ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / BASIC EXP V5.0/G
VÝPIS PROGRAMU:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
     B A S I C    EXP      ( V 5.0/G )
                    DNE: 24.3.87
    (C)   1986 TESLA DIZ BRNO   [PERINA]
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


  BASIC EX(TEND OF) P(ASCAL) JE SHORA KOMPATIBILNI S
BASICEM V4.0 EX A VE VERZI V5.0/G JE ROZSIREN O NASLEDUJICI
GRAFICKE PRIKAZY. BASIC EXP JE URCEN PRO MIKROPOCITACE
SAPI-1 A ONDRA.
RESERVOVANA SLOVA (BASIC EXP V5.0):
-----------------------------------

ABS   AND   ASC   ATN   AUTO  BEEP  BEG   BEND  BYE
CALL  CHR$  CLEAR  CLOSE  CLS   CODE  CONT  COS   CURS
DATA  DEF   DEG   DELETE DIM   DO   ELSE  END   ENDF
ENDP  END   EXP   FILL  FIND  FN   FOR   FRE   FUNC
GET   GOSUB  GOTO  HEX   IF   INKEY  INP   INPUT  INT
INTRP  LEFT$  LEN   LET   LIST  LLIST  LOAD  LOADB  LOG
MID$  MODE  NEW   NEXT  NOT   ON   OPEN  OR   OUT
PEEK  POKE  POS   PRINT  PROC  PTR   PUT   READ  REM
REPEAT RENUM  RESTORE RETURN RIGHT$ RND   RUN   SAVE  SAVEB
SAVEP  SEEK  SGN   SIN   SPC   SQR   STEP  STOP  STR$
TAB   TAN   THEN  TO   TRON  TROFF  TRSTEP UNTIL  USING
USR   VAL   VAR   WND   WAIT  WEND  WHILE  XOR
!    @    +    -    /    *    ^    =    &
#    (    )    <    >    .

POZNAMKA: ONDRA MA MISTO MODE PRIKAZ FAST.


GRAFICKE PRIKAZY (BASIC EXP V5.0/G):
------------------------------------

AXES  COLOR  CLSG  DRAW  FILL  GETP  DEF CODE   DEF FILL
GETX  GETY  LABEL  MOVE  PLOT  SCALE  DRAW INPUTPOPIS GRAFICKYCH PRIKAZU:
=========================


SCALE XMIN,XMAX,YMIN,YMAX
        NASTAVENI MERITKA PRO ZOBRAZOVANI. HODNOTY MEZI "MIN"
        A "MAX" SOURADNICI SE ZOBRAZI V RASTRU X(0-319 PIXLU)
        A Y(0-239 PIXLU).

    PR/   SCALE 0,319,0,239    ! ODPOVIDA FIX MODU
        SCALE -1,1,-1,1CLSG[N] ....... VYMAZ GRAFICKE PAMETI. PARAMETR N (BITOVA MASKA) UMOZNI
        ZAPLNIT PAMET HODNOTOU "N".

    PR/   10 CLSG     ! VYMAZ PAMETI
        11 CLSG 255   ! ZAPLN PAMETCOLOR N[,M] ... NASTAVENI MODU ZAPISU A POPRIPADE I PERA.
        N  .. MOD ZAPISU CARY:
        N=0 .. NETVORI SE CARA (PERO NAHORE)
        N=1 .. ZAPIS CARY JE REALIZOVAN FUNKCI "XOR"
        N=2 .. ZAPIS CARY JE RIZEN HODNOTOU PERA
            "1"..ZAPIS,"0"..VYMAZ
        N=3 .. VYMAZ CARY

        M=PEN..NASTAV PERO. VIZ POVEL MOVE.PLOT X1,Y1[,PEN1][;X2,Y2[,PEN2]]...[XN,YN[,PENN]]
        SPOJI UVEDENE SOURADNICE CAROU, JE MOZNO ZADAT
        TYP CARY.

    PR/   MOVE 3,3    ! NASTAV POCATEK CARY
        PLOT 20,20   ! OD POLOHY CURSORU (3,3) UDELA
                ! CARU DO BODU (20,20)
        PLOT 30,30;X+3,X;X-5,30   !LOMENA CARA
        PLOT 10,10,255MOVE X,Y[,PEN]
        NASTAVENI POLOHY CURSORU A TYPU CARY.
        PEN ..0 RUSI CARU
        PEN ..255 PLNA CARA
        PEN ..HEX(55) TECKOVANA CARA
        PEN ..HEX(F5) CERCHOVANA CARA

    PR/   MOVE 0,0
        MOVE 0,0,255AXES X,Y[,PEN]
        VYMALUJE OSY S PRUSECIKEM X,Y.

    PR/   AXES 0,0
        AXES 20,20,HEX(5F)GETP .......... DOSADI HODNOTU PIXLU (0 NEBO -1), ADRESA JE NASTAVENA
        OPERACI (MOVE,PLOT,LABEL..).

    PR/   10 MOVE 0,0
        20 IF GETP=0 THEN PRINT "VOLNE POLICKO"POVELY VE FIX MODU (NEUVAZUJE SE SCALE)
---------------------------------------


LABEL MX,MY;"TEXT"
        V DANEM ZVETSENI MX A MY ZOBRAZI TEXT JAKO "PRINT".
        ZOBRAZUJE ZNAKY OD " "...."Z" A IGNORUJE CR,LF.

    PR/   LABEL 1,1;"BASIC"
        MOVE 30,20:LABEL 2,2;"EXP"  ! VZDY NASTAVI HODNOTU
                       ! PEN =255
    PR/   10 A$="TESLA"
        20 LABEL 2,5;A$DEF CODE ADR;DATA,DATA...DATA
        UZIVATELSKY DEKLAROVANY TYP PISMA (5BYTE=1PISMENO).
        OD KODU 60H - 1. PETICE, 61H DRUHA ..., 62H TRETI ..
        ADR UDAVA ADRESU, NA KTEROU SI UZIVATEL ULOZI TABULKU.

    PR/   9 DEF CODE HEX(4300);7F,3E,1C,C,8,FF,FF,FF,FF,FF
        10 FL$=CHR$(HEX(61))    ! KOD PLNEHO POLICKA
        11 SIPKA$=CHR$(HEX(60))   ! KOD SIPKY
        120 LABEL 3,3;"PLNE POLICKO",FL$;" SIPKA";CHR$(HEX(60))FILL MX,MY[,PEN]
        VYPLNI PLOCHU O VELIKOSTI MX,MY OD CURSORU.
        MX,MY = MAX. 255; 0 ODPOVIDA HODNOTE 256.
        KURSOR POSOUVA JEN V OSE X.

    PR/   FILL 2,2,255
                   **
                ----->**< NOVA POLOHA CURSURUDEF FILL MX,MY;HEX-DATA,HEX....;MX,MY;HEX-DATA...HEX-DATA
        VYMALUJ PLOCHU O SIRCE N*8 PIXLU. DELKA RADKY JE URCENA
        POCTEM HEX-BYTE MEZI ";". PO DOSAZENI ";" SE POKRACUJE
        V KRESLENI O RADEK VYSE. VYSKA JE DANA DELKOU SEZNAMU
        MX,MY - MERITKO V OSE X,Y (JAKO U "FILL").


GETX .......... FUNKCE, KTERA PRIRADI DO PROMENE HODNOTU CURSORU
        V OSE X.


GETY .......... FUNKCE, KTERA PRIRADI DO PROMENE HODNOTU CURSORU
        V OSE Y.

    PR/   PRINT "SOURADNICE JE:";GETX;GETYDRAW "C2:M0,0:XA$:P10,18:V+3,-5,255;-3,10"
------------------------------------------

    POVEL DRAW PREDSTAVUJE ZAKLADNI POVEL PRO PRACI VE FIX-MODU,
    T.J. BEZ OHLEDU NA NASTAVENE MERITKO. JE TO VLASTNE GRAFICKY
    JAZYK URCENY PRO SNADNE A RYCHLE ZOBRAZOVANI PLOSNYCH
    OBRAZCU. ZA POVELEM "DRAW" MOHOU NASLEDOVAT JEDNOTLIVE
    PRIKAZY, KTERE JSOU VZAJEMNE ODDELENY ZNAKEM ":".

    SEZNAM JEDNOTILVYCH PRIKAZU:
    ----------------------------

 M X,Y[,PEN]  ..MOVE - NASTAV NA ABSOLTNI X,Y.

 P X,Y[,PEN][,X1,Y1...XN,XN[,PEN]] .. PLOT
        ..KRESLI CARU, KDE X,Y JSOU ABSOLUTNI SOURADNICE.

 S N,M[,PEN]  ..SET - NASTAV NA RELATIVNI SOURADNICI; (N,M)..JSOU 
         PRIRUSTKY V OSE X,Y.

 V N,M[,PEN]  ..VECTOR - KRESLI CARU; (N,M) JSOU PRIRUSTKY V OSE X,Y.

    PR/   DRAW M0,0:V+123,10:V-12,-3:S-100,0

 R N[,PEN]   ..RIGHT - DOPRAVA O N PIXLU.

 L N[,PEN]   ..LEFT - DOLEVA O N PIXLU.

 D N[,PEN]   ..DOWN - DOLU O N PIXLU.

 U N[,PEN]   ..UP - NAHORU O N PIXLU.

 C M[,PEN]   ..COLOR (VIZ POPIS POVELU).

 X NAME$    ..ODKAZ NA JINY STRING, KTERY SE ZACNE PROVADET.
         TENTO STRING MUSI BYT UKONCEN ZNAKEM "!".
         POTOM SE POKRACUJE V PROVADENI PUVODNIHO POVELU.

 !       ..UKONCENI VNORENEHO STRINGU.

    PR/   100 DRAW "M0,23:P120,-3;5,122:XA$:V56,-12"
        110 A$="V12,12:V-12,0!" DRAW INPUT A$
        CTI A ZAPISUJ DO STRINGU A$ OBRAZEC, KTERY BUDES
        VYKRESLOVAT NA OBRAZOVCE.

    RIZENI ZAPISU:
    --------------

 R,L,D,U ..... POHYB KURZORU (ONDRA: SIPKY KURZORU).
 V    ..... ZAPIS RELATIVNI CARU (ONDRA HOME).
 S    ..... PRENES KURSOR RELATIVNE.
 CR   ..... UKONCI STRING (MAX DELKA=120 ZNAKU).
POVELY INTERPRETU VZTAZENE KE GRAFICE:
======================================

LOAD G ........ ZAVEDE DO GRAFICKE PAMETI NOVY OBSAH.

SAVE G ........ ZAPIS OBSAHU GRAFICKE PAMETI NA VNEJSI PAMET.
        .


VÝPIS PROGRAMU:ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / BASIC EXP V5.0/GSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz