ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / RUTINY PRO PLOTR ARTMA 0507/0517


Listing programu PROGRAM OBSLUHY MINIGRAFU PRES DESKU DPP-1 V SYSTEMU SAPI-1 ZPS-2

Upravena verze s doplněnými komentáři dle "SOUŘADNICOVÝ ZAPISOVAČ ŘÍZENÝ MIKROPROCESOREM" z AR MIKROELEKTONIKA/90 str. 22-24


	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1


  1	                ;PROGRAM OBSLUHY MINIGRAFU PRES DESKU DPP-1
  2	                ;V SYSTEMU SAPI-1 ZPS-2
  3	                ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  4	                ;ODLISNA ADRESACE JE PRO PRIPAD POUZITI DESKY
  5	                ;PORTU SPOLECNE S OMLADANIM KZD-1 NEBO SP-210
  6	                
  7	                ;VERSE V.1-MGF V EPROM 1800-1FFF
  8	                ;150289
  9	                
  10	 1800             MINIG  EQU   1800H
  11	 18F0             START  EQU   MINIG+0F0H
  12	 1CFD             STAR1  EQU   MINIG+4FDH
  13	 0033             PORT  EQU   033H  ;CWR
  14	 0031             PORT2  EQU   PORT-2 ;PORT B
  15	 C0B1             INC   EQU   0C0B1H ;SLUZBA MONITORU
  16	 011E             IODEF  EQU   11EH  ;SLUZBA MONITORU
  17	 0139             NEXT  EQU   139H  ;NAVRAT DO MONITORU
  18	 FFD0             ZAZN  EQU   0FFD0H ;ZAZNAMNIK V RAM
  19	                ;    EQU   MINIG-1 ;VERSE V RAM
  20	 FFCF             RMTOP  EQU   ZAZN-1 ;VERSE V EPROM
  21	 1D40             TABSK  EQU   1D40H  ;ADRESA TABULKY ZNAKU ;NIZSI BYTE 40H
  22	 3800             VIRAM  EQU   3800H  ;POCATEK VIDEORAM
  23	 003E             KVRAM  EQU   3EH   ;HORNI BYTE KONCE VIDEORAM
  24	                
  25	                
  26	                ;TABULKA SKOKU:
  27	                
  28	 0000'                 ASEG
  29	                    ORG   MINIG
  30	 1800  00              NOP
  31	 1801  00              NOP
  32	 1802  00              NOP
  33	 1803  CD 19AE            CALL  ORGB0  ;INICIALIZACE PORTU
  34	 1806  C3 0139        EXIT:  JMP   NEXT
  35	 1809  CD 1CFD            CALL  TEST  ;SPUSTI TEST Z MONITORU
  36	 180C  C3 1806            JMP   EXIT
  37	 180F  CD 1C77            CALL  COPY1  ;COPY Z MONITORU
  38	 1812  C3 1806            JMP   EXIT
  39	 1815  CD 18F5            CALL  SYST0  ;NASTAVI MINIGRAF JAKO
  40	 1818  C3 1806            JMP   EXIT  ;SYST.TISKARNU
  41	 181B  C3 18F0            JMP   SYSTB  ;DTTO Z BASICU
  42	 181E  00              NOP
  43	 181F  00              NOP
  44	 1820  00              NOP
  45	 1821  C3 19B4            JMP   RAMTP  ;SPUSTENI Z BASICU
  46	 1824  00              NOP
  47	 1825  00              NOP
  48	 1826  00              NOP
  49	 1827  C3 1C72            JMP   COPYB  ;COPY Z BASICU
  50	 182A  C3 196E            JMP   MOVA  ;MOVA
  51	 182D  C3 196C            JMP   MOVAB  ;MOVA Z BASICU
  52	 1830  C3 1976            JMP   VECTA  ;VECTA
  53	 1833  C3 1974            JMP   VECTB  ;VECTA Z BASICU
  54	 1836  C3 197E            JMP   POINA  ;POINTA
  55	 1839  C3 197C            JMP   POINB  ;POINTA Z BASICU
  56	 183C  C3 1989            JMP   MOVR  ;MOVR
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-1


  57	 183F  C3 1987            JMP   MOVRB  ;MOVR Z BASICU
  58	 1842  C3 1991            JMP   VECTR  ;VECTR
  59	 1845  C3 198F            JMP   VECTC  ;VECTR Z BASICU
  60	 1848  C3 1999            JMP   POINR  ;POINTR
  61	 184B  C3 1997            JMP   PONRB  ;POINTR Z BASICU
  62	 184E  C3 19A8            JMP   SPEED  ;NASTAVI SPEED
  63	 1851  C3 1AE1            JMP   WRTEB  ;TISK RETEZCE
  64	 1854  C3 1B3E            JMP   ZNAK  ;TISK ZNAKU
  65	 1857  C3 1950            JMP   NASXX  ;NASTAVENI SIZE XX A YY
  66	 185A  C3 1958            JMP   NASYX  ;NASTAVENI SIZE XY A YX
  67	 185D  C3 1960            JMP   NWIDE  ;NASTAVENI WIDE
  68	 1860  C3 1966            JMP   NNARR  ;NASTAVENI NARROW
  69	                
  70	                
  71	                    ORG   START
  72	                
  73	 18F0  E5          SYSTB: PUSH  H
  74	 18F1  C1              POP   B
  75	 18F2  C3 18FB            JMP   SYST
  76	 18F5  00          SYST0: NOP
  77	 18F6  00              NOP
  78	 18F7  00              NOP
  79	 18F8  00              NOP
  80	 18F9  00              NOP
  81	 18FA  00              NOP
  82	 18FB  CD 19C7        SYST:  CALL  ORG1
  83	 18FE  3E 01             MVI   A,001H ;NAST.ASCII
  84	 1900  32 FFE3            STA   REZIM
  85	 1903  0E 0D             MVI   C,00DH
  86	 1905  11 190C            LXI   D,TISK
  87	 1908  CD 011E            CALL  IODEF
  88	 190B  C9              RET
  89	 190C  C5          TISK:  PUSH  B    ;TEST NA 0AH
  90	 190D  D5              PUSH  D
  91	 190E  E5              PUSH  H
  92	 190F  79              MOV   A,C
  93	 1910  FE 0A             CPI   0AH
  94	 1912  C2 1923            JNZ   NO0A
  95	 1915  2A FFE0            LHLD  NOPY
  96	 1918  44              MOV   B,H
  97	 1919  4D              MOV   C,L
  98	 191A  11 0000            LXI   D,0
  99	 191D  CD 196E            CALL  MOVA
 100	 1920  C3 1945            JMP   NAVR
 101	                
 102	 1923  FE 0D         NO0A:  CPI   0DH   ;TEST NA 0DH
 103	 1925  C2 1949            JNZ   NO0D
 104	 1928  2A FFD8            LHLD  SIYY
 105	 192B  06 08             MVI   B,8
 106	 192D  E5              PUSH  H
 107	 192E  EB              XCHG
 108	 192F  E1              POP   H
 109	 1930  19          POCET: DAD   D
 110	 1931  19              DAD   D
 111	 1932  05              DCR   B
 112	 1933  C2 1930            JNZ   POCET
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-2


 113	 1936  7C              MOV   A,H
 114	 1937  2F              CMA
 115	 1938  67              MOV   H,A
 116	 1939  7D              MOV   A,L
 117	 193A  2F              CMA
 118	 193B  6F              MOV   L,A
 119	 193C  23              INX   H
 120	 193D  44              MOV   B,H
 121	 193E  4D              MOV   C,L
 122	 193F  11 0000            LXI   D,0
 123	 1942  CD 1989            CALL  MOVR
 124	 1945  E1          NAVR:  POP   H
 125	 1946  D1              POP   D
 126	 1947  C1              POP   B
 127	 1948  C9              RET
 128	                
 129	 1949  CD 1B3E        NO0D:  CALL  ZNAK
 130	 194C  E1              POP   H
 131	 194D  D1              POP   D
 132	 194E  C1              POP   B
 133	 194F  C9              RET
 134	                
 135	 1950  22 FFD8        NASXX: SHLD  SIYY
 136	 1953  EB              XCHG
 137	 1954  22 FFD2            SHLD  SIXX
 138	 1957  C9              RET
 139	 1958  22 FFD6        NASYX: SHLD  SIYX
 140	 195B  EB              XCHG
 141	 195C  22 FFD4            SHLD  SIXY
 142	 195F  C9              RET
 143	 1960  3E 00         NWIDE: MVI   A,0
 144	 1962  32 FFE2            STA   WIDE
 145	 1965  C9              RET
 146	 1966  3E 80         NNARR: MVI   A,80H
 147	 1968  32 FFE2            STA   WIDE
 148	 196B  C9              RET
 149	                
 150	 196C  E5          MOVAB: PUSH  H
 151	 196D  C1              POP   B
 152	 196E  CD 1C3D        MOVA:  CALL  PEN0
 153	 1971  C3 1A32            JMP   ABSO
 154	 1974  E5          VECTB: PUSH  H
 155	 1975  C1              POP   B
 156	 1976  CD 1C45        VECTA: CALL  PEN1
 157	 1979  C3 1A32            JMP   ABSO
 158	 197C  E5          POINB: PUSH  H
 159	 197D  C1              POP   B
 160	 197E  CD 1C3D        POINA: CALL  PEN0
 161	 1981  CD 1A32            CALL  ABSO
 162	 1984  C3 19A2            JMP   SK06
 163	 1987  E5          MOVRB: PUSH  H
 164	 1988  C1              POP   B
 165	 1989  CD 1C3D        MOVR:  CALL  PEN0
 166	 198C  C3 1A27            JMP   RELA
 167	 198F  E5          VECTC: PUSH  H
 168	 1990  C1              POP   B
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-3


 169	 1991  CD 1C45        VECTR: CALL  PEN1
 170	 1994  C3 1A27            JMP   RELA
 171	 1997  E5          PONRB: PUSH  H
 172	 1998  C1              POP   B
 173	 1999  CD 1C3D        POINR: CALL  PEN0
 174	 199C  CD 1A27            CALL  RELA
 175	 199F  C3 19A2            JMP   SK06
 176	 19A2  CD 1C45        SK06:  CALL  PEN1
 177	 19A5  C3 1C3D            JMP   PEN0
 178	 19A8  C6 08         SPEED: ADI   008H
 179	 19AA  32 017C            STA   0017CH
 180	 19AD  C9              RET
 181	 19AE  21 0000        ORGB0: LXI   H,0
 182	 19B1  11 0000            LXI   D,0
 183	 19B4  D5          RAMTP: PUSH  D    ;NASTAVI RAMTOP
 184	 19B5  0E 08             MVI   C,8
 185	 19B7  11 FFCF            LXI   D,RMTOP
 186	 19BA  CD 011E            CALL  IODEF
 187	 19BD  D1              POP   D
 188	 19BE  3E 99         ORGB:  MVI   A,99H  ;PORT [A],[C] DOVNITR, [B] VEN
 189	 19C0  D3 33             OUT   PORT
 190	 19C2  E5              PUSH  H
 191	 19C3  C1              POP   B
 192	 19C4  C3 19C7            JMP   ORG1
 193	 19C7  3E 14         ORG1:  MVI   A,14H  ;NASTAV SI RYCHLOST
 194	 19C9  32 FFEC            STA   SPED
 195	 19CC  32 FFF5            STA   P185
 196	 19CF  D5              PUSH  D    ;SCHOVEJ ZADANE X,Y
 197	 19D0  C5              PUSH  B
 198	 19D1  3E 01             MVI   A,1
 199	 19D3  32 FFE6            STA   SPEN  ;ZVEDNI PERO
 200	 19D6  01 0008            LXI   B,8
 201	 19D9  50              MOV   D,B
 202	 19DA  59              MOV   E,C
 203	 19DB  CD 1989            CALL  MOVR  ;PAR KROKU DOLEVA NAHORU
 204	 19DE  3E 0B             MVI   A,0BH  ;UPRAV RYCHLOST
 205	 19E0  32 FFEC            STA   SPED
 206	 19E3  21 06A4            LXI   H,06A4H ;MAXIMALNI X
 207	 19E6  22 FFDA            SHLD  STPX
 208	 19E9  21 FE70            LXI   H,0FE70H;Y PO ZALOZENI PAPIRU
 209	 19EC  22 FFDC            SHLD  STPY
 210	 19EF  C1              POP   B
 211	 19F0  C5              PUSH  B    ;OBNOV Y - PRESUN NA ZADANE Y
 212	 19F1  11 0000            LXI   D,0   ;OKAMZITE A NA 0 DO X
 213	 19F4  CD 196E            CALL  MOVA
 214	 19F7  C1              POP   B    ;OBNOV Y
 215	 19F8  C5              PUSH  B
 216	 19F9  11 0050            LXI   D,50H  ;KOUSEK DOPRAVA
 217	 19FC  CD 196E            CALL  MOVA
 218	 19FF  AF              XRA   A
 219	 1A00  32 FFDA            STA   STPX
 220	 1A03  C1              POP   B
 221	 1A04  D1              POP   D
 222	 1A05  CD 196E            CALL  MOVA
 223	 1A08  3E 0A         NAST:  MVI   A,0AH
 224	 1A0A  32 FFF5            STA   P185
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-4


 225	 1A0D  21 0003        NSIZE: LXI   H,3   ;STANDARTNI VELIKOST ZNAKU
 226	 1A10  22 FFD2            SHLD  SIXX
 227	 1A13  22 FFD8            SHLD  SIYY
 228	 1A16  2E 00             MVI   L,0
 229	 1A18  22 FFD4            SHLD  SIXY
 230	 1A1B  22 FFD6            SHLD  SIYX
 231	 1A1E  22 FFE3            SHLD  REZIM  ;REZIM
 232	 1A21  3E 80             MVI   A,80H
 233	 1A23  32 FFE2            STA   WIDE  ;MEZERA
 234	 1A26  C9              RET
 235	                
 236	 1A27  2A FFDA        RELA:  LHLD  STPX  ;K X PRICTI RELATIVNI DX
 237	 1A2A  19              DAD   D    ;= NOVA X
 238	 1A2B  EB              XCHG
 239	 1A2C  2A FFDC            LHLD  STPY  ;TOTEZ S Y
 240	 1A2F  09              DAD   B
 241	 1A30  44              MOV   B,H
 242	 1A31  4D              MOV   C,L   ;A MUZES UDELAT ABS. PRESUN
 243	 1A32  2A FFDA        ABSO:  LHLD  STPX  ;DE = ZADAVE XZ
 244	 1A35  EB              XCHG      ;HL = SKUTECNE X
 245	 1A36  22 FFDA            SHLD  STPX  ;DE <=> HL ; X <=> XZ
 246	 1A39  22 FFDE            SHLD  NOPX  ;A ULOZ NA NOVOU POZ. TISKU
 247	 1A3C  CD 1AC7            CALL  SMR   ;ZJISTI SMER POSUVU PRO X
 248	 1A3F  E5              PUSH  H    ;SCHOVEJ ROZDIL X A XZ
 249	 1A40  C5              PUSH  B    ;SCHOVEJ YZ
 250	 1A41  4F              MOV   C,A   ;C = SMER POSUVU
 251	 1A42  D1              POP   D    ;DE = PREDESLE BC TJ. ZADANA YZ
 252	 1A43  2A FFDC            LHLD  STPY  ;HL = SKUTECNA Y
 253	 1A46  EB              XCHG      ;DE <=> HL ; Y <=> YZ
 254	 1A47  22 FFDC            SHLD  STPY
 255	 1A4A  22 FFE0            SHLD  NOPY  ;ULOZ
 256	 1A4D  CD 1AC7            CALL  SMR   ;A ZJISTI SMER PRO Y
 257	 1A50  07              RLC
 258	 1A51  07              RLC
 259	 1A52  07              RLC
 260	 1A53  07              RLC       ;DO VYSICH 4 BITU A
 261	 1A54  47              MOV   B,A
 262	 1A55  B1              ORA   C    ;SLOZ S C
 263	 1A56  32 FFEE            STA   DIRE  ;<= SMER DO Y A DO X
 264	 1A59  D1              POP   D    ;OBNOV ROZDIL X A XZ
 265	 1A5A  C8              RZ       ;JSOU JI OBA POVUNY 0 VRAT SE
 266	 1A5B  7D              MOV   A,L
 267	 1A5C  93              SUB   E
 268	 1A5D  7C              MOV   A,H
 269	 1A5E  9A              SBB   D    ;TEST, KTERY POSUN JE VETSI
 270	 1A5F  79              MOV   A,C   ;A = SMER POSUNU A
 271	 1A60  DA 1A65            JC   DALX  ;SKOC PROTOZE (YZ-Y)<(XZ-X)
 272	 1A63  EB              XCHG      ;DE <=> HL ; (XZ-X) <=> (YZ-Z)
 273	 1A64  78              MOV   A,B   ;A = SMER DO Y
 274	 1A65  32 FFEF        DALX:  STA   DIR1
 275	 1A68  22 FFF0            SHLD  DIFF
 276	 1A6B  21 0014            LXI   H,14H  ;MALE POZASTAVENI
 277	 1A6E  CD 1C64            CALL  ZPOZ0
 278	 1A71  3E 29             MVI   A,29H
 279	 1A73  32 FFED            STA   ACCE  ;ROZBEHOVA RYCHLOST
 280	 1A76  42              MOV   B,D   ;BC = ROZDIL
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-5


 281	 1A77  4B              MOV   C,E
 282	 1A78  AF              XRA   A
 283	 1A79  93              SUB   E
 284	 1A7A  6F              MOV   L,A
 285	 1A7B  3E 00             MVI   A,0
 286	 1A7D  9A              SBB   D
 287	 1A7E  67              MOV   H,A   ;HL = DE * -1
 288	 1A7F  AF              XRA   A
 289	 1A80  7A              MOV   A,D
 290	 1A81  1F              RAR
 291	 1A82  57              MOV   D,A
 292	 1A83  7B              MOV   A,E
 293	 1A84  1F              RAR
 294	 1A85  5F              MOV   E,A   ;DE = DE / 2
 295	 1A86  E5          ABS1:  PUSH  H    ;SCHOVEJ HL A DE
 296	 1A87  D5              PUSH  D
 297	 1A88  EB              XCHG      ;DE <=> HL
 298	 1A89  60              MOV   H,B
 299	 1A8A  69              MOV   L,C   ;HL = BC
 300	 1A8B  29              DAD   H
 301	 1A8C  2B              DCX   H    ;HL = HL * 2 - 1
 302	 1A8D  19              DAD   D    ;HL = HL + DE
 303	 1A8E  21 FFED            LXI   H,ACCE
 304	 1A91  D2 1A9C            JNC   ABS2  ;JE-LI HL >= 0 SKOC
 305	 1A94  3A FFF5            LDA   P185
 306	 1A97  BE              CMP   M
 307	 1A98  CA 1A9C            JZ   ABS2
 308	 1A9B  35              DCR   M
 309	 1A9C  3E 28         ABS2:  MVI   A,28H
 310	 1A9E  96              SUB   M
 311	 1A9F  91              SUB   C
 312	 1AA0  3E 00             MVI   A,0
 313	 1AA2  98              SBB   B
 314	 1AA3  DA 1AA7            JC   ABS3
 315	 1AA6  34              INR   M
 316	 1AA7  2A FFF0        ABS3:  LHLD  DIFF
 317	 1AAA  D1              POP   D
 318	 1AAB  19              DAD   D
 319	 1AAC  EB              XCHG
 320	 1AAD  E1              POP   H
 321	 1AAE  E5              PUSH  H
 322	 1AAF  19              DAD   D
 323	 1AB0  3A FFEF            LDA   DIR1
 324	 1AB3  D2 1ABA            JNC   ABS4
 325	 1AB6  EB              XCHG
 326	 1AB7  3A FFEE            LDA   DIRE
 327	 1ABA  D5          ABS4:  PUSH  D
 328	 1ABB  CD 1C21            CALL  ELEM
 329	 1ABE  0B              DCX   B
 330	 1ABF  78              MOV   A,B
 331	 1AC0  B1              ORA   C
 332	 1AC1  D1              POP   D
 333	 1AC2  E1              POP   H
 334	 1AC3  C2 1A86            JNZ   ABS1
 335	 1AC6  C9              RET
 336	                
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-6


 337	 1AC7  7D          SMR:  MOV   A,L   ;VRATI A = 0 PRO SKUT. = ZADANE
 338	                            ;   A = 1 PRO SKUT. < ZADANE
 339	                            ;   A = F PRO SKUT. > ZADANE
 340	 1AC8  93              SUB   E
 341	 1AC9  6F              MOV   L,A   ;L = L - E
 342	 1ACA  7C              MOV   A,H
 343	 1ACB  9A              SBB   D
 344	 1ACC  67              MOV   H,A   ;H = H - D - PREDCHOZI ZNAM.
 345	 1ACD  29              DAD   H    ;HL = HL * 2
 346	 1ACE  D2 1ADB            JNC   SMVL  ;-> JE-LI HL KLADNE
 347	 1AD1  AF              XRA   A    ;ZAPORNE - PREVED NA KLADNE
 348	 1AD2  95              SUB   L
 349	 1AD3  6F              MOV   L,A
 350	 1AD4  3E 00             MVI   A,0
 351	 1AD6  9C              SBB   H
 352	 1AD7  67              MOV   H,A   ;HL = -1 * HL
 353	 1AD8  3E 0F             MVI   A,0FH  ;PRIZNAK A NAVRAT
 354	 1ADA  C9              RET
 355	 1ADB  7C          SMVL:  MOV   A,H
 356	 1ADC  B5              ORA   L
 357	 1ADD  C8              RZ       ;JE-LI HL = 0 VRAT SE
 358	 1ADE  3E 01             MVI   A,01H
 359	 1AE0  C9              RET       ;JINAK PRIZNAK A NAVRAT
 360	                
 361	 1AE1  EB          WRTEB: XCHG      ;TISK TEXTU Z BASICU
 362	 1AE2  59              MOV   E,C   ;PRAMETRY PREDANY V DE - ODKUD
 363	 1AE3  C3 1AF0            JMP   WRITE  ;A DELKA V C
 364	                
 365	                
 366	 1AE6  2A FFD0        SK08:  LHLD  P160  ;MRTVY KOD
 367	 1AE9  5C              MOV   E,H   ;MRTVY KOD
 368	 1AEA  23              INX   H    ;MRTVY KOD
 369	 1AEB  23              INX   H    ;MRTVY KOD
 370	 1AEC  7E              MOV   A,M   ;MRTVY KOD
 371	 1AED  23              INX   H    ;MRTVY KOD
 372	 1AEE  66              MOV   H,M   ;MRTVY KOD
 373	 1AEF  6F              MOV   L,A   ;MRTVY KOD
 374	                
 375	                
 376	 1AF0  AF          WRITE: XRA   A
 377	 1AF1  32 FFE5            STA   COUNZ
 378	 1AF4  7B          WRIT1: MOV   A,E
 379	 1AF5  B7              ORA   A    ;JE-LI DELKA NULOVA
 380	 1AF6  C8              RZ       ;VRAT SE
 381	 1AF7  3A FFE5            LDA   COUNZ
 382	 1AFA  B7              ORA   A    ;NENI-LI 1. ZNAK
 383	 1AFB  C2 1B11            JNZ   WRIT3  ;SKOC
 384	 1AFE  7E              MOV   A,M   ;JE TO PRVNI ZNAK
 385	 1AFF  B7              ORA   A    ;TESTUJ JE-LI 0
 386	 1B00  CA 1B0A            JZ   WRIT2  ;JE-LI TAK SKOC
 387	 1B03  7E              MOV   A,M   ;NENI, JDI JEJ VYTISKNOUT
 388	 1B04  CD 1B3E            CALL  ZNAK
 389	 1B07  C3 1B21        SK19:  JMP   WRCON
 390	 1B0A  3C          WRIT2: INR   A
 391	 1B0B  32 FFE5            STA   COUNZ
 392	 1B0E  CD 1B26            CALL  BS08
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-7


 393	 1B11  7E          WRIT3: MOV   A,M
 394	 1B12  CD 1BAA            CALL  ZNAK4
 395	 1B15  7E              MOV   A,M
 396	 1B16  B7              ORA   A
 397	 1B17  F2 1B21            JP   WRCON
 398	 1B1A  AF              XRA   A
 399	 1B1B  32 FFE5            STA   COUNZ
 400	 1B1E  CD 1B9A            CALL  ZNAK3
 401	 1B21  23          WRCON: INX   H    ;DALSI POZICE ZNAKU
 402	 1B22  1D              DCR   E    ;ZBIVAJICI POZET
 403	 1B23  C3 1AF4            JMP   WRIT1  ;A ZNOVU
 404	 1B26  E5          BS08:  PUSH  H    ;NENI-LI NASTAVEN BS
 405	 1B27  21 FFE4            LXI   H,ZBS  ;NA NULU NEDELA NIC
 406	 1B2A  AF              XRA   A
 407	 1B2B  BE              CMP   M
 408	 1B2C  77              MOV   M,A
 409	 1B2D  C2 1B3C            JNZ   BSNA
 410	 1B30  2A FFDE            LHLD  NOPX  ;JINAK NASTAVI TISK ZNAKU
 411	 1B33  22 FFE8            SHLD  PREX  ;NA NOVOU POZICI
 412	 1B36  2A FFE0            LHLD  NOPY
 413	 1B39  22 FFEA            SHLD  PREY
 414	 1B3C  E1          BSNA:  POP   H
 415	 1B3D  C9              RET
 416	                
 417	 1B3E  E5          ZNAK:  PUSH  H
 418	 1B3F  21 FFE4            LXI   H,ZBS
 419	 1B42  FE 08             CPI   8
 420	 1B44  C2 1B4A            JNZ   NOBS
 421	 1B47  77              MOV   M,A   ;MA-LI KOD $08
 422	 1B48  E1              POP   H    ;POZE JEJ ULOZ
 423	 1B49  C9              RET       ;A RETURN
 424	 1B4A  E6 7F         NOBS:  ANI   7FH   ;POZE 7 BITU
 425	 1B4C  4F              MOV   C,A
 426	 1B4D  CD 1B26            CALL  BS08  ;VYHODNOT BYL-LI KOD $08
 427	 1B50  3A FFE3            LDA   REZIM
 428	 1B53  B7              ORA   A
 429	 1B54  C2 1B61            JNZ   NODIA  ;SKOC PRI ASCII REZIMU
 430	 1B57  79              MOV   A,C
 431	 1B58  FE 7B             CPI   7BH
 432	 1B5A  DA 1B61            JC   NODIA  ;SKOC NENI-LI TO DIAKR ZNAK
 433	 1B5D  C6 05             ADI   5    ;ZVIS NA DIAKR. ZNAMENKA
 434	 1B5F  4F              MOV   C,A
 435	 1B60  34              INR   M
 436	 1B61  79          NODIA: MOV   A,C   ;ZNAK DO A
 437	 1B62  FE 20             CPI   20H   ;JE LI MENSI NEZ 20H
 438	 1B64  DA 1B99            JC   ZNAK2  ;SKOC
 439	 1B67  E6 F8             ANI   0F8H  ;NE NULUJ 3 NEJNIZSI BITY
 440	 1B69  1F              RAR       ;VYDEL 2
 441	 1B6A  1F              RAR       ;   4
 442	 1B6B  C6 F8             ADI   0F8H  ;ODECTI 3
 443	 1B6D  C6 40             ADI   LOW TABSK;+ NIZSI BYTE ADRESY TAB
 444	 1B6F  6F              MOV   L,A   ;DO L
 445	 1B70  3E 00             MVI   A,0
 446	 1B72  CE 1D             ACI   HIGH TABSK
 447	 1B74  67              MOV   H,A   ;DO H VYSSI BYTE TABULKY
 448	 1B75  7E              MOV   A,M
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-8


 449	 1B76  23              INX   H
 450	 1B77  66              MOV   H,M
 451	 1B78  6F              MOV   L,A   ;DO HL ADRESU GENERATORU
 452	 1B79  79              MOV   A,C
 453	 1B7A  E6 07             ANI   7    ;POUZE 3 NEJNIZSI BITY
 454	 1B7C  4F              MOV   C,A
 455	 1B7D  CA 1B8A            JZ   VYZN  ;JSOU-JI 0 SKOC
 456	 1B80  7E          SKZN:  MOV   A,M   ;NEJSOU
 457	 1B81  B7              ORA   A
 458	 1B82  23              INX   H
 459	 1B83  F2 1B80            JP   SKZN  ;TESTUJ NEJVISSI BIT
 460	 1B86  0D              DCR   C
 461	 1B87  C2 1B80            JNZ   SKZN  ;SKOK NA ZNAK PODLE NICH
 462	 1B8A  3E 08         VYZN:  MVI   A,8   ;ZNAK V CG VYBRAN
 463	 1B8C  CD 1BAA            CALL  ZNAK4
 464	 1B8F  7E          ZNAK1: MOV   A,M
 465	 1B90  CD 1BAA            CALL  ZNAK4
 466	 1B93  7E              MOV   A,M
 467	 1B94  23              INX   H
 468	 1B95  B7              ORA   A
 469	 1B96  F2 1B8F            JP   ZNAK1
 470	 1B99  E1          ZNAK2: POP   H
 471	 1B9A  E5          ZNAK3: PUSH  H
 472	 1B9B  3A FFE2            LDA   WIDE
 473	 1B9E  07              RLC
 474	 1B9F  17              RAL
 475	 1BA0  C6 F6             ADI   0F6H
 476	 1BA2  2F              CMA
 477	 1BA3  0E 00             MVI   C,0
 478	 1BA5  CD 1BAD            CALL  ZNAK5
 479	 1BA8  E1              POP   H
 480	 1BA9  C9              RET
 481	                
 482	 1BAA  4F          ZNAK4: MOV   C,A
 483	 1BAB  E6 07             ANI   7
 484	 1BAD  E5          ZNAK5: PUSH  H
 485	 1BAE  D5              PUSH  D
 486	 1BAF  F5              PUSH  PSW
 487	 1BB0  2A FFD2            LHLD  SIXX
 488	 1BB3  EB              XCHG
 489	 1BB4  2A FFE8            LHLD  PREX
 490	 1BB7  CD 1C0F            CALL  ZNAK8
 491	 1BBA  EB              XCHG
 492	 1BBB  79              MOV   A,C
 493	 1BBC  E6 38             ANI   38H
 494	 1BBE  1F              RAR
 495	 1BBF  1F              RAR
 496	 1BC0  1F              RAR
 497	 1BC1  21 FFE4            LXI   H,ZBS
 498	 1BC4  86              ADD   M
 499	 1BC5  47              MOV   B,A
 500	 1BC6  2A FFD6            LHLD  SIYX
 501	 1BC9  EB              XCHG
 502	 1BCA  CD 1C0F            CALL  ZNAK8
 503	 1BCD  F1              POP   PSW
 504	 1BCE  E5              PUSH  H
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-9


 505	 1BCF  2A FFD4            LHLD  SIXY
 506	 1BD2  EB              XCHG
 507	 1BD3  2A FFEA            LHLD  PREY
 508	 1BD6  CD 1C0F            CALL  ZNAK8
 509	 1BD9  78              MOV   A,B
 510	 1BDA  EB              XCHG
 511	 1BDB  2A FFD8            LHLD  SIYY
 512	 1BDE  EB              XCHG
 513	 1BDF  CD 1C0F            CALL  ZNAK8
 514	 1BE2  E5              PUSH  H
 515	 1BE3  79              MOV   A,C
 516	 1BE4  E6 40             ANI   40H
 517	 1BE6  CA 1C01            JZ   ZNAK6
 518	 1BE9  2A FFDE            LHLD  NOPX
 519	 1BEC  EB              XCHG
 520	 1BED  2A FFE0            LHLD  NOPY
 521	 1BF0  44              MOV   B,H
 522	 1BF1  4D              MOV   C,L
 523	 1BF2  3A FFE6            LDA   SPEN
 524	 1BF5  B7              ORA   A
 525	 1BF6  CC 196E            CZ   MOVA
 526	 1BF9  C1              POP   B
 527	 1BFA  D1              POP   D
 528	 1BFB  CD 1976            CALL  VECTA
 529	 1BFE  C3 1C0C            JMP   ZNAK7
 530	 1C01  CD 1C3D        ZNAK6: CALL  PEN0
 531	 1C04  E1              POP   H
 532	 1C05  22 FFE0            SHLD  NOPY
 533	 1C08  E1              POP   H
 534	 1C09  22 FFDE            SHLD  NOPX
 535	 1C0C  D1          ZNAK7: POP   D
 536	 1C0D  E1              POP   H
 537	 1C0E  C9              RET
 538	                
 539	 1C0F  1C          ZNAK8: INR   E
 540	 1C10  1D              DCR   E
 541	 1C11  C8              RZ
 542	 1C12  E5              PUSH  H
 543	 1C13  21 0000            LXI   H,0
 544	 1C16  3D          ZNAK9: DCR   A
 545	 1C17  FA 1C1E            JM   ZNAK0
 546	 1C1A  19              DAD   D
 547	 1C1B  C3 1C16            JMP   ZNAK9
 548	 1C1E  D1          ZNAK0: POP   D
 549	 1C1F  19              DAD   D
 550	 1C20  C9              RET
 551	                
 552	                            ;PROVED KROK S MOTORY
 553	                
 554	 1C21  2A FFE7        ELEM:  LHLD  SMOT  ;OKAMZITY STAV MOTORU
 555	 1C24  67              MOV   H,A
 556	 1C25  85              ADD   L    ;PRICTI KROK K MOTORU
 557	 1C26  E6 0F             ANI   0FH   ;SPODNI BITY MOTORU
 558	 1C28  5F              MOV   E,A   ;DO E
 559	 1C29  7C              MOV   A,H   ;DRUHY MOTOR
 560	 1C2A  E6 F0             ANI   0F0H  ;VYSSI BITY
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-10


 561	 1C2C  85              ADD   L    ;PRICTI KROK
 562	 1C2D  E6 F0             ANI   0F0H  ;OPET POUZE VYSSI BITY
 563	 1C2F  B3              ORA   E    ;SLOZ S E
 564	 1C30  32 FFE7            STA   SMOT  ;ULOZ TO NA STAV MOTORU
 565	 1C33  AF              XRA   A
 566	 1C34  67              MOV   H,A
 567	 1C35  3A FFED            LDA   ACCE
 568	 1C38  1F              RAR
 569	 1C39  6F              MOV   L,A   ;HL = RYCHLOST SNIZENA NA 1/2
 570	 1C3A  C3 1C52            JMP   NASTM
 571	 1C3D  3A FFE6        PEN0:  LDA   SPEN  ;ZVEDNI PERO
 572	 1C40  3D              DCR   A
 573	 1C41  C0              RNZ       ;JE LI ZVEDNUTO VRAT SE
 574	 1C42  C3 1C4C            JMP   NASTP
 575	 1C45  3A FFE6        PEN1:  LDA   SPEN  ;SPUST PERO
 576	 1C48  3D              DCR   A
 577	 1C49  C8              RZ       ;JE-LI UZ DOLE VRAT SE
 578	 1C4A  3E 01             MVI   A,1
 579	 1C4C  32 FFE6        NASTP: STA   SPEN  ;ULOZ TO NA STAV PERA
 580	 1C4F  21 01F4            LXI   H,1F4H ;PAUZA PRO PERO
 581	 1C52  E5          NASTM: PUSH  H
 582	 1C53  2A FFE6            LHLD  SPEN
 583	 1C56  7C              MOV   A,H
 584	 1C57  E6 0E             ANI   0EH
 585	 1C59  B5              ORA   L
 586	 1C5A  6F              MOV   L,A
 587	 1C5B  7C              MOV   A,H
 588	 1C5C  E6 E0             ANI   0E0H
 589	 1C5E  0F              RRC
 590	 1C5F  B5              ORA   L
 591	 1C60  0F              RRC
 592	 1C61  D3 31             OUT   PORT2  ;POSLI TO NA MOTORY
 593	 1C63  E1              POP   H
 594	 1C64  3A FFEC        ZPOZ0: LDA   SPED
 595	 1C67  3D          ZPOZ1: DCR   A
 596	 1C68  C2 1C67            JNZ   ZPOZ1
 597	 1C6B  2B              DCX   H
 598	 1C6C  7C              MOV   A,H
 599	 1C6D  B5              ORA   L
 600	 1C6E  C2 1C64            JNZ   ZPOZ0
 601	 1C71  C9              RET
 602	                
 603	 1C72  44          COPYB: MOV   B,H
 604	 1C73  4D              MOV   C,L
 605	 1C74  C3 1C7B            JMP   COPY2
 606	 1C77  C5          COPY1: PUSH  B
 607	 1C78  D5              PUSH  D
 608	 1C79  C1              POP   B
 609	 1C7A  D1              POP   D
 610	 1C7B  C5          COPY2: PUSH  B
 611	 1C7C  D5              PUSH  D
 612	 1C7D  CD 196E            CALL  MOVA
 613	 1C80  11 02F0            LXI   D,2F0H ;RAMECEK
 614	 1C83  01 0000            LXI   B,0
 615	 1C86  C5              PUSH  B
 616	 1C87  CD 1991            CALL  VECTR
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-11


 617	 1C8A  D1              POP   D
 618	 1C8B  D5              PUSH  D
 619	 1C8C  01 FD08            LXI   B,0FD08H
 620	 1C8F  CD 1991            CALL  VECTR
 621	 1C92  11 FD10            LXI   D,0FD10H
 622	 1C95  C1              POP   B
 623	 1C96  CD 1991            CALL  VECTR
 624	 1C99  D1              POP   D
 625	 1C9A  C1              POP   B
 626	 1C9B  CD 1976            CALL  VECTA
 627	 1C9E  11 0012            LXI   D,12H  ;POC.TISKU
 628	 1CA1  01 FFDC            LXI   B,0FFDCH
 629	 1CA4  CD 1989            CALL  MOVR
 630	 1CA7  CD 1A0D            CALL  NSIZE
 631	 1CAA  3E 01             MVI   A,1   ;NAST.ASCII
 632	 1CAC  32 FFE3            STA   REZIM
 633	 1CAF  2A FFDA            LHLD  STPX
 634	 1CB2  EB              XCHG
 635	 1CB3  21 3800            LXI   H,VIRAM
 636	 1CB6  7E          DALZN: MOV   A,M
 637	 1CB7  E6 20             ANI   020H  ;PREKODOVANI AND->ASCII
 638	 1CB9  7E              MOV   A,M
 639	 1CBA  C2 1CBF            JNZ   VYST
 640	 1CBD  F6 40             ORI   40H   ;DOPL.BITU 6 NA ASCII
 641	 1CBF  CD 1B3E        VYST:  CALL  ZNAK
 642	 1CC2  7E              MOV   A,M   ;TEST NA DVOJ.SIRKU ZN.
 643	 1CC3  2F              CMA
 644	 1CC4  E6 C0             ANI   0C0H
 645	 1CC6  C2 1CCF            JNZ   NENI
 646	 1CC9  3E 20             MVI   A,020H ;KOD MEZERY
 647	 1CCB  CD 1B3E            CALL  ZNAK
 648	 1CCE  23              INX   H
 649	 1CCF  23          NENI:  INX   H
 650	 1CD0  7D              MOV   A,L
 651	 1CD1  E6 3F             ANI   03FH  ;DALSI RADEK?
 652	 1CD3  FE 28             CPI   028H  ;>27H=KONEC RADKU
 653	 1CD5  DA 1CB6            JC   DALZN
 654	 1CD8  C5          DALR:  PUSH  B
 655	 1CD9  01 0018            LXI   B,18H
 656	 1CDC  09              DAD   B    ;DALSI PAM.MISTO
 657	 1CDD  C1              POP   B
 658	 1CDE  E5              PUSH  H
 659	 1CDF  D5              PUSH  D
 660	 1CE0  01 FFE0            LXI   B,0FFE0H
 661	 1CE3  2A FFE0            LHLD  NOPY
 662	 1CE6  09              DAD   B
 663	 1CE7  44              MOV   B,H
 664	 1CE8  4D              MOV   C,L
 665	 1CE9  CD 196E            CALL  MOVA  ;NA DALSI RADEK
 666	 1CEC  D1              POP   D
 667	 1CED  E1              POP   H
 668	 1CEE  7C              MOV   A,H   ;TEST NA KONEC VIDEORAM
 669	 1CEF  FE 3E             CPI   KVRAM
 670	 1CF1  DA 1CB6            JC   DALZN
 671	 1CF4  C3 1A0D            JMP   NSIZE
 672	                
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-12


 673	                    ORG   STAR1
 674	                
 675	 1CFD  11 0186        TEST:  LXI   D,186H
 676	 1D00  01 FF10            LXI   B,0FF10H
 677	 1D03  CD 19C7            CALL  ORG1  ;PROVED ORG NA POZICI X,Y
 678	 1D06  3E 0A             MVI   A,0AH
 679	 1D08  32 FFD2            STA   SIXX
 680	 1D0B  32 FFD8            STA   SIYY  ;VELIKOST ZNAKU
 681	 1D0E  87              ADD   A
 682	 1D0F  32 FFF5            STA   P185
 683	 1D12  AF              XRA   A
 684	 1D13  32 FFE2            STA   WIDE  ;MEZERA
 685	 1D16  3C              INR   A
 686	 1D17  32 FFE3            STA   REZIM  ;ASCII REZIM
 687	 1D1A  26 20             MVI   H,20H
 688	 1D1C  7C          TCON:  MOV   A,H   ;SMICKA PRO TISK CELE TAB.
 689	 1D1D  CD 1B3E            CALL  ZNAK
 690	 1D20  24              INR   H
 691	 1D21  7C              MOV   A,H
 692	 1D22  E6 07             ANI   7
 693	 1D24  C2 1D1C            JNZ   TCON  ;DALSI ZNAK
 694	 1D27  E5              PUSH  H    ;BYLA UZ RADKA
 695	 1D28  62              MOV   H,D
 696	 1D29  6B              MOV   L,E
 697	 1D2A  22 FFDE            SHLD  NOPX
 698	 1D2D  2A FFE0            LHLD  NOPY  ;POSUN NA DALSI
 699	 1D30  01 FF80            LXI   B,0FF80H;RADEK
 700	 1D33  09              DAD   B
 701	 1D34  22 FFE0            SHLD  NOPY
 702	 1D37  E1              POP   H
 703	 1D38  7C              MOV   A,H
 704	 1D39  B7              ORA   A
 705	 1D3A  F2 1D1C            JP   TCON
 706	 1D3D  C3 1A08            JMP   NAST
 707	                
 708	                
 709	                    ORG   TABSK
 710	                
 711	 1D40  1D5A 1D8D           DW   TAB20,TAB28,TAB30,TAB38,TAB40
 712	 1D44  1DA6 1DE0       
 713	 1D48  1E18         
 714	 1D4A  1E55 1E7C           DW   TAB48,TAB50,TAB58,TAB60,TAB68
 715	 1D4E  1EB2 1ECD       
 716	 1D52  1F06         
 717	 1D54  1F3A 1F69           DW   TAB70,TAB78,TAB80
 718	 1D58  1F8D         
 719	                
 720	 1D5A  80 3A 5A 0A      TAB20: DB   80H,3AH,5AH,0AH,0CAH,31H,7AH
 721	 1D5E  CA 31 7A       
 722	 1D61  32 FB 39 49          DB   32H,0FBH,39H,49H,0BH,7BH,2CH,68H,18H,0DCH
 723	 1D65  0B 7B 2C 68      
 724	 1D69  18 DC         
 725	 1D6B  10 53 5C 63          DB   10H,53H,5CH,63H,61H,68H,71H
 726	 1D6F  61 68 71       
 727	 1D72  74 3A CA 7C          DB   74H,3AH,0CAH,7CH,39H,70H,69H
 728	 1D76  39 70 69       
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-13


 729	 1D79  72 79 1B 52          DB   72H,79H,1BH,52H,4BH,54H,0DBH
 730	 1D7D  4B 54 DB       
 731	 1D80  0C 68 70 79          DB   0CH,68H,70H,79H,7AH,73H,6BH
 732	 1D84  7A 73 6B       
 733	 1D87  50 49 4A DC          DB   50H,49H,4AH,0DCH,3BH,0F2H
 734	 1D8B  3B F2         
 735	 1D8D  3B 69 59 CB      TAB28: DB   3BH,69H,59H,0CBH,39H,6BH,5BH
 736	 1D91  39 6B 5B       
 737	 1D94  C9 11 73 24          DB   0C9H,11H,73H,24H,60H,31H,0D3H
 738	 1D98  60 31 D3       
 739	 1D9B  20 64 32 D2          DB   20H,64H,32H,0D2H,12H,0C1H,20H
 740	 1D9F  12 C1 20       
 741	 1DA2  E4 0A CA FC          DB   0E4H,0AH,0CAH,0FCH
 742	 1DA6  7C 34 54 4B      TAB30: DB   7CH,34H,54H,4BH,49H,50H,70H
 743	 1DAA  49 50 70       
 744	 1DAD  79 7B F4 29          DB   79H,7BH,0F4H,29H,7BH,0CBH,30H
 745	 1DB1  7B CB 30       
 746	 1DB4  79 7B 74 6C          DB   79H,7BH,74H,6CH,48H,0CCH,30H
 747	 1DB8  48 CC 30       
 748	 1DBB  79 7B 74 6C          DB   79H,7BH,74H,6CH,63H,5CH,54H
 749	 1DBF  63 5C 54       
 750	 1DC2  4B 49 D0 0B          DB   4BH,49H,0D0H,0BH,7BH,58H,0DCH
 751	 1DC6  7B 58 DC       
 752	 1DC9  10 49 4B 54          DB   10H,49H,4BH,54H,5CH,63H,60H
 753	 1DCD  5C 63 60       
 754	 1DD0  78 FC 34 7B          DB   78H,0FCH,34H,7BH,79H,70H,50H
 755	 1DD4  79 70 50       
 756	 1DD7  49 4B 54 5C          DB   49H,4BH,54H,5CH,63H,61H,0D8H,7CH,0F8H
 757	 1DDB  63 61 D8 7C      
 758	 1DDF  F8          
 759	 1DE0  09 50 58 61      TAB38: DB   09H,50H,58H,61H,63H,6CH,74H
 760	 1DE4  63 6C 74       
 761	 1DE7  7B 79 70 68          DB   7BH,79H,70H,68H,61H,63H,5CH
 762	 1DEB  61 63 5C       
 763	 1DEE  54 4B C9 10          DB   54H,4BH,0C9H,10H,49H,4BH,54H
 764	 1DF2  49 4B 54       
 765	 1DF5  74 7B 79 70          DB   74H,7BH,79H,70H,68H,61H,63H
 766	 1DF9  68 61 63       
 767	 1DFC  EC 1A 5A 2A          DB   0ECH,1AH,5AH,2AH,0EAH,01H,52H
 768	 1E00  EA 01 52       
 769	 1E03  22 E2 33 61          DB   22H,0E2H,33H,61H,0D3H,28H,6CH
 770	 1E07  D3 28 6C       
 771	 1E0A  18 DC 31 63          DB   18H,0DCH,31H,63H,0D1H,30H,79H
 772	 1E0E  D1 30 79       
 773	 1E11  7B 74 6C 5A          DB   7BH,74H,6CH,5AH,52H,0AH,0CAH
 774	 1E15  52 0A CA       
 775	 1E18  68 71 73 6C      TAB40: DB   68H,71H,73H,6CH,54H,4BH,4AH
 776	 1E1C  54 4B 4A       
 777	 1E1F  51 61 6A 63          DB   51H,61H,6AH,63H,0CBH,7AH,4CH
 778	 1E23  CB 7A 4C       
 779	 1E26  21 E3 78 7B          DB   21H,0E3H,78H,7BH,74H,6CH,63H
 780	 1E2A  74 6C 63       
 781	 1E2D  60 63 5C 54          DB   60H,63H,5CH,54H,4BH,0C8H,34H
 782	 1E31  4B C8 34       
 783	 1E34  7B 79 70 50          DB   7BH,79H,70H,50H,49H,4BH,0D4H
 784	 1E38  49 4B D4       
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-14


 785	 1E3B  78 7B 74 54          DB   78H,7BH,74H,54H,4BH,0C8H,3CH
 786	 1E3F  4B C8 3C       
 787	 1E42  78 48 4C 20          DB   78H,48H,4CH,20H,0E2H,78H,7CH,20H,0E2H
 788	 1E46  E2 78 7C 20      
 789	 1E4A  E2          
 790	 1E4B  34 7B 79 70          DB   34H,7BH,79H,70H,50H,49H,4BH,54H,5CH,0DAH
 791	 1E4F  50 49 4B 54      
 792	 1E53  5C DA         
 793	 1E55  78 3C 4C 20      TAB48: DB   78H,3CH,4CH,20H,0E4H,09H,4BH,4AH
 794	 1E59  E4 09 4B 4A      
 795	 1E5D  7A 79 FB 10          DB   7AH,79H,0FBH,10H,49H,4BH,54H
 796	 1E61  49 4B 54       
 797	 1E64  FC 78 3C 60          DB   0FCH,78H,3CH,60H,0CCH,38H,48H
 798	 1E68  CC 38 48       
 799	 1E6B  CC 78 62 7C          DB   0CCH,78H,62H,7CH,0CCH,78H,4CH
 800	 1E6F  CC 78 4C       
 801	 1E72  FC 09 50 70          DB   0FCH,09H,50H,70H,79H,7BH,74H,54H,4BH,0C9H
 802	 1E76  79 7B 74 54      
 803	 1E7A  4B C9         
 804	 1E7C  78 7B 74 6C      TAB50: DB   78H,7BH,74H,6CH,63H,0E0H,09H
 805	 1E80  63 E0 09       
 806	 1E83  50 70 79 7B          DB   50H,70H,79H,7BH,74H,54H,4BH
 807	 1E87  74 54 4B       
 808	 1E8A  49 1A CC 78          DB   49H,1AH,0CCH,78H,7BH,74H,6CH
 809	 1E8E  7B 74 6C       
 810	 1E91  63 60 CC 10          DB   63H,60H,0CCH,10H,49H,4BH,54H
 811	 1E95  49 4B 54       
 812	 1E98  5C 63 61 68          DB   5CH,63H,61H,68H,70H,79H,7BH
 813	 1E9C  70 79 7B       
 814	 1E9F  F4 38 7C 3A          DB   0F4H,38H,7CH,3AH,0CAH,38H,50H
 815	 1EA3  CA 38 50       
 816	 1EA6  49 4B 54 FC          DB   49H,4BH,54H,0FCH,38H,4AH,0FCH
 817	 1EAA  38 4A FC       
 818	 1EAD  38 49 6A 4B          DB   38H,49H,6AH,4BH,0FCH
 819	 1EB1  FC          
 820	 1EB2  7C 38 CC 38      TAB58: DB   7CH,38H,0CCH,38H,62H,7CH,22H
 821	 1EB6  62 7C 22       
 822	 1EB9  CA 38 7C 48          DB   0CAH,38H,7CH,48H,0CCH,3BH,79H
 823	 1EBD  CC 3B 79       
 824	 1EC0  49 CB 38 CC          DB   49H,0CBH,38H,0CCH,39H,7BH,4BH
 825	 1EC4  39 7B 4B       
 826	 1EC7  C9 31 7A F3          DB   0C9H,31H,7AH,0F3H,0H,0C4H
 827	 1ECB  00 C4         
 828	 1ECD  39 F2 29 6B      TAB60: DB   39H,0F2H,29H,6BH,64H,54H,4BH
 829	 1ED1  64 54 4B       
 830	 1ED4  49 50 59 5B          DB   49H,50H,59H,5BH,54H,0CCH,78H
 831	 1ED8  54 CC 78       
 832	 1EDB  28 6B 64 54          DB   28H,6BH,64H,54H,4BH,0C8H,2CH
 833	 1EDF  4B C8 2C       
 834	 1EE2  69 60 50 49          DB   69H,60H,50H,49H,0CCH,3CH,4CH
 835	 1EE6  CC 3C 4C       
 836	 1EE9  49 50 60 69          DB   49H,50H,60H,69H,0ECH,18H,5CH
 837	 1EED  EC 18 5C       
 838	 1EF0  64 6B 69 60          DB   64H,6BH,69H,60H,50H,49H,0CCH
 839	 1EF4  50 49 CC       
 840	 1EF7  0A 72 7B 7C          DB   0AH,72H,7BH,7CH,21H,0E3H,00H
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-15


 841	 1EFB  21 E3 00       
 842	 1EFE  43 4C 6C 69          DB   43H,4CH,6CH,69H,60H,58H,51H,0D4H
 843	 1F02  60 58 51 D4      
 844	 1F06  78 28 6B 64      TAB68: DB   78H,28H,6BH,64H,0CCH,09H,4BH
 845	 1F0A  CC 09 4B       
 846	 1F0D  4A 6A 69 3A          DB   4AH,6AH,69H,3AH,0FAH,01H,42H
 847	 1F11  FA 01 42       
 848	 1F14  4B 6B 6A 3B          DB   4BH,6BH,6AH,3BH,0FBH,78H,2CH
 849	 1F18  FB 78 2C       
 850	 1F1B  58 CC 09 4B          DB   58H,0CCH,09H,4BH,4AH,7AH,0F9H
 851	 1F1F  4A 7A F9       
 852	 1F22  68 60 69 62          DB   68H,60H,69H,62H,4AH,22H,6BH
 853	 1F26  4A 22 6B       
 854	 1F29  64 CC 68 60          DB   64H,0CCH,68H,60H,69H,6BH,64H
 855	 1F2D  69 6B 64       
 856	 1F30  CC 09 50 60          DB   0CCH,09H,50H,60H,69H,6BH,64H,54H,4BH,0C9H
 857	 1F34  69 6B 64 54      
 858	 1F38  4B C9         
 859	 1F3A  00 68 6B 64      TAB70: DB   00H,68H,6BH,64H,5CH,53H,0D0H
 860	 1F3E  5C 53 D0       
 861	 1F41  04 6C 69 60          DB   04H,6CH,69H,60H,58H,51H,0D4H
 862	 1F45  58 51 D4       
 863	 1F48  09 69 61 6A          DB   09H,69H,61H,6AH,6BH,0E4H,4BH
 864	 1F4C  6B E4 4B       
 865	 1F4F  54 5B 59 60          DB   54H,5BH,59H,60H,69H,0ECH,0CH
 866	 1F53  69 EC 0C       
 867	 1F56  4B 52 7A 29          DB   4BH,52H,7AH,29H,0EBH,28H,50H,49H
 868	 1F5A  EB 28 50 49      
 869	 1F5E  4B 54 EC 28          DB   4BH,54H,0ECH,28H,4AH,0ECH,28H
 870	 1F62  4A EC 28       
 871	 1F65  49 62 4B EC          DB   49H,62H,4BH,0ECH
 872	 1F69  6C 28 CC 00      TAB78: DB   6CH,28H,0CCH,0H,43H,4CH,6CH
 873	 1F6D  43 4C 6C       
 874	 1F70  28 58 51 D4          DB   28H,58H,51H,0D4H,28H,6CH,48H
 875	 1F74  28 6C 48       
 876	 1F77  CC 0B 52 5A          DB   0CCH,0BH,52H,5AH,61H,6AH,72H
 877	 1F7B  61 6A 72       
 878	 1F7E  FB 0A FA 09          DB   0FBH,0AH,0FAH,09H,52H,5AH,63H
 879	 1F82  52 5A 63       
 880	 1F85  6A 72 F9 20          DB   6AH,72H,0F9H,20H,69H,5BH,0E4H,80H
 881	 1F89  69 5B E4 80      
 882	 1F8D  32 FB 2A 71      TAB80: DB   32H,0FBH,2AH,71H,7AH,73H,0EAH
 883	 1F91  7A 73 EA       
 884	 1F94  39 72 FB 31          DB   39H,72H,0FBH,31H,7AH,0F3H,39H,79H,3BH,0FBH
 885	 1F98  7A F3 39 79      
 886	 1F9C  3B FB         
 887	                
 888	                
 889	                    .PHASE	ZAZN  ;BLOK PROMENICH V ZAZNAMNIKU
 890	                
 891	 FFD0             P160:  DS   2
 892	 FFD2             SIXX:  DS   2    ;VELIKOST PISMA XX
 893	 FFD4             SIXY:  DS   2    ;VELIKOST PISMA XY
 894	 FFD6             SIYX:  DS   2    ;VELIKOST PISMA YX
 895	 FFD8             SIYY:  DS   2    ;VELIKOST PISMA YY
 896	                
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-16


 897	 FFDA             STPX:  DS   2    ;OKAMZITA POLOHA PERA X
 898	 FFDC             STPY:  DS   2    ;OKAMZITA POLOHA PERA Y
 899	 FFDE             NOPX:  DS   2    ;POLOHA PRISTIHO TISKU ZN. X
 900	 FFE0             NOPY:  DS   2    ;POLOHA PRISTIHO TISKU ZN. Y
 901	                
 902	 FFE2             WIDE:  DS   1    ;DRUH MEZERY MEZI ZNAKY
 903	 FFE3             REZIM: DS   1    ;REZIM DIAKRITICKY/ASCII
 904	                
 905	 FFE4             ZBS:  DS   1    ;ZAZN+14H
 906	 FFE5             COUNZ: DS   1    ;CITAC ZNAKU PRI F. WRITE
 907	                
 908	 FFE6             SPEN:  DS   1    ;OKAMZITY STAV PERA
 909	 FFE7             SMOT:  DS   1    ;STAV KROKOVYCH MOTORKU
 910	                
 911	 FFE8             PREX:  DS   2    ;SOUR. PREDCHOZIHO TISKU X
 912	 FFEA             PREY:  DS   2    ;SOUR. PREDCHOZIHO TISKU Y
 913	                
 914	 FFEC             SPED:  DS   1    ;AKTUALNI RICHLOST POSUVU
 915	                
 916	 FFED             ACCE:  DS   1    ;RICHLOST PRI ROZBEHU
 917	 FFEE             DIRE:  DS   1    ;SMER DO OS Y A X
 918	 FFEF             DIR1:  DS   1    ;
 919	 FFF0             DIFF:  DS   2    ;ROZDIL SOUR. ZADANE A SKUT.
 920	 FFF2                 DS   3
 921	 FFF5             P185:  DS   2    ;ZAZN + 25H
 922	                    .DEPHASE
 923	                
 924	                    END
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	S


Macros:

Symbols:
1A86 	ABS1      1A9C 	ABS2      1AA7 	ABS3      
1ABA 	ABS4      1A32 	ABSO      FFED 	ACCE      
1B26 	BS08      1B3C 	BSNA      1C77 	COPY1      
1C7B 	COPY2      1C72 	COPYB      FFE5 	COUNZ      
1CD8 	DALR      1A65 	DALX      1CB6 	DALZN      
FFF0 	DIFF      FFEF 	DIR1      FFEE 	DIRE      
1C21 	ELEM      1806 	EXIT      C0B1 	INC       
011E 	IODEF      003E 	KVRAM      1800 	MINIG      
196E 	MOVA      196C 	MOVAB      1989 	MOVR      
1987 	MOVRB      1A08 	NAST      1C52 	NASTM      
1C4C 	NASTP      1950 	NASXX      1958 	NASYX      
1945 	NAVR      1CCF 	NENI      0139 	NEXT      
1966 	NNARR      1923 	NO0A      1949 	NO0D      
1B4A 	NOBS      1B61 	NODIA      FFDE 	NOPX      
FFE0 	NOPY      1A0D 	NSIZE      1960 	NWIDE      
19C7 	ORG1      19BE 	ORGB      19AE 	ORGB0      
FFD0 	P160      FFF5 	P185      1C3D 	PEN0      
1C45 	PEN1      1930 	POCET      197E 	POINA      
197C 	POINB      1999 	POINR      1997 	PONRB      
0033 	PORT      0031 	PORT2      FFE8 	PREX      
FFEA 	PREY      19B4 	RAMTP      1A27 	RELA      
FFE3 	REZIM      FFCF 	RMTOP      FFD2 	SIXX      
FFD4 	SIXY      FFD6 	SIYX      FFD8 	SIYY      
19A2 	SK06      1AE6 	SK08      1B07 	SK19      
1B80 	SKZN      FFE7 	SMOT      1AC7 	SMR       
1ADB 	SMVL      FFEC 	SPED      19A8 	SPEED      
FFE6 	SPEN      1CFD 	STAR1      18F0 	START      
FFDA 	STPX      FFDC 	STPY      18FB 	SYST      
18F5 	SYST0      18F0 	SYSTB      1D5A 	TAB20      
1D8D 	TAB28      1DA6 	TAB30      1DE0 	TAB38      
1E18 	TAB40      1E55 	TAB48      1E7C 	TAB50      
1EB2 	TAB58      1ECD 	TAB60      1F06 	TAB68      
1F3A 	TAB70      1F69 	TAB78      1F8D 	TAB80      
1D40 	TABSK      1D1C 	TCON      1CFD 	TEST      
190C 	TISK      1976 	VECTA      1974 	VECTB      
198F 	VECTC      1991 	VECTR      3800 	VIRAM      
1CBF 	VYST      1B8A 	VYZN      FFE2 	WIDE      
1B21 	WRCON      1AF4 	WRIT1      1B0A 	WRIT2      
1B11 	WRIT3      1AF0 	WRITE      1AE1 	WRTEB      
FFD0 	ZAZN      FFE4 	ZBS       1B3E 	ZNAK      
1C1E 	ZNAK0      1B8F 	ZNAK1      1B99 	ZNAK2      
1B9A 	ZNAK3      1BAA 	ZNAK4      1BAD 	ZNAK5      
1C01 	ZNAK6      1C0C 	ZNAK7      1C0F 	ZNAK8      
1C16 	ZNAK9      1C64 	ZPOZ0      1C67 	ZPOZ1      No Fatal error(s)



ABS1	 295#	 334
ABS2	 304	 307	 309#
ABS3	 314	 316#
ABS4	 324	 327#
ABSO	 153	 157	 161	 243#
ACCE	 279	 303	 567	 916#
BS08	 392	 404#	 426
BSNA	 409	 414#
COPY1	  37	 606#
COPY2	 605	 610#
COPYB	  49	 603#
COUNZ	 377	 381	 391	 399	 906#
DALR	 654#
DALX	 271	 274#
DALZN	 636#	 653	 670
DIFF	 275	 316	 919#
DIR1	 274	 323	 918#
DIRE	 263	 326	 917#
ELEM	 328	 554#
EXIT	  34#	  36	  38	  40
INC	  15#
IODEF	  16#	  87	 186
KVRAM	  23#	 669
MINIG	  10#	  11	  12	  29
MOVA	  50	  99	 152#	 213	 217	 222	 525	 612	 665
MOVAB	  51	 150#
MOVR	  56	 123	 165#	 203	 629
MOVRB	  57	 163#
NAST	 223#	 706
NASTM	 570	 581#
NASTP	 574	 579#
NASXX	  65	 135#
NASYX	  66	 139#
NAVR	 100	 124#
NENI	 645	 649#
NEXT	  17#	  34
NNARR	  68	 146#
NO0A	  94	 102#
NO0D	 103	 129#
NOBS	 420	 424#
NODIA	 429	 432	 436#
NOPX	 246	 410	 518	 534	 697	 899#
NOPY	  95	 255	 412	 520	 532	 661	 698	 701	 900#
NSIZE	 225#	 630	 671
NWIDE	  67	 143#
ORG1	  82	 192	 193#	 677
ORGB	 188#
ORGB0	  33	 181#

P160	 366	 891#
P185	 195	 224	 305	 682	 921#
PEN0	 152	 160	 165	 173	 177	 530	 571#
PEN1	 156	 169	 176	 575#
POCET	 109#	 112
POINA	  54	 160#
POINB	  55	 158#
POINR	  60	 173#
PONRB	  61	 171#
PORT	  13#	  14	 189
PORT2	  14#	 592
PREX	 411	 489	 911#
PREY	 413	 507	 912#
RAMTP	  45	 183#
RELA	 166	 170	 174	 236#
REZIM	  84	 231	 427	 632	 686	 903#
RMTOP	  20#	 185
SIXX	 137	 226	 487	 679	 892#
SIXY	 141	 229	 505	 893#
SIYX	 139	 230	 500	 894#
SIYY	 104	 135	 227	 511	 680	 895#
SK06	 162	 175	 176#
SK08	 366#
SK19	 389#
SKZN	 456#	 459	 461
SMOT	 554	 564	 909#
SMR	 247	 256	 337#
SMVL	 346	 355#
SPED	 194	 205	 594	 914#
SPEED	  62	 178#
SPEN	 199	 523	 571	 575	 579	 582	 908#
STAR1	  12#	 673
START	  11#	  71
STPX	 207	 219	 236	 243	 245	 633	 897#
STPY	 209	 239	 252	 254	 898#
SYST	  75	  82#
SYST0	  39	  76#
SYSTB	  41	  73#
TAB20	 711	 720#
TAB28	 711	 735#
TAB30	 711	 742#
TAB38	 712	 759#
TAB40	 712	 775#
TAB48	 714	 793#
TAB50	 714	 804#
TAB58	 714	 820#
TAB60	 715	 828#
TAB68	 715	 844#
TAB70	 717	 859#

TAB78	 717	 872#
TAB80	 717	 882#
TABSK	  21#	 443	 446	 709
TCON	 688#	 693	 705
TEST	  35	 675#
TISK	  86	  89#
VECTA	  52	 156#	 528	 626
VECTB	  53	 154#
VECTC	  59	 167#
VECTR	  58	 169#	 616	 620	 623
VIRAM	  22#	 635
VYST	 639	 641#
VYZN	 455	 462#
WIDE	 144	 147	 233	 472	 684	 902#
WRCON	 389	 397	 401#
WRIT1	 378#	 403
WRIT2	 386	 390#
WRIT3	 383	 393#
WRITE	 363	 376#
WRTEB	  63	 361#
ZAZN	  18#	  20	 889
ZBS	 405	 418	 497	 905#
ZNAK	  64	 129	 388	 417#	 641	 647	 689
ZNAK0	 545	 548#
ZNAK1	 464#	 469
ZNAK2	 438	 470#
ZNAK3	 400	 471#
ZNAK4	 394	 463	 465	 482#
ZNAK5	 478	 484#
ZNAK6	 517	 530#
ZNAK7	 529	 535#
ZNAK8	 490	 502	 508	 513	 539#
ZNAK9	 544#	 547
ZPOZ0	 277	 594#	 600
ZPOZ1	 595#	 596


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / RUTINY PRO PLOTR ARTMA 0507/0517SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz