ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Dokumentace / EI55


OCR Dokumentace EI55


SAPI-1MINI
KATALOG
A CENÍK

Dodavatelsko-inženýrský závod TESLA ELTOS PRAHA - čís.556 XN 280 69/Z403 646 080 691
JZS-1AJEDNOTKA ZDROJE A SBĚRNICE je samostatná panelová jednotka v 19“ modulu a slouží jako mechanický základ souboru SAPI-1. Její součástí je výkonnější zdroj ZDR-1A a sběrnicový systém ARB-1, propojené napájecím kabelem KB-08. V JZS-1A je místo pro osm desek souboru SAPI-1, včetně desky procesoru. 4 550.- Kčs
 
6 XK 198 91/Z403 960 026 062
SPN-1SYSTÉMOVÝ PANEL je malý stavebnicový prvek, umístěný do JZS-1A, na jehož přední destičce jsou konektory pro napájení přídavných zařízení a přívod externího signálu RESET a indikační LED dioda indikující stav napájení. 333.- Kčs
 
6 XN 052 26/Z403 950 005 226
ZDR-1AVÝKONĚJŠÍ ZDROJ pro jednotku JZS-1A s výstupními napětími +5V/8A; -5V/0,8A; +12V/2A; -12V/0,5V; +15V/0,5A. Při přerušení některého z 5V a 12V napájení jsou automaticky blokována i ostatní. 2 450.- Kčs
 
6 XN 280 79/Z403 960 019 062
JPN-1JEDNOTKA PROPOJENÍ je mechanicky shodná s JZS-1A s níž musí bít propojená prostřednictvím desky propojení busů /DPB-1 v JZS-1A/, kabelu a základní desky propojení /ZDP-1JPN-1/. JPN-1 je určená k rozšíření SAPI-1 o osm desek s adresací IO /IOR, IOW/, které se adresují jako paměť přes desku DPB-1. 7 030.- Kčs
 
 
 
 
6 XN 280 70/Z403 226 028 072
ZPS-2ZÁKLADNÍ POČITAČOVÁ SESTAVA pro magnetopáskový provoz je dodávána v sestavě: JPR-1, JZS-1A, SPN-1, REM-1/0K, RAM-1, AND-1, DSM-1, KB-05 a KB-08 s jednou sadou průvodní dokumentace. 16 200.- Kčs
 
6 XN 280 76/Z403 226 015 302
ZPS-3ZÁKLADNÍ POČITAČOVÁ SESTAVA pro práci s pružnými disky je dodávána v sestavě: JPR-1A, JZS-1A, SPN-1, RAM-1/48KB, AND-1A, DSM-1, RPD-1, KB-06 a KB-13 spolu s jednou sadou průvodní dokumentace. 19 400.- Kčs
 
C 262.3403 413 026 243
KLÁVESNICE CONSUL C 262.3 1 650.- Kčs
 
 
 
 
K 6313403 625 000 000
MOZAIKOVÁ TISKÁRNA ROBOTRON K 6313 14 346.- Kčs
 
D 100403 421 000 000
MOZAIKOVÁ TISKÁRNA D 100-IRPR/P 20 523.- Kčs
 
PRT 80403 621 000 000
MOZAIKOVÁ TISKÁRNA PRT-80 DCD    22 000.- Kčs
 
403 900 000 000
INTERFACE ROBOTRON 1 380.- Kčs
 
403 314 507 401
C 7113 PAMĚŤ S PRUŽNÝMI DISKY 8“ Consul C 7113 6 130.- Kčs
 
 
 
 
403 035 400 046
SKŘÍŇ pro paměť C 7113 5 550.- Kčs
 
405 849 600 007
KZD-1KAZETOPÁSKOVÝ ZÁZNAMNÍK DAT na CC kazety se zdrojem ve stolním provedení 1 640.-
 
6 XN 280 79/Z403 960 019 062
JPN-1JEDNOTKA PROPOJENÍ obsahuje sběrnici IOB-1, desku ZDP-1 a zdroj ZDR-1A a umožňuje rozšíření systému o dalších osm desek s adresací IO /IOR, IOW/, které se adresují jako paměť přes desku DPB-1 v JZS-1A. 7 030.- Kčs
 
 
 
 
403 687 000 048
EMU 048EMULÁTOR JEDNOČIPOVÝCH MIKROPOČÍTAČŮ ŘADY 048 je tvořená deskou typu SAPI-1, jeho obslužný program je umístěn v EPROM pamětech na desce REM-1. 4 200,- Kčs
 
6 XK 198 84/Z403 643 098 840
JPR-1JEDNOTKA PROGRAMOVÉHO ŘÍZENÍ na jedné desce SAPI-1 využívající obvodu MHB 8080A. Na desce jsou umístěny i všechny potřebné podpůrné obvody i vstupy a výstupy po 3 x osmi bitech. Deska se dodává bez pamětí ale lze na ní umístit až 1 KB RAM a až 8 KB ROM. 1470.- Kčs
 
6 XK 199 66/Z403 960 052 062
JPR-1AJEDNOTKA PROGRAMOVÉHO ŘÍZENÍ s mikroprocesorem MHB 8080A určená pro systémy pracující s operačním systémem CPM a pružnými disky. Obsahuje tři vstupní a tři výstupní poty /po 24 bitech/. Neobsahuje paměť RAM a nemůže být požit jako jednodeskový mikropočítač JPR-1. 1 670.-Kčs
 
6 XK 198 85/Z403 642 098 850
REM-1DESKA PAMĚTÍ RAM A EPROM s možností osazení až 8 KB RAM a až 16 KB PROM nebo EPROM pamětí. Dodává se s 2KB RAM a 4KB EPROM. 3 190.- Kčs
 
6 XK 199 21/Z403 642 098 851
REM-1/KVARIANTA DESKY PAMĚTÍ RAM A EPROM osazená   KB RAM a   KB EPROM. 2 190.- Kčs
 
6 XK 199 21/Z403 960 042 062
RAM-1DESKA DYNAMICKÉ PAMĚTI RAM o kapacitě až 48 KB RAM používající obvodů MHB 4116 se skrytou refreší v cyklu M1 procesoru. 4 720.- Kčs
 
6 XK 199 23/Z403 960 055 062
RAM-1/16KVARIANTA DESKY DYNAMICKÉ PAMĚTI RAM osazená pouze 16 KB RAM pamětí, určená pro maximální dostavbu RAM pamětí v systému SAPI-1 – ZPS-3. 1 580.- Kčs
 
6 XK 199 198/Z403 960 105 062
RAM-1/5VVARIANTA DESKY DYNAMICKÉ PAMĚTI RAM osazená   KB RAM pamětí s napájením pouze 5V. 5 160.- Kčs
 
6 XK 199 201/Z403 960 108 062
RAM-1/16K/5V   VARIANTA DESKY DYNAMICKÉ PAMĚTI RAM osazená pouze 16 KB RAM pamětí s napájením pouze 5V, určená pro maximální dostavbu RAM pamětí v systému SAPI-1 – ZPS-3. 2 180.- Kčs
 
TE-BL403 960 000 104
ROM-1DESKA EPROM PAMĚTÍ představuje pevnou vnější paměť s kapacitou až 96 KB /podle použitých IO/. Je na ní umístěno 12 patic typu DIL 28 pro EPROM paměti typu 2716, 2732 či 2764. Při dodávce je osazená pamětmi typu s kapacitou KB celkem. 1 610.-
 
3 WK 055 07403 960 000 101
DSE-1DESKA SIMULÁTORU A PROGRAMÁTORU EPROM PAMĚTÍ obsahuje 4 KB RAM pamětí pro simulaci pamětí EPROM ve vývojových systémech. Umožňuje i ovládání mapovacího signálu MAP1 a tím rozšířením adresového prostoru o 64 KB. 2 610.- Kčs
 
405 940 304 250
JPR-1ZJEDNOTKA PROGRAMOVÉHO ŘÍZENÍ SE Z 80 resp. U 880 D vychází z JPR-1A za níž je zaměnitelná a nemá paměť RAM. Je určená pro OS CP/M a je základem SAPI-1Z, tj. ZPS-4, kde umožní rozšířeni používaných jazyků na př. O Turbo Pascal apod. 2 150.- Kčs
 
405 940 304 251
RAM-1ZDESKA DYNAMICKÉ PAMĚTI RAM určená pouze pro aplikace s JPR-1Z /využívá refreš/. Kapacita 64 KByte je v OS CP/M využitelná na 62 KByte. 3 510.- Kčs
 
405 940 304 252
AND-1ZDESKA ALFANUMERICKÉHO A SEMIGRAFICKÉHO DISPLEJE zobrazuje 64 znaků na řádku a 20 řádků, včetně diakritických znamének v rastru 6 x 12 bodů. Video RAM 2 KByte. 2 350.- Kčs
 
6 XN 280 71/Z403 960 035 062
RPD-1ŘADIČ PRUŽYCH DISKŮ umožňuje připojit k souboru SAPI-1 dvě mechaniky pružných disků 8“ nebo 5,25“ s formátem IBM. Řadič tvoří dvě desky RPD-1A a RPD-1B spolu s propojovacím kabelem KB-17. 3 010.- Kčs
 
405 940 304 253
RPD-1ADATOVÝ INTERFACE ŘADIČE PRUŽYCH DISKŮ k JPR-1Z je jednou z částí řadiče RPD-1, který umožňuje připojit k SAPI-1 dvě mechaniky podobně jako u předchozího řadiče. 1 470.- Kčs
 
405 940 304 254
RPD-1BŘÍZENÍ MECHANIK ŘADIČE PRUŽYCH DISKŮ k JPR-1Z je druhou částí řadiče RPD-1, který umožňuje připojit k SAPI-1 dvě mechaniky podobně jako u předchozího řadiče. 1 390.- Kčs
 
405 940 410 263
KB-17PROPOJKA RPD-1 propojuje předchozí dvě desky řadiče pružných disků. 210.- Kčs
 
405 946 300 031
RMD-1ZDESKA RAMDISKU představuje polovodičový modul simulující činnost pružného disku, která může spolupracovat s JPR-1A a JPR-1Z. má kapacitu 256 Kbyte. 8 610.- Kčs
 
6 XN 280 85/Z403 960 040 062
JPD-1JEDNOTKA PRUŽNÝCH DISKŮ je 19“ krytovanná jednotka obsahující jednu mechaniku 8“ pružných disků a zdroj. Dodává se s připojovacím kabelem KB-16, který slouží pro připojení k RPD-1. 3 170.- Kčs
 
6 XK 198 89/Z403 960 024 062
PDK-1PRODLUŽUJÍCÍ DESKA umožňuje měření přímo na jednotlivých deskách souboru SAPI-1. 383.- Kčs
 
 
 
 
XJ 4508405 814 902 651
DAC-8OSMIBITOVÝ ČÍSLICOVĚ-ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK obsahující tři na sobě nezávislé výstupy, z nichž každý je možné provozovat ve třech napěťových a jednom proudovém režimu. Základem jsou tři MDAC 08. 81,-
 
XJ 4509405 814 902 652
ADC-8OSMIBITOVÝ ANALOGOVĚ-ČÍSLICOVÝ PŘEVODNÍK umožňující z šestnácti vstupních kanálů zpracovat unipolární / 0-5V, 0-8V,či 0-20mA / nebo bipolární /-5V až +5V, -2,5V až +2.5V/ signály. 79,-
 
3 WK 055 03403 960 000 100
DGD-1DESKA GRAFICKÉHO DISPLEJE umožňuje zobrazovat na monochromním monitoru v bodové grafice 320 x 240 bodů. Obsahuje vlastní RAM paměť 16 KByte, která je nastavitelná v adresním rozsahu SAPI-1. 248,-
 
6 XK 199 165/Z403 960 086 062
DPS-1DESKA PŘÍSTROJOVÉ SBĚRNICE je určená pro aplikace SAPI-1 ve funkci řídící jednotky sbernice IMS-2 /HP-IB, IEEE-488, IEC-625/. 1 570.- Kčs
 
6 XK 199 165/Z403 960 093 062
DAP-1OSMIBITOVÝ ČÍSLICOVĚ-ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK se čtyřmi osmibitovými převodníky MDAC 08. Výstup je možný bipolární, unipolární a proudový. 1 250.- Kčs
 
6 XK 199 166403 960 092 062
ADP-1OSMIBITOVÝ ANALOGOVĚ-ČÍSLICOVÝ PŘEVODNÍK umožňující ze šestnácti vstupních kanálu zpracovat unipolární nebo bipolární signály. 1 580.- Kčs
 
6 XK 199 137/Z403 960 044 062
AND-1DESKA ALFANUMERICKÉHO DISPLEJE umožňující připojení televizního přijímače, nebo zobrazovací jednotky. Videoram 2 KB. Vyměnitelný generátor znaků /lat-azb/. Znak 5 x 7 bodů, 40 znaků na řádce. 20 nebo 24 řádek. 1 520.- Kčs
 
6 XK 198 87/Z403 960 023 062
DSM-1DESKA SERIOVÉHO PŘENOSU A MODEMU slouží pro asynchronní sériovou komunikaci podle doporučení V 24 a jsou na ní i obvody pro odsloužení modemu pro dálkový přenos rychlostí do 9 600 Bd. 1 310.- Kčs
 
6 XK 199 19/Z403 960 027 062
DPP-1DESKA PARALELNÍCH PORTŮ s programovatelnými obvody MHB 8255 rozšiřuje možnosti připojení paralelních periferií o šest jednoduchých I/O portů, nebo také o čtyři strobované porty atd. 1 610.- Kčs
 
3 WK 055 05403 960 000 102
DSP-1DESKA SERIOVÝCH PŘENOSŮ obsahuje dva sériové kanály V 24 – RS 232 C s obvody MHB 8251 A. umožňuje realizaci proudové smyčky s oddělením optrony. 2 250.- Kčs
 
6 XK 199 81/Z403 960 090 062
DOV-1DESKA OPTOIZOLOVANÝCH VSTUPŮ umožňuje připojení 16 vstupních signálu s jejich galvanických oddělením od systému optrony. Max. napětí vstupního signálu může být +-24V. 1 800.- Kčs
 
6 XK 199 74/Z406 960 089 062
UDR-1UNIVERZÁLNÍ DESKA ŘÍZENÍ obsahuje osm kontaktních vstupů proti zemi, nebo na TTL úrovni a osm výstupů pro spínání max. 24V/100 mA; časovač 8253 a dva převodníky D/A /0-+5V/ po osmi bitech. 1 460.- Kčs
 
6 XK 199 65/Z403 960 088 062
DRV-1/12VDESKA RELEOVÝCH VÝSTUPŮ obsahuje osm výkonových relé RP 210 napájených z 12V napětí. V jednom systému mohou být jen dvě tyto desky. 1 100.- Kčs
 
6 XK 199 64/Z403 960 087 062
DRV-1/24VDESKA RELEOVÝCH VÝSTUPŮ obsahuje osm výkonových relé RP 210, pro něž je nutné zajistit napájení z externího zdroje. V jednom systému mohou být jen dvě tyto desky. 1 100.- Kčs
 
6 XK 198 90/Z403 960 025 062
BDK-1UNIVERZÁLNÍ DESKA s plošnými spoji a konektory sloužící ke snadné realizaci dalších specielních desek přímo pro uživatelem. 182.- Kčs
 
405 981 900 056
Z-141DESKA BINÁRNÍCH VSTUPŮ obsahuje dva programovatelné obvody MHB 8255A a umožňuje připojit až 48 vst. signálů z nichž 24 je galvanicky odděleno optočleny WK 164 12 a 24 je galvanicky neoddělených na úrovni TTL. 2 030.- Kčs
 
521 833 000 315
Z-142DESKA INICIATIVNÍCH BINÁRNÍCH VSTUPŮ obsahuje 32 přímých vstupů na TTL úrovni, rozčleněných do čtyř osmibitových skupin. Změna stavu kteréhokoliv ze 32 vstupních signálů vyvolá přerušení. 2 010.- Kčs
 
405 981 900 057
Z-150DESKA VÝKONOVÝCH BINÁRNÍCH VÝSTUPŮ obsahuje 48 spínacích tranzistorů KF 508 a umožňuje nezávislé spínání 48 zátěží do max. 24V/0,1A. Při spínání indukčních zátěží je nutné přes vinutí zapojit ochranou diodu. 1 290.- Kčs
 
405 981 900 060
Z-152A/D PŘEVODNÍK S MULTIPLEXOREM – 12 BIT obsahuje 32 kanálový multiplexor /2xMAC 16A, A/D převodník WSH 572 a umožňuje převod vstupního analog.signálu 0 – 10V na digitální. Při použití polovodičových multiplexorů je počet měření cca 1000/sec., s reléovými cca 20/sec. 3 980.- Kčs
 
405 981 900 065
Z-162DESKA EPROM PAMETÍ obsahuje šestnáct patic pro paměti EPROM, dekodér adresy a spínače pro volbu adresy v paměťovém prostoru. Kapacita desky podle druhu použitých obvodů je max. 16KB /pro MHB 2708/, 32KB /pro MHB 2716/, nebo 64KB /pro I 2732/. Dodává se osazená pouze na kapacitu 32KB celkem 1 580.- Kčs
 
6 XN 280 84/Z403 960 084 062
JPD-1AJEDNOTKA PRUŽNÝCH DISKŮ je 19“ krytovanná jednotka obsahující jednu 8“ mechaniku pružných disků Consul a zdroj. Dodává se s včetně připojovacího kabelu, který se připojuje k RPD-1. 4 500.- Kčs
 
 
 
 
403 426 000 063
PMD-60MONOCHROMATICKÝ MONITOR odvozený od přenosného televizního přijímače MERKUR s obrazovkou o úhlopříčce 310 mm /rozměr obr.: 260 x 310 mm/ 1 690.- Kčs
 
6 XF 641 20/Z403 960 029 062
KB-01UNIVERZÁLNI KABEL dlouhý 200 cm, zakončený dvěma třiceti pólovými zásuvkami FRB, použitelný na přiklad k připojení klávesnice ANK-1, nebo Consul typu C 259.11JPR-1, apod. 269.-Kčs
 
6 XF 641 21/Z403 960 030 062
KB-05ČTYŘŽILOVÝ KABEL dlouhý 200 cm, zakončený kulatou pětikolovou vidlicí 6 AF 897 77 a třiceti pólovou zásuvkou FRB, použitelný na přiklad k připojení magnetofonu k DSM-1. 59.- Kčs
 
6 XF 641 22/Z403 960 031 062
KB-06KABEL dlouhý 150 cm, zakončený kulatou pětikolovou vidlicí 6 AF 897 71 a třiceti pólovou zásuvkou FRB, použitelný na přiklad k připojení upraveného TVP, nebo monitoru k AND-1. 46.- Kčs
 
6 XF 641 23/Z403 960 032 062
KB-07KABEL dlouhý 200 cm, zakončený lichoběžníkovou sedmi pólovou zásuvkou WK 180 28 a třiceti pólovou zásuvkou FRB, použitelný na přiklad jako napájecí kabel mezi SPN-1 a ANK-1. 66.- Kčs
 
6 XF 641 24/Z403 960 076 062
KB-08NAPÁJECÍ KABEL s 28 žílami LaU 0,15 mm2 dlouhý 15 cm, zakončený dvěma třiceti pólovými vidlicemi FRB, používaný mezi ZDR-1 a ARB-1. 126.- Kčs
 
 
 
 
3 WF 650 09403 960 000 099
KABEL SIMULÁTORU 258.- Kčs
 
3 WF 650 08403 960 000 098
KABEL PROGRAMÁTORU 314.- Kčs
 
6 XV 825 36403 960 083 062
KONEKTOR V SÁČKU 50.-Kčs
 
4 XK 687 001403 925 070 006
KONEKTOR 72.- Kčs
 Podrobnější informace o možnostech tohoto souboru můžete získat v odboru inženýrských služeb, nebo technickém odbytu s.p. TESLA ELOS DIZ.ASRESA:   TESLA DIZ
145 00PRAHA 4
poštovní úřad 45
schránka 27ISM 890-512a
ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA | SP 830 | PCS 1-QR6000


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Dokumentace / EI55SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz