ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Dokumentace / ZPS-2 V4


POZOR ! Tato uzivatelska prirucka vznikla jako zkraceny vypis z originalniho manualu SAPI-1 ZPS 2 pro soukromou potrebu autora. Nezarucuje tedy uplnost a spolehlivost obsazenych informaci.

Pri editaci prirucky bylo pouzito textoveho editoru TASWORD TWO na mikropocitaci SINCLAIR ZX-Spectrum.

(C) JiM SOFT Ostrava 4/1988


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        KAZETOPASKOVE PROGRAMOVE VYBAVENI
   SSSSSS   AA   PPPPPPP  IIIIIIII        1
  SSSSSSSS  AAAA  PPPPPPPP IIIIIIII       11
  SS  SS  AAAA  PP  PP   II        111
  SS     AA AA  PP  PP   II        1111
  SS     AA AA  PPPPPPPP   II       11 11
  SSSSSSS  AA  AA PPPPPPP   II   =======   11
   SSSSSSS AA  AA PP      II   =======   11
     SS AAAAAAAA PP      II         11
     SS AAAAAAAA PP      II         11
  SS  SS AA  AA PP      II         11
  SSSSSSSS AA  AA PP    IIIIIIII      111111
   SSSSSS  AA  AA PP    IIIIIIII      111111
     VV  VV        44       0000
     VV  VV       44       000000
     VV  VV       44       00  00
     VV  VV      44       00  000
     VV  VV      44        00 0000
     VV  VV     44  44      00 00 00
     VV  VV     44444444     0000 00
      VV VV      44444444     000  00
      VV VV        44      00  00
      VVVV         44      00  00
      VVVV         44   **   000000
       VV         44   **   0000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   UZIVATELSKA PRIRUCKA            DUBEN 1985
                           Obsah 1

================================================================
              O B S A H
================================================================
  UVOD                          U

   Zakladni programove vybaveni SAPI-1         U-1
   -----------------------------------

   Obsah programoveho vybaveni

      A/ Residentni programy
        1/ MONITOR
        2/ MONITOR+, MIKOS

      B/ Transparentni programy           U-2
        3/ TOOL ASM-80
        4/ BASIC EX

   Umisteni programu v pameti             U-3

   Upravy na deskach
        - REM 1
        - AND 1
        - JPR 1

   Doplneni vyznamu tlacitek              U-4

  MONITOR                        MO

   Popis monitoru V4.0                 MO-1
   -------------------

   Seznam jednotlivych povelu

      1/ Seznam povelu zakladniho monitoru
      2/ Seznam povelu MONITORu +
      3/ Seznam povelu oper. systemu MIKOS     MO-1

   Popis jednotlivych povelu monitoru

   Zakladni sluzby monitoru              MO-7
   Sluzby COS-80 systemu
   Sluzby systemu CP/M                 MO-8
   Sluzby EXFLAG

   Rizeni obrazovky
   Rizeni tiskarny
                           Obsah 2

  MIKOS                         MI

   Popis operacniho systemu MIKOS           MI-1
   ------------------------------

   Povely systemu MIKOS

   Strucny prehled prikazu a odpovedi         MI-2

   Doporuceni pro praci s kazetovym magnetofonem    MI-4

   Tabulka sluzeb OS MIKOS
   Format dat na kazete                MI-5
   Format funkcnich bloku
  TOOL                          T

   TOOL ASM-80 V4.0                 T-1
   ------------------

   Seznam povelu

      1/ Prekladace                 T-2
      2/ Editor PEDIT                T-3
      3/ Trasovaci a ladici program
      4/ Zpetny prekladac - deassembler       T-4
      5/ Pomocne prikazy              T-5
  ASM-80                         A

   Assembler - jazyk symbolickych adres        A-1
   ------------------------------------

      1/ Pravidla zapisu
      2/ Direktivy assembleru            A-3
      3/ Prace s prekladacem assembleru       A-4
  PEDIT                         P

   Textovy editor PEDIT                P-1
   --------------------

   Rozdeleni obrazovky                 P-2
   Definice videomodu

   Popis prikazu editoru                P-3
      1/ Prikazy pro rizeni videomodu
      2/ Prikazovy rezim              P-5
      3/ Rozsireni editoru             P-6
      4/ Povely shodne s editorem INTEL V1.7    P-7
      5/ Zobrazovane ridici znaky
      6/ Priklad                  P-8
      7/ Priklady jednotlivych povelu

                           Obsah 3

  BASIC EX                        B

   BASIC EX                      B-1
   --------

   1 Zakladni popis interpretu BASIC         B-3

   2 Instrukce jazyka                 B-8
     2.1 Definicni a prirazovaci prikazy
     2.2 Prikazy pro vetveni programu        B-9
       2.2.1 Nepodmineny skok
       2.2.2 Podmineny skok
       2.2.3 Prepinace              B-10
       2.2.4 Prikazy cyklu
     2.3 Podprogramy a zastaveni programu      B-12
     2.4 Operace vstupu a vystupu
       2.4.1 Cteni konstant
       2.4.2 Cteni vstupnich promennych
           z I/O zarizeni            B-13
        2.4.2.1 Cteni z klavesnice displeje
             (console)
        2.4.2.2 Cteni dat ze souboru reader
       2.4.3 Zapis dat - vystup na zarizeni    B-15
        2.4.3.1 Vystup na displej
        2.4.3.2 Vystup na tiskarnu
        2.4.3.3 Souborove orientovany vystup
     2.5 Funkce pro prikaz PRINT           B-16
     2.6 Specialni funkce pro displej        B-17
     2.7 Prime vstupni/vystupni operace       B-18
     2.8 Funkce pro rizeni komunikace s programem
       v assembleru
     2.9 Standardni funkce              B-19
     2.10 Retezcove funkce              B-20
     2.11 Graficke prikazy              B-21

   3. Povely                      B-22

   4. Chybova hlaseni                 B-23

   5. Test rychlosti BASIC/EX             B-24

   6. Tvar promennych BASIC/EX
  PRILOHA                        PR

   Ukazky pouziti systemovych rutin          PR-1POZOR ! Tato uzivatelska prirucka vznikla jako zkraceny vypis z
     originalniho manualu SAPI-1  ZPS 2 pro soukromou
     potrebu autora. Nezarucuje tedy uplnost a spolehlivost
     obsazenych informaci.

     Pri editaci prirucky bylo pouzito textoveho editoru
     TASWORD TWO na mikropocitaci SINCLAIR  ZX-Spectrum.  (C)  JiM SOFT  Ostrava  4/1988

                           Uvod 1

****************************************************************
*                               *
*        ZAKLADNI  PROGRAMOVE  VYBAVENI        *
*                               *
*              SAPI - 1              *
*                               *
****************************************************************
  Verse 4.0                   Duben 1985


  Programove vybaveni rozsiruje moznosti SAPI-1 vyvinuteho v
Tesla Elstroj, vyrabeneho v Tesla Liberec a dodavaneho Tesla
Eltos-DIZ.
  Cela filosofie noveho programoveho vybaveni V4.0 vychazi z
nasledujici konfigurace. Programove vybaveni umoznuje pouzivat
Basic a pracovat s programy v assembleru. Vzorem bylo programove
vybaveni mikropocitacu INTEL, operacniho systemu COS 80 pro
SAPI-80.
  Nove programove vybaveni nahrazuje puvodni  Mikrobasic.
Programy v Mikrobasicu nejsou bez uprav prenositelne na nove
programove vybaveni.

  Programove vybaveni  pozaduje  nasledujici  minimalni
konfiguraci:
     - JZS 1 (vcetne SPN 1)  /zdroj + sbernice/
     - JPR 1         /procesor + porty/
     - ANK 1         /klavesnice/
     - REM 1         /ROM/
     - AND 1         /displej/
     - DSM 1         /seriovy kanal/
     - RAM 1         /dynamicka RAM/

  Periferie:
     - ZJS 1         /zobr. jednotka-TVP/
     - MKP 1         /kazetovy magnetofon/
   Rozsireni - tiskarna Consul 2111

Pripravuje se pripojeni dalsich periferii a nova membranova
klavesnice MK 1.
Programovy system vyzaduje minimalne 16 kB  pameti  RAM.
Jsou doporuceny nektere upravy na  deskach  systemu SAPI-1.


          OBSAH PROGRAMOVEHO VYBAVENI
          ---------------------------

A/ Residentni programy (EPROM)

    1/ MONITOR
     Rozsah 2kB v EPROM (000H-7FFH)
    Zakladni funkce rizeni systemu, obsluha klavesnice a TVP
    displeje (viz popis monitoru). Zakladni monitor muze
    pracovat samostatne bez MONITORU+ a MIKOSu (s omezenim
    poskytovanych sluzeb).

    2/ MONITOR+, MIKOS
     Rozsah 2kB v EPROM (800H-FFFH)
    Rozsireni funkci zakladniho monitoru a mikrokazetovy
    operacni system. Monitor obsazuje i RAM (4000H-42FFH);
    od 4300H lze pouzit pro uzivatelske programy (podprogramy
    pro Basic apod.; POZOR ! "TOOL" tuto oblast vyuziva !).


                           Uvod 2

B/ Transparentni programy

    Zavadeji se do RAM z kazety. Programy se zavadi od adresy
    4400H a zabiraji prostor po 5FFFH.

    3/ TOOL ASM-80
     Soubor programu pro praci v assembleru. Sklada se z
    nasledujicich programovych modulu:
      -ASSEMBLER    -absolutni, s pseudoinstrukcemi,pod-
               mineny preklad,bez maker
      -LINE ASSEMBLER -jednopruchodovy, pro opravy apod.
      -PEDIT      -CRT editor
      -TRACER     -ladici program
      -DEASSEMBLER   -zpetny assembler
      -POMOCNE FUNKCE

    4/ BASIC EX
     Interpret, 7kB od adresy 4400H. Uvedene programove
    prikazy pro grafiku nejsou v uvedene verzi zabudovany,
    budou az v dalsi verzi pro desku graf. displeje (DGD 1);
    rozsah programu bude 9kB.
     Pracuje s pohyblivou radovou carkou (4 byte)  s
    presnosti 6 1/2 cislice v rozsahu  1.70141E+38 az
    1.70141E-38. Umoznuje praci s retezci, uzivatelskymi
    funkcemi, podprogramy v assembleru, zpracovani dat z kaz.
    magnetofonu. Standardni funkce jsou aritmeticke i pro
    praci s retezci.
     Max. pocet znaku na radku je 132 (vcetne cisla radku a
    mezer); max. cislo radku je 9999.
     Soucasti BASICu jsou i povely pro ulehceni editace a
    ladeni (EDIT TRON TROFF).
     Ukonceni prace v BASICu povelem BYE.
       BLOKOVE SCHEMA PROGRAMOVEHO VYBAVENI.
       -------------------------------------


          --------------
          |      |
          | MONITOR  |       EPROM
          |      |
          --------------

          --------------
          |      |
          | MONITOR+ |
          |      |       EPROM
          |  MIKOS  |
          |      |
          --------------

     ---------------   ------------
     |       |   |     |
     | TOOL ASM-80 |   | BASIC EX |   Kazetova
     |       |   |     |   paska
     ---------------   ------------
         \       /
         \      /

        Volitelne programy
                           Uvod 3

  UMISTENI PROGRAMU V PAMETI A SDILENI PAMETI PROGRAMY V4.0
  ---------------------------------------------------------

      0000 ------------------------
         |    MONITOR    |
      0800 ------------------------
         |    MONITOR +   |
         |     MIKOS    |
      1000 ------------------------
         |   VOLNE EPROM   |
      2000 ------------------------
         |  RAM 1kB  JPR-1  |
      2400 ------------------------
         |   PORTY 0,1,2   |
         |  PRERUSENI JPR-1  |
      3400 ------------------------
         |   VOLNE EPROM   |
      3800 ------------------------
         |  VIDEO RAM JPR-1  |
      4000 ------------------------
         |  Pracovni oblast  |
         |  MIKOSu a MONITORu |
      4300 ---------------------------------------------
         | Pracovni oblast TOOL | Uzivatelske rutiny |
      4400 ---------------------------------------------
         |   Program TOOL  |    BASIC    |
      6000 ---------------------------------------------
         | Programova a datova |  Pracovni oblast |
         | oblast programu TOOL |   BASICu    |
      FFFF ---------------------------------------------            UPRAVY NA DESKACH
            -----------------

Deska REM 1  (povinna uprava)
     = zruseni adresace RAM na desce - odpojeni od sbernice
     (nestaci vytahnout RAM !)
     Provedeni: zrusit dratenou propojku mezi R-2.

Deska AND 1  (doporucene upravy)
     = zruseni zadosti o preruseni od zpetneho behu (v
     pripade preruseni muze nastat chybna funkce nekterych
     programu).
     Provedeni: zrusit propojku 49-50.
     = uprava proti blikani
     Provedeni: prerusit spoj z konektoru X1 (sp.8-RES) na
     sp.1 IO D3A. Natahnout propoj dratem z 1 IO D3A na 11
     IO D2A (MRQ).

Deska JPR 1  (doporucene upravy)
     = pro spravnou funkci tlacitka INT a tiskarny C2111.
     Provedeni: zrusit propojku 10-11; prerusit spoj u
     spicky 21 D15 (MH 3214, na R29,sp.15 konektoru X3,sp.9
     D21-MH 3212). Natahnout spojku ze sp.10 (propojky
     10-11) na sp.21 D15.
     = odstraneni falesneho pozadavku na preruseni  po
     zapnuti systemu.
     Provedeni: sp.14 obvodu D16 (R 3212) odpojit od R35 a
     pripojit na spicku 14 nektereho obvodu D17-D22 (RES).


                           Uvod 4


     DOPLNENI VYZNAMU TLACITEK NA KLAVESNICI ANK 1
     ----------------------------------------------


 ZNAK KLAVESNICE     ODPOVIDAJICI ZNAK     HEX. HODNOTA
----------------------------------------------------------------

   Shift Q          CTRL Q         11
   Shift W          CTRL W         17
   Shift A          CTRL P         10
   Shift S          CTRL S         13
   Shift X        ETX, CTRL C        03
  Shift SPACE         TAB          09
    LF           ESC ($)         1B
   Shift LF          LF           0A

----------------------------------------------------------------

   Shift R           %           25
   Shift D           &           26
   Shift F           \           5C
   Shift C           [           5B
   Shift V           ]           5D
   Shift G           _           5F

----------------------------------------------------------------
 Znaky v prvni polovine tabulky jsou doplneny, znaky v druhe
polovine byly jiz v Mikrobasicu.
<shift Q> resp. CTRL Q slouzi k rezervaci "okna" na obrazovce.
     Format: ^Qn  ;n...pocet rezervovanych radku
         ^Q   ;implicitni rezervace
         ^Q0  ;zruseni okna

<shift A> resp. CTRL P slouzi k pripojeni tiskarny (paralelne k
     displeji). Prvni stisk - pripojeni, druhy - odpojeni.


V dalsim textu bude oznacovano  "shift"<ZNAK> jako  ^<ZNAK>.


 Klavesnice ANK 1 je doplnena programovym "repeat" - pri drzeni
klavesy se automaticky po cca 0.8s bere stisknuta klavesa jako
dalsi vstupni znak.
     POZNAMKA:

- Uvedene navody nejsou ucebnici programovani, predpokladaji
 znalosti programovani.
- Programove vybaveni se bude dale vyvijet (budou doplneny ovla-
 dace periferii atd.).
- Pripravuje se prekladac FORTH.
                          Monitor 1
****************************************************************
*                               *
*           POPIS MONITORU V4.0           *
*                               *
****************************************************************
                         Brezen 1985

  Monitor je urcen pro SAPI-1 a rozsirene programove vybaveni
(BASIC, TOOL). Tvori vlastni jadro prog. vybaveni a ostatni
programy na nej navazuji a vyuzivaji jeho sluzeb.
  Hlavni funkci je zajisteni styku opratora s mikropocitacem a
obsluha standardnich periferii (KBD, CRT, snimac a derovac,
tiskarna) s moznosti instalovat do systemu jine (uzivatelske)
periferie obdobneho typu. Proto se veskere HW zmeny objevi jen v
monitoru a ne v ostatnich programech.
  Dalsi dulezitou funkci monitoru je poskytovani sluzeb pro
uzivatelske programy na smluvenych adresach. Tento monitor
poskytuje nektere zakladni sluzby operacnich systemu CP/M,
ISIS-II a vetsinu sluzeb os COS-80. Mnozina povelu je zvolena
tak, aby bylo mozne provozovat programy jiz se zakladnim 2kB
monitorem.
  Jadro monitoru zabira 2kB pameti a na nej navazuje MONITOR+
a MIKOS, ktere rozsiruji zakladni mnozinu povelu. Zakl. Monitor
testuje, zda je pritomen MONITOR+ a umozni provadet rozsirene
prikazy MONITORu+, jinak ohlasi chybu. Zakladni monitor je na
adr. 0-7FFH, MONITOR+ a MIKOS na adr. 800H-FFFH.
  Povely monitoru a castecne i filosofie MIKOSu vychazi z
programoveho vybaveni COS-80, ktere je implementovano na SAPI-80
Proto nebude uzivatelum SAPI-80 a obdobnych cinit prechod na
SAPI-1 potize. Progr. vybaveni SAPI-1 zahrnuje nove poznatky z
provozu SAPI-80, je modernejsi a poskytuje vetsi komfort.          SEZNAM JEDNOTLIVYCH POVELU
          ==========================

1/ Seznam povelu zakladniho monitoru
     A  'assign'   -prirazeni periferii
     C  'clear'    -poc. nastaveni dat a podminek
     D  'display'   -zobrazeni useku pameti
     F  'fill'    -naplneni pameti konstantou
     G  'go to'    -start programu s dvemi breakpointy
     M  'move'    -prekopirovani useku pameti
     Q  'querry'   -zobrazeni prirazeni periferii
     S  'substitute' -zmena obsahu pameti
     X  'exchange'  -zobrazeni a zmena obsahu registru


2/ Seznam povelu MONITORu+
     K  'kazeta'   -povel os MIKOS, nasleduje dalsi znak
              (viz 3)
     J  'jump'    -kontrola a start pgm. zavedeneho do
              RAM z kazety
     I  'input'    -def. input-periferie, nastaveni
     O  'output'   -def. output-periferie, nastaveni
     R  'read'    -cteni INTEL-HEX souboru
     W  'write'    -zapis INTEL-HEX souboru
     E  'eof'     -konec zapisu HEX souboru
     N  'null'    -derovani prazdnych znaku
     P  'PEDIT'    -start PEDITu
     T  'TRACER'   -start TRACERu
     B  'BASIC'    -start BASICu
                          Monitor 2

3/ Seznam povelu oper. systemu MIKOS
     K-I  'init'   -inicializace kazety
     K-B  'basic'   -nacteni souboru v Mikrobasicu
     K-S  'save'   -ulozeni binarneho souboru
     K-L  'load'   -nacteni binarniho souboru
     K-D  'directory' -vypis adresare
     K-O  'open'   -otevreni vyst. souboru
     K-C  'close'   -uzavreni vyst. souboru
     K-F  'find'   -otevreni vst. souboru
     K-A  'append'  -pripojeni dalsiho vyst. souboru
     K-M  'motion'  -posuv pasky
        POPIS JEDNOTLIVYCH POVELU MONITORU
        ==================================


 A = assign device
 -----------------
   Prirazeni periferii systemu C-console (CRT,TTY,...)
                  R-reader (snimac,mgf.)
                  P-punch  (derovac,mgf)
                  L-list  (tiskarna...)

   Pouzite zkratky zarizeni:  CRT -displej s klavesnici
                  LPR -tiskarna
                  PTP -derovac
                  PTR -snimac
                  USER1-uziv.zarizeni 1 (mgf)
                  USER2-uziv.zarizeni 2VYZNAMNE BITY    POVEL     ZARIZENI     CISLO SLUZBY
  IOBYTE                       IODEF
----------------------------------------------------------------
 XXXX XX00      C=T     CRT+LPR
     01      C=C      CRT
     10      C=B    BATCH (IN=RI)
                    (OUT=LO)
     11      C=1     USER (IN=1)      0
                    (OUT=1)      1
----------------------------------------------------------------
 XXXX 00XX      R=T      CRT
    01       R=P      PTR
    10       R=1     USER1 (mgf)      2
    11       R=2      USER2        3
----------------------------------------------------------------
 XX00 XXXX      P=T      CRT
  01        P=P      PTP
  10        P=1     USER1 (mgf)      4
  11        P=2      USER2        5
----------------------------------------------------------------
 00XX XXXX      L=T     CRT+LPR
 01         L=C      CO
 10         L=L      LPR
 11         L=1      USER1        6
----------------------------------------------------------------
   -        -    CONSOLE USER STATUS    7
   -        -      MEMTOP        8
----------------------------------------------------------------
                          Monitor 3

   IOBYTE  (adr. 40EDH)
   ----------------------
                 -------------------------
         cislo bitu - | 7 6 | 5 4 | 3 2 | 1 0 |
                 -------------------------
       rutina monitoru - | LO | PO | RI |CO,CI|
                 -------------------------
Rozdeleni bitu u IOBYTE pro pridelovani periferii (1.sl.tabulky)


   Nastaveni uzivatelskych periferii pomoci rutiny IODEF
   -----------------------------------------------------
V registru <C> je cislo sluzby (0-8) a v <DE> je adresa
prislusne rutiny. Cislo sluzby (8) nastavuje MEMTOP - v <DE> je
deklarace konce RAM. MEMTOP nastavuje horni hranici pameti a
zbytek je chranen pred prepsanim systemovymi programy (BASIC,
PEDIT atd.).

  Priklad:  .A_C=T      nastaveni konzoly CRT+LPR

  Poznamka: Monitor se ohlasuje znakem "." (tecka).


 B = BASIC
 ---------
   Start interpretu Basic, pokud je zaveden v operacni pameti
Text programu se zachova po opetovnem spusteni (prikaz testuje,
zda jde o horky nebo studeny start).

  Priklad:  .B


 C = clear
 ---------
   Mazani promennych monitoru a vsech ridicich promennych
(programovy RESET). Nastavi se takove podminky, ze pri spusteni
PEDITu, TOOLu, BASICu se provede inicializace a rusi se texty,
tabulky symbolu atd. (studeny start - jako RESET). Nutno
pouzivat pri prechodu mezi programy TOOL a BASIC, kde zajistuje
takto ochranu, aby jeden program neposkodil druhy.
Pozn.-pri omylu je mozno zachranit data "horkym startem"-prik. G

  Priklad:  .C


 D = display memory      D=<l.adr>=<h.adr>
 ------------------
   Zobrazeni obsahu pameti; vypis lze prerusit libovolnou
klavesou nebo ukoncit ^C nebo <CR>.

  Priklad:  .D=4400=440F<CR>
        4400 C3 50 44 C3 00 00 41 42  .PD...AB
        4408 30 32 34 31 33 40 00 FF  02413@..


 E = end of file command    E=<adr>
 -----------------------
   Deruje konec souboru a startovaci adresu programu. Je-li
adresa=0, program se nestartuje.

  Priklad:  .E=7000     startovaci adresa 7000H
        .E=0       program se pri cteni (R)
                nestartuje
                          Monitor 4

 F = fill memory        F=<l.adr>=<h.adr>=<byte>
 ---------------
   Naplneni useku pameti konstantou.

  Priklad:  .F=F000=FF00=01


 G = go to           G=<start>=<break1>=<break2>
 ---------
   Start programu a nastaveni bodu preruseni pro ladeni
programu. Pak lze napr. prohlizet registry (.X) apod.

   Programy PEDIT, BASIC - "studeny start" na 4400H
                "horky start"  na 4403H
   Programy ze souboru TOOL (assembler, tracer)
                "studeny start" na 4C00H
                "horky start"  na 4C03H
      (umozni obnovu dat po RESET nebo povelu .C)

  Priklady:  .G=20      start od adr. 20H
        .G=100=109    start na 100H, prerus na 109H
        .G=30=37=45   nastaveni dvou bodu preruseni
        .G=<CR>     pokracuj od minuleho preruseni
        .G=<sp>=30    pokracuj a nastav nove preruseni


 I = input device
 ----------------
   Ovladani priznaku otevreni vstupniho souboru (zruseni
otevreni pro vstup dat). Doporucuje se pouzivat vzdy pri
zavedeni noveho programu (napr. zmena TOOL na BASIC apod.),
protoze nastavi priznaky MIKOSu do pocatecniho stavu.

  Priklady: .I=1       z kazety (reader user1)
        .I=2       z uziv. zarizeni reader user2
        .I=R       reader - snimac pasky
        .I=T       console


 J = jump
 --------
   Kontrola souctu v pameti a start programu zavedeneho
prikazem .K_L

  Priklad:  .J        skok na program


 K = kazeta
 ----------
   Povely kazetoveho operacniho systemu MIKOS. Podrobny popis
je u popisu MIKOSu.

  Format:  .K_X  kde X je jeden z povolenych prikazu MIKOS

  Priklad:  .K_L       zavedeni bin. programu do pameti


 M = move a block of memory  M<l.adr.zdr>=<h.adr.zdr>=<cil.a>
 --------------------------
   Presun useku pameti od zadanych adres do useku daneho poc.
adresou (useky se nesmi prekryvat). Obsah zdroje se nemeni.

  Priklad:  .M=7000=7006=AD00
                         Monitor 5

 O = output device
 -----------------
   Ovladani priznaku otevreni vystupniho souboru (obdobne
jako u prikazu .I).

  Priklad:  .O=1


 N = 120 * null punch
 --------------------
   Derovani blanku (zavadeci jazyk derne pasky).


 P = PEDIT
 ---------
   Skok do editoru, zachovava textovy buffer. Pri opetovnem
spusteni po povelu .C se zrusi automaticka ochrana textu (mozna
zachrana - .G4403 ... viz povel G).


 Q = querry
 ----------
   Zobrazi stav I/O prirazeni (IOBYTE).

  Priklady: .Q C=C R=1 P=1 L=L  nastaveni pri MIKOS
        .Q C=C R=P P=P L=C  nastaveni pouze pri MONITOR


 R = read HEX tape       R<ofset>
 -----------------
   Cteni HEX pasky do pameti na adr. urcene adr. baze + ofset
Neuvedeny ofset se povazuje za 0 a program se ulozi dle baze
(podle puvodniho ulozeni pri nahrani).

        Hlaseni chyb:  S - chyba kontrol. souctu
                M - nelze ulozit mimo RAM
                : - chybi zacatek souboru

  Priklad:  Program byl ulozen z adr. 7000H prikazy W a E.
        .R=1000     nacte na adresu 8000H
        .R=D400     nacte na adresu 4400H


 S = substitute memory contents
 ------------------------------
   Zmena obsahu pameti

  Format:  S=<adr> <obsah>-<novy obsah> ..... <CR>
        Po znaku ' (apostrof) lze vlozit ASCII znak
        Po znaku , (carka) se zobrazi adresa a dalsi byte


 T = TOOL
 --------
   Skok do souboru programu "TOOL", pokud byl zaveden do
pameti. POZOR ! Je-li zaveden TOOL po BASICu nebo naopak, je
nutne povelem .C zrusit podminky monitoru a inicializovat takto
rizeni automaticke ochrany dat jednotlivych programu.                          Monitor 6

 W = write to tape HEX     W=<l.adr>=<h.adr>
 ---------------------
   Zapis obsahu pameti na pasku, za poslednim W-prikazem musi
nasledovat prikaz E (ukonceni souboru).

  Priklad:  .W=100=1FF


 X = examine and modify register
 -------------------------------
   Kontrola a pripadna uprava obsahu registru.

  Format:  X=<registr>-<obsah> [<novy obsah>]...
                  [<sp>] ... dalsi registr
                  [<cr>] ... ukonceni
        X=<cr>

  Priklad:  .X=<cr> A-FF B-A3 C-  ... obsahy vsech registru
                      vcetne F(flag),PC,SP
        .X=C-FF-01<cr>     zmena obsahu registru C

----------------------------------------------------------------

Poznamky:
 - u prikazu, ktere maji vice parametru, se zadani jednotlivych
  parametru ukoncuje znakem <sp> - mezera; ukonceni prikazu
  znakem <cr> - navrat vozu.
 - je-li zadana adresa, zadava se v hex. tvaru bez H; system
  bere posledni 4 cislice.
 - je-li zadan byte, system bere posledni 2 cislice.

            SPECIALNI KLAVESY
            =================


    ANK-1    C 259.11      VYZNAM
  -------------------------------------------------------------
     ^W      CTRL W     Skok do monitoru
     ^A      CTRL P     Prepnuti tiskarny (zap/vyp)
     ^C      CTRL C     Preruseni jineho programu
            (ETX)     nez je monitor (BASIC,TOOL,
                   PEDIT)   Klavesa ^Q vymezi na obrazovce TV displeje "okno",
   ktere se neprepisuje.
    Format: ^Qn      rezervuje n radku (0-9)
         ^Q<cr>     rezervuje implicitni pocet (11)
         ^Q0      zrusi "okno"

                          Monitor 7

          ZAKLADNI SLUZBY MONITORU
          ========================

  Protoze monitor je adresovan od 0, je tabulka sluzeb od adr.
100H a ne F800H (Intellec). Ma-li SAPI-1 pamet RAM na F800, lze
povelem .M tabulku sluzeb prekopirovat na F800 a pak bude plne
kompatibilni s ISIS-II.

    100H      Zacatek tabulky sluzeb
    +0  START  inicializace monitoru
    +3  CI    console input <A>
    +6  RI    reader input <A>, konec pasky CY=1
    +9  CO    console output <C>
    +0C  PO    punch output <C>
    +0F  LO    list output <C>
    +12  CSTS   console status <A> ... 0=nestisknuto
    +15  IOCHK  I/O byte read <A>
    +18  IOSET  I/O byte set <C>
    +1B  MEMCK  nastav konec RAM; <A>=low,<B>=high adr.
    +1E  IODEF  definuj uzivatelskou periferii
           <C>=cislo,<DE>=adresa ovladace ci MEMTOP
    +21  SPCL   nastav kurzor dle <HL>        SLUZBY COS-80 SYSTEMU (SAPI-80)
        ================================

  100H+24  CRLF   novy radek na konzolu
    +27  EXPR   precti dany pocet <C> 16-bitovych param.
    +2A  ERROR  chybove hlaseni "?", beep a navrat do mon.
    +2D  ASHEX  preved ASCII z <A> na HEX v <A>
    +30  DADR   zobraz na CO adresu z <HL>
    +33  DBYTE  zobraz na CO byte z <A>
    +36  HILO   HL+1 srovnej s DE; HL>DE ... CY=1
    +39  NEXT   pokracuj v monitoru
    +3C  SPACE  zobraz na CO mezeru
    +3F  CINCR  cti CI, echo a analyza znaku (<cr>-CY=1,
           <sp> nebo ',' -Z=1)
    +42  TEXT   zobraz na CO text (<HL>=adresa, <D>=delka
    +45  XY   * vyuziva program TOOL
    +48  HXASC  preved HEX z <A> na ASCII do <A>
    +4B  EXFLG * ext. ovladani flagu pro rizeni monitoru
    +4E  ASSIGN * prideleni perifernich zarizeni  Poznamka: Sluzby oznacene "*" jsou upraveny proti COS-80.

                          Monitor 8


           SLUZBY SYSTEMU CP/M
           ====================

Adresa pro volani sluzeb je spolecna 0005H; jednotlive sluzby se
rozlisuji podle obsahu <C>. Parametry do systemu se predavaji v
<E>, ze systemu v <A>. Jsou implementovany tyto sluzby:

   0   COLD START      5   LIST OUTPUT
   1   CONSOLE INPUT     6   DIRECT CONSOLE
   2   CONSOLE OUTPUT    7   IOCHECK
   3   READER INPUT     8   IOSET
   4   PUNCHER OUTPUT    11  CONSOLE STATUS


             SLUZBY EXFLAG
             =============

   Rizeni sluzeb systemu. V registru <C> je cislo sluzby a v
registru <A> jsou data pro rizeni sluzby.

 C = 0  MODE pro displej   A = 0   normalni znaky
                A = 40H  blikajici znaky
                A = 80H  podtrzene znaky
                A = C0H  siroke znaky

  = 1  FIND   A = 0 pro I = 1
  = 2  FIND         I = 2  FLAGY pro otevreni
  = 3  OPEN   A = 0 pro O = 1    souboru
  = 4  OPEN         O = 2

  = 5  SET CURSOR      A = cislo radku
  = 6  SET CURSOR      A = cislo pozice
  = 7  RESERVE LINE     A = pocet radku  ("okno")            RIZENI OBRAZOVKY
            ----------------

   'CONSOLE OUTPUT' simuluje chovani AND-16 a SM-7202. Ridici
znaky 1FH (ERS), 1EH (ERL), 1DH (HOME), 08H (BS) maji shodnou
funkci.
   Jako nova funkce je zadani "okna" na obrazovce, ve kterem
muze byt trvale zobrazen text. Okno se zada ^Q, po kterem
nasleduje dalsi znak, ktery urci pocet radku od  zacatku
obrazovky jako velikost "okna". Okno se oddeli od ostatniho
textu blikajici carou.             RIZENI TISKARNY
             ---------------

   Tisk na tiskarnu lze ridit pomoci "assign" nebo kdykoliv
pomoci CTRL P (^A). Po prvnim stisknuti vsechny znaky vysilane
na konzolu se soucasne vypisuji i na tiskarne, druhym stisknutim
se tento rezim rusi.
   POZOR !  Tiskarna musi byt zapnuta !
          POZNAMKY K FUNKCI MONITORU

  - Monitor obsahuje progr. funkci "repeat" pro klavesnici
   (aut. opakovani znaku pri drzeni klavesy po cca 0.8 s).
  - CTRL C (^X) zpusobi preruseni provadeni programu mimo mon.
  - CTRL W (^W) zpusobi vystup z programu, vypise obsah
   registru a preda rizeni monitoru.
  - System MIKOS obsahuje priznaky FLAG pro V/V soubory, ktere
   nejsou uzivateli pristupne  a  ktere  ridi  stavy
   rozpracovanosti souboru. V nekterych pripadech je nutne pro
   spravnou funkci systemu mit moznost pocatecniho nastaveni
   techto priznaku - slouzi k tomu prikazy I a O, ktere umozni
   uzivateli pocatecni nastaveni priznaku. Toto nastaveni je
   nutne v pripade nenormalniho ukonceni programu (zacykleni
   programu a jeho preruseni ^W atd.).
                           MIKOS 1

****************************************************************
*                               *
*        POPIS OPERACNIHO SYSTEMU MIKOS        *
*                               *
*        (MIkro Kazetovy Operacni System)        *
*                               *
****************************************************************   MIKOS pracuje se zakladni sestavou SAPI-1 s  jednim
kazetovym magnetofonem. Umoznuje porizovat data, programy pomoci
editoru PEDIT, prekladat a ladit uziv. programy assemblerem a
tracerem, zpracovavat data BASICem.
   MIKOS automaticky formatuje data zapisovana na kazetu do
bloku, ktere zabezpecuje poradovym cislem bloku.  Uzivatel
pracuje s daty jako by pracoval se snimacem nebo derovacem
pasky. Veskere ovladani se deje pres monitor a systemove rutiny
(RI,PO). Prikazy (I=1,O=1) nastavi uzivatel  'IOBYTE'  na
magnetofon a zada systemu, ze neni otevren zadny vstupni ani
vystupni soubor. System automaticky otevre soubor v okamziku kdy
se provede prvni manipulace s daty. Vystupni soubor se ukonci po
zapsani znaku CTRL Z (SUB) na 'PO' nebo povelem K_C.
  Behem vyhledavani souboru se automaticky na prvni radek
obrazovky vypisuje jmeno souboru a poradove cislo bloku, znak
':' indikuje probihajici cteni z kazety, znak '*' indikuje cteni
dat z pasky a jejich ukladani do pameti, znak '#' indikuje, ze
behem vyhledavani byl spatne precten blok.
  Zpracovani chyby se provadi po spatnem precteni bloku nebo
jeho vynechani. MIKOS vypise 'ERROR/N' a ceka na obsluhu.
Klavesou 'N' je mozno zadat ignorovani cteni. Po jine klavese
('Y' nebo <sp>) se vypise 'BACK PLAY DONE'. Obsluha previne
pasku (nekolik cm) zpet a prepne na cteni. MIKOS  zacne
vyhledavat spatne zpracovany blok (provadi zobrazeni jmena a
cisla bloku) az precte spravne blok. Potom prestane automaticke
vyhledavani a vypise se novy radek, dale pak pokracuje proces,
preruseny chybnym ctenim.
  MIKOS ma dve delky meziblokovych mezer. Dlouha mezera umozni
zastavit a potom znovu rozjet magnetofon. Potom nejsou zapis ani
cteni zavisle na rychlosti zpracovani dat uzivatelem (pouziva se
pri zapisu INTEL-HEX formatu, v BASICu atd.). Kratka mezera se
pouziva pri zapisu a cteni binarnich dat (prikazy K_L, K_S).
           POVELY SYSTEMU MIKOS
           ====================

     K_A   append   pripojeni dalsiho vyst. souboru
     K_B   basic    cteni ve formatu Mikrobasicu
     K_C   close    uzavreni vystupniho souboru
     K_D   directory  vypis adresare
     K_F   find    otevreni vstupniho souboru
     K_I   init    inicializace pasky
     K_L   load    nacteni binarniho souboru
     K_M   motion   posuv pasky
     K_O   open    otevreni vystupniho souboru
     K_S   save    ulozeni binarniho programu

     W   write    zapis souboru ve formatu INTEL-HEX
     R   read    cteni souboru INTEL-HEX
     E   eof     zapis ukonceni souboru INTEL-HEX
                           MIKOS 2

  Pasku je mozno inicializovat, t.j. napsat na pasku blok
zahlavi (oznaceni pasky, verze...). Zahlavi se vypisuje pri
prikazech K_D a cteni, pokud je paska na zacatku. Slouzi k
vizualni kontrole vyberu spravne pasky.
  Funkce cteni a zapisu je mozne provadet ve dvou typech -
- binarni a INTEL-HEX. Komunikace s obsluhou probiha dialogovym
rezimem, kdy system vypise napovedny text a ceka na provedeni
ukonu obsluhou a potvrzeni, ze ukon byl proveden, stisknutim
klavesy.        STRUCNY PREHLED PRIKAZU A ODPOVEDI
        ==================================

 1/ INICIALIZACE
   ------------
          .K_I
          BOT
          RECORD DONE ?  <Y>
          VOLUME NAME
          : <oznaceni pasky>
          .   -  navrat do monitoru


 2/ CTENI PASKY  (binarni - implicitni ulozeni)
   -----------
          .K_L
          NAME
          : <jmeno souboru>
          PLAY DONE ?   <Y>
            ...  vyhledani a nacteni souboru


 3/ ULOZENI DAT Z PAMETI NA PASKU (binarni)
   -----------------------------
          .K_S
          =<poc.adr>=<konc.adr>
          LAST NAME
          : <jmeno predchazejiciho souboru>
          PLAY DONE ?   <Y>
            ...  hledani
          RECORD DONE ?  <Y>
          NEW NAME
          : <jmeno noveho souboru>
            ...  zapis dat na pasku


 4/ ZAPIS BEZ VYHLEDAVANI (predchazel-li zapis a paska je za
   --------------------- poslednim souborem)
          .K_A
          RECORD DONE ?  <Y>
          NEW NAME
          : <jmeno noveho souboru>
            ...  zapis hlavicky souboru
          .K_S
          =<poc.adr>=<konc.adr>
            ...  nahrani souboru

     Poznamka: Neprovadi se vyhledavani posledniho souboru.                           MIKOS 3

 5/ PREVIJENI - POHYB PASKY
   -----------------------
          .K_M          ;zapnuti magnetofonu
          DONE ?     <Y>  ;zastaveni magnetofonu


 6/ POMOCNE FUNKCE
   --------------
          .K_O          ;otevreni souboru
          LAST NAME        pro zapis
          : <jmeno>
          RECORD DONE ?  <Y>
          NEW NAME
          : <nove jmeno>

          .K_C          ;uzavreni vyst.souboru

          .K_F          ;otevreni vst. Souboru
          NAME
          : <jmeno>

          .K_B          ;cteni z Mikrobasicu
          = <adr. ulozeni>
          PLAY DONE ?   <Y>
          ***           nahrane bloky

          .K_D          ;cteni adresare pasky
          PLAY DONE ?   <Y>
            ...  vypis adresare
          ^X

     Pri vypisu adresare se provadi kontrolni cteni souboru
     vcetne vyhodnoceni chyb pri cteni. Prave cteny blok se
     prubezne zobrazuje na prvnim radku obrazovky (nazev a
     cislo bloku. V dolni polovine je zobrazen adresar,
     ktery obsahuje poradove cislo programu, nazev programu
     (11 znaku) a delku programu v blocich. Prikaz K_D se
     automaticky neukoncuje, protoze na pasce neni znak
     logickeho konce pasky. Proto je nutno ukoncit prikaz
     rucne pomoci ^X (ETX, CTRL C).


 7/ FORMAT INTEL-HEX
   ----------------
          Posloupnost prikazu pri zapisu na pasku:
          .O=1
          .W=<poc.adr>=<konc.adr>
            ...  komunikace se systemem
            ...  zapis dat
          .E=<start.adr>

          Posloupnost prikazu pri cteni z pasky:
          .I=1
          .R=<ofset>
            ...  komunikace se systemem
            ...  cteni dat


          RYCHLE VYHLEDANI SOUBORU
          ------------------------
  Behem vyhledavani lze pouzit rychloposuvy mgf, protoze na
hornim radku se objevi jmeno souboru a cislo prave cteneho
bloku. Na zaklade techto udaju lze zrychlit vyhledani.
                           MIKOS 4

      Poznamky k funkci operacniho systemu MIKOS
      ------------------------------------------

- Soubory jsou ukladany s max. 11znakovym nazvem. Dale je mozno
 ukladat spolecne s nazvem poznamky, napr. cislo verze, datum
 porizeni atd. o celkove delce az do 64 znaku.
- Prikazy, ktere vyzaduji nazev souboru srovnavaji zadany nazev
 s nazvy na pasce. Srovnava se v delce zadaneho nazvu (tj. Do
 prvni mezery nebo 11 znaku).
- Pri zadavani nazvu souboru je mozna i "*" konvence, tj. misto
 nazvu zadame *; system precte hlavicku a dotazuje se, zda je
 to pozadovany soubor (vyzaduje odpoved Y/N); v pripade kladne
 odpovedi provede operaci, jinak pokracuje v hledani souboru.
- Stav rozpracovanosti souboru je rizen priznaky (FLAGY), ktere
 jsou soucasti os MIKOS a nejsou pristupne uzivateli. Nekdy je
 nutne provest poc. nastaveni techto priznaku (napr.  Po
 nenormalnim ukonceni programu, ktery pracoval se soubory na
 kazete); k tomu slouzi prikazy monitoru I a O.
- OS MIKOS provadi prubezne hlaseni sve cinnosti na obrazovce
 displeje. V pripade cteni se na hornim radku obrazovky
 zobrazuje signalni znak ':' nebo '*', nazev programu a porad.
 cislo bloku (hex). Znak ':' signalizuje cteni do bufferu (bez
 dalsiho ulozeni); '*' signalizuje ukladani do bufferu a dalsi
 zpracovani (aktualni soubor). Dojde-li pri cteni k chybe, je
 chyba signalizovana znakem '#', ktery se tiskne na radku
 vyvolani funkce cteni. Pri zapisu na kazetu je provadeno
 zkracene hlaseni - tj. na hornim radku se zobrazuje jen
 poradove cislo prave zapisovaneho bloku.


     Doporuceni pro praci s kazetovym magnetofonem
     ---------------------------------------------

1/Pozor na umisteni kazetoveho mgf vzhledem k TVP. Vychylovaci
 obvody vytvari rusive pole, ktere muze ovlivnit cteci obvody
 mgf. Nastavte polohu mgf na nejmensi ruseni - bez kazety
 zapnout prehravani (PLAY), reg. hlasitosti na max., natacenim
 nebo vzdalovanim od TVP najit misto s nejmensim rusenim.
2/U SAPI-1 neni automaticka kontrola ctenim po zapisu. Proto
 udrzujte peclive cistotu hlavy, kazety udrzujte v bezprasnem
 prostredi, previnute, v orig. obalu. Kazety EMGETON pouzijte
 jen po prezkouseni. Doporucujeme pouzivat kazety ORWO K60
 (nebo zahranicni LH). Zaznam zacinejte nejmene 10 sekund od
 zacatku kazety, uvodni cast byva znehodnocena slepkou - prosa-
 kovanim lepidla.
3/Vzdy zhotovujte nejmene dve kopie souboru (programove vybaveni
 to dovoluje). Okamzite po zaznamu si overte prikazem K_D
 spravnost souboru.           TABULKA SLUZEB OS MIKOS
           =======================

      800H   zacatek tabulky sluzeb
      +0    horky start MIKOSu
      +3    studeny start MIKOSu
      +6    REZERVOVANO - NEPOUZIVAT !
      +9    otevreni vst. souboru - 'find'
      +0C    otevreni vyst. souboru - 'open'
      +0F    uzavreni vyst. souboru - 'close'
      +12    zavedeni binarniho pgm. - 'load'
      +15    ulozeni binarniho pgm. - 'save'
                           MIKOS 5

           FORMAT DAT NA KAZETE
           ====================

   Data jsou ukladana v nasledujicim formatu:

----------------------------------------------------------------
| meziblok.mezera | 10 | 10 | 10 | kod | 255 byte data | nazev |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
| c.bloku | c.souboru | kontr.suma | 10 | 00 | meziblok.mezera |
----------------------------------------------------------------

- meziblokova mezera ma dve delky - kratka cca 100 ms (typ B)
                   dlouha cca 1 s  (typ A)
- 10H     synchronizacni znaky
- kod     01  zahlavi souboru
       04  koncovy blok souboru
       :  zahlavi pasky (oznaceni pri INIT)
       A  znakovy soubor
       B  binarni soubor
- blok dat  255 byte (kod+blok=funkcni blok 256 byte, ostatni
       znaky tvori ramec funkcniho bloku pro os MIKOS).
- nazev    11 byte oznaceni souboru
- c.bloku   cislo bloku v souboru (hex)
- c.souboru  cislo souboru
- kontr.suma kontr. cislo - negace souctu vsech znaku vc. Ramce
- ukonceni  ukonceni bloku - 10H, 00H           FORMAT FUNKCNICH BLOKU
           ----------------------

Nazev kazety
----------------------------------------------------------------
| : | 64 byte nazev kazety | vypln do 256 byte - prazdne 00H |
----------------------------------------------------------------

Hlavicka souboru
----------------------------------------------------------------
| 01 | 11 byte nazev souboru | poznamky do 64 byte |  vypln  |
----------------------------------------------------------------

Koncovy blok
----------------------------------------------------------------
| 04 | zbytek dat typu 'A' nebo 'B' |    vypln       |
----------------------------------------------------------------

ASCII blok
----------------------------------------------------------------
| A | ASCII data                       |
----------------------------------------------------------------

Binarni blok
----------------------------------------------------------------
| B | < | st.adr | konc.adr | > | KS-1 | DATA     | KS-2 |
----------------------------------------------------------------                           MIKOS 6

Poznamky: - Cisla 10, 01, 04, 00 jsou hexadecimalni.
     - znaky A, B, <, > jsou znakove konstanty.
     - "04" je poslednim blokem souboru a muze obsahovat
      zbytek dat typu A nebo B.
     - "A" soubor obsahuje znaky ASCII kodu a data jsou
      ukoncena znakem "SUB" (CTRL Z - 1AH). Bloky jsou
      oddelovany dlouhou mezerou (cas pro zpracovani dat).
     - "B" je binarni soubor. Obsahuje hlavicku, tj. adresu
      ulozeni do pameti, koncovou adresu a kontrolni
      soucet hlavicky. Adresy jsou ramovany znaky "<" a
      ">". Kontrolni soucet (KS-1) chrani program pred
      nespravnym ulozenim (popr. prepisu). Dale nasleduji
      vlastni binarni data, ktera jsou rovnez ukoncena
      kontrolnim souctem (KS-2). Format "B" pouziva kratke
      meziblokove mezery.
                           TOOL 1

****************************************************************
*                               *
*           TOOL ASM-80 V4.0           *
*                               *
****************************************************************
                         Duben 1985


   Soubor programu TOOL obsahuje programy pro praci  v
assembleru, editaci, ladeni a predstavuje programove vybaveni
pro "maly" vyvojovy system.

  Programy lze rozdelit do peti zakladnich skupin:
     1/ ASSEMBLERY    -  textovy, jednoradkovy
     2/ EDITOR PEDIT   -  priprava,opravy a modifikace
                 zdrojovych textu
     3/ TRASOVACI PGM   -  pro ladeni assemblerovych pgm.
     4/ ZPETNY PREKLADAC -  prevod strojoveho kodu do
                 symbolicke verze
     5/ POMOCNE PROGRAMY -  zakladni sluzby monitoru a
                 jeho rozsireni

   Soubor programu TOOL poskytuje uzivateli assembleru ucinne
prostredky pro pripravu, preklad a odladeni  uzivatelskych
programu.


             SEZNAM POVELU
             =============

  +A assembly    start assembleru a volba rezimu
  +B begin     nulovani tabulky symbolu, podminek,
           nastaveni stacku a registru
  +C condition   nastaveni podminek traceru
  +D display    zobrazeni oblasti pameti
  +E eof      derovani konce souboru a start. adresy
  +F find      vyhledani retezce znaku v pameti
  +G go to     start od dane adresy s breakpointy
  +H hexadecimal  hexadecimalni soucet a rozdil
  +I input     cteni portu
  +J jump      skok na zavedeny program (viz .J)
  +K kazeta     prikazy operacniho systemu MIKOS
  +L line assembly jednopruchodovy primy prekladac
  +M move      presun obsahu useku pameti
  +N null      nulovani registru a podminky (viz +B)
  +O output     vyslani dat na port
  +P PEDIT     start editoru PEDIT
  +Q quit      navrat do monitoru
  +R read      cteni HEX souboru
  +S substitute   zmena obsahu pameti
  +T trace     start traceru, podminky zadane +C
  +U undef.code   zobrazeni pameti v ASCII
  +V verify     deassembler - zpetny prekladac
  +W write     zapis HEX souboru
  +X examine r.   zobrazeni a zmena obsahu registru
  +Y verify+punch  deassembly se souc. zapisem na mgf


Poznamka: TOOL se ohlasuje napovednym znakem '+'.

Poznamka pro Verify a Find:
Po znaku "," se prejde do rezimu Substitute; je mozne delat
opravy, zmenit adresu a po <cr> se vratit do puvodniho povelu.
                           TOOL 2

1/ PREKLADACE
=============
     Soucasti souboru TOOL je  prekladac  absolutniho
    assembleru - prekladac "memory assembler"  umoznuje
    preklad zdrojoveho textu umisteneho v pameti nebo na
    uzivatelskem zarizeni (kazeta). Tento prekladac  je
    dvojpruchodovy. Podrobny popis je uveden v kapitole
    Assembler. Zde jsou uvedeny prikazy pro rizeni prekladace

  Vyvolani: +A        ;vyvolani textoveho prekladace


     Dale soubor TOOL obsahuje jednoradkovy jednopruchodovy
    assembler, ktery lze pouzit pro opravy nebo jednoduche
    programy.

  Vyvolani: +L=<adr>     ;vyvolani jednoradkoveho assemb.

    Po vyvolani se ukazatel na obrazovce nastavi do stredu
    nasledujiciho radku a ceka na vstup radku assembleru. Po
    <cr> provede preklad (stroj. kod se predradi pred text) a
    ceka na vstup noveho textu. Ukonceni se provede zadanim
    prazdneho radku (jen <cr> nebo END <cr>). Povelem +L lze
    zapsat strojovy kod na libovolnou adresu operacni pameti.
    Pri chybe operatora se vrati na puvodni adresu, je mozne
    opakovat radek. Je mozne pouzit symbolickych navesti, ale
    odkazy jsou mozne jen dopredu (tj. na nizsi adresy).
      Priklad: +L=7000
                  START: MVI A,1 ;zdroj
           7000 3E 01 START: MVI A,1 ;po <cr>
                   .
                   .       ;dalsi vstupy
                   .
                  <cr>      ;ukonceni


  MEMORY ASSEMBLER
  ----------------
    a/ ZADANI MODU PRO PREKLAD
      -R "Reader" file - cte zdrojovy text z vnejsi pameti
        Druhy pruchod vyzaduje nove vyhledani souboru.
      -X Assembly - preklad zdroje ulozeneho v pameti
        textovym editorem PEDIT.

    b/ RIZENI PRUCHODU (PASS)
      -1 1. pruchod se provede automaticky po zadani mode.
      -2 2. pruchod a vypis programu
      -P 2. pruchod se strankovanim po 20  radcich.
        Pokracuje po <sp>.
      -S Vypis seznamu symbolu s prirazenymi hodnotami.
      -N Pri 2. pruchodu jen vypis chyb (NOLIST).
     <cr> Navrat do TOOLu.
      ^A CTRL P - pripojeni a odpojeni tiskarny.
      -Q Navrat do TOOLu.

    c/ HLASENI CHYB
      U undefined  nedefinovany symbol ci instrukce
      O operand   chybny operand
      M multiply  vicenasobna definice
      L label    chyba v navesti
      F full table plna tabulka symbolu
      W warning   neulozen kod (v X-modu >2kB programu)
      X expression chyba ve vyrazu
                           TOOL 3

2/ EDITOR - PEDIT
=================
     Editor slouzi priprave, oprave a modifikaci textovych
    souboru, ktere mohou byt ulozeny v pameti nebo na vnejsim
    mediu, nebo jejich kombinace (doplneni souboru atd.).
    Podrobny popis je v kapitole PEDIT.

  Vyvolani: +P        ;je mozne i z monitoru .P

     Po ukonceni edice a ulozeni na kazetu lze program ihned
    prelozit (povel +A, mode X).
    Pozn. Navrat z PEDITu do TOOLu se provede *J<esc><esc>.3/ TRASOVACI A LADICI PROGRAM TRACER
====================================
     Trasovaci program umoznuje sledovat chovani,  chod
    programu a provadet v programu zmeny. Velmi zrychluje
    ladeni na systemu bez emulatoru. Zpusob prace se ridi
    podle nastavenych podminek (viz prikaz +C), nastavenim
    pri spusteni Traceru (+T). Dale je mozno i v prubehu
    trasovani menit podminky. Mezi trasovaci prikaz lze
    zaradit i prikaz G s parametry (breakpointy), kdy dojde k
    preruseni chodu programu na zadanych bodech. Useky mezi
    breakpointy probihaji v realnem case.  +C - CONDITION   Nastaveni podminky pro rizeni trasovani.
  --------------   Muze byt zvolena jen jedna podminka.

     B brief   vypisuje PC a instrukci
     C call    trasuje jen hlavni program, podprogramy
            v realnem case
     L loop    trasuje jen instrukce skoku
     M mask    trasovani zvolene instrukce s maskou
               <n=1-3> ... pocet byte instrukce
               <data> ... zadana data (1-3 byte)
               <maska> ... 1-3 byte masky (AND)
     N null    zruseni podminky (implicitni)
     R register  vypis jen pri shode dat s registrem
               <registr>,<data>
     S stack   vypis pri vyboceni stacku z dane oblasti
               <l.adr>,<h.adr>
     W window   sleduje program v danem useku pameti
               <l.adr>,<h.adr>

    Priklady:  +C:M=2       ;dvojbyteove instrukce
           =00 =52 (nebo 'R) ;hleda instrukci s 'R'
           +C:RA=01      ;trasuje jen pri A=01H


  +T - VOLBA REZIMU TRASOVANI
  ---------------------------

     +T=<cr>       pokracuj od adr. v PC po prvni
               breakpoint
     +T=<sp>=<break><cr> pokracuj od PC, od break zobrazuj
     +T=<adr><cr>    start.adr.=break ... ihned trasuje
     +T=<start>=<break1>=<break2> usek mezi start a break v
               real. case, po breakpointu trasuje

                           TOOL 4

   Priklad vypisu trasovani:

         --P-7010 A-00 F-56 B-01 C-00 D-00 E-00
         H-70 L-4E S-4380 :FFFF @CD  ZPSC
         7010 CD 87 70   CALL DUMMY

    : oznacuje obsah vrcholu stacku
    @ oznacuje data v pameti <HL>
   ZPSC jsou rozdekodovane flagy (zero, parity, sign, carry)


   Vlastni rizeni prubehu trasovani
         <sp>   ... dalsi instrukce
         <cr>   ... konec
          ,    ... nova podminka (+C)
         ^X (ETX) ... preruseni trasovani4/ ZPETNY PREKLADAC - DEASSEMBLER
=================================
    Umoznuje kontrolu strojoveho kodu prevodem do symb. Tvaru

  Vyvolani: +V        zobrazovani na obrazovce
       +Y        zobrazeni a ulozeni na kazetu

    Zpetny prekladac pracuje po radcich. Dalsi radek se
    zobrazi po <sp>; <cr> ukonci preklad.
     Prikazy +V, +Y maji jeden parametr - adresu mista
    pameti, odkud se provadi zpetny preklad.

  Priklad: +V=7000
          ...  vypis radky
       <sp> ...  dalsi radek
        ,  ...  prechod do Substitute, kde lze provest
             zmeny; po <cr> navrat do deassembleru
       <cr> ...  konec prekladu

  Poznamka: Stejny postup plati i pro prikaz +Y (se zapisem).
       Pozor, zdroj. program se zapisuje do bufferu a na
       kazetu se zapise az po jeho naplneni nebo po
       prikazu K_C (uzavreni souboru). K_C se  musi
       provest vzdy po skonceni zpetneho prekladu, jinak
       by pri cteni doslo k chybe.

  POZOR !  Pri povelu +B, +N se rusi tabulka  symbolu,
       porizena pri prekladu. Assembler a deassembler
       pouzivaji spolecnou tabulku  symbolu,  takze
       prikazem +L a EQU lze tabulku symbolu behem
       deassemblovani doplnovat.

                           TOOL 5

5/ POMOCNE PRIKAZY
==================
     Umoznuji vyuzit sluzeb monitoru bez navratu do monitoru
    a zpet do TOOLu. Dale pak rozsiruji nektere moznosti (+H,
    +F), nektere prikazy maji jiny vyznam nez v monitoru (I,
    O, F, Q).           POPIS PRIKAZU


  +B - BEGIN
  ----------
     Pocatecni nastaveni podminek a nulovani tabulky symbolu
    (jine nez .B v monitoru).

  +D - DISPLAY
  ------------
     Zobrazeni obsahu pameti (viz monitor)

  +E - EOF
  --------
     Zapis koncoveho bloku se start. adresou ve formatu HEX
    (viz monitor)

  +F - FIND
  ---------
     Vyhledani dane instrukce v pameti a moznost modifikace
    (jine nez .F, kde plni pamet).

    Format:    +F=<l.adr>=<d.adr> ;zadani rozsahu adres
            =N        ;pocet byte instrukce
            =<data1>= ... <dataN>  ;hledany obsah
            =<mask1>= ... <maskN>  ;maska

     Program provede log. soucin obsahu pameti s maskou a
    vysledek porovna se zadanymi daty. Je-li rovnost, provede
    vypis adresy a zdroj. textu instrukce. Tak je mozno volit
    i tridu instrukci (napr. IN, OUT) nebo najit instrukce
    pracujici s urcitou oblasti pameti (viz priklady).

    Priklad: 1/ Pozaduje se nalezeni vsech MOV B,D (kod 42H)
          v pametovem useku 7000H-7100H.
           +F=7000=7100<sp>  ;rozsah pameti
            =1<sp>      ;1 byte instrukce
            =42<sp>      ;hledany kod
            =FF<sp>      ;maska
                     ;vypis vsech nalezenych
             ...       adres a zdroju v danem
                     rozsahu
              <sp> ... pokracuje v hledani
              ,  ... skok do substitute
              <cr> ... konec hledani

        2/ Vyhledani 3-bytovych instrukci, ktere pracuji
          s adresou 20H.
           +F=7000=7050<sp>
            =3<sp>
            =C3=00=20<sp>
            =00=FF=FF<sp>


                           TOOL 6

  +G - GO TO
  ----------
     Spusteni programu (viz prikaz monitoru .G).


  +H - HEXADECIMALNI SOUCET A ROZDIL
  ----------------------------------
    Format:    +H=<xx>=<yy>    ;xx a yy jsou hex cisla
           ssss  rrrr    ;vysledek
                      ssss = soucet
                      rrrr = rozdil


  +I - INPUT
  ----------
     Vstup dat ze zadaneho portu (lisi se od .I v monitoru,
    kde nastavuje a nuluje prirazeni User=1,2).

    Format:    +I=xxxx=<port>   ;vypise nastavenou adr.
            =dd        ;data z portu

    Priklad:   +I=7000=10<cr>   ;port 10H
            =F2        ;vstupni data


  +J - JUMP
  ---------
     Skok na posledni zavedeny program (viz .J v monitoru).


  +K - KAZETA
  -----------
     Vyvolani systemu MIKOS (viz monitor a MIKOS .K_X).


  +M - MOVE
  ---------
     Presun oblasti pameti (viz prikaz .M monitoru).


  +N - NULL
  ---------
     Nulovani registru a podminky stejne jako v prikazu +B.
    Ma jiny vyznam nez .N v monitoru.


  +O - OUTPUT
  -----------
     Vystup dat na port (jiny vyznam nez .O v monitoru).

    Format:    +O=xxxx=<port>=<data>

    Priklad:   +O=10=FF      ;vystup na port 10
                     port ma spravnou adr.
                     proto staci zadat <sp>


  +Q - QUIT
  ---------
     Navrat do monitoru.                           TOOL 7

  +R - READ
  ---------
     Cteni HEX souboru (viz prikaz .R monitoru).  +S - SUBSTITUTE
  ---------------
     Zmena obsahu pameti (viz prikaz .S monitoru).


  +U - UNDEFINED CODE
  -------------------
     Zobrazeni obsahu pameti v ASCII kodu (nema ekvivalent
    v monitoru).

    Format:    +U=<l.adr>=<h.adr>  +W - WRITE
  ----------
     Zapis programu v HEX formatu (viz .W monitoru). Uzavrit
    prikazem +E.

    Priklad:   +W=4400=5FFF<sp>  ;zapis TOOLu
             ...       ;komunikace s MIKOSem
             ...       ;zapis na kazetu
           +E=4400       ;ukonceni-zapis start
                     adresy  +X - EXAMINE REGISTER
  ---------------------
     Zobrazeni a zmena obsahu registru (obdoba .X monitoru,
    lisi se tvarem vypisu - v TOOLu se nevypisuji nazvy
    registru; je take mozno zadat po apostrofu znak ASCII ).

    Format:    +X<ozn.reg>=yy   ;yy=novy obsah reg.
           +X<cr>       ;celk. vypis vsech reg.
                     bez moznosti zmeny

    POZOR! Pri zmene registru prikazem .X v monitoru se
        zmeny nepromitnou do registru v TOOLu. Zmeny se
        musi provadet primo prikazem +X (a naopak).
        Registry jsou uchovany pri skoku do monitoru a
        pri navratu jsou obnoveny.
                          ASM-80 1

****************************************************************
*                               *
*      ASSEMBLER - JAZYK SYMBOLICKYCH ADRES      *
*                               *
*     ABSOLUTNI PREKLADAC ZE SOUBORU PROGRAMU TOOL     *
*                               *
****************************************************************
  TOOL ASM-80 V4.0               Duben 1985


  Assembler je strojove orientovany jazyk, ktery umoznuje max.
vyuziti mikroprocesoroveho systemu. Prekladac zpracovava zdroj.
text programu, generuje strojovy kod a uklada jej do operacni
pameti. Assembler umoznuje:
      - mnemotechnicky zapis typu operace
      - symbolicke oznaceni mista v pameti
      - v poli operandu pouzivat vyrazy

  Dalsim typem prikazu assembleru jsou direktivy,  ktere
negeneruji kod, ale ridi chod prekladu. Direktivy umoznuji:
      - definovat jmena promennych prip. priradit hodnoty
      - generovani konstant a znakovych retezcu
      - rezervovat misto v pameti
      - podmineny preklad
      - rizeni pocitadla adres
      - ukonceni prekladu
1/ PRAVIDLA ZAPISU
==================

     TVAR ZDROJOVE RADKY
     -------------------

  NAVESTI:    TYP OPERACE    OPERAND(Y)   ;KOMENTAR

    - Nektera pole nemusi byt pouzita
    - Pole musi byt oddelena <sp>, tabulatorem HT <tab>
     nebo ";" (u komentare).
    - Kazda instrukce, direktiva musi byt cela na jednom
     radku, ukoncena <cr> (program pro vstup z klavesnice
     doplni <lf> ).
    - Pokracovaci radky nejsou povoleny.
    - Lze pouzit radek pouze s komentarem.
    - Maximalni delka radku je 80 znaku.
     MNOZINA ZNAKU
     -------------

    - pismena A - Z
    - cislice 0 - 9
    - specialni znaky + - * / , : $ @ ? ' ; . <sp> <cr> <lf>
    - libovolny znak v ASCII kodu muze byt v retezcich mezi
     apostrofy nebo v komentarich
                          ASM-80 2

     OMEZOVACE A ODDELOVACE
     ----------------------

    <sp> (mezera)      - oddeleni poli
     ,  (carka)       - oddeleni operandu
    ' '  (dvojice apostrofu) - omezovac znak. retezcu
     ;  (strednik)     - uvadi pole komentaru
     :  (dvojtecka)     - ukonceni navesti
    <tab> (tabulator)     - oddeleni poli

    Poznamka: Mezer a tabulatoru muze byt v zajmu citelnosti
         vice i v prip. kombinaci.     POLE NAVESTI
     ------------

      Navesti je nepovinne; musi byt jedinecne a nesmi se
    vyskytovat vicekrat. Je mozno jedno misto oznacit vice
    navestimi (na prazdne radce).
      Delka navesti je 1 az 5 znaku, pripustna jsou
    pismena, cislice a znaky ? a @; na prvnim miste musi byt
    pismeno. Navesti musi byt ukonceno dvojteckou (u EQU je
    v poli navesti jmeno, ktere se neukoncuje dvojteckou,
    ale <sp> ci <tab>).     POLE TYPU OPERACE
     -----------------

      Pole typu operace obsahuje mnemotechnicky  nazev
    instrukce ci direktivy (podle pravidel assembleru I8080)     POLE KOMENTARU
     --------------

      Pole komentaru neplni zadnou funkci, musi  byt
    zahajeno strednikem (;).     TYPY OPERANDU
     -------------

      Operandy mohou byt ctyr typu, ktere lze zapsat
    ruznymi zpusoby.

      a/ REGISTR
           Jmeno  | B C D E H L M A
           -----------------------------------
           Hodnota | 0 1 2 3 4 5 6 7


      b/ DVOJICE REGISTRU

            B  D  H  PSW  SP                          ASM-80 3

      c/ PRIMY OPERAND

           - Hex. cislo     10H, 0FFH
           - Desitkove cislo  16, 16D
           - Binarni cislo   10110B
           - Znak. konstanta  'A'
           - Pocitadlo adres  $
           - Jmeno s priraz.  (napr. DES EQU 10
            hodnotou           MVI A,DES)
           - Navesti
           - Vyraz


      d/ ADRESA PAMETI

           obdobne jako ad c/ mimo znakovou konstantu


  Poznamky: - apostrof lze zapsat   MVI D,'''
        - $ znamena okamzity stav PC s tim, ze ukazuje na
         prvni byte instrukce
        - ve vyrazu nejsou povoleny zavorky, vyraz se
         vyhodnocuje zleva doprava
         Pripustne operatory:
             + - * / HIGH LOW NOT AND OR XOR
             SHR (posuv o N bitu vpravo, N=0-15)
             SHL (  dtto vlevo  )
         Operatory jsou binarni (krome HIGH, LOW, NOT);
         +,- mohou byt unarni ve vyznamu znamenka cisla.
2/ DIREKTIVY ASSEMBLERU
=======================

   Slouzi k rizeni prekladace ci definici jmen, konstant atd.

      EQU  Prirazeni hodnoty jmenu
      DB   Definice byte; max. 80 znaku retezec nebo max.
         10 vyrazu
      DW   Definice slova (2 byte); max. 5 vyrazu.
         Pri pouziti text. retezce (1 az 2 ASCII znaky
         mezi apostrofy) se znaky v ramci  slova
         ukladaji v opacnem poradi; pri zadani vice
         znaku je hlasena chyba.
      DS   Rezervovani mista v pameti
  [NAV:] END  Ukonceni zdroj. textu; smi byt jen jeden, musi
         byt poslednim prikazem textu.
  [NAV:] ORG  Nastaveni pocitadla adres. Je-li pred ORG
         navesti, je mu prirazena  hodnota  pred
         zpracovanim ORG.
      .LIST Povoleni vypisu (implicitni).
      .XLIST Zakazani vypisu, jen vypis chyb.
      TITLE 'NAZEV'  Pojmenovani programu; pokud program
         nezacina touto direktivou,  musi  zacinat
         prazdnym radkem.

   Podmineny preklad umoznuje vytvaret ruzne varianty programu

      IF <vyraz>   je-li vyraz nenulovy, provede se cast
      ELSE      mezi IF a ELSE, jinak za ELSE. ( ELSE
      ENDIF      neni povinne; povolena 1 uroven IF ).
                          ASM-80 4

3/ PRACE S PREKLADACEM ASSEMBLERU
=================================

     Prekladac je soucasti TOOLu (na kazete). Po nahrani
    TOOLu systemem se provede prikazem monitoru skok do
    programu TOOL - prikaz .T . TOOL se ohlasi znakem "+".
    Spusteni assembleru se provede prikazem +A.
     Preklad je dvojpruchodovy (1. pruchod se  provede
    automaticky). Po spusteni se prekladac ohlasi na displeji
    a pozaduje zadani modu. Mod urcuje, kde je ulozen zdroj.
    text programu.

      X - zdrojovy program je v pocitaci po edici PEDITem
         (max. 2kB programu)
      R - zdrojovy text je na pasce (reader); druhy
         prubeh vyzaduje nove vyhledani, proto  se
         doporucuje nahrat zdrojovy program 2x za sebou
         (je to take bezpecnostni kopie). Program se
         uklada od adr. 7000H az do konce pameti.
  ROZDELENI PAMETI A ZPUSOB ZAPISU PRELOZENEHO PROGRAMU
  -----------------------------------------------------


       MOD X           MOD R

     6000H -------------    6000H -------------
        | TABULKA |       | TABULKA |
        | NAVESTI |       | NAVESTI |
     7000H -------------    7000H -------------
        | PRELOZENY |       |      |
        | PROGRAM |       | PRELOZENY |
     7800H -------------       |      |
        | ZDROJOVY |       | PROGRAM |
        |  TEXT  |       |      |
        |   .   |       |   .   |
        |   .   |       |   .   |
        |   .   |       |   .   |
        |      |       |      |
     FFFFH -------------       -------------

  RIZENI PRUCHODU (PASS)
  -----------------------

     Urcuje provadeny pruchod prekladacem. V prvnim pruchodu
    se vytvari tabulka symbolu, ve druhem pruchodu probiha
    vlastni preklad.

      1  prvni pruchod (automaticky pri spusteni mody X,R)
      2  druhy pruchod (cely program)
      P  druhy pruchod (strankovany vypis)
      Q  navrat do TOOLu
      S  vypis tabulky symbolu (navesti)
      N  druhy pruchod pouze vypis chyb (NOLIST)
     <cr> navrat do TOOLu
      ^A rizeni tiskarny (shift A,CTRL P), plati i v TOOL
                          ASM-80 5

  HLASENI CHYB PREKLADACEM
  ------------------------

      U  undefined   nedefinovany symbol
      O  operand err  chybny operand
      M  multiply   vicenasobna definice
      L  label err   chyba v navesti
      F  full table  plna tabulka symbolu
      W  warning    varovani -  neulozil
               se strojovy kod (>2kB
               programu v modu X)
      X  expression  chyba ve vyrazu
                           PEDIT 1

****************************************************************
*                               *
*          TEXTOVY EDITOR  PEDIT          *
*                               *
*   Pro TV displej AND 1    Ze souboru programu TOOL  *
*                               *
****************************************************************
                          Unor 1985


  Textovy editor PEDIT (Pidi-EDITor) je urcen k porizovani
textovych souboru. Delka radku neni omezena, na displeji se
zobrazuje 40 znaku. Spodni radek obrazovky slouzi jako prikazovy
radek. Basic muze pracovat s delkou radku 132 znaku, pro
assembler je max. 80 znaku. Editor PEDIT zabira 2kB pameti.


  PEDIT ma dva rezimy prace:

 1/ PRIMY - "VIDEOMODE", kdy kod povelu je prvnim znakem na
     prikazovem radku. Povel se ihned provede a zobrazi se
     modifikovany text, bez potvrzeni prikazu dvema znaky
     <esc>, ktery se na obrazovce zobrazuje jako $. Tak je
     mozno napr. menit polohu kurzoru atd.

 2/ PRIKAZOVY - "COMMAND MODE", kdy povel se neprovadi ihned,
     zobrazuje se v prikazovem radku; jednotlive povely se
     ukoncuji <esc> a provedou se az po zadani dvou <esc>.
     Jednopismenove znaky se nemusi oddelovat pomoci <esc>,
     napr. 15L3CV$$. Do ukonceni povelu je mozno prikazy
     opravovat nebo rusit znakem <del> nebo <bs>.

   Prikazy, ktere jsou uvedeny v primem rezimu (videomodu),
  pracuji i v prikazovem rezimu, je-li na prvnim miste uveden
  pocet opakovani nebo jiny povel.

     Napr. *L      provede se okamzite posun o radek
         *3L$$     posun o 3 radky po zadani 2x<esc>
         *3LV$$    posun a zobrazeni textu
         *TL$$     provede se az po potvrzeni  Textovy editor pracuje s dynamickym "oknem" - jak vertikalne
tak i horizontalne. Jak bylo uvedeno, radek muze obsahovat napr.
132 znaku, pricemz je zobrazeno "okno" 40-ti znaku na radku,
ktere se automaticky posunuje pri posunu ukazovatka.  Ve
vertikalnim smeru se "okno" automaticky posouva a zobrazuje cast
editovaneho textu. Na konci radku se zobrazuje znak "^". Je-li
radek delsi a neni-li konec radku zobrazen, potom se znak ^
nezobrazi. Tak je obsluha informovana, ze radek pokracuje.


Poznamky: - V popisu prikazu je pouzit znak "%" ve vyznamu
      volitelneho cisla opakovani (-65535 az 65535).
     - Uvede-li se tam, kde je v syntaxi prikazu %, znak #,
      tak to znamena "vsechno", tj. nejvyssi kladne cislo.
     - Prikazy <CTRL znak> plati pro klavesnici CONSUL 259,
      prikazy <shift znak> jsou pro ANK 1.
     - Pri tvorbe dlouhych tabulek lze  take  pouzit
      rezervace textu na obrazovce (CTRL Q, shift Q) v
      rozmezi nekolika radku a takto nechat  trvale
      zobrazene napr. zahlavi tabulky.
                           PEDIT 2


            ROZDELENI OBRAZOVKY
            ===================

        ------------------------------------
        |   \              |
        |   \              |
        |   \              |
        |   \              |
        |   } Zobrazovany text     |
        |   /              |
        |   /              |
        |   /              |
        |   /              |
        |   * Prikazova radka      |
        ------------------------------------


            DEFINICE VIDEOMODU
            ==================


  Pro urychleni prace jsou nektere  povely  provadeny s
okamzitym zobrazenim noveho stavu textoveho bufferu. Videomod
plati jen tehdy, je-li znak prvnim v prikazovem radku. Pak neni
treba potvrzovat <esc><esc>, povel se provede automaticky vcetne
zobrazeni modifikovaneho textu. Videomod plati pro nasledujici
prikazy:
      B, Z, I, X, Y, V, +(0-9), CTRL D, CTRL I
         CTRL K, L, <cr>, <sp>, <bs>, ^S
   TEXTOVY BUFFER           OKNO (WINDOW)

  ----------------       - ------------------------
B...|       |       |            |
  |  Editovany |       |   Zobrazovany    |
  |   text   |       |     text      |
  |       |       |            |
  |       |       | $-<cr>        |
  ----------------       |  <bs>-$ * $-<sp>  |
Y...|       |       | $-L          |
  ----------------       |            |
V...|   .    | kurzor    |            |
  ----------------       --------------------------
X...|       |
  ----------------
  |       |
  |       |
Z...---------------- konec     $ - nova poloha kurzoru
  |       | textu
  |       |        * - stavajici poloha
  |  volne   |
  |       |
  |       |


                           PEDIT 3

           POPIS PRIKAZU EDITORU
           =====================


1/ PRIKAZY PRO RIZENI VIDEOMODU
-------------------------------

     1.1 VKLADANI TEXTU

    I   zobrazi 6 radku predchoziho textu  a  vymaze
       obrazovku od mista, kde bude vkladan novy text.

            <novy text> <esc> <esc>

       Po ukonceni vkladani se zobrazi novy text doplneny
       novym textem v okoli kurzoru. Behem vkladani lze
       znakem <del> a <bs> rusit chybne napsane znaky.

  CTRL I  vlozi 1 znak na misto, na ktere ukazuje ukazatel a
   (tab)  zobrazi text. Po <cr> automaticky vlozi <lf>. Znaku
       na klavesnici ANK 1 odpovida ^<sp>.

   %A   precte (z vnejsiho zarizeni RI) % radku a ulozi je
       za text v textovem bufferu. V pripade prazdneho
       bufferu se uklada od zacatku. Muze se kombinovat s
       "W", ktery vyklizi buffer.
       Pozn. Pred pouzitim PEDITu je vhodne pouzit prikazu
       monitoru .I=1, .O=1 a tim nastavit podminky, ze
       neni zadny v/v soubor rozpracovan.
       Prikaz %A neni prikazem videomodu, ale je zde
       uveden, protoze se casto uziva v kombinaci s
       prikazy pro vkladani textu.


     1.2 PREMISTOVANI KURZORU

       je mozne nasledujicimi znaky:
           -----
           | B |      begin - zacatek bufferu
           -----
           -----
           | Y |      posuv okna ? videostranky
           -----
       - - - - - - - - - - - -
       |    ------    |
       |    |<cr>|    |  posuv o radek
       |    ------    |
       |------ ----- ------|
       ||<bs>| | V | |<sp>||  posun o znak
       |------ ----- ------|  zobraz okno "V"
       |    -----    |
       |    | L |    |  posuv o radek
       |    -----    |
       - - - - - - - - - - - -
           ------
           |+0-9|      posuv o N radku
           ------
           -----
           | X |      posuv okna
           -----
           -----
           | Z |      end - konec textu
           -----
                           PEDIT 4

  B  nastavi pointer na zacatek textu a zobrazi buffer
  Z  nastavi pointer za konec textu a zobrazi  buffer
  F  find - vyhleda a zobrazi hledany text:
         *F PAVEL $$    vyhleda a zobrazi text PAVEL
    Kurzor se umisti za nalezeny text. Prikaz neni prikazem
    videomodu (musi se ukoncovat <esc><esc>).
  V  view - zobrazi text v okoli kurzoru; automaticky se
    provadi po ukonceni nekterych povelu (S, F, CTRL D, ...)
  X  zobrazi dalsi text (videostranku)
  Y  zobrazi predchozi text (videostranku)
  +%  presune kurzor o 0 az 9 radku dolu  (zde %=0-9 !);
    +0 presune kurzor na zacatek radku     1.3 POSUVY UKAZOVATKA (KURZORU)

  L   posuv o 1 radek dolu         <cr>
  <cr>  posuv o 1 radek nahoru         |
                      <bs>-  - <sp>
  <bs>  posuv o 1 znak doleva          |
  <sp>  posuv o 1 znak doprava         L     1.4 RUSENI TEXTU

  CTRL K    Vymaz radku z klavesnice CONSUL, u ANK 1 se
  %K $$     nepouziva videomod. Text se zrusi od ukazatele
         az po konec radku.

  CTRL D    Vymaz znaku pro CONSUL
  %D $$     Vymaz znaku pro ANK 1     1.5 ZMENA TEXTU

  S   substitute - vyhleda puvodni text a po potvrzeni
     znakem "Y" zameni text, jinak vyhleda dalsi pro zamenu
         *S PAVEL $ PETR $$ vyhleda text "PAVEL" a po
                   potvrzeni ho zameni za text
                   "PETR"
     Neni prikazem videomodu (musi se ukoncovat <esc><esc>;
     casto se pouziva v kombinaci s videomodem

  ^S  substitute znak - zameni znak, na ktery ukazuje kurzor
     novym znakem.
         ^S A  ... neni treba potvrzovat, v miste kurz
                   se objevi "A"

        FIND          SUBSTITUTE
    ----------------------   ----------------------
    |    . . .    |   |    . . .    |
    |  MOV A,B #    |   |  MOV A,B     | "N"
    |    . . .    |   |    . . .    |
    |  MOV A,B     |   |  MOV A,B #    | "Y"
    |    . . .    |   |    . . .    |
    |          |   |          |
    | *FMOV A,B$$    |   | *SMOV A,B$MVI A,1 |
    ----------------------   ----------------------

   # nova poloha ukazatele     Zamena radku
                           PEDIT 5

2/ PRIKAZOVY REZIM
------------------

     2.1 VKLADANI TEXTU

  %A  precte % radku ze vstupniho zarizeni RI a ulozi je za
     text v bufferu


     2.2 VYHLEDANI A NAHRADA TEXTU

 %<Ftext$>  find - vyhleda zadany text od ukazatele a v
     pripade nalezeni hledany text zobrazi. Ukazatel nastavi
     za hledany text. % urcuje pocet hledanych textu, ktery
     se preskoci

  S  substitute - zamena textu. Vyhleda puvodni text a
     zobrazi okoli vyhledaneho textu. Po potvrzeni znakem
     "Y" provede zamenu textu.
     Format:   S <hledany> $ <novy> $$


     2.3 PREMISTENI KURZORU

     Plati stejne prikazy jako pro videomod, je-li na prvnim
     miste prikazoveho radku pocet opakovani (napr. *15L$$ )


     2.4 RUSENI TEXTU

  %D  zrusi % znaku od ukazovatka (% muze byt kladny i
     zaporny )

  %K  zrusi % radku     2.5 ZAPIS TEXTU NA VNEJSI PAMET

  %W  write - zapise % radku na vnejsi medium a zrusi radky v
     pameti !

  %O  output - zapise % radku na vnejsi medium a ponecha je v
     pameti

  E  exit - zapise cely text na vnejsi medium a ukonci vyst.
     soubor; text ponecha v pameti


     2.6 KOPIROVANI TEXTU V OPERACNI PAMETI

  %G  get - oznaci a vypise % radku, ktere se budou kopirovat
     na jine misto textu

  U  unsave - premisti % radku textu na misto, kde se
     nachazi kurzor. Pokud je kurzor za mistem oznacenym
     prikazem *G, je mozno opakovat samostatny prikaz *U
     vicekrat.

                           PEDIT 6


3/ ROZSIRENI EDITORU
--------------------

   Povely v prikazovem rezimu lze zadavat s udanim poctu
  opakovani, ktere muze mit znamenko (+,-), popr. znak "#",
  tj. vsechno (max. kladne cislo 65535). U nekterych prikazu
  nelze pouzit zaporne znamenko.


  @  novy start PEDITu a smazani textu. Pozor na nezadouci
     vymaz celeho textu ! Na klavesnici ANK 1 (shift I)
     neni ekvivalentni znaku  CTRL I (CONSUL), a prave
     oznacuje znak "@" - vymaz

  %H  hex - zobrazi % radku hexadecimalne (pro kontrolu
     vlozenych ASCII znaku)

  J  skok do programu TOOL

  M  memory - vypise pocet volnych bytu pro text

  %O  output - vyderuje % radku od pointeru, ale text ponecha
     v operacni pameti

  %P  print - vytiskne % radku od pointeru na tiskarnu

  R  read from next file - nastavi podminky pro cteni z
     noveho souboru, povoli dalsi cteni (*R # *A)

  %A  append - precte % radku z vnejsi pameti na konec text.
     bufferu

  X  exchange display - zobrazi nasledujici stranku textu

  V  view - zobrazi stranku textu kolem kurzoru

  Y  zobrazi predchazejici stranku textu

  Q  quit - navrat do monitoru

  %G  get - oznaci % radku v bufferu a vypise je pro kontrolu
     Vzdy plati posledni nastaveni pointeru.

  U  unsave - na misto, kde je kurzor, prekopiruje obsah
     bufferu, ktery byl oznacen povelem *G
     POZOR ! Od posledniho povelu *G se nesmi provadet
     zadne prikazy, ktere meni pocet znaku v bufferu (napr.
     I, D, CTRL D, CTRL I, S, ...). Po kazdem prikazu "U" je
     treba nastavit G pro dalsi kopirovani. Pokud  se
     pozaduje vlozeni textu do oblasti bufferu za kurzorem,
     pak neni nutne nove nastaveni pomoci "G". Prikaz *U
     rusi ostatni povely na temze prikazovem radku.

                           PEDIT 7

4/ POVELY SHODNE S EDITOREM V1.7 INTEL
--------------------------------------

  %T  type text - zobrazi % radku textu.  "0TT" odpovida
     verifikaci radku. Radky se zobrazi cele (nejsou omezeny
     oknem).

  %L  line - posuv o % radku

  %K  kill - vymazani % radku od kurzoru

  E  exit - ukonceni editace, ulozeni editovaneho souboru na
     vnejsi pamet. POZOR !  Oproti Editoru  INTEL EDIT
     nekopiruje zbytek programu z I/O zarizeni !

  %W  write - zapis % radku na vnejsi pamet

  N  null - zapis 60 blanku na PO

  %C  character - posuv o % znaku

  %D  delete - zruseni % znaku; <cr> a <lf> se smaze naraz !

  I  insert - vlozeni noveho textu; ukoncit dvojim <esc>
     (u ANK 1 klavesa oznacena LF !)

  F  find - nalezeni retezce

  S  substitute - nalezeni text. retezcu a jejich zamena.
     Kazdou zmenu je po "?" treba potvrdit v prikazovem
     radku znake "Y"


  Poznamky:
    - %<command string>$$  - iterace; opakovani prikazu
       uvnitr spicatych zavorek. Max. hloubka =1 !
    - <del> nebo <bs>  - delete; rusi posledni znak v primem
       rezimu (videomodu) nebo v prikazovem rezimu
    - % - parametr (-65535 az 65535), v prikazu "+" jen 0-9!
    - # - nahrazuje max. kladne cislo (vsechno)
       Priklad: #A - precte ze vst. zarizeni (mgf)
               vsechny radky a pripoji je za
               editovany text
   CTRL C (CONSUL)
   shiftX (ANK 1)  prerusi provadeni prikazu (ETX)
5/ ZOBRAZOVANE RIDICI ZNAKY
---------------------------

  ESC    -resp. klavesa LF u ANK 1 - zobrazuje se jako $
  ^     -konec radku
  \     -konec textu
  _     -kurzor na miste mezery nebo tabulatoru
  blik. znak -okamzita poloha kurzoru
  overflow  -zaplneni textoveho bufferu
  "X" illegal-nepovoleny znak v prikazovem radku
  NO FIND "X"-nenalezeno "X" od kurzoru po konec bufferu
  STACK   -prekroceni hloubky vnoreni opakovaciho prikazu
  BREAK   -Objevi-li se behem psani prikaz. radku za kazdym
        znakem "*", pak editor signalizuje malo pameti.
                           PEDIT 8

6/ PRIKLAD
----------

   Pomoci editoru zapiseme text:

        *@$$      ;vynulovani textoveho bufferu
        *I       ;primy prikaz - smaze se CRT,
                v levem hornim rohu je znak ^.

        zapisujeme pozadovany text:

        <cr> nebo TITLE 'PRIKLAD'<cr> ;pro assembler

           .
           .
           .

        END<cr>
        $$


   Povelem J$$ predame rizeni TOOLu, kde povelem +A spustime
  prekladac a po upresneni MODE = X se provede preklad a volbou
  PASS = napr. P zobrazime vypis programu. Po  zjisteni
  syntaktickych chyb se vratime do TOOLu a po povelu +P muzeme
  pokracovat v editaci.

   Ulozeni textu na vystupni zarizeni (mgf) provedeme prikazem
  *E$$ (prace s kazetovym magnetofonem viz prikazy MIKOSu).
  Potom lze pomoci TOOLu program prelozit a ladit.

Poznamka: .G4403<cr> - skok z monitoru do PEDITu s uchovanim
  textu napr. po RESET nebo povelu .C v monitoru. Doporucuje se
  pak cely text zapsat na vystupni medium.
7/ PRIKLADY JEDNOTLIVYCH PRIKAZU
--------------------------------

  *ITEXT$$  vlozeni "TEXT" za ukazatel (blik. znak nebo "_")
  *<tab>A   vlozeni "A" na ukazatel - primy mod
        (ANK 1 - klavesa ^<sp>, CONSUL - CTRL I)
  *10A    cteni 10 radku z mgf a ulozeni na konec textu
  *B     ukazatel na zacatek textu
  *Z     ukazatel za posledni znak textu
  *FDATA$$  nalezeni DATA za ukazatelem; po potvrzeni "Y"
        konec, jinak hleda dalsi vyskyt
  *V     zobrazi text v okoli ukazatele
  *X     nasledujici videostranka
  *Y     predchazejici videostranka
  *+9     kurzor o 9 radku dolu
  *+0     kurzor na pocatek radku
  *5K$$    zrus 5 radku od kuzoru
  *-10K$$   zrus 10 predchazejicich radku
  *#K$$    zrus vse za kurzorem
  *3D$$    zrus 3 znaky za ukazatelem
  *-5D$$   zrus 5 znaku pred ukazatelem
  *SMOV$MVI$$ zamen MOV na MVI
  *^SX    zamen znak, na kterem stoji kurzor, znakem X
  *50W$$   zapis 50 radku na vnejsi pamet (mgf), nuluj bufer
  *30O$$   zapis 30 radku na vnejsi pamet, text ponechej
                           PEDIT 9


  *E$$    ukonceni editace, zapis na vnejsi pamet
  *15G$$   oznac 15 radku od ukazatele (kopirovani viz *U)
  *U$$    uloz za ukazatel data oznacena prikazem *G
  *@$$    vynuluj buffer (novy start PEDITu)
  *10H$$   zobraz 10 radku hexadecimalne
  *J$$    navrat do TOOLu; po povelu +A lze prekladat asm.
  *M$$    vypise pocet volnych byte pro text
  *50P$$   vytiskne 50 radku od pointeru na tiskarne. Pozor
        na nastaveni pomoci .A; tiskarna musi byt zapnuta
  *B$#P$$   vytiskne cely text na tiskarne
  *R$$    nastav podminky pro cteni z vnejsi pameti
  *R$#A$$   precti cely text z vnejsi pameti
  *Q$$    navrat do monitoru; po prikazu .P lze pokracovat
  *10T$$   zobraz 10 radku textu
  *0TT$$   verifikace celeho radku s ponechanim polohy kurz.
                           Basic 1

****************************************************************
*                               *
*              BASIC EX             *
*                               *
****************************************************************
  SAPI-1 V4.0                  Duben 1985


  Tento navod je strucnym popisem jazyka BASIC a neni ucebnici
jazyka.

  Interpret jazyka BASIC poskytuje  uzivateli  efektivni
prostredky pro vytvareni, udrzbu, ladeni a provozovani programu
interaktivnim zpusobem. Ma takove vlastnosti, ze  uzivatel
prakticky vystaci se samotnym BASICem. Funkce vytvareni a
editace zdrojovych programu jsou jiz obsazeny v  samotnem
interpretu BASIC.
  Uzivatel vsak muze vyuzit editor PEDIT pro vytvareni a
zejmena pro rozsahlejsi upravy sveho programu. Rovnez zavadeni a
ukladani programu se provadi prikazy BASICu. BASIC se proto hodi
pro vyuku a pro programatory, kteri potrebuji rychle vyresit
dany problem a nechteji se zdrzovat pracnym programovanim v
assembleru, porizovanim a prekladem zdrojoveho textu. Na druhe
strane lze vyuzit specialnich moznosti BASICu, napr. Jednoducha
prace s retezci, moznost pripojeni uzivatelskych podprogramu v
assembleru, ktere mu umozni vytvaret efektivnejsi programy a
doplnovat vlastnosti BASICu. Krome bezneho provadeni programu
lze v BASICu tez pracovat v terminalovem rezimu, kdy se prikazy
z terminalu (klavesnice) okamzite provadeji a tim lze pouzivat
BASIC jako kalkulatoru.
  V programovem rezimu jsou prikazy zapisovany s cisly radku v
rozsahu 1-9999. Prikazy, ktere nemaji uvedeno cislo radku se
okamzite provadeji - dialogovy rezim.
  Delka prikazoveho radku je az 132 znaku (vcetne cisla radku,
mezer a tabulatoru). Na jeden radek lze napsat i vice prikazu,
vzajemne oddelenych oddelovacem ":" - dvojtecka.
  BASIC-EX umoznuje praci s cisly real - jednoduche delky
(4 byte) s presnosti sesti dekadickych cislic (sedma cislice je
jiz zaokrouhlovana). Cislo muze byt v rozsahu od 1.70141E-38 az
1.70141E38. Cisla se mohou zapisovat i jako celociselna, tj. bez
desetinne tecky.
  Cisla jsou ukladana jako "real" - v pohyblive radove carce v
normalizovanem exponencialnim tvaru (exponent, mantisa) ve 2
slovech (4 byte).
  Konstanty se mohou zapisovat v primem tvaru, tj. cislice a
desetinna tecka (napr. 28.75) nebo v exponencialnim tvaru XE+NN,
XE-NN, kde     X je cislo v primem tvaru
          E oznacuje exponencialni tvar a znaci
           "krat 10 na"
          +,- znamenko exponentu (+ nepovinne)
          NN dvoumistna hodnota exponentu (cele
           cislo); musi byt uveden vzdy, tedy
           i je-li nulovy (00<=NN<=38)
  Lze pouzivat indexovanou promennou (pole) az do 8-mi indexu
(osmirozmerne pole). S poctem indexu rychle narusta spotreba
pameti. BASIC umoznuje praci s retezci - znakovymi promennymi a
konstantami. Dale obsahuje standardni a uzivatelske funkce jak
pro praci s cisly, tak i pro retezce.
  Soucasti BASICu EX jsou povely pro ovladani interpretu,
zavedeni s uschovou programu, porizovani vypisu programu, ale i
prikaz pro editaci radku, kdy je mozno nastavit ukazatel na
znak, doplnovat znaky vlevo od ukazatele a rusit znaky a prikaz
pro ruseni useku programu.
                           Basic 2

  Pro snazsi odladeni programu je soucasti BASICu jednoduchy
trasovaci program, ktery na displeji vypisuje cisla provadenych
radku.
  Pri zapisu radku na obrazovce TV displeje (pripojeneho pres
desku AND 1) se vyuziva dynamicke "okno", ktere zobrazuje cast
okoli kurzoru (40 znaku), a v pripade potreby se automaticky
posunuje po radku (az do nalezeni znaku <cr> - konec radku nebo
pocatku radku) podle smeru pohybu kurzoru (ukazatele).

  BASIC-EX vznikl rozsirenim Basicu-MIT (ktery je  napr.
implementovan v systemu COS 80 pro SAPI-80) a plne vyuziva
zakladniho programoveho vybaveni systemu SAPI 1, pod kterym je
implementovan. Navic poskytuje uzivateli tyto skupiny prikazu:

    - pro praci s vnejsi pameti (kazetovy magnetofon):
         FIND, OPEN, CLOSE, GET, PUT
         nebo #P, #R (u INPUT, PRINT)

    - pro praci s TV displejem, kdy plne
     vyuziva vlastnosti desky AND 1
     a pripojene klavesnice
         WND, CURS, BEEP, CLS, INKEY

    - pro praci s programy v assembleru
         CALL, PTR, HEX, CODE

    - umoznuje zaklady strukturovaneho programovani
         IF / THEN / ELSE
         ON GOTO / ELSE
         ON GOSUB / ELSE
         REPEAT / UNTIL
         WHILE
         ! - komentar na radku

    - pro ladeni programu - trasovani
         TRON, TROFF

    - pro editaci programu
         EDIT, DEL


Omezeni: Prikazy IF/THEN/ELSE, WHILE nebo REPEAT/UNTIL nelze
    "hnizdit" do vice urovni (tj. v prikazu nelze vyvolat
    dalsi prikaz IF, WHILE, REPEAT) a musi byt umisteny v
    jedinem radku programu.Interpret jazyka BASIC pro SAPI 1 je k dispozici ve dvou
verzich:
     1/ 7 kB - standardni verze    BASIC EX
     2/ 9 kB - rozsirena o grafiku  BASIC EX/G

Muze pracovat pod Monitorem V4.0 s minimalne 16 kB RAM-1,
doporucuje se verze 48 kB pro plne vyuziti vsech moznosti
interpretu jazyka BASIC.

                           Basic 3

================================================================
        1. ZAKLADNI POPIS INTERPRETU BASIC
================================================================

    Povely      ovladani a sledovani chodu programu
    (commands)    (nektere nelze uvadet v programu)

    Instrukce     prikazy - cinnosti, ktere vykonava
    (statements)   program nebo ktere lze vyvolat primo

    Funkce      numericke a retezcove
    (functions)    (vysledkem funkce je vzdy cislo
             nebo retezec)

    Operatory     logicke, aritmeticke, relacniREZERVOVANA SLOVA:

 END  FOR  NEXT  DATA  INPUT DIM  READ  LET  GOTO
 RUN  IF   GOSUB RETURN REM  STOP  OUT  ON   RESTORE
 WAIT  POKE  PRINT DEF  CONT  LIST  CLEAR LOAD
 SAVE  NEW  TAB  TO   SPC  FN   THEN  NOT  STEP
 AND  OR   SGN  INT  ABS  USR  FRE  INP  POS
 SQR  RND  LOG  EXP  COS  SIN  TAN  ATN  PEEK
 VAL  ASC  STR$  CHR$  LEFT$ RIGHT$ MID$


ROZSIRENI:

 CALL  INKEY PRT  HEX  CLS  EDIT  LLIST BYE  CODE
 XOR  ELSE  TRON  TROFF DEL  UNTIL WHILE REPEAT DO
 FIND  GET  OPEN  PUT  CLOSE BEEP  MODE  WND  CURS
 !   #


GRAFIKA:

 SCALE PLOT  MOVE  AXES  LABEL FILL  GRAPH DOT  COPY
 FONT


ARITMETICKE OPERATORY:

 +, -, *, /, ^, (, )


RELACNI OPERATORY:      (pracuji i s retezcovymi promennymi
               a konstantami, napr.
                 10 IF P$="ANO" THEN 100 )
 >, <, =, >=, <=, <>


LOGICKE OPERATORY:

 NOT, OR, AND, XOR


Vysvetlivky: V dalsim popisu budou pouzity k definovani typu
       promennych, vyrazu a cisel radku symboly, ktere
       nemaji vztah k jazyku BASIC a slouzi jen ke
       zkraceni popisu. Jedna se o symboly: A, S$, L, N
                           Basic 4


      PROMENNE, RETEZCOVE PROMENNE A KONSTANTY
      ----------------------------------------

  Promenna je symbolicke oznaceni mista v pameti pro ulozeni
dat (cisel, znak. retezcu), ktera se v prubehu zpracovani mohou
menit. Promenna je oznacena jmenem a veskere odkazy se provadeji
pres toto jmeno. Jmeno promenne je slozeno z pismen a cislic.
Pocet znaku neni omezen, ale pro rozliseni promennych se berou
pouze dva prvni znaky. Prvnim znakem jmena musi vzdy byt
pismeno. Promenne jsou prikazy RUN a CLEAR nastaveny na hodnotu
0 resp. retezcove promenne na "prazdne". Znak $ za jmenem
oznacuje retezcovou promennou.

  Priklad:  ALFA, BETA, GAMA    ciselne promenne
        ALFA1, ALFA2      totozne ciselne promenne
                    (berou se 2 znaky - AL)
        1CIS          chyba, nezacina pismenem
        CI-S          chyba, nepripustny znak
        ALFA, ALFA$       spravne, 1.-cis.promenna
                    2.-retezcova promenna

  Retezcove a ciselne promenne mohou mit stejne jmeno a pritom
jde o dve ruzne promenne. (Jsou vytvareny dve samostatne tabulky
promennych - jedna pro ciselne a druha pro retezcove, odliseni
promennych je dano znakem "$" pro retezce).
  Konstanty jsou cisla nebo znakove literaly, ktere nemeni
svuj vyznam v prubehu programu.               POLE
               ----

   Pole je usporadana mnozina promennych (prvku pole), ktere
jsou oznaceny spolecnym jmenem (jmeno pole). Pristup k prvkum
pole je pres jmeno a index, ktery je uveden v kulatych zavorkach
"( )", pole v BASICu EX muze byt az osmirozmerne. Pole zacina
indexem 0 a konci indexem, ktery je uveden v deklaraci pole
prikazem DIM. Pozor, v prikazu DIM se uvadi horni hranice pole,
tj. pocet prvku pole je o 1 vetsi (viz prvek 0). Pole muze byt
pouzito i pro retezcove promenne.
              PODPROGRAMY
              -----------

   Podprogram je posloupnost instrukci, ktera se vyvolava z
programu (podprogramu) a po provedeni se vraci do mista vyvolani
podprogramu. Podprogram musi byt ukoncen prikazem RETURN. Na
rozdil od jinych vyssich jazyku (napr. FORTRAN, PASCAL) neni
poprogram v BASICu volan jmenem, ale pouze cislem radku,
oznacujicim zacatek podprogramu. Je tedy mozno volat  tyz
podprogram s ruznymi efekty podle vyvolani (skok na ruzna cisla
adku podprogramu). Pozor pri volani podprogramu, aby volany
radek nebyl vnitrnim radkem cyklu (skokem do cyklu, nikoliv pres
vstup cyklu FOR), takovy skok muze vest k  nedefinovanym
vysledkum.                           Basic 5

Vyvolani podprogramu:

     GOSUB xxxx      xxxx - cislo radku (vstupni bod)

     ON <podminka> GOSUB xxxx,yyyy ELSE zzzz
                xxxx, yyyy, zzzz jsou cisla rad-
                ku vstupnich bodu podprogramu v
                zavislosti na hodnote podminky
                (prepinace). Prikaz ELSE  je
                volitelny a skok se provede v
                ostatnich pripadech.

   Zvlastnim pripadem jsou podprogramy v assembleru, volane z
BASICu. Assemblerovske programy musi byt ukonceny instrukci RET.
Vyvolani assemblerovskych podprogramu se provadi prikazy:

     X = CALL (ADR)     volani podprogramu na adrese ADR
     Y = USR (ADR)     volani podprogramu na adrese ADR

Rozdily mezi volanimi viz popis komunikace s programy  v
assembleru.

   Pro primy zapis assemblerovskych programu lze pouzit prikaz

     CODE <adr>,<hex.data>, ... <hex.data>


   Podprogram muze volat dalsi podprogramy:

     HLAVNI PROGRAM     PODPROGRAM1     PODPROGRAM2
        |
        |
        v
     volani GOSUB  ------->  |
                   |
                   v
     pokracovani   <------- RETURN
        |
        |
        |
        v
     volani GOSUB  ------->  |
                   v
                volani GOSUB  ------->  |
                             |
                             v
                pokracovani1  <------- RETURN
                   |
                   |
                   v
     pokracovani   <------- RETURN
        |
        |
        v
    konec programu

                           Basic 6

               FUNKCE
               ------

  Funkce je posloupnost prikazu Basicu a po jejich provedeni
se vraci funkcni hodnota zpet. Vysledkem funkce musi byt ciselna
promenna.
  Funkce se definuji prikazem

    DEF FN * (P)   kde * je jedno z pismen A-Z, oznacujici
             uzivatelskou funkci a P je formalni
             parametr funkce. Za definici nasleduje
             rozvoj funkce

  Priklad:  DEF FN A (X) = SQR (X^2+1)

  Uzivatelske funkce mohou byt definovany pouze pro ciselne
promenne.
  Funkce se vola uvedenim jmena funkce (s parametrem volani)
na prave strane prirazovaciho prikazu, vsude tam, kde lze pouzit
promennou.
  Krome uzivatelskych funkci je v BASICu rada standardnich
funkci, jak pro praci s ciselnymi promennymi (napr. SIN, COS,
EXP), tak i pro praci s retezcovymi promennymi (napr. VAL, STR,
CHAR) - viz seznam funkci.             LOGICKE OPERACE
             ---------------

  Logicke operace NOT, OR, AND, XOR se provadeji s promennymi,
jejichz delka jsou 2 byte (slovo). Ciselne promenne, ktere jsou
ulozeny v pohyblive radove carce se nejdrive prevedou na
celociselne (do 2 byte - 16 bitu), pokud to cislo dovoli (jinak
je hlasena chyba) a pak se provede logicka operace.        TYPY KONSTANT, PROMENNYCH A VYRAZU
        ----------------------------------

 A ... ciselna konstanta, ciselna promenna nebo aritm. vyraz

      konstanta     0   12.3   12.5E-03
      promenna     B  MO  N1  DX  ALFA
      index. promenna  BETA(1)  GM(I,J)
      aritm. vyraz   A+R(J)*(C-R)+20-(B^(A/C))

    Pouzitelny ciselny rozsah:
      -1.70141E+38 az -1E-38, 0, 1E-38 az 1.70141E+38

    Dovoleny rozsah indexu:
      0 az 32767 (omezeno velikosti pameti)

    Spotreba pameti:
      4 byte / polozku

    Vystupni format:
      cislo <0.1 nebo >999999 se zobrazuje v exponencialnim
      tvaru, pred a za cislem se tiskne mezera.                           Basic 7

 S ... retezec (retezcova konstanta), retezcova promenna nebo
    retezcovy vyraz

      retezec      "TEXT" "VAHA" "ALFA 3"
      retez. promenna  A$ K1$ MN$(3) B$(I,J) OTP$
      retez. vyraz   A$+K1$ JMENO$+OTP$ A$+"TEXT"

    Delku retezcovych promennych neni nutno dimenzovat,
    nastavuje se dynamicky, je pouze nutno definovat celkovy
    pametovy prostor pro retezcove promenne povelem CLEAR X
    (X=pocet byte). Neni mozno spojovat retezce, jejichz
    celkova delka by byla vetsi  nez  pocet  znaku
    rezervovanych prikazem CLEAR. L ... logicka konstanta, log. promenna, relace nebo log. Vyraz

      log. konstanta  0 (false), -1 (true)
      log. promenna   promenne nabyvajici hodnot
               0 a -1 (NOT 0)
      relace      A=B DAT(I)>C ALFA<>BETA A(I,J)>10
      log. vyraz    A=B OR C=D   BETA AND A(I)=C
               M OR N AND O  HEX(80) XOR ALFA

    Vysledek relace nebo log. vyrazu lze ulozit do promene
               B = ( X > Y ) N ... cislo radku

      cele cislo v rozsahu 0 az 9999 P(N)...pole (indexovana promenna)

    Pokud je sirka pole vetsi nez 10, musi byt deklarovane
    instrukci DIM

      Napr.   100 DIM A(5),B(2,4,4),A(2,2)

    Pole mohou mit az 8 rozmeru, s poctem rozmeru vsak velmi
    rychle roste spotreba pameti.
    Uzivame-li pole s mensim poctem prvku nez 11, dosahneme
    dimenzovanim pole uspory pameti  (interpret  jinak
    automaticky dimenzuje napr. DIM X(10),Y(10,10), tj.
    44 byte pro jeden rozmer, ale jiz 484 pro dva rozmery !)

                           Basic 8

================================================================
            2. INSTRUKCE JAZYKA
================================================================


2.1 DEFINICNI A PRIRAZOVACI PRIKAZY
------------------------------------

 CLEAR N  Rezervovani prostoru pro retezcove promenne  (a
      vstupni prikaz INPUT). N je cislo vetsi nez 15,
      je-li mensi, hlasi se chyba. Horni rozsah je omezen
      volnou kapacitou pameti. Neni-li prikaz  CLEAR
      uveden, je nastavena implicitni hodnota 256 po RUN.

 DIM    Definovani sirky pole (poctu prvku pole - 1). Prvky
      jsou indexovany od 0 do horni hranice definovane v
      prikazu DIM

      Priklad:  DIM A(15),B(20,M),A$(19)

        Pole A - jednorozmerne ciselne pole pro 16 prvku
        Pole B - dvourozmerne pole (prvni dimenze pro 21
             prvku, druha dynamicka dle M)
        Pole A$- jednorozmerne pole pro  retezcove
             promenne (jine nez pole A pro cisla)

 DEF FNA(P) Definice funkce jedne promenne. Muze byt definovano
  . . .  az 26 funkci. Parametr se nemusi ve vlastni funkci
 DEF FNZ(P) vyskytovat, je vsak nutne jej alespon formalne v
      nazvu funkce uvest.

      Priklad:  Definice uzivatel. funkci FNA, FNB, FNR

        DEF FNA(P) = P*2+P+10
        DEF FNB(N) = FNA(N)+N*2
        (PI=3.1415926)
        DEF FNR(DEG) = PI/180*DEG

 FNA(P)   Volani drive definovane funkce. Funkci lze pouzit
 ...    vsude, kde se pouziva promenna.
 FNZ(P)
      Priklad:  RAD = FNR(ALFA)

 REM    Umisteni komentare do zdrojoveho programu. Prikaz
      REM uvadi komentar a vsechny znaky za prikazem az do
      konce radku jsou interpretovany jako poznamka (jsou
      ulozeny do zdrojoveho tvaru programu, ale nemaji
      zadny vykonny charakter). Pouzivaji se pro zvyseni
      prehlednosti programu. V ramci uspory mista pameti
      se doporucuje pouzivat kratke komentare, popr. V
      pripade nutnosti je z  (odladenych)  programu
      odstranit.

      Priklad:  REM TOTO JE POZNAMKA <cr>
            REM * * * * * <cr>

        V prvnim pripade je zapsan text "TOTO  JE
        POZNAMKA" a v druhem se zapisi  hvezdicky.
        Poznamky REM se vypisi v LIST, LLIST, SAVE.

 !     Uvodni symbol komentare uvnitr radku. Pred "!" neni
      nutne psat ":" a zbytek radku je  automaticky
      povazovan za poznamku.
                           Basic 9

 LET P=A  vyhodnoti vyraz "A" (na prave strane) a vysledek
      priradi promenne "P" (na leve strane prirazovaciho
      prikazu). Klicove slovo 'LET' neni povinne !!
           |
           v
         ---------    graficke znazorneni
         | P = A |    v blokovych schematech
         ---------
           |
           v
      Znak "=" v prirazovacich prikazech nema vyznam
      "rovna se", ale "prirad vyraz na prave strane
      promenne na strane leve" (proto se v nekterych
      vyssich programovacich jazycich pouzivaji rozdilne
      symboly pro "prirad" napr. ALGOL, PASCAL znaky ":="
      a "rovna se" tj. znak "=").

      Priklad:  LET A = B*C+D/E
            LET B$ = A$+B$
            A = B*C+D/E

        Priklady LET A=B*C+D/E a A=B*C+D/E jsou ve
        vysledku stejne.2.2 PRIKAZY PRO VETVENI PROGAMU
--------------------------------

      2.2.1 NEPODMINENY SKOK

       Nepodmineny skok prerusuje linearne  vzestupne
      provadeni programu a pokracuje na jinem  miste
      programu podle udaneho cisla radku prikazu.

 GOTO N   Skok do jine casti programu. Cislo "N" je cislo
      prikazoveho radku, promenna jako cislo radku neni
      povolena !

      Priklad:  GOTO 1000  skok na radek s cislem 1000


      2.2.2 PODMINENY SKOK

       Podmineny skok umoznuje vetveni  programu  v
      zavislosti na vyhodnocene podmince. Je-li podminka
      splnena, provadi se prikaz (GOTO, THEN), neni-li
      splnena, pak se provadi prikazy za ELSE nebo se
      provede dalsi radek (neni-li ELSE pouzito).

 IF L GOTO N   podmineny skok na cislo radku N
 IF L THEN N   totez
 IF L THEN prikaz1 : prikaz2 : ...
         podminene provedeni celeho zbytku radku, je-li
         splnena podminka L

      Priklad:  IF X>Y THEN A=4*B
            IF A=B THEN PRINT D:A=A+3:GOTO 200

 IF/THEN/ELSE  Podminene vetveni pro pripad splneni (THEN) a
         nesplneni (ELSE) podminky.


                          Basic 10

      Priklad:  IF A=B THEN A=1:PRINT"OK" ELSE A=0

         Je-li podminka splnena, nastavi se promenna A
         na 1 a vytiskne se text OK. V pripade ze A#B
         pak A=0.      2.2.3 PREPINACE

       Vetveni se provede podle hodnoty vyrazu  za
      klicovym slovem ON. Je-li hodnota rovna n, provede
      se skok na n-te cislo radku, ktere je uvedeno v
      seznamu. Pri zaporne hodnote se hlasi chyba.

 ON A GOTO seznam    Skok na cislo radku dle seznamu

 ON A GOSUB seznam   Volani podprogramu dle seznamu

      U prepinacu lze pouzit klicove slovo ELSE, skok pro
      ostatni pripady (tj. je-li cislo mimo rozsah ? pocet
      prvku seznamu).

      Priklady:  ON X+1 GOTO 1010,1050,1200
            ON Y GOSUB 2000, 2010,2020
            ON Z GOSUB 100,200,300 ELSE 500      2.2.4 PRIKAZY CYKLU

        Prikazy FOR - NEXT

       Skupina prikazu uzavrena mezi pocatek cyklu (FOR)
      a konec cyklu (NEXT) se opakuje tak dlouho, dokud
      neni dosazena horni podminka. V kazdem behu cyklu se
      pocatecni podminka zvysuje o krok.

 FOR P=pocatek TO horni       implicitni krok = 1

 FOR P=pocatek TO horni STEP krok

        P     ridici promenna cyklu
        pocatek  vych. hodnota ridici promenne
        horni   koncova hodnota ridici promenne,
             pri jejim dosazeni se cykl ukonci
        krok   prirustek ridici promenne
             v kazdem pruchodu cyklem

      Priklady:  FOR I=1 TO 20
            FOR ALFA=1 TO MAX STEP 2
            FOR B=10 TO -2 STEP -1
            FOR A=2*X TO M(I)

      Ridici promenna je dostupna i mimo cykl a nabude
      hodnoty po ukonceni cyklu HORNI + 1 (resp. HORNI +
      KROK, je-li uveden STEP).

                          Basic 11

        Ukonceni cyklu - NEXT

 NEXT P   konec smycky (nazev promenne neni povinny) pro
      jednoduchy cykl
 NEXTseznam konec dvou a vice smycek

      Je-li spolecne uvedeno vice cyklu, tj. u klicoveho
      slova NEXT je uveden seznam, pak promenne v seznamu
      musi byt uvedeny v opacnem poradi (tj. ridici
      promenna nejvnitrnejsiho cyklu musi byt uvedena jako
      prvni a ridici promenna vnejsiho  cyklu  jako
      posledni).

      Priklad:  FOR I=1 TO 10
            FOR J=1 TO 5
            FOR K=2 TO 20 STEP 2
              telo cyklu
            NEXT K,J,I

      Cykl FOR/NEXT dovoluje "hnizdit" uvnitr smycky dalsi
      cykly, ktere se nesmi prekryvat, tj. vnitrni cykl
      nesmi prechazet za vnejsi.

      Priklad:  FOR I=1 TO M:FOR J=1 TO N
              telo cyklu       ...DOBRE
            NEXT J
              zbytek vnejsiho cyklu
            NEXT I

            FOR I=1 TO M:FOR J=1 TO N
              telo cyklu       ...CHYBNE
            NEXT I
              zbytek vnitrniho cyklu
            NEXT J
         Prikaz WHILE - prikaz cyklu

       Dokud je splnena podminka za WHILE, pak provadej
      prikazy na radku. Neni-li, skoc na dalsi radek.

      Format:   WHILE podminka DO prikazy

      Priklad:  WHILE I<10 DO PRINT "I":I=I+1

        Prikaz WHILE se provadi pokud je  splnena
        podminka a lze jej uzit jen v rozsahu 1 radku.
         Prikaz REPEAT - prikaz cyklu

       Opakuj prikazy na radku dokud neni  splnena
      podminka uvedena klicovym slovem UNTIL. Prikaz UNTIL
      je soucasti posledniho prikazu a neoddeluje se ":".
      Prikaz plati v rozsahu jednoho radku, po splneni
      podminky se pokracuje na dalsim radku.

      Format:   REPEAT prikazy UNTIL podminka

                          Basic 12

      Priklad:  REPEAT PRINT I:I=I+3 UNTIL I=30

        Prikaz se provadi pokud neni splnena podminka a
        plati v rozsahu 1 radku. Misto REPEAT muze byt
        pouzito i DO (napr. DO A=A+1 UNTIL A>5).2.3 PODPROGRAMY A ZASTAVENI PROGRAMU
-------------------------------------

 GOSUB N  Vyvolani podprogramu. Podprogram se vola cislem
      radku (nikoli jmenem podprogramu jako napr. Ve
      FORTRANu, PASCALu). Podprogram musi byt ukoncen
      navratovym prikazovym slovem RETURN.

 RETURN   Navrat z podprogramu.

 END    Ukonceni programu, zobrazi se "OK" (nepovinne; pokud
      za hlavnim progamem nasleduji podprogramy, musi se
      hlavni program vzdy ukoncit prikazem END).

 STOP    Preruseni chodu programu, ohlasi se "BREAK IN N",
      kde N je cislo radku prikazu STOP a lze pokracovat
      prikazem CONT (od dalsiho radku programu). Pouziva
      se prevazne pro ladeni programu.
2.4 OPERACE VSTUPU A VYSTUPU
-----------------------------

      2.4.1 CTENI KONSTANT

       Prikazy DATA, READ, RESTORE slouzi k prirazeni
      konstant promennym. Prikazem DATA se  deklaruji
      konstanty pro prikaz READ, ktery provadi prirazeni.
      Prikaz RESTORE umoznuje opetovne pouziti konstant
      pro dalsi prirazeni. Prikaz READ posunuje ukazatel
      konstant na dalsi konstantu. Na zacatku je ukazatel
      nastaven na prvni konstantu, po n-tem cteni READ
      ukazuje na polozku n+1, RESTORE umozni vratit (resp.
      nastavit) ukazatel.

 READseznam prideli hodnoty ze seznamu DATA seznamu promennych.
      Nahrazuje radu prirazovacich prikazu typu LET.

      Priklady:  READ A(1),A(2),A(3),X,B$
            READ ALFA,BETA
            READ Z$

 DATA    seznam konstant pro prikaz READ (retez. Konstanty
      nemusi byt v uvozovkach)

      Priklady:  DATA 10,20,30,3.15
            DATA 3.5EE03,7.1E-03
            DATA "JMENO",12.5,3.2,1000

 RESTORE  navrat ukazatele v seznamu DATA na pocatek
 RESTORE N navrat ukazatele v seznamu DATA na radek N


                          Basic 13

      Priklad:  10 DATA 10,10,5
            20 DATA 100,200,300
            30 DATA "EMIL","PETR","MILAN"

        Prikaz RESTORE (bez cisla) provede nastaveni pro
        READ na prvni seznam dat, tj. na cislo radku 10.
        Prikaz RESTORE 30 nastavi seznam pro READ na
        cteni retezcu na radku 30.


      2.4.2 CTENI VSTUPNICH PROMENNYCH Z I/O ZARIZENI

       2.4.2.1 Cteni z klavesnice displeje (console)

        Pro cteni dat zadavanych z klavesnice displeje
       slouzi prikazy INPUT a INKEY. Prikaz  INPUT
       umoznuje i vypis textu na obrazovce displeje
       (kombinace prikazu PRINT a vstupu dat), ktery
       umozni v programu vypisovat texty v pozadavcich na
       data, zjednodusuje programovani. Pozadavek na data
       prikazem INPUT je na obrazovce displeje indikovan
       znakem "?"-otaznik. V pripade, ze v prikazu INPUT
       je uveden seznam promennych a na vstupu bylo
       zadano mene vstupnich dat, na obrazovce se zobrazi
       dva otazniky, ktere signalizuji, ze prikaz INPUT
       pozaduje dalsi data. V pripade, ze bylo zadano
       vice dat nez je v seznamu promennych, pak se
       nadbytecna data ignoruji (ztrati se). Data na
       vstupu se oddeluji od sebe oddelovacem "," (carka)
       Nulova polozka se musi zadavat cislici 0, nestaci
       pouhe odmacknuti tlacitka CR,  ktere  vyvola
       zastaveni provadeni programu. V programu  lze
       pokracovat prikazem CONT.


       2.4.2.2 Cteni dat ze souboru - READER

        Pri cteni dat ze  souborove  orientovaneho
       zarizeni (napr. kazetovy magnetofon) je nutno
       dodrzet postup pro praci se soubory. Nejprve je
       nutno soubor otevrit pro cteni dat, tj. nalezt
       soubor na pasce, pomoci os MIKOS. Proto je v
       BASICu-EX zaveden prikaz FIND.
        Po otevreni souboru je mozno pouzivat prikazy
       pro cteni dat  INPUT #R  nebo  GET. Prikaz
       INPUT #R se pouziva pro data zapsana prikazem
       PRINT #P, prikaz GET pro data zapsana prikazem
       PUT. Rozdil mezi prikazy INPUT a GET je v tom, ze
       GET cte po slabikach (byte), prikaz INPUT precte
       znakova data do oddelovace a je-li to cislo,
       provede konverzi do vnitrniho tvaru.

        Poznamka: Osetreni konce souboru
             Posledni znak souboru je znak SUB
             (CTRL Z), tj. 1AH nebo 26dek.

       Priklad:  A=GET:IF A=26 THEN 100 ! KONEC

                          Basic 14

        V textu jsou dale pouzity zkratky pro oznacovani
       zarizeni podle konvenci monitoru (viz  popis
       monitoru a obsluznych rutin).

         CI console input    CO console output
         RI reader input    PO punch output
                     LO list output


       Pro rozliseni zarizeni v prikazech INPUT a PRINT
       se pouziva oznaceni #R pro READER, #P pro PUNCH a
       #L pro LIST. Vstup resp. vystup se provadi na
       zarizeni prirazenem v monitoru prikazem ASSIGN
       (.A).


 INPUTseznam hodnoty nebo retezce z konzoly  se  priradi
       promennym

 INPUT "text" seznam   totez jako predchozi, navic tisk textu

 INPUT #R seznam     cteni z RI misto z CI (tj. z pasky)

       Priklady: INPUT A
            INPUT ALFA,BETA,GAMA
            INPUT Z$,K(I),X
            INPUT "NAPIS JMENO",JM$
            INPUT #R A$,B$,X


 INKEY    preda hodnotu ASCII kodu prave stisknute klavesy
       behem provadeni programu; neni-li stisknuta zadna
       klavesa, potom je hodnota INKEY=0

       Priklad: 50 IF INKEY>0 THEN 100
            80 IF INKEY=0 THEN 50
            100  ...

        ceka na stisknuti klavesy a pak pokracuje v
        programu.


 FIND     nastavi priznak pro otevreni noveho  souboru.
       Operacni system automaticky pri cteni znaku (napr.
       z kazety) provede vyhledani souboru a precte
       1.byte. FIND lze pouzit i k ukonceni cteni ze
       vstupniho souboru.

 GET     cte byte ze vstupniho media RI (snimac pasky nebo
       kazeta podle hodnoty IOBYTE).


       10 FIND  ! otevri soubor
       20 A=GET  ! 1. cteni - vyhleda soubor a cte byte
       30 A1=GET ! 2.byte
       40 IF A=0 THEN 90 ELSE INPUT #R B$
        ...
       90 FIND  ! jiny soubor nebo uzavreni

                          Basic 15

      2.4.3 ZAPIS DAT - VYSTUP NA ZARIZENI

       2.4.3.1 Vystup na displej

        Pro vystup na displej se pouziva prikaz PRINT,
       nebo lze pouzit zkraceneho zapisu pro PRINT, tj.
       znak "?" -otaznik, ktery interpret BASICu prevede
       na klicove slovo PRINT. Pro vystup na obrazovku
       displeje je mozno vyuzit i specielnich funkci pro
       rizeni displeje (napr. WND, CLS, MODE, CURS).


       2.4.3.2 Vystup na tiskarnu

        Pro tiskovy vystup (na zarizeni LIST) se pouziva
       prikazu PRINT #L. Pro formatovani tisku lze pouzit
       specialni funkce TAB a SPC (tyto lze pouzit i pro
       vystup na displej).


       2.4.3.3 Souborove orientovany vystup

        Je-li zarizeni PUNCH souborove  orientovano
       (napr. kazetovy magnetofon), musi se  dodrzet
       posloupnost pro vystup do souboru. Nejdrive se
       musi soubor otevrit pro vystup (musi se vyhledat
       konec souboru, tj. misto pro ulozeni  noveho
       souboru) pod rizenim MIKOSu.
        Po otevreni souboru je mozno  do  souboru
       zapisovat data prikazy PRINT #P a PUT. Data se
       zapisuji do bufferu a po naplneni bufferu nebo pri
       uzavreni souboru sa prepisi na zarizeni.
        Po ukonceni zapisu dat se vzdy musi soubor
       ukoncit prikazem CLOSE, jinak muze dojit ke ztrate
       dat.
        V jednom okamziku muze byt otevren pouze jeden
       soubor pro vystup.
        System MIKOS ma dva nezavisle buffery, jeden pro
       vstupni soubor a druhy pro  vystupni.  Pred
       vyvolanim BASICu je nutne provest prikazy monitoru
       I=1, O=1 (pokud budeme pracovat se soubory na
       kazetovem magnetofonu) nebo prikaz C monitoru.

 OPEN     nastav priznak pro operacni system pro otevreni
       souboru pro zapis. Na kazete muze byt otevren
       soubor pro cteni nebo pro zapis.
 PUT A    zapis byte na periferii typu PO; A=0 az 255, zapis
       hodnoty 26 zpusobi uzavreni souboru (PUT HEX(1A)).
       Pri zapisu 1. byte je treba otevrit soubor
 CLOSE    uzavri vystupi soubor

       10 OPEN  ! otevri soubor pro zapis
       11 PUT A ! zapis 1. byte
       12 PUT B
       13 PRINT #P "DALSI DATA",R,X,Y
       100 CLOSE ! uzavreni souboru
       110 PRINT "VSTUP DAT"
       200 FIND  ! otevreni pro cteni

                          Basic 16

             Vystup promennych a konstant

        Je-li pouzit prikaz PRINT (?), pak se vystup
       promennych provede na terminal nebo na prirazene
       zarizeni.
            #P ... vystup na mag. pasku
            #L ... vystup na tiskarnu
       Poznamka: pred znakem "#" musi byt vzdy mezera !

 PRINTseznam tisknou se  retezcove  konstanty,  retezcove
       promenne, numericke konstanty, numericke promenne,
       funkce a vyrazy dle seznamu.

       Priklady: PRINT "KOEFICIENT",K,"SILA",S
            PRINT A$,ALFA,A$(I)
            PRINT NOT 17

 PRINT #P seznam    vystup na logicky derovac (viz IOBYTE)
 PRINT #L seznam    vystup na logickou tiskarnu

       Poznamky:
         - Hodnoty <0.1 a >999999 se zobrazuji ve
          vedecke notaci   1000000 ... 1E+06
                     0.01 ... 1E-02
         - Misto prikazu PRINT lze uzit jen zkracene
          "?"; listuje se vsak spravne PRINT. Uvnitr
          seznamu za prikazem PRINT  urcuje  typ
          oddelovace upravu textoveho radku. Oddeleni
          carkou zpusobi posun na nejblizsi tabelacni
          pozici. Oddeleni strednikem nevyvola zadne
          doplnujici funkce. Oddelovac je mozno pouzit
          i na zacatku nebo na konci radku
            (PRINT ,,"TEXT";"JMENO",JM$,,
         - Pro zapis dat na vnejsi periferii (a pozdeji
          cteny prikazem INPUT #R) je nutne oddelit
          jednotlive polozky znakem ","-carka nebo
          ukoncenim radky -CR.
          Priklad:  PRINT #P I;",";J;",";K
                 nebo
                PRINT #P I:PRINT #P J:PRINT #P K

2.5 FUNKCE PRO PRIKAZ 'PRINT'
-------------------------------

       Pro prikaz vystupu PRINT jsou zavedeny formatovaci
      funkce TAB - tabulace a SPC - vymezerovani. Tyto
      funkce mohou byt umisteny pouze uvnitr seznamu v
      prikazu PRINT. Krome techto funkci maji formatovaci
      ucinek i oddelovace "," a ";". Znak carka nastavuje
      pozici tisku na dalsi tabelacni sloupec,  znak
      strednik umistuje vystup dalsich znaku bezprostredne
      za predchazejici znaky. Pri vystupu cisel je nutne
      uvazovat s mezerou pred a za cislem.
       Specialni funkce POS umoznuje programu zjistit
      nastaveni pozice v radku pro vystup znaku (tato
      funkce muze byt pouzita jak samostatne tak i v
      prikazu PRINT).


                          Basic 17

 TAB (A)  Dalsi tisk zacne od pozice A. Za TAB(A) neni nutno
      uvadet oddelovace "," ci ";".

      Priklad:  PRINT "VYSLEDEK";V;TAB(30)"HLADINA";B

      Pokud je jiz tiskova pozice vetsi nez je uvedena v
      TAB, nema zadny ucinek

 SPC (A)  vytiskne A mezer

      Priklad:  PRINT SPC(10);"POCET=";P1;SPC(2);"KS"

 POS    pocet jiz vystoupenych znaku od zacatku radku. (POS
      ukazuje pozici tiskove hlavy, tj. misto, kam se bude
      tisknout nasledujici znak).

      Priklad:  PRINT "12345",POS
        za funkci POS ze zobrazi "6"

2.6 SPECIALNI FUNKCE PRO DISPLEJ
---------------------------------

       BASIC EX je rozsiren o specialni funkce pro
      displej s deskou AND 1, ktere plne  vyuzivaji
      moznosti teto desky. Jsou to funkce pro ovladani
      kurzoru, nulovani obrazovky,  rezervaci  radku
      obrazovky a pro ovladani typu vystupnich znaku.


 CURS X,Y  nastav kurzor na hodnotu X,Y (x...0az39, Y...0az23)

 MODE A   nastav typ zobrazeni na displej
        HEX(0)  normalni znaky   dek. 0
        HEX(C0)  siroke znaky    dek. 192
        HEX(80)  podtrzene znaky   dek. 128
        HEX(40)  blikajici znaky   dek. 64
        HEX(.1)  soucasne tiskarna  napr. 193

 WND K   (window) rezervuje K radku (0 az 15) od horniho
      okraje obrazovky, tyto radky nebudou prepisovany,
      ale po nastaveni CURS X,Y je mozno psat do vyhrazene
      casti obrazovky. Nastaveni "okna"  se  provede
      prikazem WND cislo, zruseni pak WND 0.

 CLS    (clear screen) - vymaz obrazovky mimo rezervovanou
      oblast

 PTR (X)  (pointer) - dosad adresu promenne X

      Priklad:  DUMMY=CALL(DADR,PTR(X))
        tiskne hex adresu promenne
        (vyuziva sluzby monitoru DADR=130H)

      Retezcove promennejsou ulozeny v pameti neprimo
      pomoci ukazatele ... LENGTH, OFF, LOWADR, HIGHADR

      Pozn.: Funkce PTR(X) patri svym obsahem do kapitoly
          2.8.

                          Basic 18

2.7 PRIME VSTUPNI / VYSTUPNI OPERACE
-------------------------------------

       Prikazy pro prime v/v opeace umoznuji cteni a
      zapis byte v plnem rozsahu pameti a cist a psat na
      porty. Adresa pameti je v rozsahu 0 az 64k, adresa
      pro port 0 az 255. Lze zadavat i hex adresu s
      vyuzitim funkce HEX (napr. POKE HEX(C000),10).

 PEEK (A)  cteni byte z pameti z adresy A (funkce)

 POKE A1,A2 zapis byte A2 na adresu A1

 INP (A)  cteni portu A (funkce)

 OUT A1,A2 zapis byte A2 do portu A1

 WAIT A1,A2,A3  cekani na vyskyt masky A2 na portu A1; je-li
         zadano A3, potom se ceka na shodu. Potom
         provedeni dalsi instrukce.

      Priklady:  WAIT A1,A2
             odpovida W0: IN A1 ;cti port
                   ANI A2 ;maska
                   CPI A2 ;shoda ?
                   JNZ W0

            WAIT A1,A2,A3
             odpovida W1: IN A1
                   ANI A2
                   CPI A3
                   JNZ W1

      Poznamka: Bitove operace s daty z portu lze rovnez
           provadet pomoci operatoru OR, AND, XOR;
           napr.  INP(A) AND HEX(40)

2.8 FUNKCE PRO RIZENI KOMUNIKACE S PROGRAMEM V ASSEMBLERU
----------------------------------------------------------

       Pouziti assemblerovskych podprogramu  rozsiruje
      aplikacni moznosti programu v BASICu. Uzivatel si
      muze vytvorit podprogramy v Assembleru pro specialni
      pozadavky a tyto programy pripojit k programum v
      BASICu.

 HEX (hex. hodnota) dosadi hex. hodnotu

 X=CALL (adr,HL)   volani podprogramu na adrese adr, je
           mozno nastavit byte do <C> nebo <A>
           (plati L=C=A);obsah <HL> po navratu se
           ulozi do promenne X - funkce)

 Y=USR (adr,C)    volani podprogramu na adrese adr, je mozno
           nastavit byte do <C> nebo <A> (plati L=C=A)
           a po navratu ulozi <A> do Y - funkce.

      U funkci USR a CALL je mozno menit registry B,DE,HL.

                          Basic 19

      Priklady:  DUMMY=USR(HEX(109),7) ... BELLna CO
            X=CALL(1234,HEX(1DE0))... 16 bit prenos


 CODE adr;hex.data, ... , hex.data
           Prikaz CODE ulozi od zadane adresy data do
           pameti. Takto je mozno ulozit do pameti RAM
           tabulku nebo podprogram.

      Priklady:  CODE HEX(4300);3E,20,21,00,00,c9
             odpovida  4300: MVI A,' '
                      LXI H,0
                      RET   ;povinne !


         Pricti 100 k 16-bit promenne

            CODE 17152;11,64,00,19,c9
            PRINT CALL(17152,1000)  ! tisk 1100


         Zobraz obsah 16-bitove promenne na adr. X

            CODE 17152;7E,66,6F,C9
            PRINT CALL(17152,X)


      Oblast pameti 4300H az 43FFH je rezervovana pro
      uzivatelske programy (dekadicky 17152 az 17407).
2.9 STANDARDNI FUNKCE
----------------------

       Standardni funkce jsou soucasti interpretu jazyka
      BASIC a znacne ulehcuji programovani matematickych
      operaci, protoze neni nutne vytvaret programy pro
      reseni zakladnich aritmetickych funkci, jako napr.
      pro sinus, odmocnonu, logaritmus atd. Rovnez jsou
      implementovany i funkce pro praci se znakovymi
      retezci.


 SGN (A)  signum (-1 pro A<0, 0 pro A=0, 1 pro A>0)
 INT (A)  celociselna cast; ( FRAC=A-INT(A) )
 ABS (A)  absolutni hodnota
 SQR (A)  druha odmocnina, A>=0
 LOG (A)  prirozeny logaritmus, A>0
 EXP (A)  e umocneno na A
 SIN (A)  sinus; uhly v radianech (deg=PI/180)
 COS (A)  cosinus
 TAN (A)  tangens
 ATN (A)  arcus tangens; 0 < A < PI/2
 FRE (O)  delka volne pameti v bytech
 FRE (A$)  delka volne pameti pro retezce (po RUN 256 byte,
      zmena pomoci CLEAR
 RND (A)  random - nahodne cislo v rozsaho 0 az 1
      Je-li A>0, pak se generuje ruzna nahodila
      posloupnost.
      Je-li A<0, pak se generuje vzdy stejna posloupnost
      (vhodne pro ladeni - vzdy steje vysledky nah. cisel)

                          Basic 20

2.10 RETEZCOVE FUNKCE
----------------------

 VAL (S$)  celociselna hodnota retezce, prvni nenumericky znak
      ukonci prevod retezce do vnitrniho zobrazeni

      Priklad:  10 S1$="123"
            20 I=VAL (S1$)   ! hodnota I=123


 STR$ (A)  prevod ciselne promenne na znakovy retezec

      Priklad:  10 J=4*5
            20 S2$=STR$(J)   ! S2$ obsahuje "20"


 CHR$ (A)  prevod ciselne promenne na ASCII znak (modulo 128)

      Priklad:  10 I=65
            20 PRINT CHR$ (I) ! vytiskne "A"


 ASC (S$)  prevod prvniho znaku retezce na hodnotu kodu ASCII

      Priklad:  10 S3$="BASIC"
            20 J=ASC (S3$)   ! J=66


 LEN (S$)  delka retezce (pocet znaku)

      Priklad:  10 S3$="BASIC"
            20 I=LEN (S3$)   ! I=5


 LEFT$ (S$,A)   extrahuje A znaku retezce zleva

      Priklad:  S4$=LEFT$ (S3$,3) ! S4$="BAS"


 RIGHT$ (S$,A)  extrahuje A znaku retezce zprava


 MID$ (S$,A)   pocinaje A-tym znakem do konce retezce

 MID$ (S$,A1,A2) pocinaje znakem A1, pocet znaku A2
   Poznamka: Funkce, jejichz nazev konci $, vytvari  novy
        retezec. K tomu je treba rezervovat prislusny
        pametovy prostor prikazem CLEAR na  pocatku
        programu. Parametr A prikazu udava pocet bytu
        rezervovanych pro retezce. Bez tohoto prikazu je
        celkova kapacita 256 bytu po RUN.


                          Basic 21

2.11 GRAFICKE PRIKAZY  (jen pro verzi EX/G)
----------------------

      Pouze pro informaci o pripravovane verzi. Prikazy
      mohou byt prizpusobeny desce DGD 1 po ukonceni
      vyvoje desky. SCALE Xmin, Xmax, Ymin, Ymax  ... nastavi meritko pro obraz
      X (0 az 320 bodu), Y (0 az 280 bodu)


 PLOT X1,Y1 [,PEN1][;X2,Y2,PEN2] ... [Xn,Yn,PENn]  ... spoji
      uvedene souradnice carou, je mozno zadat typ cary


 MOVE X,Y [,PEN]  ... nastaveni polohy kurzoru a typu cary

         PEN = 0   ... rusi caru
           = 255   ... plna cara
           = HEX(55) ... teckovana
           = HEX(5F) ... cerchovana


 AXES X,Y [,PEN]  ... vykresli osy s prusecikem X,Y


 LABEL MX,MY;"TEXT" ... v danem zvetseni MX a MY zobrazi text
      jako PRINT. Zobrazuje znaky od " " po "Z" a ignoruje
      CR a LF. Vzdy je nastavena hodnota PEN = 255.


 FILL MX,MY,PEN  ... vyplni plochu o velikosti MX,MY od kurz.


 GRAPH N  ... rizeni grafickeho zobrazeni

          N = 0    pouze alfanumericke zobrazeni
           = 255   vycisti graf. obrazovku, nastavi
                PEN=255 a prepne na graficke
                zobrazeni


 COPY #N X,Y ... zkopiruje na danou priferii okno (39x23);
      X a Y jsou souradnice leveho dolniho rohu

          N = C    console
           = L    list
           = P    puncher


 DOT    ... dosadi hodnotu bodu (0 nebo -1), adresa je
      nastavena operaci (MOVE, PLOT, LABEL ...)


 FONT adr,hex.data ... uzivatelem definovany typ pisma. Adresa
      urcuje oblast dat v pameti RAM (pro  1  pismeno
      5 byte).


                          Basic 22

================================================================
              3. POVELY
================================================================


 RUN    Spusteni vlozeneho programu, muze mit parametr -
      cislo radku. Pred exekuci programu se automaticky
      nuluji vsechny promenne.

 NEW    Vymazani pameti programu a  vsech  promennych
      (priprava pro zadavani noveho programu).

 CLEAR   Smazani tabulek promennych. Eventualni  parametr
      udava rezervaci pameti pro  retezce,  porizene
      retezcovymi funkcemi nebo prikazem INPUT S$.

 CONT    Pokracovani programu po STOP nebo CTRL C (ETX), nebo
      CR v prikazu INPUT

 LIST    Listovani programu, event. od cisla radku. Lze
      prerusit CTRL C (ETX, shift X u ANK 1) nebo pozasta-
      vit CTRL S (shift S u ANK 1). Pokracovat lze stiskem
      libovolne klavesy.

      Priklad:  LIST start     ! vypis od radku
            LIST start, pocet ! od radku pocet r.

 EDIT line Editace radku. Kopirovani radku lze provest prikazem
      EDIT, kde se prepise cislo radku na nove. Po
      zavolani EDIT se umisti kurzor na konec radku.

            <CR>  ukonceni editace
            <DEL>  rusi znak vlevo od kurzoru
            <BS>  posuv vlevo o znak
            <TAB>  posuv vpravo o znak (^<SP> u ANK)
            <ESC>  nastavi kurzor na opacny okraj
                radku (<LF> u ANK)
           ostatni znaky se ulozi

 @ line   Zkraceny zapis pro volani EDIT.

 DEL start,end ... zrusi usek programu od radku po radek.

 BYE    Skok do monitoru pres RST 1

 LLIST   Vypis na tiskarnu; tiskarna musi byt zapnuta !

 TRON    Start trasovani programu. Vypisuji se cisla radku
      provadeneho programu na obrazovce displeje.

 TROFF   Konec trasovani programu - zruseni vypisu na displej

 LOAD    Zavadeni programu. Stary program  se  nemaze,
      prepisuji se jen radky se stejnymi cisly - lze
      vyuzit k modifikaci programu. Mazani se provadi
      povelem NEW.

 SAVE    Uschova programu. Program se uchovava otevrene v
      citelne forme (ASCII). Je mozna uprava editorem
      PEDIT.

 GOTO    Spusteni programu bez nulovani tabulek (pro ladeni).

                          Basic 23

 Poznamky: - ? seznam ... vytiskne hodnoty promennych  dle
       seznamu (zkracene volani PRINT)
      - Prikaz, pred kterym neni cislo radku, se provadi
       okamzite. Cislovane radky se umistuji dle cisel
       radku zdrojoveho programu. Pri shode cisla je
       prislusny radek prepsan.
      - Maximalni pocet znaku na instrukcnim radku je 132
       vc. cisla radku a mezer. Max. cislo radku je 9999.
       Pocet mezer mezi cislem radku a prvni instrukci
       zustane pri listingu zachovan.
      - Nazvy promennych mohou byt viceznakove (prvni vzdy
       pismeno), ale rozhodujici jsou prvni dva znaky.
       Cela rezervovana slova se nesmi uzivat jako nazvy
       promennych, ani jako cast nazvu za prvnim ci druhym
       pismenem nazvu. Pro numericke promenne, retezce a
       pole je mozne pouzit stejne nazvy (napr. B, B$,
       B(1) jsou ruzne promenne).
      - Preruseni chodu programu (po RUN) klavesou CTRL C
       (ETX) nebo shift X u klavesnice ANK 1.
      - Potlaceni tisku z programu  stisknutim  CTRL S
       (shift S u ANK 1) - obnoveni tisku opakovanim
       libovolne klavesy.

================================================================
            4. CHYBOVA HLASENI
================================================================

Chyby hlasi interpret ve forme

            ERROR XX IN LINE N
      kde N je cislo radku, kde doslo k chybe
        XX je identifikace chyby dle tabulky

          NF   next without for
          SN   syntax error
          RG   return without gosub
          OD   out of data
          FC   function error
          OV   overflow value
          OM   overflow memory
          US   undefined statement
          BS   bad subscript-index overflow
          DD   double dimension
          /0   division by zero
          ID   illegal direct
          TM   type mismatch
          OS   overflow string space
          LS   long string (>255)
          ST   string func. too complex
          CN   continue error
          UF   undefined function

           * INPUT ERROR
           * EXTRA DATA IGNORED

                          Basic 24


 Rozliseni startu programu BASIC

       Studeny start (COLD), tj. prvni spusteni
            - vymaz obrazovky
            - napis na horni radek

       Teply start (WARM), tj. opakovane spusteni
            - bez vymazu obrazovky a uziv. programu
            - nadpis se umisti na dalsi radek.================================================================
        5. TEST RYCHLOSTI BASIC/EX V3.2
================================================================


     10 FOR I=1 TO 10000
     20 NEXT             ... 19s (1.9 ms/cykl)

     30 FOR I=1 TO 10000:NEXT    ... 15s (1.5 ms/cykl)

     40 REPEAT I=I+1 UNTIL I>1000  ... 9.5s (9.5 ms/cykl)

     50 E=1000
     60 REPEAT I=I+1 UNTIL I>E    ... 6s  (6 ms/cykl)

================================================================
        6. TVAR PROMENNYCH PRO BASIC/EX
================================================================


   a/ Cislo typu REAL - adresu ulozeni lze ziskat pomoci PTR

      4 byty
       ------------------------------------
       | normalizovana     | exponent |
       |  mantisa (3 byte) | (1 byte |
       ------------------------------------   b/ retezcova promenna - ulozena pomoci ukazatele

      4 byty
        --------------------------------
        | delka | 0FFH | dolni | horni |
        |    |   | byte adresy |
        --------------------------------                          Priloha 1


        UKAZKY POUZITI SYSTEMOVYCH RUTIN
        ================================


 Demonstracni priklady pouziti podprogramu monitoru, monitoru +
a MIKOSu.


  - zmena IOBYTE, napr. tiskarna L=2

          CALL IOCHK      ;stara hodnota IOBYTE
          ANI  3FH       ;maska
          ORI  11000000B    ;nova hodnota
          MOV  C,A
          CALL IOSET


  - nalezeni souboru na kazete

          XRA  A        ;0=find
          MVI  C,1       ;1. sluzba EXFLAG
          CALL EXFLAG
          CALL RI       ;cti prvni data souboru


  - ukazka testu na ukonceni souboru

          JC  KONEC      ;konec pasky - CY=1
           nebo
          CPI  1AH       ;CTRL Z ... konc. znak
          JZ  KONEC


  - instalace uzivatelskeho ovladace typu TISK do systemu

          MVI  C,6       ;uzivatelska tiskarna
          LXI  D,USRLO     ;adresa handleru
          CALL IODEF      ;instalace do systemu

        Ukazka uzivatelskeho handleru

      USRLO: IN  90H
          RLC
          JNC  USRLO
          MOV  A,C
          OUT  91H
          RET


  - kopirovani dat z kazety na tiskarnu (je-li AL=2, pak na
   uzivatelskou tiskarnu)

      LOOPR: CALL RI
          JC  KONCR      ;konec dat
          MOV  C,A
          CALL LO
          JMP  LOOPR

                          Priloha 2


  - rezervovani horni casti pameti (255 byte)

          CALL MEMCK      ;preda v B,A konec RAM
          MOV  H,B
          MOV  L,A       ;HL = konec RAM
          LXI  D,-255     ;-(pocet rezerv. byte)
          DAD  D
          XCHG         ;novy konec do DE
          MVI  C,8       ;nastav MEMTOP
          CALL IODEF


  - rezervovani casti displeje (pro AND 1)

          MVI  A,20      ;rezervuj 20 radku
          MVI  C,7       ;sluzba EXFLAG
          CALL EXFLG

          XRA  A        ;zrus okno - 0 radku
          MVI  C,7
          CALL EXFLAG


  - zapis na kazetu (user 1) s vyuzitim EXFLG C=3 pro otevreni
   Vystupniho souboru, A=0

          LXI  D,KONDT     ;konec dat
          LXI  H,ZACAT     ;zacatek dat
          MVI  C,3       ;OPEN
          XRA  A        ;A=0 ... user1
          CALL EXFLG
      LOOPW: MOV  C,M
          CALL PO       ;zapis
          CALL HILO      ;je uz vse?
          JNC  LOOPW

      ;UKONCENI SOUBORU
          MVI  C,1AH      ;CTRL Z
          CALL PO       ;ukonceni souboru


  - nacteni hex dat z CI, vypocet rozdilu, zobrazeni na CO

          MVI  C,2       ;2 vyrazy
          CALL EXPR      ;cti do stacku
          POP  D
          POP  H
          MOV  A,L
          SUB  E
          MOV  L,A
          MOV  A,H
          SBB  D
          MOV  H,A
          CALL DADR      ;zobrazeni                          Priloha 3


  - vypis textu na CO

          LXI  H,MES      ;adresa textu
          MVI  D,LMES     ;delka textu
          CALL TEXT      ;vypis
           .
           .
           .
      MES:  DB  'ABCD....'
      LMES" EQU  $-MES


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Dokumentace / ZPS-2 V4SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz