ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-3/4 / CPM 2.2/P
Dokumentace z disket se systémem CP/M V2.2/P, převedené do kódování WIN1250.


Obsah:Nové programové vybavení pod CP/M

Dokumentace z disket se systémem CP/M V2.2/P, převedené do kódování WIN1250.

    *****************************************
    *                    *
    *                    *
    * Nové programové vybavení pod CP/M  *
    *                    *
    *                    *
    *    CP/M V2.2/P pro SAPI-1     *
    *    -----------------------     *
    *                    *
    *  Tesla ELTOS DIZ BRNO (c) 1988   *
    *                    *
    *     Ing. Peřina Petr       *
    *                    *
    *****************************************
 

  Na základě zkušeností z provozu a připomínek uživatelů 
byla inovována implementace CP/M na SAPI-1 ZPS-3, kterou 
vyvinula Tesla IMA a byla dodávána se systémem SAPI-1. 
Nová verze CPM je označena jako V2. 2/P a je určena 
variantu SAPI-1 ZPS3 a nebo SAPI-1 ZPS4.

 Inovace představuje sjednocení ovládání zobrazovací 
jednotky z hlediska programového řízení. CPM simuluje 
chování zobrazovací jednotky jako SM 7202 z hlediska 
řídících kódů včetně adresace kurzoru. Jednotlivé desky 
jako je AND-1A nebo AND-1Z se liší pouze velikosti 
obrazovky.

 Je sjednoceno ovládání klávesnic, (C-259,  C-263.3 a 
C-263. 3 čs). Je možné zvolit i předekódování znaků (např. 
kurzorových šipek atd. podle SM 7202). Obsluha klávesnice 
je připravena pro práci se znaky národní abecedy (ČSN D 
KOI8 ČS2).

 Pro různé konfigurace tiskáren není třeba měnit paměť
ROM.  Nová verze CPM má zabudovány ovladače pro tiskárny
s interfacem typu centronics, IRPR nebo seriové rozhraní.
Jako další alternativa je řízení desky DPP jako tiskárny
nebo psacího stroje.

 Pro každou periferii je možné zadat s jakými znaky umí 
pracovat.  Program se sám postará o příslušné převody 
znaků i o převody z národní abecedy na malá a velká 
písmena.

 Při zavádění systému z diskety se kontroluje zda je 
zavedena správná verze systému.

 Je odstraněna chyba CP/M při výběru neexistující 
jednotky.

Rezidentní příkazy CP/M jsou rozšířeny o příkaz ERAQ, 
který před rušením souborů vypíše jejich jména a teprve 
po potvrzení je vymaže. Pro výmaz obrazovky slouží povel 
CLS. Po špatně zadaném příkazu je možné příkaz editovat a 
není třeba jej přepisovat.  Povel pro edici posledního 
příkazového řádku je "@".

Po zapnutí počítače je možné automaticky spustit program 
"I. COM". Takto je možné spustit obsluze přímo uživatelský 
program a nebo si nainstalovat program pro inicializaci 
RAM DISKU.

 Jako RAM DISK může být jako systémová jednotka "A:". 
Tím se velmi zrychlí závádění systému a práce se sys-
témovými programy, třídění v DBazi atd.


 Program MODIFY umožňuje volit parametry pro systém. 
Zvolené hodnoty se zapíší na disketu a jsou respektovány 
při startu systému CP/M. 

 Program "X. COM" umožňuje jednoduchou práci se soubory. 
Je možné potom pracovat se systémem, který má pouze jednu 
mechaniku disků a kopírovat soubory. Obsluha je vedena 
pomocí jednoduchého menu.

 CPM umožňuje respektuje buňku IOBYT při volbě uživa-
telských ovladačů.

 Pro práci s CPM platí původní příručky a zde jsou 
uvedeny pouze změny a nebo rozšíření.-------------------------------------------------------
    Konfigurace systému 
-------------------------------------------------------

 Základní konfigurace systému SAPI-1 je systém ZPS-3, se 
dvěma disketovými jednotkami, řadičem RPD, 48kB nebo 64 
kB RAM.  Jako konsola operátora může být buď displej a 
nebo televize (přes desku AND-1A nebo AND-1Z) s klávesni-
cí. Systém lze rozšířit o desku RAM-DISKu.


  Rozdělení jednotek pružných disků (drive):

 A ... systémová jednotka, se které se provádí
    načtení CP/M (BOOT systému)
 B ... druhá disketová jednotka
 C ... rezerva
 D ... rezerva
 E ... RAM DISK 256kB ( možné rozšíření )  Možné konfigurace zobrazovacích jednotek:


 - displej SM 7202 
  ----------------
  K SAPI-1 se připojuje přes seriový interface na desce
  DSM-1. Rozměr obrazu je 80 znaků na 24 řádků. Propojo-
  vací kabel je uveden v základní dokumentaci.
     POZOR!..displej musí být nastaven na asynchronní
  přenos bez parity. (1*start bit, 8 data bitů, 2*stop
  bit ).

 - displej AND-80
  ---------------
  Terminál má rozměr obrazu 80 znaků na 24 nebo 25
  řádků. Zobrazuje i národní abecedu. O proti SM 7202
  má více řídících kódů.

 - displej SM 1601 
  ----------------
  Displej je připojen stejně jako SM7202 a nebo AND-80.
  Rozměr obrazovky je 64 znaků na 16 řádků, ale displej
  neumí adresaci kurzoru. Proto je programově simulová-
  no řízení kurzoru. Potom je možné využívat editoru
  typu WORD MASTER, WORD STAR a jiných programů (např.
  TURBO PASCAL pro SAPI-1 ZPS4). Ovládání je stejné
  jako SM 7202, jenom je jiný počet sloupců a řádků.
  Pozor na skutečnost, že při vyšších přenosových 
  rychlostech displej nestačí zpracovat všechny znaky.
  Např:HOME, ...

 - deska AND-1A
  ------------
  je pro řízení zobrazení na T.V. Rozměr obrazu
  je 40sloupců * 24 řádků. Umí pouze zobrazit velká
  písmena.

 - deska AND-1Z
  ------------
  je pro řízení zobrazení na T.V. Rozměr obrazu
  je 64 sloupců * 20 řádků. Je možné zobrazit i znaky
  národní abecedy a semigrafiku.

 - deska SGA-1
  -----------
  je pro řízení zobrazení na T.V. Rozměr obrazu
  je 64 znaků na 25 nebo 27 řádků v alfanumerickém
  módu. Lze ji přepnout do grafického módu s rozlišením
  512*223 pixlů. Grafická paměť je mimo adresovací 
  prostor. (Systém i desky se připravují pro rok 1989)

Poznámka: Volba zobrazovací jednotky podstatně ovlivní
  implementaci CPM. Jednak je to počet znaků na řádek
  a také je to možnost zobrazení znaků národní abecedy
  a nebo jenom velkých písmen.-------------------------------------------------------
       Jednotlivé moduly programů:
-------------------------------------------------------


    a) BIOS,BOOT  změna systému na disketě
    b) MOR     MOnitor Rom
    c) MODIF    MODIFikace parametrů pro CP/M
    d) RTEST    inicializace a test Ram DISKU
    e) RSYS     Ram disk SYStém
    f) Wnn     editor WORD MASTER pro různé displeje
    g) CPMnn    systém CPM pro 48 nebo 62K RAM
    h) Xnn     eX change file .. práce se soubory
	i) CPM.DOC	popis změn CPM V2.2/P
	j) TEDIT 2	textový editor (připravuje se)
	k) BASIC EXP	verze BASICu EXP v5.1 pro CPM
			(připravuje se)-----------------------------------------------------------
        Instalace systému:
-----------------------------------------------------------


 Část operačního systému je uložena na disketě v
systémových stopách.  Druhá část je v paměti typu EPROM.
CPM v2. 2/P je připravena pro 4 mechaniky pružných disků
a RAM DISK.
 Pro nový systém je třeba vyměnit ROM na desce procesoru a 
              --------------------------------
nahrát na disketu nový operační systém (programem SYSGEN).
--------------------------------------
Pro vygenerování nové verze CPM lze použít program SYSGEN
následujícím způsobem:

  B>SYSGEN B:CPM48A.COM

 Nyní vložíme do drive novou disketu a zadáme mechaniku 
např: A. . .  nový systém se zapíše na disketu. Do 
systémových stop jsou to první dvě stopy, které se v DIR 
nikdy nezobrazí..
 Na disketě jsou 4 varianty operačního systému podle 
velikosti operační paměti a desky pro zobrazení.  V
tabulce jsou k jednotlivým verzím doporučeny hardwarové 
konfigurace.

    Tabulka pro konfiguraci systému
    -------------------------------


CPM48A MOR48A pro 48kB paměti a JPR 1A, AND 1A    zákl.verze
CPM48Z MOR48Z pro 48kB paměti a JPR 1A, AND 1Z    modifikace
CPM48Z MOR48Z pro 48kB paměti a JPR 1A, displej    zákl.verze

CPM62A MOR62A pro 64kB paměti a JPR 1A, AND 1A    OTS
CPM62A MOR62Z pro 64kB paměti a JPR 1A, AND 1Z    modifikace
CPM62A MOR62Z pro 64kB paměti a JPR 1Z, AND 1Z    zákl.verze
CPM62Z MOR62Z pro 64kB paměti a JPR 1A, displej    zákl.verze
CPM62Z MOR62Z pro 64kB paměti a JPR 1Z, displej    zákl.verze
^    ^        ^
I    I        I
I    I        --- konfigurace systému
I    ------------------- typ programu pro EPROM
--------------------------- operační systém na disketě


  Program  MOR, který je na disketě ve zdrojovém tvaru 
má tyto varianty, které jsou uvedeny v předchozí tabulce. 
Nahranou paměť EPROM vyměníme na desce procesoru za 
původní EPROM.
  Systém na disketě CPMnnA CPMnnZ se liší pouze počtu 
položek při výpisu adresáře na řádek. 


-----------------------------------------------------------
         CBIOS
-----------------------------------------------------------


  V operačním systému CP/M byla odstraněna chyba při
 výběru neexistující jednotky:

  A>N:
  BDOS err on N: select ... po takovém chybovém hlášení 
a stisknutí ^C se vrátí řízení na systémový drive. Původně
se dokola vypisovalo chybové hlášení.

 Při opravě na příkazovém řádku se chová [del]
stejně jako [<-] (šipka zpět), t.j.maže poslední znak.

  BIOS respektuje nastavení parametrů programem MODIF.
Po zapnutí počítače se automaticky nastaví zvolené para- 
metry a vybere ovladač pro tiskárnu.

Umožňuje automatický start programu "I.COM" po zapnutí
počítače.  Této skutečnosti lze využít pro zavedení
uživatelského software okamžitě po zapnutí počítače.

 Program BOOT automaticky testuje zda byla zavedena
správná verze operačního systému. V případě, že zjistí
chyby provede dynamický stop procesoru. Obsluha vloží
novou disketu se systémem a provede reset systému.-----------------------------------------------------------
        MONITOR ROM
-----------------------------------------------------------


 MOR je rozšíření BIOSu, které je uloženo v paměti ROM. 
Obsluha periferií a řadiče je u SAPI-1 delší, než 380 
byte,  se kterými počítá BIOS, proto musí být část BIOSu 
uložena v ROM.  V této části musí být obsluha řadiče a 
periferií typu CONSOLA aby bylo možné provést BOOT 
systému z diskety. 
  V MONITORU je obsluha řadiče RPD a periferií:

    a) displeje ......  SM 7202 podle propojky na 
                kablu
           ......  SM 1601 programově je simu-
                lovaná adresace kurzoru

    b) T.V.    ......  AND 1A  (adresa: 0E800H)
           ......  AND 1A  (adresa: 0F800H)
           ......  AND 1Z  (adresa: 0F800H)

    c) klávesnice ......  C 259.11 sjednocené ovládání
           ......  C 262.3     -"-
           ......  C 262.3 ČS    -"-


    d) tiskárny  ......  C 211, centronics, D 100/seriová
                nebo deska DPP 

    f) snímač, děrovač..  seriový kanál (DSM)
      vstup/výstup ....  DPP (zákl. adresa portu =8)
                volí se pomocí IOBYTE


 Obsluha klávesnice již umí pracovat se znaky čs abecedy. 
Nastavení je signalizováno změnou typu kurzoru. U kláves-
nice je možno předekodovat až 12 kláves a takto je 
sjednocena obsluha tří typů klávesnic. 

  Pro obsluhu tiskárny jsou 4 ovladače (centornics,
C 211,  D100 S a nebo je možné použít desku DPP na
kterou lze připojit psací stroj atd.

 Obsluha AND 1 plně simuluje displej SM 7202 včetně 
rozvoje tabulatoru a adresace kurzoru pomocí ESC sekvence.

  Pro obsluhu AND 1A je možno používat i ESC sekvence
pro nastavení zobrazení (ESC U .. podtržení, ESC B 
.. blikání, ESC A .. zrušení). 

  Pomocí propojek na kablu pro připojení displejů, se
automaticky mění obsluha z desky AND na obsluhu displeju 
při inicializaci.  BIOS může používat displej SM 7202 v
případě,  že je připojen displej SM 1601 je možné prog.
ramem MODIF zadat systému požadavek na simulaci ESC
sekvencí. Potom je možné používat programy typu WM...

 Nový BIOS pracuje s IOBYTEM. Jako snímač a děrovač je
seriový kanál. Přes IOBYTE je řízen uživatelský snímač a
děrovač,  který je připraven pro desku DPP. Uživatelská
tiskárna je totožná s uživ. děrovačem. 

 IOBYT je na adrese 3H a je určen pro výběr periferií.

    ---------------------
    I LO I PO I RI I CO I
    ---------------------
     I   I  I  ------- consola
     I   I  ------------ snímač
     I   I        00b-10b... seriový vstup přes DSM
     I   I        11b.......vstup přes desku DPP
     I   ------------------ děrovač
     I           00b-10b... seriový výstup přes DSM
     I           11b....... výstup přes desku DPP
     I----------------------- tiskárna
                00b-10b... tiskárna
                11b....... výstup přes desku DPP

  Pro uživatelské periferie je vyhrazen uživatelský mód (11b).
Z následujícího příkladu je patrná obsluha desky paralelních
portů DPP:

    VSTUP: IN   0AH       VYST:  IN   0AH
        ANI   2            ANI   8  ; MASKA
        JZ   VSTUP          JZ   VYST ; RDY ?
        IN   9            MOV   A,C
        .........            OUT   8
                        .........


  BIOS umožní po zapnutí počítače automaticky zavést
a spustit program s názvem "I.COM".

 V programu MOR je uveden typ možných konfigurací systému
SAPI-1. Uživatel si vybere svoji konfiguraci a přiřadí ji
pomocí  equ  ANO. Všem ostatním variantám nastaví pomoci
equ NIC zakaz vyběru.

  Napříkladě je uvedeno nastavení programu MOR pro EPROM
do systému SAPI-1 ZPS3:

    ......
    ZPS48A EQU   ANO
    ZPS48Z EQU   NIC
    .....  EQU   NIC   ......
-----------------------------------------------------------
        CCP
-----------------------------------------------------------

 Nová verze operačního systému, který je zapsán na disketě
v systemových stopách obsahuje novou verzi CCP. Tato verze
umožňuje edici příkazového řádku a je rozšířena o nový povel
ERAQ a CLS.  CCP je kompatibilní s původní verzí.


 Na malém příkladě je uvedeno užití editoru příkazů:

@. . .  Edice povelového řádku
---------------------------
   příklad využití editoru:

 A>DIRR *.COM
 DIRR?     ... chybové hlášení
 A>@      ... start editoru
 DIRR *.COM  ... původní řádek,který mohu editovat

  Řídící znaky pro edici:
 - CR  .. ukonončení edice + start povelu
 - ESC,^C .. zrušení edice a normální čtení povelu
 - ^S  .. posun doleva
 - ^D  .. posun doprava
 - ^Q  .. nastav kurzor buďto na začátek a nebo na konec řádku
 - DEL .. zruš znak pod kurzorem
 - <-  .. zruš znak před kurzorem (back space)

  Každý jiný znak se uloží.  Délka editovaného řádku
je omezena šířkou obrazovky. Pomocí povelu "@" lze jedno-
duše opakovat povel ("@" [cr]).

ERAQ
----
 ERAQ má stejnou syntaxi jako povel ERA. Vypíše všechny
soubory,  které mají být zrušeny. Teprve po potvrzení
ALL (Y/N)?  se teprve soubory zruší. Velkou výhodou
je, že nejprve jsou vypsány soubory, které budou zrušeny a
teprve po potvrzení budou zrušeny. Obsluha má možnost kon-
troly co vše zruší.

CLS
---
 CLS je nový příkaz pro výmaz obrazovky.
-----------------------------------------------------------
        MODIF
-----------------------------------------------------------


 MODIFy slouží pro nastavení parametrů pro systém. Nové 
parametry  je umožno uložit na disketu. Program pracuje
pouze s disketou v jednotce "A" (nesmí tam být RAM-DISK).
 Program pomocí MENU nabízí možnosti volby parametrů.

    Je možné nastavit:

    -typ tiskárny (centronics, c 211, d100/s, DPP)

    -převod znaků pro periferie (čs, malé, velké znaky)
     při převodu znaků se i provádí odčeštění textu

    -volba znaku pro desítkovou klávesnici (podle ROLL
     klávesy)

    -změna kodu kláves (rozdíly mezi C 259.11 a C 262.3)

    -volba displejů (SM 1601.. CP/M simuluje řízení 
    adresace kurzoru, SM 7202.. provádí ESC řízení sám)
    
    -povolení automatického startu souboru I.COM při
    zapnutí systému.

 V případě, že se parametry uloží na disketu, potom vždy 
po spuštění systému jsou přečteny a systém CPM s nimi pracuje.-----------------------------------------------------------
        RSYSnn
-----------------------------------------------------------


 
 RSYS je určen pro inicializeci RAM DISKu a rekonfi-
guraci celého operačního systému.  Po resetu je možné 
zvolit pouze rekonfiguraci systému a data na RAM DISKu 
zůstanou.  V označení RSYSnn má nn hodnotu velikosti 
peměti (62 nebo 48). RAM DISK je v systému jako drive A:. 
Je možné z něj provádět SUBMIT, podstatně se zrychlí BOOT 
systému a přístup k systémovým programům.  Je možné 
disketové mechaniky vypnout během práce a používat je 
pouze pro čtení a ukládání výsledků. ! POZOR při vypnutí 
počítače jsou data v RAM DISKu zničena!
Nový systém má tuto konfiguraci periferii:

    A: .. RAM DISK 256 kB
    B: .. rezerva
    C: .. drive A
    D: .. drive B

  Je možné program RSYS přejmenovat na I.COM a pomocí
programu MODIF lze nastavit automatický start. Potom
automaticky po zapnutí počítače se  zavede a spustí
program pro obsluhu RAM-DISKu. 
-----------------------------------------------------------
        RTEST
-----------------------------------------------------------


RTEST provedene inicializaci RAM DISKu včetně jednoduchého
testu, ale RAM DISK zůstane jako drive E:.

    A: ... drive A
    B: ... drive B
    C: ... rezerva
    D: ... rezerva
    E: ... RAM-DISK


-----------------------------------------------------------
        WM . .  editor
-----------------------------------------------------------


     WM16  ... je modifikace pro SM 1601
     WM40  ... je modifikace pro AND 1A
     WM64  ... je modifikace pro AND 1Z a čs znaky
     WM80  ... je modifikace pro SM 

Jednotlivé verze jsou určeny pro různé zobrazovací jednotky.
Editor je upravený pro práci s čs abecedou.-----------------------------------------------------------
     Klávesnice v čs módu (C 262. 3)
-----------------------------------------------------------


  Klávesnice C262. 3 umožňuje pracovat se znaky čs 
abecedy.  K práci s čs. abecedou se používají speciální 
klávesy a to buďto ROL nebo COPY. Lze také použít kláves 
určených pro funkční kódy.

    Klávesa ROL
    -----------

  Pomocí klávesy ROL lze přepínat čísla a nebo znaky čs. 
abecedy.  Umístění znaků odpovídá psacímu stroji. Rozmí-
stění znaků je patrno z následujícího obrázku:

      + ě š č ř ž ý á í é      
      ----------------------------
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Změna platí až do dalšího stisku klávasy ROL


   Klávesa COPY
   ------------

 Tlačítko COPY umožňuje práci se speciálními kody podle 
DKIO8 ČS2. Např: písmeno "ň" se zapíše pomocí COPY a "n".
Pro každý znak je třeba předem stisknout klávesu COPY.


  Tlačítka nad desítkovou klávesnicí
  ----------------------------------

 Pro snadné vytoření znaků jako například jsou ů-ú, ř-ŕ, 
ľ-ĺ slouží funkční klávesy.  Jejich význam je patrný z 
následujícího obrázku:

    ------------------------
    I haček I čárka I ROL I
    I----------------------I
    I  7  I  8  I 9  I
    I----------------------I
    I  4  I  5  I 6  I

 Poznámka při psaní "u" se změní háček na kroužek. Jinak
se interpretuje háček nebo čárka s příslušným znakem. V 
případě,  že kombinace nemá smysl se vytvoří znak jako u 
tlačítka COPY.
 Podle módu klávesnice se mění i kurzor na obrazovce. 
-----------------------------------------------------------
    "X. COM" eXchange file
-----------------------------------------------------------  Program X slouží k pohodlné práci se soubory včetně 
kopírování souborů jak s pomocí dvou,  tak i jediné 
disketové mechaniky.  Je ve dvou provedeních pro šířku
obrazovky 40 znaků (X40) a nebo 64 znaků (X64).
  Program je uložen na disketě v souboru Xnn.COM.Ohlásí
se výpisem příkazového menu, které nabízí všechny běžné 
operace se soubory, přičemž volba požadované činnosti se 
provádí zadáním prvního písmene povelu. 
  Zadávání jména je možné včetně jména diskové jednotky 
(např B:BAS. SYS) a je možno označovat skupiny souborů 
pomocí hvězdičkové konvence (hvězdička nahrazuje libovol-
-nou skupinu znaků,  takže např B*.* označuje všechny 
soubory začínající písmenem B).
  V případě, že se nezadá jméno, tak se volí jméno "*.*".
Vypíší se jména všech souborů a je možné si vybrat příslušné
soubory a poznačit je (pomocí podmenu). Ukončení výběru se
zadá znakem "CR".
 Znaky pro výběr jména souboru:

    ' '..posuv na další jméno
    'M'..posuv ve sloupci
    'B'..posuv zpět 
     ...kurzorové šipky
    'A'..potvrzení
    'Y'.. - ,, -
    'X'..vše od kurzoru dál
    'N'..zrušení výběru
    CR...konec vybírání  Povely nabízené v menu mají tento význam:

 COPY  slouží ke kopírování souborů. Při zadává-
    ní jmen kopírovaných souborů [včetně pří-
    padného jména disketové jednotky a s pou
    žitím hvězdičkové konvence) je možno zvo-
    lit více způsobů kopírování.
   1)  kopírování na jedné jednotce s výměnou
    disket se provede při zadání jen jednoho
    jména (např. *.SYS zkopíruje všechny na
    lezené soubory typu SYS).
   2)  kopírování mezi dvěma jednotkami se
    provede při zadání jména cílové jednotky
    za jménem souboru (např. *.SYS B: provede
    kopírování na jednotku B:).
   3)  kopírování se současnou změnou jména
    souboru se provede při zadání dvou jmen
    za sebou ( původní soubor, nově vytvořený
    soubor). V tomto případě nelze použít '*'.
      Při použití '*' ve jméně se postupně
    dotazuje, zda kopírovat nalezené soubory,v
    závislosti na odpovědi ( A = ano, N = ne,
    '*' = vše bez dalších dotazů ) provádí
    kopírování.
   4) zkrácený povel pro kopírování stačí zadat
    pouze vstupní jednotku např: A: a výstupní
    např: C. Systém nám vypíše jména všech sou-
    borů na jednotce "A". Vybereme si příslušné
    soubory, ukončíme povel "CR" a kopírování se
    zahájí.
    Poznámka:
    Jednotka A: se zadá na příkazovém řádku,proto
    musí být zadán ''CR''.Pro zadání výstupní
    jednotky stačí pouze jeden znak.

 DIR  slouží k výpisu adresáře zvoleného disku
    nebo jen podmnožiny souborů při použití
    hvězdičkové konvence. Při nezadání jména
    se vypisuje adresář jako při jméně *.* .
    Nakonec vypisuje celkovou délku zobraze-
    ných souborů v kB.
    Povel DIR slouží k výběru disketové jed-
    notky.

 ERA  slouží ke zrušení jednoho nebo více soubo-
    rů na disketě. Před zrušením se ptá, zda
    daný soubor zrušit, po potvrzení jej zruší.

 REN  slouží k přejmenování zvoleného souboru, což
    provede po dotazu a zadání nového jména.

 TYPE  slouží k výpisu obsahu souboru na displeji
    Pomocnými povely (viz menu příkazu TYPE) je
    možno se vracet, ovládat rychlost zobrazo
    vání, stránkování apod.

    -P zobrazuje se po stránkách
    -L zobrazuje se po řádcích
    -B posune se v textu zpět a zobrazí stránku
    -F rychlé prohlížení
    -S pomalé prohlížení
    -"CR" ukončení


 SUM  zjistí čtyřmístný kontrolní součet celého
    zadaného souboru.

 ATR  umožňuje nastavení či zrušení ochrany proti
    čtení u zvoleného souboru (R = jenom čtení,
    W = čtení i zápis).

 QUIT  znamená konec programu X a návrat do CPM. Je
    možné vyměnit disketu a vložit systém.

 ESC  ukončení práce a návrat do CPM

 BREAK zadává se pomocí  a umožňuje kdykoli 
přerušit provádění programu X.

  Během své činnosti program vypisuje stručnou nápovědu,
která umožňuje správné provádění i složitějších operací 
(např.  automatické kopírování více souborů mezi dvěma 
disketami na jediné disketové mechanice).

-----------------------------------------------------------
		Programy dodávané na disketě:
-----------------------------------------------------------

CPM48A.COM operační systém pro "SYSGEN" AND1A a 48kB paměti
CPM48Z.COM operační systém pro "SYSGEN" AND1Z a 48kB paměti
CPM62A.COM operační systém pro "SYSGEN" AND1A a 62kB paměti
CPM62Z.COM operační systém pro "SYSGEN" AND1Z a 62kB paměti

SYSGEN.COM  program pro kopírování systému CPM

MOR48A.HEX obsah EPROM pro AND1A a 48kB paměti
MOR48Z.HEX obsah EPROM pro AND1Z a 48kB paměti
MOR62A.HEX obsah EPROM pro AND1A a 62kB paměti
MOR62Z.HEX obsah EPROM pro AND1Z a 62kB paměti

X40.COM   program pro práci se soubory AND1A
X64.COM   program pro práci se soubory AND1Z a displej SM..
X80.COM   program pro práci se soubory AND80

W40.COM   editor WORDMASTER pro AND1A
W64.COM   editor WORDMASTER pro AND1Z
W80.COM   editor WORDMASTER pro SM7202 a AND80
W16.COM   editor WORDMASTER pro SM1601

RSYS48.COM modifikace pro ramdisk "A" a 48kB
RSYS62.COM modifikace pro ramdisk "A" a 62kB
RTEST.COM  test a instalace ramdisku jako "E:"

MODIF.COM  slouží k modifikaci systémových parametrů

BOOT.MAC  zdrojový text boot progamu
BIOS.MAC	-"-    biosu na disketě
MOR.MAC		-"-	 biosu v eprom

CPM.DOC   popis úprav CPM
CPMH.DOC  popis úprav hardware


-----------------------------------------------------------

[ 2.12.88]


Obsah:

Operační systém CP/M na počítačích SAPI-1, popis hardware

Dokumentace z disket se systémem CP/M V2.2/P, převedené do kódování WIN1250.


 Operační systém CPM na počítačích SAPI popis hardware. 
----------------------------------------------------------

  Běžná počítačová sestava SAPI pro práci s OS CPM 
dodávaná Teslou DIZ nese označení ZPS-3. Ve standartní 
sestavě se jedná o počítač s mikroprocesorem 8080, pamětí 
RAM o velikosti 48 kB,  pro styk s operátorem slouží 
klávesnice a televizní displej (napojen na desku AND-1A). 
Paměť RAM je u tohoto počítače na jedné desce (RAM-1A) a 
je ji možno rozšířit pomocí další desky s 16 kB RAM až na 
maximální velikost 64 kB.  Při této úpravě se však v 
adresovém prostoru přidané paměti RAM nachází prostor pro 
alfanumerický displej AND-1A, který je standartně umístěn 
na adresách E800 až EFFF (hexa),  zabírá tedy 2 kB 
adresového prostoru.  V důsledku této adresace však 
připravuje uživatele o celých 6 kB souvislého (a tím 
využitelného) adresového prostoru, přičemž prostor F000 
až FFFF (hexa) je nevyužitý. K odstranění této situace je 
možno použít dvou možností: místo AND-1A použít desku 
DSM-1 (sériový port) a místo televize připojit k počítači 
terminál,  nebo desku AND-1A přeadresovat na konec adre-
sového prostoru a tím získat pro uživatelské programy 
další 4 kB paměti.
  V současné době jsou odbytovány v Tesle DIZ mimo jiné 
i desky pro mikropočítačový soubor SAPI-1/Z,  což je 
novější konstrukce podobná počítači ZPS-3, využívající 
stejné sběrnice. Vylepšení se týkají záměny mikroproceso-
ru 8080 pokrokovějším Z-80, zvýšení kapacity paměti na 64 
kB na jedné desce RAM-1Z a zejména podstatného zlepšení 
kvality alfanumerického displeje AND-1Z, který umožňuje 
zobrazit 64 znaků na řádek včetně znaků české abecedy. 
Deska AND-1Z  je standartně adresována v posledních dvou 
kB adresového prostoru, tj. F800 až FFFF hexa. Tato deska 
je použitelná i v sestavě ZPS-3.
  Všechny výše popisované změny velikosti adresového 
prostoru a typu alfanumerické zobrazovací desky jsou však 
prakticky nepoužitelné bez podpory programového vybavení 
(tj.  operačního systému). Běžně dodávaný OS CPM je pro 
konfiguraci se 48 kB RAM a neumožňuje využít větší 
kapacitu paměti.  Z toho důvodu je v současné době 
vyvíjeno několik nových verzí OS, které tyto požadavky 
zohledňují.  Umožňují navíc řadu funkcí, které jsou u OS 
CPM ve světě v podstatě standartní a v dosud dodávané 
verzi nebyly zahrnuty (např. adresace kurzoru).
  Z existence mnoha kombinací jednotlivých typů a 
variant technického vybavení vyplývá nutnost existence 
několika typů OS, vázaných na určité vlastnosti počítače. 
OS CPM pro počítače SAPI se skládá ze dvou relativně 
samostatných částí: 2 kB paměti EPROM (ve které jsou 
ovladače periferií a zavaděč OS z diskety) a vlastní OS 
zaváděný z diskety do RAM.
  Pro přehlednost jsou jednotlivé varianty technického 
uspořádání a tomu odpovídajícího programového vybavení 
uvedeny v následující tabulce:


JPR	RAM	AND		EPROM a DISKETA		poznámka
-------------------------------------------------------------------------
1Z  1Z - 64kB	1Z (od F800)	pro 62k/Z  (CPM62Z)	standart
1A  1A*- 64kB	1Z (od F800)	pro 62k/Z  (CPM62Z)	doporučený
1A  1A*- 64kB	1A (od F800)	pro 62k	  (CPM62A)	doporučený, OTS
1A  1A*- 58kB	1A (od E800)				nedoporučený
1A  1A - 48kB	1Z (od F800)	pro 48k/Z  (CPM48Z)	doporučený
1A  1A - 48kB	1A (od F800)				nedoporučený
1A  1A - 48kB	1A (od E800)	pro 48k	  (CPM48A)	standart, JPN
-------------------------------------------------------------------------
vysvětlivky:
  standart	= systém dodávaný, použitelný bez úprav
  doporučený	= není dodáván, ale je možno si jej sestavit
  volitelný	= jako doporučený, ale ne tak běžný
  nedoporučený	= nebude k němu dodáván OS
  OTS		= nutná technická úprava, provádí OTS
  JPN		= je možno použít desku JPN (u jiných systémů nelze)  U všech systémů je možno místo desky AND použít 
terminál připojený přes desku DSM (zajišťuje se automati-
cky rekonfigurace).  V tom případě je vhodné používat OS 
pro systém 1Z (CPM48Z,  CPM62Z), protože lépe využívá 
šířku řádku na terminálu (např. pro DIR).


  DESKA RAM-1

  Standartní deska RAM-1 (RAM-1A) pro ZPS-3 obsahuje 48 
kB RAM od adresy 0000H po BFFFH (dodává se takto 
nastavená v základní sestavě ZPS-3) a je pro všechny 
varianty kapacity paměti (tj. 48 až 64 kB) stejná.
  Pro rozšíření kapacity paměti ZPS-3 na 64 kB je třeba 
použít další desky RAM-1 (RAM-1A) s osazenými 16 kB RAM 
adresované od adresy C000H.  V souvislosti s použitím 
televizního displeje a desky AND-1 adresované od E800H je 
z těchto 16 kB možno použít 10 (viz. výše). Při použití 
desky RAM-1A je umožněna adresace pro obě tyto varianty 
pouhou změnou propojek S1 a S2 na desce RAM-1A (propojka 
S1 se nachází blíže k okraji desky) a to takto:
    16 kB (C000H - FFFFH) ... S1 rozpojeno, S2 rozpojeno
    10 kB (C000H - E7FFH) . . . S1 spojeno, S2 rozpojeno 
přičemž v obou případech je adresována řada dynamických 
pamětí nejbližší ke konektoru desky.
  Během výroby SAPI-1 byl obsah paměti PROM na desce 
RAM-1 (MH74S287) několikrát změněn. Nejnovější verze na 
desce RAM-1A (liší se od RAM-1 pouze obsahem PROM) již 
varianty pro 16 a 10 kB od adresy C000H obsahuje. Pokud 
uživatel nevlastní desku s vhodnou PROM nebo si není 
jistý jejím obsahem,  musí si zkontrolovat její obsah a 
případně naprogramovat novou (viz dále).
  Adresace desky pomocí PROM MH74S287 (256 x 4 bity) je 
volitelná ve 4 variantách pomocí S1 a S2 (viz výše), ktré 
ovlivňují nejvyšší dva adresové bity PROM (propojka S1 
uzemňuje vstup G,  S2 vstup H). Z toho důvodu lze PROM 
rozdělit do 4 logických částí,  z nichž se v jednom 
okamžiku uplatňuje pouze ta, která je vybraná propojkami 
S1 a S2.  Pro určitou adresaci tedy stačí naprogramovat 
jen jednu čtvrtinu PROM.
  Obsah vybrané části PROM v RAM-1A pro 16 kB (3. 
čtvrtina) je nasledující:
    80H - AFH = 0H       (adresace 0000H - BFFFH 
					nepoužita)
    B0H - FFH = 3H       (adresace C000H - FFFFH 
					vybrána)

  Obsah vybrané části PROM v RAM-1A pro 10 kB (4. 
					čtvrtina) je nasledující:
    80H - AFH = 0H       (adresace 0000H - BFFFH 
					nepoužita)
    B0H - F9H = 3H       (adresace C000H - E7FFH 
					vybrána)
    FAH - FFH = 0H       (adresace E800H - FFFFH 
					nepoužita)

  U systému s JPR-1Z a RAM-1Z podobné problémy odpadají,
neboť na desce RAM-1A je standartně instalováno 64 kB.


  DESKA AND-1Z 

  V systému SAPI-1Z je standartně dodávána i deska 
AND-1Z .  Jde o kvalitativně novou desku (oproti AND-1 a 
AND-1A),  neboť umožňuje zobrazení 64 znaků na řádek, 
přičemž je možno používat nejen malá a velká písmena 
(ASCII),  ale i znaky české abecedy (tj. háčky a čárky), 
což dohromady znamená nové možnosti pro využití počítače 
(příprava českých textů ap.). Deska AND-1Z je dodávána i 
samostatně pro možné použití v systémech ZPS-3 místo 
běžných AND-1A (40 znaků, jen velká písmena ASCII). Nová 
deska v systému vyžaduje i odpovídající programové zabe-
zpečení, což je právě OS CPM ve verzi Z (viz výše).
  Deska AND-1Z  je standartně adresována v paměťovém 
prostoru mikropočítače od adresy F800H do FFFFH (zabírá 
tedy 2 kB).  Adresace znaků uvnitř tohoto prostoru je 
lineární po řádcích, tj. řádek 0 začíná na adrese F800H 
(pozice 0) a končí na adrese F83FH (pozice 63), řádek 1 
začíná na adrese F840H atd.  Je zobrazováno 24 řádků, 
takže poslední (63.) znak na řádku 23 je na adrese FDFFH 
a další adresy (FE00H - FFFFH) jsou nevyužity.


  DESKA AND-1A

  V systému ZPS-3 je standartně dodávána deska AND-1A, 
která umožňuje zobrazení 40 znaků na řádek ve 24 řádcích, 
zobrazují se pouze velká písmena (ASCII).  Deska je 
dodávána jako součást počítače ZPS-3 a s jinou adresací i 
u ZPS-2.
  Deska je v systému ZPS-3 dodávána s nastavenou 
adresací od E800H,  pro ZPS-2 s adresací od 3800H. 
Adresace desky se mezi těmito dvěma možnostmi volí 
propojkou 44 - 45 (viz dokumentace počítače). Jinou 
adresaci nelze bez úprav nastavit. Proto je u sestavy 
ZPS-3 s 62 kB RAM a deskou AND-1A od adresy F800H 
poznámka OTS,  což znamená nutnost úpravy desky ve 
středisku OTS.  Úprava desky spočívá v přeprogramování 
stávající PROM MH74S287, která provádí dekódování adresy 
na AND-1A, respektive předrátování zapojení na desce tak, 
aby se deska vyadresovala na F800H až FFFFH, tj. pro 
adresové bity A11 až A15 rovny 1. Výstup PROM vybírá 
desku AND nízkou úrovní na výstupu, proto obsah PROM musí 
být pro příslušný bit všude roven 1 s vjímkou obsahu 
nejvyšší adresy, která bude nulová.
  Adresace znaků uvnitř AND-1 je po řádcích, přičemž je 
obsazeno vždy 40 bytů pro jeden řádek a následuje 24 bytů,
které se nesmí používat. Další řádek tedy začíná o 64 (40 
Hexa) bytů dál. Adresace je tedy podobná jako u AND-1Z, 
pouze řádky jsou kratší. Znaky zapisované do AND-1 nejsou 
však v kódu ASCII a je třeba je překódovat (odečíst 20 
Hexa).
[konec]


Obsah:

Popis změn CP/M 2.2/P při použití řadiče FDC-1 místo RPD-1

Dokumentace z disket se systémem CP/M V2.2/P, převedené do kódování WIN1250.

Popis změn CPM 2.2/P při použití řadiče FDC-1 místo RPD-1 
---------------------------------------------------------

  Standartně dodávaný operační systém CPM 2.2/P pro počítače
ZPS-3 a ZPS-4 předpokládá řadič disket RPD-1 A,B. Operační 
systém sestává z několika modulů, které respektují technické
vlastnosti počítače (velikost operační paměti RAM, typ displeje).
Podle těchto kritérií jsou všechny moduly ve více variantách,
které se rozlišují posledními znaky názvu jednotlivých modulů
(viz návod CPM.DOC). 

  Od roku 1989 je dodáván nový typ řadiče FDC-1 A,B, který
není možno s výše popsaným operačním systémem provozovat. Proto
byl stávající operační systém CPM 2.2/P doplněn o nové moduly,
které použití tohoto typu řadiče umožňují. Tento popis se týká
právě těchto nových modulů, neboť ty původní jsou podrobně 
popsány v návodu pro operační systém (soubor CPM.DOC na
distribuční disketě).

  Moduly, které se liší od dřívějších z důvodu použití jiného
řadiče jsou za původním názvem doplněny o písmeno "F". Změny
se týkají pouze té části operačního systému, která je uložena
v EPROM (2kB) na desce procesoru, tj. souboru MOR24.MAC, který
se nyní jmenuje MOR24F.MAC a kromě velikosti paměti a displeje
(stejně jako dříve) se v něm volí i typ řadiče. Změna se tedy
týká i příslušných souborů HEXA pro programování EPROM, tj.
čtyř souborů MORxxxF.HEX (dříve MORxxx.HEX). Jiné změny v ope-
račním systému ani obslužných programech nejsou.

  Jediná změna pro uživatele, kteří používají USER INPUT/OUTPUT
přes desku DPP-1 je nutnost změnit adresaci této desky z 08H
na 18H (kolize adres s řadičem FDC-1). PŘÍLOHA - Zapojení kabelu k disketové mechanice

  Následující tabulka udává obsazení špiček konektoru
řadiče RPD-1B a FDC-1A pro připojení jedné nebo dvou mechanik
pružných disků CONSUL. Pro připojení jiných typů mechanik
je třeba propojit všechny sobě odpovídající signálové
a zemnící vodiče. 


 Tabulka signálů JPD CONSUL 7113 (jedna mechanika),
 C7123 (dvě mechaniky) a řadičů RPD a FDC řady SAPI-1.

 -------------------------------------------------------------------
 Signál		 Značka	  C7113   C7123 	 RPD-1B   FDC-1A
			 (přímý)  (RFT 34)  (FRB 30)  (FRB 30)
 -------------------------------------------------------------------
 nizký proud	 T43	  25		10	  22     22
		 GND	  26		20	  21     21
 nulování chyby	 FR	  13		11,32	  26     30
		 GND	  14		31,21	  25
 přiklopení hlavy HL	  33		30	  2      2
		 GND	  34		 9	  1      1
 zápis		 WR	  35		 4	  10     10
		 GND	  36		14	  9      9
 zápis data	 WD	  41 	15	  12     12
		 GND	  42		25	  11     11
 krok		 STEP	  43		26	  4		4
		 GND	  44		 5	  3		3
 směr		 DIR	  45		 6	  28	    28
		 GND	  46		16	  27
 selekt2	 S0	  47		28	  6		6
		 GND	  48		 7	  5		5
 selekt3 	 S1	  47		17	  24	    24
		 GND	  48		27	  23
 čtená data	 RDD	   7		 2	  8		8
		 GND	   8		12	  7		7
 stopa 00	 T00	  31		24	  14	    14
		 GND	  32		 3	  13	    13
 index		 INDX	  37		19	  18	    18
		 GND	  38		29	  17	    17
 ochrana zápisu	 WF	  11		13	  20	    16
		 GND	  12		23	  19	    19
 výběr připraven	   5		 8
		 GND	   6		18
 indikace		  27
		 GND	  28
 ready		 RDY			pro FDC-1A uzemnit !  20
 -------------------------------------------------------------------
 napájení	 + 5 V	  23
		 +24 V	  19,49
		 - 5 V	  15
 zem		 GND	  16,20
		 GND	  24,50
 ------------------------------------------------------------------

 (konec návodu FDC.DOC)


Obsah:

Ke staženíObsah:ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-3/4 / CPM 2.2/PSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz