ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / RUTINY PRO PLOTR ARTMA 0507/0517


Listing programu PROGRAM OBSLUHY MINIGRAFU PRES DESKU DPP-1 V SYSTEMU SAPI-1 ZPS-2

Původní verze tj. jak byl získán listing


	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1


  1	                ;PROGRAM OBSLUHY MINIGRAFU PRES DESKU DPP-1
  2	                ;V SYSTEMU SAPI-1 ZPS-2
  3	                ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  4	                ;ODLISNA ADRESACE JE PRO PRIPAD POUZITI DESKY
  5	                ;PORTU SPOLECNE S OMLADANIM KZD-1 NEBO SP-210
  6	                
  7	                ;VERSE V.1-MGF V RAM F800-FFFF
  8	                ;150289
  9	                
  10	 F800             MINIG  EQU   0F800H
  11	 F8F0             START  EQU   MINIG+0F0H
  12	 FCFD             STAR1  EQU   MINIG+4FDH
  13	 0033             PORT  EQU   033H  ;CWR
  14	 0031             PORT2  EQU   PORT-2 ;PORT B
  15	 C0B1             INC   EQU   0C0B1H ;SLUZBA MONITORU
  16	 011E             IODEF  EQU   0011EH ;SLUZBA MONITORU
  17	 0139             NEXT  EQU   00139H ;NAVRAT DO MONITORU
  18	 FFD0             ZAZN  EQU   0FFD0H ;ZAZNAMNIK V RAM
  19	 F7FF             RMTOP  EQU   MINIG-1 ;VERSE V RAM
  20	                ;RMTOP EQU   ZAZN-1 ;VERSE V EPROM
  21	 FFD2             SIZXX  EQU   ZAZN+02H
  22	 FFD4             SIZXY  EQU   ZAZN+04H
  23	 FFD6             SIZYX  EQU   ZAZN+06H
  24	 FFD8             SIZYY	EQU	ZAZN+08H
  25	 FFDA             POL1X  EQU   ZAZN+0AH
  26	 FFDC             POL1Y  EQU   ZAZN+0CH
  27	 FFDE             POL2X  EQU   ZAZN+0EH
  28	 FFE0             POL2Y  EQU   ZAZN+10H
  29	 FFE2             WIDE	EQU	ZAZN+12H
  30	 FFE3             REZIM  EQU   ZAZN+13H
  31	 FFE4             ZBS	EQU	ZAZN+14H
  32	 FFE6             PENZ  EQU   ZAZN+16H
  33	 FFEC             ZPOZD	EQU	ZAZN+1CH
  34	 FD40             TABSK  EQU   0FD40H ;NIZSI BYTE 40H
  35	 00FD             HBYTE  EQU   0FDH  ;HORNI BYTE TOTOZNE S TABSK
  36	 3800             VIRAM  EQU   03800H ;POCATEK VIDEORAM
  37	 003E             KVRAM  EQU   03EH  ;HORNI BYTE KONCE VIDEORAM
  38	                
  39	                
  40	                ;TABULKA SKOKU:
  41	                
  42	                
  43	                    .PHASE MINIG
  44	 F800  00              NOP
  45	 F801  00              NOP
  46	 F802  00              NOP
  47	 F803  CD F9AE            CALL  ORGB0  ;INICIALIZACE PORTU
  48	 F806  C3 0139            JMP   NEXT
  49	 F809  CD FCFD            CALL  TEST  ;SPUSTI TEST Z MONITORU
  50	 F80C  C3 F806            JMP   MINIG+06H
  51	 F80F  CD FC77            CALL  COPY1  ;COPY Z MONITORU
  52	 F812  C3 F806            JMP   MINIG+06H
  53	 F815  CD F8F5            CALL  SYST0  ;NASTAVI MINIGRAF JAKO
  54	 F818  C3 F806            JMP   MINIG+06H;SYST.TISKARNU
  55	 F81B  C3 F8F0            JMP   SYSTB  ;DTTO Z BASICU
  56	 F81E  00              NOP
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-1


  57	 F81F  00              NOP
  58	 F820  00              NOP
  59	 F821  C3 F9B4            JMP   RAMTP  ;SPUSTENI Z BASICU
  60	 F824  00              NOP
  61	 F825  00              NOP
  62	 F826  00              NOP
  63	 F827  C3 FC72            JMP   COPYB  ;COPY Z BASICU
  64	 F82A  C3 F96E            JMP   MOVA  ;MOVA
  65	 F82D  C3 F96C            JMP   MOVAB  ;MOVA Z BASICU
  66	 F830  C3 F976            JMP   VECTA  ;VECTA
  67	 F833  C3 F974            JMP   VECTB  ;VECTA Z BASICU
  68	 F836  C3 F97E            JMP   POINA  ;POINTA
  69	 F839  C3 F97C            JMP   POINB  ;POINTA Z BASICU
  70	 F83C  C3 F989            JMP   MOVR  ;MOVR
  71	 F83F  C3 F987            JMP   MOVRB  ;MOVR Z BASICU
  72	 F842  C3 F991            JMP   VECTR  ;VECTR
  73	 F845  C3 F98F            JMP   VECTC  ;VECTR Z BASICU
  74	 F848  C3 F999            JMP   POINR  ;POINTR
  75	 F84B  C3 F997            JMP   PONRB  ;POINTR Z BASICU
  76	 F84E  C3 F9A8            JMP   SPEED  ;NASTAVI SPEED
  77	 F851  C3 FAE1            JMP   WRTEB  ;TISK RETEZCE
  78	 F854  C3 FB3E            JMP   ZNAK  ;TISK ZNAKU
  79	 F857  C3 F950            JMP   NASXX  ;NASTAVENI SIZE XX A YY
  80	 F85A  C3 F958            JMP   NASYX  ;NASTAVENI SIZE XY A YX
  81	 F85D  C3 F960            JMP   NWIDE  ;NASTAVENI WIDE
  82	 F860  C3 F966            JMP   NNARR  ;NASTAVENI NARROW
  83	                    .DEPHASE
  84	                
  85	                    .PHASE   START
  86	                
  87	 F8F0  E5          SYSTB: PUSH  H
  88	 F8F1  C1              POP   B
  89	 F8F2  C3 F8FB            JMP   SYST
  90	 F8F5  00          SYST0: NOP
  91	 F8F6  00              NOP
  92	 F8F7  00              NOP
  93	 F8F8  00              NOP
  94	 F8F9  00              NOP
  95	 F8FA  00              NOP
  96	 F8FB  CD F9C7        SYST:  CALL  ORG1
  97	 F8FE  3E 01             MVI   A,001H ;NAST.ASCII
  98	 F900  32 FFE3            STA   REZIM
  99	 F903  0E 0D             MVI   C,00DH
 100	 F905  11 F90C            LXI   D,TISK
 101	 F908  CD 011E            CALL  IODEF
 102	 F90B  C9              RET
 103	 F90C  C5          TISK:  PUSH  B    ;TEST NA 0AH
 104	 F90D  D5              PUSH  D
 105	 F90E  E5              PUSH  H
 106	 F90F  79              MOV   A,C
 107	 F910  FE 0A             CPI   00AH
 108	 F912  C2 F923            JNZ   NO0A
 109	 F915  2A FFE0            LHLD  POL2Y
 110	 F918  44              MOV   B,H
 111	 F919  4D              MOV   C,L
 112	 F91A  11 0000            LXI   D,00000H
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-2


 113	 F91D  CD F96E            CALL  MOVA
 114	 F920  C3 F945            JMP   NAVR
 115	                
 116	 F923  FE 0D         NO0A:  CPI   00DH  ;TEST NA 0DH
 117	 F925  C2 F949            JNZ   NO0D
 118	 F928  2A FFD8            LHLD  SIZYY
 119	 F92B  06 08             MVI   B,008H
 120	 F92D  E5              PUSH  H
 121	 F92E  EB              XCHG
 122	 F92F  E1              POP   H
 123	 F930  19          POCET: DAD   D
 124	 F931  19              DAD   D
 125	 F932  05              DCR   B
 126	 F933  C2 F930            JNZ   POCET
 127	 F936  7C              MOV   A,H
 128	 F937  2F              CMA
 129	 F938  67              MOV   H,A
 130	 F939  7D              MOV   A,L
 131	 F93A  2F              CMA
 132	 F93B  6F              MOV   L,A
 133	 F93C  23              INX   H
 134	 F93D  44              MOV   B,H
 135	 F93E  4D              MOV   C,L
 136	 F93F  11 0000            LXI   D,00000H
 137	 F942  CD F989            CALL  MOVR
 138	 F945  E1          NAVR:  POP   H
 139	 F946  D1              POP   D
 140	 F947  C1              POP   B
 141	 F948  C9              RET
 142	                
 143	 F949  CD FB3E        NO0D:  CALL  ZNAK
 144	 F94C  E1              POP   H
 145	 F94D  D1              POP   D
 146	 F94E  C1              POP   B
 147	 F94F  C9              RET
 148	                
 149	 F950  22 FFD8        NASXX: SHLD  SIZYY
 150	 F953  EB              XCHG
 151	 F954  22 FFD2            SHLD  SIZXX
 152	 F957  C9              RET
 153	 F958  22 FFD6        NASYX: SHLD  SIZYX
 154	 F95B  EB              XCHG
 155	 F95C  22 FFD4            SHLD  SIZXY
 156	 F95F  C9              RET
 157	 F960  3E 00         NWIDE: MVI   A,000H
 158	 F962  32 FFE2            STA   WIDE
 159	 F965  C9              RET
 160	 F966  3E 80         NNARR: MVI   A,080H
 161	 F968  32 FFE2            STA   WIDE
 162	 F96B  C9              RET
 163	                
 164	 F96C  E5          MOVAB: PUSH  H
 165	 F96D  C1              POP   B
 166	 F96E  CD FC3D        MOVA:  CALL  PEN0
 167	 F971  C3 FA32            JMP   SK02
 168	 F974  E5          VECTB: PUSH  H
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-3


 169	 F975  C1              POP   B
 170	 F976  CD FC45        VECTA: CALL  PEN1
 171	 F979  C3 FA32            JMP   SK02
 172	 F97C  E5          POINB: PUSH  H
 173	 F97D  C1              POP   B
 174	 F97E  CD FC3D        POINA: CALL  PEN0
 175	 F981  CD FA32            CALL  SK02
 176	 F984  C3 F9A2            JMP   SK06
 177	 F987  E5          MOVRB: PUSH  H
 178	 F988  C1              POP   B
 179	 F989  CD FC3D        MOVR:  CALL  PEN0
 180	 F98C  C3 FA27            JMP   SK07
 181	 F98F  E5          VECTC: PUSH  H
 182	 F990  C1              POP   B
 183	 F991  CD FC45        VECTR: CALL  PEN1
 184	 F994  C3 FA27            JMP   SK07
 185	 F997  E5          PONRB: PUSH  H
 186	 F998  C1              POP   B
 187	 F999  CD FC3D        POINR: CALL  PEN0
 188	 F99C  CD FA27            CALL  SK07
 189	 F99F  C3 F9A2            JMP   SK06
 190	 F9A2  CD FC45        SK06:  CALL  PEN1
 191	 F9A5  C3 FC3D            JMP   PEN0
 192	 F9A8  C6 08         SPEED: ADI   008H
 193	 F9AA  32 017C            STA   0017CH
 194	 F9AD  C9              RET
 195	 F9AE  21 0000        ORGB0: LXI   H,00000H
 196	 F9B1  11 0000            LXI   D,00000H
 197	 F9B4  D5          RAMTP: PUSH  D    ;NASTAVI RAMTOP
 198	 F9B5  0E 08             MVI   C,08H
 199	 F9B7  11 F7FF            LXI   D,RMTOP
 200	 F9BA  CD 011E            CALL  IODEF
 201	 F9BD  D1              POP   D
 202	 F9BE  3E 99         ORGB:  MVI   A,099H
 203	 F9C0  D3 33             OUT   PORT
 204	 F9C2  E5              PUSH  H
 205	 F9C3  C1              POP   B
 206	 F9C4  C3 F9C7            JMP   ORG1
 207	 F9C7  3E 14         ORG1:  MVI   A,014H
 208	 F9C9  32 FFEC            STA   ZPOZD
 209	 F9CC  32 FFF5            STA   ZAZN+25H
 210	 F9CF  D5              PUSH  D
 211	 F9D0  C5              PUSH  B
 212	 F9D1  3E 01             MVI   A,001H
 213	 F9D3  32 FFE6            STA   PENZ
 214	 F9D6  01 0008            LXI   B,00008H
 215	 F9D9  50              MOV   D,B
 216	 F9DA  59              MOV   E,C
 217	 F9DB  CD F989            CALL  MOVR
 218	 F9DE  3E 0B             MVI   A,00BH
 219	 F9E0  32 FFEC            STA   ZPOZD
 220	 F9E3  21 06A4            LXI   H,006A4H
 221	 F9E6  22 FFDA            SHLD  POL1X
 222	 F9E9  21 F95C            LXI   H,0F95CH
 223	 F9EC  22 FFDC            SHLD  POL1Y
 224	 F9EF  C1              POP   B
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-4


 225	 F9F0  C5              PUSH  B
 226	 F9F1  11 0000            LXI   D,00000H
 227	 F9F4  CD F96E            CALL  MOVA
 228	 F9F7  C1              POP   B
 229	 F9F8  C5              PUSH  B
 230	 F9F9  11 0050            LXI   D,00050H
 231	 F9FC  CD F96E            CALL  MOVA
 232	 F9FF  AF              XRA   A
 233	 FA00  32 FFDA            STA   POL1X
 234	 FA03  C1              POP   B
 235	 FA04  D1              POP   D
 236	 FA05  CD F96E            CALL  MOVA
 237	 FA08  3E 0A         NAST:  MVI   A,00AH
 238	 FA0A  32 FFF5            STA   ZAZN+25H
 239	 FA0D  21 0003        NSIZE: LXI   H,00003H
 240	 FA10  22 FFD2            SHLD  SIZXX
 241	 FA13  22 FFD8            SHLD  SIZYY
 242	 FA16  2E 00             MVI   L,000H
 243	 FA18  22 FFD4            SHLD  SIZXY
 244	 FA1B  22 FFD6            SHLD  SIZYX
 245	 FA1E  22 FFE3            SHLD  REZIM
 246	 FA21  3E 80             MVI   A,080H
 247	 FA23  32 FFE2            STA   WIDE
 248	 FA26  C9              RET
 249	                
 250	 FA27  2A FFDA        SK07:  LHLD  POL1X
 251	 FA2A  19              DAD   D
 252	 FA2B  EB              XCHG
 253	 FA2C  2A FFDC            LHLD  POL1Y
 254	 FA2F  09              DAD   B
 255	 FA30  44              MOV   B,H
 256	 FA31  4D              MOV   C,L
 257	 FA32  2A FFDA        SK02:  LHLD  POL1X
 258	 FA35  EB              XCHG
 259	 FA36  22 FFDA            SHLD  POL1X
 260	 FA39  22 FFDE            SHLD  POL2X
 261	 FA3C  CD FAC7            CALL  SK09
 262	 FA3F  E5              PUSH  H
 263	 FA40  C5              PUSH  B
 264	 FA41  4F              MOV   C,A
 265	 FA42  D1              POP   D
 266	 FA43  2A FFDC            LHLD  POL1Y
 267	 FA46  EB              XCHG
 268	 FA47  22 FFDC            SHLD  POL1Y
 269	 FA4A  22 FFE0            SHLD  POL2Y
 270	 FA4D  CD FAC7            CALL  SK09
 271	 FA50  07              RLC
 272	 FA51  07              RLC
 273	 FA52  07              RLC
 274	 FA53  07              RLC
 275	 FA54  47              MOV   B,A
 276	 FA55  B1              ORA   C
 277	 FA56  32 FFEE            STA   ZAZN+1EH
 278	 FA59  D1              POP   D
 279	 FA5A  C8              RZ
 280	 FA5B  7D              MOV   A,L
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-5


 281	 FA5C  93              SUB   E
 282	 FA5D  7C              MOV   A,H
 283	 FA5E  9A              SBB   D
 284	 FA5F  79              MOV   A,C
 285	 FA60  DA FA65            JC   SK10
 286	 FA63  EB              XCHG
 287	 FA64  78              MOV   A,B
 288	 FA65  32 FFEF        SK10:  STA   ZAZN+1FH
 289	 FA68  22 FFF0            SHLD  ZAZN+20H
 290	 FA6B  21 0014            LXI   H,00014H
 291	 FA6E  CD FC64            CALL  ZPOZ0
 292	 FA71  3E 29             MVI   A,029H
 293	 FA73  32 FFED            STA   ZAZN+1DH
 294	 FA76  42              MOV   B,D
 295	 FA77  4B              MOV   C,E
 296	 FA78  AF              XRA   A
 297	 FA79  93              SUB   E
 298	 FA7A  6F              MOV   L,A
 299	 FA7B  3E 00             MVI   A,000H
 300	 FA7D  9A              SBB   D
 301	 FA7E  67              MOV   H,A
 302	 FA7F  AF              XRA   A
 303	 FA80  7A              MOV   A,D
 304	 FA81  1F              RAR
 305	 FA82  57              MOV   D,A
 306	 FA83  7B              MOV   A,E
 307	 FA84  1F              RAR
 308	 FA85  5F              MOV   E,A
 309	 FA86  E5          SK16:  PUSH  H
 310	 FA87  D5              PUSH  D
 311	 FA88  EB              XCHG
 312	 FA89  60              MOV   H,B
 313	 FA8A  69              MOV   L,C
 314	 FA8B  29              DAD   H
 315	 FA8C  2B              DCX   H
 316	 FA8D  19              DAD   D
 317	 FA8E  21 FFED            LXI   H,ZAZN+1DH
 318	 FA91  D2 FA9C            JNC   SK12
 319	 FA94  3A FFF5            LDA   ZAZN+25H
 320	 FA97  BE              CMP   M
 321	 FA98  CA FA9C            JZ   SK12
 322	 FA9B  35              DCR   M
 323	 FA9C  3E 28         SK12:  MVI   A,028H
 324	 FA9E  96              SUB   M
 325	 FA9F  91              SUB   C
 326	 FAA0  3E 00             MVI   A,000H
 327	 FAA2  98              SBB   B
 328	 FAA3  DA FAA7            JC   SK13
 329	 FAA6  34              INR   M
 330	 FAA7  2A FFF0        SK13:  LHLD  ZAZN+20H
 331	 FAAA  D1              POP   D
 332	 FAAB  19              DAD   D
 333	 FAAC  EB              XCHG
 334	 FAAD  E1              POP   H
 335	 FAAE  E5              PUSH  H
 336	 FAAF  19              DAD   D
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-6


 337	 FAB0  3A FFEF            LDA   ZAZN+1FH
 338	 FAB3  D2 FABA            JNC   SK14
 339	 FAB6  EB              XCHG
 340	 FAB7  3A FFEE            LDA   ZAZN+1EH
 341	 FABA  D5          SK14:  PUSH  D
 342	 FABB  CD FC21            CALL  SK15
 343	 FABE  0B              DCX   B
 344	 FABF  78              MOV   A,B
 345	 FAC0  B1              ORA   C
 346	 FAC1  D1              POP   D
 347	 FAC2  E1              POP   H
 348	 FAC3  C2 FA86            JNZ   SK16
 349	 FAC6  C9              RET
 350	                
 351	 FAC7  7D          SK09:  MOV   A,L
 352	 FAC8  93              SUB   E
 353	 FAC9  6F              MOV   L,A
 354	 FACA  7C              MOV   A,H
 355	 FACB  9A              SBB   D
 356	 FACC  67              MOV   H,A
 357	 FACD  29              DAD   H
 358	 FACE  D2 FADB            JNC   SK17
 359	 FAD1  AF              XRA   A
 360	 FAD2  95              SUB   L
 361	 FAD3  6F              MOV   L,A
 362	 FAD4  3E 00             MVI   A,000H
 363	 FAD6  9C              SBB   H
 364	 FAD7  67              MOV   H,A
 365	 FAD8  3E 0F             MVI   A,00FH
 366	 FADA  C9              RET
 367	 FADB  7C          SK17:  MOV   A,H
 368	 FADC  B5              ORA   L
 369	 FADD  C8              RZ
 370	 FADE  3E 01             MVI   A,001H
 371	 FAE0  C9              RET
 372	                
 373	 FAE1  EB          WRTEB: XCHG
 374	 FAE2  59              MOV   E,C
 375	 FAE3  C3 FAF0            JMP   WRITE
 376	 FAE6  2A FFD0        SK08:  LHLD  ZAZN
 377	 FAE9  5C              MOV   E,H
 378	 FAEA  23              INX   H
 379	 FAEB  23              INX   H
 380	 FAEC  7E              MOV   A,M
 381	 FAED  23              INX   H
 382	 FAEE  66              MOV   H,M
 383	 FAEF  6F              MOV   L,A
 384	 FAF0  AF          WRITE: XRA   A
 385	 FAF1  32 FFE5            STA   ZAZN+15H
 386	 FAF4  7B          SK25:  MOV   A,E
 387	 FAF5  B7              ORA   A
 388	 FAF6  C8              RZ
 389	 FAF7  3A FFE5            LDA   ZAZN+15H
 390	 FAFA  B7              ORA   A
 391	 FAFB  C2 FB11            JNZ   SK18
 392	 FAFE  7E              MOV   A,M
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-7


 393	 FAFF  B7              ORA   A
 394	 FB00  CA FB0A            JZ   SL19
 395	 FB03  7E              MOV   A,M
 396	 FB04  CD FB3E            CALL  ZNAK
 397	 FB07  C3 FB21        SK19:  JMP   SK20
 398	 FB0A  3C          SL19:  INR   A
 399	 FB0B  32 FFE5            STA   ZAZN+15H
 400	 FB0E  CD FB26            CALL  SK21
 401	 FB11  7E          SK18:  MOV   A,M
 402	 FB12  CD FBAA            CALL  SK22
 403	 FB15  7E              MOV   A,M
 404	 FB16  B7              ORA   A
 405	 FB17  F2 FB21            JP   SK20
 406	 FB1A  AF              XRA   A
 407	 FB1B  32 FFE5            STA   ZAZN+15H
 408	 FB1E  CD FB9A            CALL  SK24
 409	 FB21  23          SK20:  INX   H
 410	 FB22  1D              DCR   E
 411	 FB23  C3 FAF4            JMP   SK25
 412	 FB26  E5          SK21:  PUSH  H
 413	 FB27  21 FFE4            LXI   H,ZBS
 414	 FB2A  AF              XRA   A
 415	 FB2B  BE              CMP   M
 416	 FB2C  77              MOV   M,A
 417	 FB2D  C2 FB3C            JNZ   SK26
 418	 FB30  2A FFDE            LHLD  POL2X
 419	 FB33  22 FFE8            SHLD  ZAZN+18H
 420	 FB36  2A FFE0            LHLD  POL2Y
 421	 FB39  22 FFEA            SHLD  ZAZN+1AH
 422	 FB3C  E1          SK26:  POP   H
 423	 FB3D  C9              RET
 424	                
 425	 FB3E  E5          ZNAK:  PUSH  H
 426	 FB3F  21 FFE4            LXI   H,ZBS
 427	 FB42  FE 08             CPI   008H
 428	 FB44  C2 FB4A            JNZ   SK27
 429	 FB47  77              MOV   M,A
 430	 FB48  E1              POP   H
 431	 FB49  C9              RET
 432	 FB4A  E6 7F         SK27:  ANI   07FH
 433	 FB4C  4F              MOV   C,A
 434	 FB4D  CD FB26            CALL  SK21
 435	 FB50  3A FFE3            LDA   REZIM
 436	 FB53  B7              ORA   A
 437	 FB54  C2 FB61            JNZ   SK28
 438	 FB57  79              MOV   A,C
 439	 FB58  FE 7B             CPI   07BH
 440	 FB5A  DA FB61            JC   SK28
 441	 FB5D  C6 05             ADI   005H
 442	 FB5F  4F              MOV   C,A
 443	 FB60  34              INR   M
 444	 FB61  79          SK28:  MOV   A,C
 445	 FB62  FE 20             CPI   020H
 446	 FB64  DA FB99            JC   SK29
 447	 FB67  E6 F8             ANI   0F8H
 448	 FB69  1F              RAR
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-8


 449	 FB6A  1F              RAR
 450	 FB6B  C6 F8             ADI   0F8H
 451	 FB6D  C6 40             ADI   040H
 452	 FB6F  6F              MOV   L,A
 453	 FB70  3E 00             MVI   A,000H
 454	 FB72  CE FD             ACI   HBYTE
 455	 FB74  67              MOV   H,A
 456	 FB75  7E              MOV   A,M
 457	 FB76  23              INX   H
 458	 FB77  66              MOV   H,M
 459	 FB78  6F              MOV   L,A
 460	 FB79  79              MOV   A,C
 461	 FB7A  E6 07             ANI   007H
 462	 FB7C  4F              MOV   C,A
 463	 FB7D  CA FB8A            JZ   SK31
 464	 FB80  7E          SK32:  MOV   A,M
 465	 FB81  B7              ORA   A
 466	 FB82  23              INX   H
 467	 FB83  F2 FB80            JP   SK32
 468	 FB86  0D              DCR   C
 469	 FB87  C2 FB80            JNZ   SK32
 470	 FB8A  3E 08         SK31:  MVI   A,008H
 471	 FB8C  CD FBAA            CALL  SK22
 472	 FB8F  7E          SK30:  MOV   A,M
 473	 FB90  CD FBAA            CALL  SK22
 474	 FB93  7E              MOV   A,M
 475	 FB94  23              INX   H
 476	 FB95  B7              ORA   A
 477	 FB96  F2 FB8F            JP   SK30
 478	 FB99  E1          SK29:  POP   H
 479	 FB9A  E5          SK24:  PUSH  H
 480	 FB9B  3A FFE2            LDA   WIDE
 481	 FB9E  07              RLC
 482	 FB9F  17              RAL
 483	 FBA0  C6 F6             ADI   0F6H
 484	 FBA2  2F              CMA
 485	 FBA3  0E 00             MVI   C,000H
 486	 FBA5  CD FBAD            CALL  SL22
 487	 FBA8  E1              POP H
 488	 FBA9  C9              RET
 489	                
 490	 FBAA  4F          SK22:  MOV   C,A
 491	 FBAB  E6 07             ANI   007H
 492	 FBAD  E5          SL22:  PUSH  H
 493	 FBAE  D5              PUSH  D
 494	 FBAF  F5              PUSH  PSW
 495	 FBB0  2A FFD2            LHLD  SIZXX
 496	 FBB3  EB              XCHG
 497	 FBB4  2A FFE8            LHLD  ZAZN+18H
 498	 FBB7  CD FC0F            CALL  SL32
 499	 FBBA  EB              XCHG
 500	 FBBB  79              MOV   A,C
 501	 FBBC  E6 38             ANI   038H
 502	 FBBE  1F              RAR
 503	 FBBF  1F              RAR
 504	 FBC0  1F              RAR
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-9


 505	 FBC1  21 FFE4            LXI   H,ZBS
 506	 FBC4  86              ADD   M
 507	 FBC5  47              MOV   B,A
 508	 FBC6  2A FFD6            LHLD  SIZYX
 509	 FBC9  EB              XCHG
 510	 FBCA  CD FC0F            CALL  SL32
 511	 FBCD  F1              POP   PSW
 512	 FBCE  E5              PUSH  H
 513	 FBCF  2A FFD4            LHLD  SIZXY
 514	 FBD2  EB              XCHG
 515	 FBD3  2A FFEA            LHLD  ZAZN+1AH
 516	 FBD6  CD FC0F            CALL  SL32
 517	 FBD9  78              MOV   A,B
 518	 FBDA  EB              XCHG
 519	 FBDB  2A FFD8            LHLD  SIZYY
 520	 FBDE  EB              XCHG
 521	 FBDF  CD FC0F            CALL  SL32
 522	 FBE2  E5              PUSH  H
 523	 FBE3  79              MOV   A,C
 524	 FBE4  E6 40             ANI   040H
 525	 FBE6  CA FC01            JZ   SL33
 526	 FBE9  2A FFDE            LHLD  POL2X
 527	 FBEC  EB              XCHG
 528	 FBED  2A FFE0            LHLD  POL2Y
 529	 FBF0  44              MOV   B,H
 530	 FBF1  4D              MOV   C,L
 531	 FBF2  3A FFE6            LDA   PENZ
 532	 FBF5  B7              ORA   A
 533	 FBF6  CC F96E            CZ   MOVA
 534	 FBF9  C1              POP   B
 535	 FBFA  D1              POP   D
 536	 FBFB  CD F976            CALL  VECTA
 537	 FBFE  C3 FC0C            JMP   SK33
 538	 FC01  CD FC3D        SL33:  CALL  PEN0
 539	 FC04  E1              POP   H
 540	 FC05  22 FFE0            SHLD  POL2Y
 541	 FC08  E1              POP   H
 542	 FC09  22 FFDE            SHLD  POL2X
 543	 FC0C  D1          SK33:  POP   D
 544	 FC0D  E1              POP   H
 545	 FC0E  C9              RET
 546	                
 547	 FC0F  1C          SL32:  INR   E
 548	 FC10  1D              DCR   E
 549	 FC11  C8              RZ
 550	 FC12  E5              PUSH  H
 551	 FC13  21 0000            LXI   H,00000H
 552	 FC16  3D          SK35:  DCR   A
 553	 FC17  FA FC1E            JM   SK34
 554	 FC1A  19              DAD   D
 555	 FC1B  C3 FC16            JMP   SK35
 556	 FC1E  D1          SK34:  POP   D
 557	 FC1F  19              DAD   D
 558	 FC20  C9              RET
 559	                
 560	 FC21  2A FFE7        SK15:  LHLD  PENZ+1
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-10


 561	 FC24  67              MOV   H,A
 562	 FC25  85              ADD   L
 563	 FC26  E6 0F             ANI   00FH
 564	 FC28  5F              MOV   E,A
 565	 FC29  7C              MOV   A,H
 566	 FC2A  E6 F0             ANI   0F0H
 567	 FC2C  85              ADD   L
 568	 FC2D  E6 F0             ANI   0F0H
 569	 FC2F  B3              ORA   E
 570	 FC30  32 FFE7            STA   PENZ+1
 571	 FC33  AF              XRA   A
 572	 FC34  67              MOV   H,A
 573	 FC35  3A FFED            LDA   ZAZN+1DH
 574	 FC38  1F              RAR
 575	 FC39  6F              MOV   L,A
 576	 FC3A  C3 FC52            JMP   SK36
 577	 FC3D  3A FFE6        PEN0:  LDA   PENZ
 578	 FC40  3D              DCR   A
 579	 FC41  C0              RNZ
 580	 FC42  C3 FC4C            JMP   SK37
 581	 FC45  3A FFE6        PEN1:  LDA   PENZ
 582	 FC48  3D              DCR   A
 583	 FC49  C8              RZ
 584	 FC4A  3E 01             MVI   A,001H
 585	 FC4C  32 FFE6        SK37:  STA   PENZ
 586	 FC4F  21 01F4            LXI   H,001F4H
 587	 FC52  E5          SK36:  PUSH  H
 588	 FC53  2A FFE6            LHLD  PENZ
 589	 FC56  7C              MOV   A,H
 590	 FC57  E6 0E             ANI   00EH
 591	 FC59  B5              ORA   L
 592	 FC5A  6F              MOV   L,A
 593	 FC5B  7C              MOV   A,H
 594	 FC5C  E6 E0             ANI   0E0H
 595	 FC5E  0F              RRC
 596	 FC5F  B5              ORA   L
 597	 FC60  0F              RRC
 598	 FC61  D3 31             OUT   PORT2
 599	 FC63  E1              POP   H
 600	 FC64  3A FFEC        ZPOZ0: LDA   ZPOZD
 601	 FC67  3D          ZPOZ1: DCR   A
 602	 FC68  C2 FC67            JNZ   ZPOZ1
 603	 FC6B  2B              DCX   H
 604	 FC6C  7C              MOV   A,H
 605	 FC6D  B5              ORA   L
 606	 FC6E  C2 FC64            JNZ   ZPOZ0
 607	 FC71  C9              RET
 608	                
 609	 FC72  44          COPYB: MOV   B,H
 610	 FC73  4D              MOV   C,L
 611	 FC74  C3 FC7B            JMP   COPY2
 612	 FC77  C5          COPY1: PUSH  B
 613	 FC78  D5              PUSH  D
 614	 FC79  C1              POP   B
 615	 FC7A  D1              POP   D
 616	 FC7B  C5          COPY2: PUSH  B
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-11


 617	 FC7C  D5              PUSH  D
 618	 FC7D  CD F96E            CALL  MOVA
 619	 FC80  11 02F0            LXI   D,002F0H    ;RAMECEK
 620	 FC83  01 0000            LXI   B,00000H
 621	 FC86  C5              PUSH  B
 622	 FC87  CD F991            CALL  VECTR
 623	 FC8A  D1              POP   D
 624	 FC8B  D5              PUSH  D
 625	 FC8C  01 FD08            LXI   B,0FD08H
 626	 FC8F  CD F991            CALL  VECTR
 627	 FC92  11 FD10            LXI   D,0FD10H
 628	 FC95  C1              POP   B
 629	 FC96  CD F991            CALL  VECTR
 630	 FC99  D1              POP   D
 631	 FC9A  C1              POP   B
 632	 FC9B  CD F976            CALL  VECTA
 633	 FC9E  11 0012            LXI   D,00012H    ;POC.TISKU
 634	 FCA1  01 FFDC            LXI   B,0FFDCH
 635	 FCA4  CD F989            CALL  MOVR
 636	 FCA7  CD FA0D            CALL  NSIZE
 637	 FCAA  3E 01             MVI   A,001H     ;NAST.ASCII
 638	 FCAC  32 FFE3            STA   REZIM
 639	 FCAF  2A FFDA            LHLD  POL1X
 640	 FCB2  EB              XCHG
 641	 FCB3  21 3800            LXI   H,VIRAM
 642	 FCB6  7E          DALZN: MOV   A,M
 643	 FCB7  E6 20             ANI   020H  ;PREKODOVANI AND->ASCII
 644	 FCB9  7E              MOV   A,M
 645	 FCBA  C2 FCBF            JNZ   VYST
 646	 FCBD  F6 40             ORI   40H   ;DOPL.BITU 6 NA ASCII
 647	 FCBF  CD FB3E        VYST:  CALL  ZNAK
 648	 FCC2  7E              MOV   A,M   ;TEST NA DVOJ.SIRKU ZN.
 649	 FCC3  2F              CMA
 650	 FCC4  E6 C0             ANI   0C0H
 651	 FCC6  C2 FCCF            JNZ   NENI
 652	 FCC9  3E 20             MVI   A,020H ;KOD MEZERY
 653	 FCCB  CD FB3E            CALL  ZNAK
 654	 FCCE  23              INX   H
 655	 FCCF  23          NENI:  INX   H
 656	 FCD0  7D              MOV   A,L
 657	 FCD1  E6 3F             ANI   03FH  ;DALSI RADEK?
 658	 FCD3  FE 28             CPI   028H  ;>27HH=K0NEC RADKU
 659	 FCD5  DA FCB6            JC   DALZN
 660	 FCD8  C5          DALR:  PUSH  B
 661	 FCD9  01 0018            LXI   B,00018H
 662	 FCDC  09              DAD   B    ;DALSI PAM.MISTO
 663	 FCDD  C1              POP   B
 664	 FCDE  E5              PUSH  H
 665	 FCDF  D5              PUSH  D
 666	 FCE0  01 FFE0            LXI   B,0FFE0H
 667	 FCE3  2A FFE0            LHLD  POL2Y
 668	 FCE6  09              DAD   B
 669	 FCE7  44              MOV   B,H
 670	 FCE8  4D              MOV   C,L
 671	 FCE9  CD F96E            CALL  MOVA  ;NA DALSI RADEK
 672	 FCEC  D1              POP   D
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-12


 673	 FCED  E1              POP   H
 674	 FCEE  7C              MOV   A,H   ;TEST NA KONEC VIDEORAM
 675	 FCEF  FE 3E             CPI   KVRAM
 676	 FCF1  DA FCB6            JC   DALZN
 677	 FCF4  C3 FA0D            JMP   NSIZE
 678	                    .DEPHASE
 679	                
 680	                    .PHASE   STAR1
 681	                
 682	 FCFD  11 0186        TEST:  LXI   D,00186H
 683	 FD00  01 0708            LXI   B,00708H
 684	 FD03  CD F9C7            CALL  ORG1
 685	 FD06  3E 0A             MVI   A,00AH
 686	 FD08  32 FFD2            STA   SIZXX
 687	 FD0B  32 FFD8            STA   SIZYY
 688	 FD0E  87              ADD   A
 689	 FD0F  32 FFF5            STA   ZAZN+25H
 690	 FD12  AF              XRA   A
 691	 FD13  32 FFE2            STA   WIDE
 692	 FD16  3C              INR   A
 693	 FD17  32 FFE3            STA   REZIM
 694	 FD1A  26 20             MVI   H,020H
 695	 FD1C  7C          SK56:  MOV   A,H
 696	 FD1D  CD FB3E            CALL  ZNAK
 697	 FD20  24              INR   H
 698	 FD21  7C              MOV   A,H
 699	 FD22  E6 07             ANI   007H
 700	 FD24  C2 FD1C            JNZ   SK56
 701	 FD27  E5              PUSH  H
 702	 FD28  62              MOV   H,D
 703	 FD29  6B              MOV   L,E
 704	 FD2A  22 FFDE            SHLD  POL2X
 705	 FD2D  2A FFE0            LHLD  POL2Y
 706	 FD30  01 FF80            LXI   B,0FF80H
 707	 FD33  09              DAD   B
 708	 FD34  22 FFE0            SHLD  POL2Y
 709	 FD37  E1              POP   H
 710	 FD38  7C              MOV   A,H
 711	 FD39  B7              ORA   A
 712	 FD3A  F2 FD1C            JP   SK56
 713	 FD3D  C3 FA08            JMP   NAST
 714	                    .DEPHASE
 715	                    .PHASE   TABSK
 716	                
 717	 FD40  FD5A FD8D           DW   TAB20,TAB28,TAB30,TAB38,TAB40
 718	 FD44  FDA6 FDE0       
 719	 FD48  FE18         
 720	 FD4A  FE55 FE7C           DW   TAB48,TAB50,TAB58,TAB60,TAB68
 721	 FD4E  FEB2 FECD       
 722	 FD52  FF06         
 723	 FD54  FF3A FF69           DW   TAB70,TAB78,TAB80
 724	 FD58  FF8D         
 725	                
 726	 FD5A  80 3A 5A 0A      TAB20: DB   80H,3AH,5AH,0AH,0CAH,31H,7AH
 727	 FD5E  CA 31 7A       
 728	 FD61  32 FB 39 49          DB   32H,0FBH,39H,49H,0BH,7BH,2CH,68H,18H,0DCH
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-13


 729	 FD65  0B 7B 2C 68      
 730	 FD69  18 DC         
 731	 FD6B  10 53 5C 63          DB   10H,53H,5CH,63H,61H,68H,71H
 732	 FD6F  61 68 71       
 733	 FD72  74 3A CA 7C          DB   74H,3AH,0CAH,7CH,39H,70H,69H
 734	 FD76  39 70 69       
 735	 FD79  72 79 1B 52          DB   72H,79H,1BH,52H,4BH,54H,0DBH
 736	 FD7D  4B 54 DB       
 737	 FD80  0C 68 70 79          DB   0CH,68H,70H,79H,7AH,73H,6BH
 738	 FD84  7A 73 6B       
 739	 FD87  50 49 4A DC          DB   50H,49H,4AH,0DCH,3BH,0F2H
 740	 FD8B  3B F2         
 741	 FD8D  3B 69 59 CB      TAB28: DB   3BH,69H,59H,0CBH,39H,6BH,5BH
 742	 FD91  39 6B 5B       
 743	 FD94  C9 11 73 24          DB   0C9H,11H,73H,24H,60H,31H,0D3H
 744	 FD98  60 31 D3       
 745	 FD9B  20 64 32 D2          DB   20H,64H,32H,0D2H,12H,0C1H,20H
 746	 FD9F  12 C1 20       
 747	 FDA2  E4 0A CA FC          DB   0E4H,0AH,0CAH,0FCH
 748	 FDA6  7C 34 54 4B      TAB30: DB   7CH,34H,54H,4BH,49H,50H,70H
 749	 FDAA  49 50 70       
 750	 FDAD  79 7B F4 29          DB   79H,7BH,0F4H,29H,7BH,0CBH,30H
 751	 FDB1  7B CB 30       
 752	 FDB4  79 7B 74 6C          DB   79H,7BH,74H,6CH,48H,0CCH,30H
 753	 FDB8  48 CC 30       
 754	 FDBB  79 7B 74 6C          DB   79H,7BH,74H,6CH,63H,5CH,54H
 755	 FDBF  63 5C 54       
 756	 FDC2  4B 49 D0 0B          DB   4BH,49H,0D0H,0BH,7BH,58H,0DCH
 757	 FDC6  7B 58 DC       
 758	 FDC9  10 49 4B 54          DB   10H,49H,4BH,54H,5CH,63H,60H
 759	 FDCD  5C 63 60       
 760	 FDD0  78 FC 34 7B          DB   78H,0FCH,34H,7BH,79H,70H,50H
 761	 FDD4  79 70 50       
 762	 FDD7  49 4B 54 5C          DB   49H,4BH,54H,5CH,63H,61H,0D8H,7CH,0F8H
 763	 FDDB  63 61 D8 7C      
 764	 FDDF  F8          
 765	 FDE0  09 50 58 61      TAB38: DB   09H,50H,58H,61H,63H,6CH,74H
 766	 FDE4  63 6C 74       
 767	 FDE7  7B 79 70 68          DB   7BH,79H,70H,68H,61H,63H,5CH
 768	 FDEB  61 63 5C       
 769	 FDEE  54 4B C9 10          DB   54H,4BH,0C9H,10H,49H,4BH,54H
 770	 FDF2  49 4B 54       
 771	 FDF5  74 7B 79 70          DB   74H,7BH,79H,70H,68H,61H,63H
 772	 FDF9  68 61 63       
 773	 FDFC  EC 1A 5A 2A          DB   0ECH,1AH,5AH,2AH,0EAH,01H,52H
 774	 FE00  EA 01 52       
 775	 FE03  22 E2 33 61          DB   22H,0E2H,33H,61H,0D3H,28H,6CH
 776	 FE07  D3 28 6C       
 777	 FE0A  18 DC 31 63          DB   18H,0DCH,31H,63H,0D1H,30H,79H
 778	 FE0E  D1 30 79       
 779	 FE11  7B 74 6C 5A          DB   7BH,74H,6CH,5AH,52H,0AH,0CAH
 780	 FE15  52 0A CA       
 781	 FE18  68 71 73 6C      TAB40: DB   68H,71H,73H,6CH,54H,4BH,4AH
 782	 FE1C  54 4B 4A       
 783	 FE1F  51 61 6A 63          DB   51H,61H,6AH,63H,0CBH,7AH,4CH
 784	 FE23  CB 7A 4C       
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-14


 785	 FE26  21 E3 78 7B          DB   21H,0E3H,78H,7BH,74H,6CH,63H
 786	 FE2A  74 6C 63       
 787	 FE2D  60 63 5C 54          DB   60H,63H,5CH,54H,4BH,0C8H,34H
 788	 FE31  4B C8 34       
 789	 FE34  7B 79 70 50          DB   7BH,79H,70H,50H,49H,4BH,0D4H
 790	 FE38  49 4B D4       
 791	 FE3B  78 7B 74 54          DB   78H,7BH,74H,54H,4BH,0C8H,3CH
 792	 FE3F  4B C8 3C       
 793	 FE42  78 48 4C 20          DB   78H,48H,4CH,20H,0E2H,78H,7CH,20H,0E2H
 794	 FE46  E2 78 7C 20      
 795	 FE4A  E2          
 796	 FE4B  34 7B 79 70          DB   34H,7BH,79H,70H,50H,49H,4BH,54H,5CH,0DAH
 797	 FE4F  50 49 4B 54      
 798	 FE53  5C DA         
 799	 FE55  78 3C 4C 20      TAB48: DB   78H,3CH,4CH,20H,0E4H,09H,4BH,4AH
 800	 FE59  E4 09 4B 4A      
 801	 FE5D  7A 79 FB 10          DB   7AH,79H,0FBH,10H,49H,4BH,54H
 802	 FE61  49 4B 54       
 803	 FE64  FC 78 3C 60          DB   0FCH,78H,3CH,60H,0CCH,38H,48H
 804	 FE68  CC 38 48       
 805	 FE6B  CC 78 62 7C          DB   0CCH,78H,62H,7CH,0CCH,78H,4CH
 806	 FE6F  CC 78 4C       
 807	 FE72  FC 09 50 70          DB   0FCH,09H,50H,70H,79H,7BH,74H,54H,4BH,0C9H
 808	 FE76  79 7B 74 54      
 809	 FE7A  4B C9         
 810	 FE7C  78 7B 74 6C      TAB50: DB   78H,7BH,74H,6CH,63H,0E0H,09H
 811	 FE80  63 E0 09       
 812	 FE83  50 70 79 7B          DB   50H,70H,79H,7BH,74H,54H,4BH
 813	 FE87  74 54 4B       
 814	 FE8A  49 1A CC 78          DB   49H,1AH,0CCH,78H,7BH,74H,6CH
 815	 FE8E  7B 74 6C       
 816	 FE91  63 60 CC 10          DB   63H,60H,0CCH,10H,49H,4BH,54H
 817	 FE95  49 4B 54       
 818	 FE98  5C 63 61 68          DB   5CH,63H,61H,68H,70H,79H,7BH
 819	 FE9C  70 79 7B       
 820	 FE9F  F4 38 7C 3A          DB   0F4H,38H,7CH,3AH,0CAH,38H,50H
 821	 FEA3  CA 38 50       
 822	 FEA6  49 4B 54 FC          DB   49H,4BH,54H,0FCH,38H,4AH,0FCH
 823	 FEAA  38 4A FC       
 824	 FEAD  38 49 6A 4B          DB   38H,49H,6AH,4BH,0FCH
 825	 FEB1  FC          
 826	 FEB2  7C 38 CC 38      TAB58: DB   7CH,38H,0CCH,38H,62H,7CH,22H
 827	 FEB6  62 7C 22       
 828	 FEB9  CA 38 7C 48          DB   0CAH,38H,7CH,48H,0CCH,3BH,79H
 829	 FEBD  CC 3B 79       
 830	 FEC0  49 CB 38 CC          DB   49H,0CBH,38H,0CCH,39H,7BH,4BH
 831	 FEC4  39 7B 4B       
 832	 FEC7  C9 31 7A F3          DB   0C9H,31H,7AH,0F3H,0H,0C4H
 833	 FECB  00 C4         
 834	 FECD  39 F2 29 6B      TAB60: DB   39H,0F2H,29H,6BH,64H,54H,4BH
 835	 FED1  64 54 4B       
 836	 FED4  49 50 59 5B          DB   49H,50H,59H,5BH,54H,0CCH,78H
 837	 FED8  54 CC 78       
 838	 FEDB  28 6B 64 54          DB   28H,6BH,64H,54H,4BH,0C8H,2CH
 839	 FEDF  4B C8 2C       
 840	 FEE2  69 60 50 49          DB   69H,60H,50H,49H,0CCH,3CH,4CH
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-15


 841	 FEE6  CC 3C 4C       
 842	 FEE9  49 50 60 69          DB   49H,50H,60H,69H,0ECH,18H,5CH
 843	 FEED  EC 18 5C       
 844	 FEF0  64 6B 69 60          DB   64H,6BH,69H,60H,50H,49H,0CCH
 845	 FEF4  50 49 CC       
 846	 FEF7  0A 72 7B 7C          DB   0AH,72H,7BH,7CH,21H,0E3H,00H
 847	 FEFB  21 E3 00       
 848	 FEFE  43 4C 6C 69          DB   43H,4CH,6CH,69H,60H,58H,51H,0D4H
 849	 FF02  60 58 51 D4      
 850	 FF06  78 28 6B 64      TAB68: DB   78H,28H,6BH,64H,0CCH,09H,4BH
 851	 FF0A  CC 09 4B       
 852	 FF0D  4A 6A 69 3A          DB   4AH,6AH,69H,3AH,0FAH,01H,42H
 853	 FF11  FA 01 42       
 854	 FF14  4B 6B 6A 3B          DB   4BH,6BH,6AH,3BH,0FBH,78H,2CH
 855	 FF18  FB 78 2C       
 856	 FF1B  58 CC 09 4B          DB   58H,0CCH,09H,4BH,4AH,7AH,0F9H
 857	 FF1F  4A 7A F9       
 858	 FF22  68 60 69 62          DB   68H,60H,69H,62H,4AH,22H,6BH
 859	 FF26  4A 22 6B       
 860	 FF29  64 CC 68 60          DB   64H,0CCH,68H,60H,69H,6BH,64H
 861	 FF2D  69 6B 64       
 862	 FF30  CC 09 50 60          DB   0CCH,09H,50H,60H,69H,6BH,64H,54H,4BH,0C9H
 863	 FF34  69 6B 64 54      
 864	 FF38  4B C9         
 865	 FF3A  00 68 6B 64      TAB70: DB   00H,68H,6BH,64H,5CH,53H,0D0H
 866	 FF3E  5C 53 D0       
 867	 FF41  04 6C 69 60          DB   04H,6CH,69H,60H,58H,51H,0D4H
 868	 FF45  58 51 D4       
 869	 FF48  09 69 61 6A          DB   09H,69H,61H,6AH,6BH,0E4H,4BH
 870	 FF4C  6B E4 4B       
 871	 FF4F  54 5B 59 60          DB   54H,5BH,59H,60H,69H,0ECH,0CH
 872	 FF53  69 EC 0C       
 873	 FF56  4B 52 7A 29          DB   4BH,52H,7AH,29H,0EBH,28H,50H,49H
 874	 FF5A  EB 28 50 49      
 875	 FF5E  4B 54 EC 28          DB   4BH,54H,0ECH,28H,4AH,0ECH,28H
 876	 FF62  4A EC 28       
 877	 FF65  49 62 4B EC          DB   49H,62H,4BH,0ECH
 878	 FF69  6C 28 CC 00      TAB78: DB   6CH,28H,0CCH,0H,43H,4CH,6CH
 879	 FF6D  43 4C 6C       
 880	 FF70  28 58 51 D4          DB   28H,58H,51H,0D4H,28H,6CH,48H
 881	 FF74  28 6C 48       
 882	 FF77  CC 0B 52 5A          DB   0CCH,0BH,52H,5AH,61H,6AH,72H
 883	 FF7B  61 6A 72       
 884	 FF7E  FB 0A FA 09          DB   0FBH,0AH,0FAH,09H,52H,5AH,63H
 885	 FF82  52 5A 63       
 886	 FF85  6A 72 F9 20          DB   6AH,72H,0F9H,20H,69H,5BH,0E4H,80H
 887	 FF89  69 5B E4 80      
 888	 FF8D  32 FB 2A 71      TAB80: DB   32H,0FBH,2AH,71H,7AH,73H,0EAH
 889	 FF91  7A 73 EA       
 890	 FF94  39 72 FB 31          DB   39H,72H,0FBH,31H,7AH,0F3H,39H,79H,3BH,0FBH
 891	 FF98  7A F3 39 79      
 892	 FF9C  3B FB         
 893	                    .DEPHASE
 894	                    END
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	S


Macros:

Symbols:
FC77 	COPY1      FC7B 	COPY2      FC72 	COPYB      
FCD8 	DALR      FCB6 	DALZN      00FD 	HBYTE      
C0B1 	INC       011E 	IODEF      003E 	KVRAM      
F800 	MINIG      F96E 	MOVA      F96C 	MOVAB      
F989 	MOVR      F987 	MOVRB      FA08 	NAST      
F950 	NASXX      F958 	NASYX      F945 	NAVR      
FCCF 	NENI      0139 	NEXT      F966 	NNARR      
F923 	NO0A      F949 	NO0D      FA0D 	NSIZE      
F960 	NWIDE      F9C7 	ORG1      F9BE 	ORGB      
F9AE 	ORGB0      FC3D 	PEN0      FC45 	PEN1      
FFE6 	PENZ      F930 	POCET      F97E 	POINA      
F97C 	POINB      F999 	POINR      FFDA 	POL1X      
FFDC 	POL1Y      FFDE 	POL2X      FFE0 	POL2Y      
F997 	PONRB      0033 	PORT      0031 	PORT2      
F9B4 	RAMTP      FFE3 	REZIM      F7FF 	RMTOP      
FFD2 	SIZXX      FFD4 	SIZXY      FFD6 	SIZYX      
FFD8 	SIZYY      FA32 	SK02      F9A2 	SK06      
FA27 	SK07      FAE6 	SK08      FAC7 	SK09      
FA65 	SK10      FA9C 	SK12      FAA7 	SK13      
FABA 	SK14      FC21 	SK15      FA86 	SK16      
FADB 	SK17      FB11 	SK18      FB07 	SK19      
FB21 	SK20      FB26 	SK21      FBAA 	SK22      
FB9A 	SK24      FAF4 	SK25      FB3C 	SK26      
FB4A 	SK27      FB61 	SK28      FB99 	SK29      
FB8F 	SK30      FB8A 	SK31      FB80 	SK32      
FC0C 	SK33      FC1E 	SK34      FC16 	SK35      
FC52 	SK36      FC4C 	SK37      FD1C 	SK56      
FB0A 	SL19      FBAD 	SL22      FC0F 	SL32      
FC01 	SL33      F9A8 	SPEED      FCFD 	STAR1      
F8F0 	START      F8FB 	SYST      F8F5 	SYST0      
F8F0 	SYSTB      FD5A 	TAB20      FD8D 	TAB28      
FDA6 	TAB30      FDE0 	TAB38      FE18 	TAB40      
FE55 	TAB48      FE7C 	TAB50      FEB2 	TAB58      
FECD 	TAB60      FF06 	TAB68      FF3A 	TAB70      
FF69 	TAB78      FF8D 	TAB80      FD40 	TABSK      
FCFD 	TEST      F90C 	TISK      F976 	VECTA      
F974 	VECTB      F98F 	VECTC      F991 	VECTR      
3800 	VIRAM      FCBF 	VYST      FFE2 	WIDE      
FAF0 	WRITE      FAE1 	WRTEB      FFD0 	ZAZN      
FFE4 	ZBS       FB3E 	ZNAK      FC64 	ZPOZ0      
FC67 	ZPOZ1      FFEC 	ZPOZD      No Fatal error(s)



COPY1	  51	 612#
COPY2	 611	 616#
COPYB	  63	 609#
DALR	 660#
DALZN	 642#	 659	 676
HBYTE	  35#	 454
INC	  15#
IODEF	  16#	 101	 200
KVRAM	  37#	 675
MINIG	  10#	  11	  12	  19	  43	  50	  52	  54
MOVA	  64	 113	 166#	 227	 231	 236	 533	 618	 671
MOVAB	  65	 164#
MOVR	  70	 137	 179#	 217	 635
MOVRB	  71	 177#
NAST	 237#	 713
NASXX	  79	 149#
NASYX	  80	 153#
NAVR	 114	 138#
NENI	 651	 655#
NEXT	  17#	  48
NNARR	  82	 160#
NO0A	 108	 116#
NO0D	 117	 143#
NSIZE	 239#	 636	 677
NWIDE	  81	 157#
ORG1	  96	 206	 207#	 684
ORGB	 202#
ORGB0	  47	 195#
PEN0	 166	 174	 179	 187	 191	 538	 577#
PEN1	 170	 183	 190	 581#
PENZ	  32#	 213	 531	 560	 570	 577	 581	 585	 588
POCET	 123#	 126
POINA	  68	 174#
POINB	  69	 172#
POINR	  74	 187#
POL1X	  25#	 221	 233	 250	 257	 259	 639
POL1Y	  26#	 223	 253	 266	 268
POL2X	  27#	 260	 418	 526	 542	 704
POL2Y	  28#	 109	 269	 420	 528	 540	 667	 705	 708
PONRB	  75	 185#
PORT	  13#	  14	 203
PORT2	  14#	 598
RAMTP	  59	 197#
REZIM	  30#	  98	 245	 435	 638	 693
RMTOP	  19#	 199
SIZXX	  21#	 151	 240	 495	 686
SIZXY	  22#	 155	 243	 513
SIZYX	  23#	 153	 244	 508

SIZYY	  24#	 118	 149	 241	 519	 687
SK02	 167	 171	 175	 257#
SK06	 176	 189	 190#
SK07	 180	 184	 188	 250#
SK08	 376#
SK09	 261	 270	 351#
SK10	 285	 288#
SK12	 318	 321	 323#
SK13	 328	 330#
SK14	 338	 341#
SK15	 342	 560#
SK16	 309#	 348
SK17	 358	 367#
SK18	 391	 401#
SK19	 397#
SK20	 397	 405	 409#
SK21	 400	 412#	 434
SK22	 402	 471	 473	 490#
SK24	 408	 479#
SK25	 386#	 411
SK26	 417	 422#
SK27	 428	 432#
SK28	 437	 440	 444#
SK29	 446	 478#
SK30	 472#	 477
SK31	 463	 470#
SK32	 464#	 467	 469
SK33	 537	 543#
SK34	 553	 556#
SK35	 552#	 555
SK36	 576	 587#
SK37	 580	 585#
SK56	 695#	 700	 712
SL19	 394	 398#
SL22	 486	 492#
SL32	 498	 510	 516	 521	 547#
SL33	 525	 538#
SPEED	  76	 192#
STAR1	  12#	 680
START	  11#	  85
SYST	  89	  96#
SYST0	  53	  90#
SYSTB	  55	  87#
TAB20	 717	 726#
TAB28	 717	 741#
TAB30	 717	 748#
TAB38	 718	 765#
TAB40	 718	 781#
TAB48	 720	 799#

TAB50	 720	 810#
TAB58	 720	 826#
TAB60	 721	 834#
TAB68	 721	 850#
TAB70	 723	 865#
TAB78	 723	 878#
TAB80	 723	 888#
TABSK	  34#	 715
TEST	  49	 682#
TISK	 100	 103#
VECTA	  66	 170#	 536	 632
VECTB	  67	 168#
VECTC	  73	 181#
VECTR	  72	 183#	 622	 626	 629
VIRAM	  36#	 641
VYST	 645	 647#
WIDE	  29#	 158	 161	 247	 480	 691
WRITE	 375	 384#
WRTEB	  77	 373#
ZAZN	  18#	  21	  22	  23	  24	  25	  26	  27	  28	  29	  30	  31
	  32	  33	 209	 238	 277	 288	 289	 293	 317	 319	 330	 337
	 340	 376	 385	 389	 399	 407	 419	 421	 497	 515	 573	 689
ZBS	  31#	 413	 426	 505
ZNAK	  78	 143	 396	 425#	 647	 653	 696
ZPOZ0	 291	 600#	 606
ZPOZ1	 601#	 602
ZPOZD	  33#	 208	 219	 600


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / ZPS-2 / RUTINY PRO PLOTR ARTMA 0507/0517SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz