY RETEZEC A ZOBRAZI TEXT

S	SUBSTITUTE
	-	AUTOMATICKY SE ZOBRAZI PROVEDENA OPRAVA

F	FIND
	-	AUTOMATICKY SE ZOBRAZI HLEDANY STRING


@O	OUTPUT
	-VYDERUJE OD POINTRU ZADANY POCET RADKU

@P	PRINT
	-VYTISKNE OD POINTRU ZADANY POCET RADKU NA TISKARNU
	V MODU MAIN NENI FORMATOVANI TISKU, STRANKOVANI ...

R	READ FILE OPEN
	- OTEVRE JINY INPUT FILE NA CT

X	EXCHANGE DISPLAY
	-POSUNE POINTER O 10 RADKU A ZOBRAZI 12 RADKU
	 SLOZI K PROHLIZENI TEXTU

Y	(-6T,6T)
	-ZOBRAZI +/- 6 RADKU OD POINTERU
	URCENO KE KONTROLE PROVEDENYCH OPERACI

Q	QUIT
	-NAVRAT DO MONITORU

V	WINDOW 
	-VYPIS TEXTU NA OBRAZOVKU V OBLASTI POINTRU


**********************************************************

D)	POVELY SHODNE S EDITOREM V1.7 "INTEL"
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@T	TYPE OUT TEXT
	-	ZOBRAZ @ RADKU TEXTU. (0TT) ODPOVIDA VERIFIKACI RADKU

@L	LINE
-	POSUV O @RADKU

@K	KILL
	-	VYMAZ @ RADKU

E	EXIT
	-	UKONCENI EDICE, A ZAPIS TEXTU Z OPERACNI PAMETI NA :PO:

@W	WRITE
	-	ZAPIS @ RADKU NA VNEJSI PAMET


N	PUNCH 60 NULL CHARACTER
	-	ZAPIS BLANKU

A	APPEND
	-	CTENI @ RADKU ZE VSTUPNIHO MEDIA
		#A .. CELY TEXT

@C	CHARACTER
	-	POSUV POINTRU O @ ZNAKU


D	DELETE CHARACTER
	-	ZRUSENI @ ZNAKU

FTEXT$$	FIND TEXT STRING
	-	NAJDI STRING

STEXT$NEW TEXT$$	SUBSTITUTE TEXT STRING
	-	NAHRAZENI TEXTOVYCH STRINGU
--------------------------------------------

COMMAND ITERATION @<COMMAND STRING>$$
	-	OPAKOVANI PRIKAZU UVNITR SPICATYCH ZAVOREK

'DEL'	DELETE CHARACTER 
	-	ZRUSENI POSLEDNIHO ZNAKU
@	-	ZNACI POCET RADOU <-65535 - +65535>
#	-	LZE JEDNIM ZNAKEM ZADAT MAX. KLADNE CISLO

------------------------------------------------

	GENEROVANI UZIVATELSKE VERSE "TEDIT I"
	======================================

 PRO KONKRETNI POTREBY UZIVATELE LZE PRIMO NASTAVIT PARAMETRY, KTERE
RIDI ZOBRAZENI A ZAPIS NA :LO:. NA ADRESE TEDIT + 7 LEZI TABULKA ZAKLAD-
NIch PARAMETRU
ADR + 7		SIRKA -1
ADR + 8		VYSKA
ADR + 9		OKRAJ
ADR + 10	TABULATOR - 1
ADR + 11	CISLO STRANKY
ADR + 12	0
ADR + 13	MALA/VELKA PISMENA
-----------------------------------
 NA TYTO ADRESY LZE ZAPSAT HODNOTY, KTERE NEJCASTEJI POUZIVA DANA
APLIKACE. POTOM NENI TREBA MENIT TYTO PRIKAZY POVELY V MODU "HELP".
[]

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / TEDITSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz