ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DAP-1
DAP-1OCR návodu DAP-1
OCR popisu DAP-1

OCR návodu DAP-1

SAPI-1     6 XK 199 165     DAP-1ČÍSLICOVĚ ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK

6XV 122 80TESLA ELSTROJ     TESLA LIBEREC     TESLA ELTOS-DIZ

OCR návodu DAP-1
OCR popisu DAP-1

OCR popisu DAP-1

6XK 199 165

Deska DAP-1Obsah:

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Popis funkce
 4. Nastavení
 5. Instalace
 6. Programování
 7. Testování
 8. Údržba a servis viz 6XK 196 84 1.44.9
 9. Všobecné údaje viz 6XK 196 84 1.44.10
 10. Přílohy:
  1. výkres sestavení 6XK 199 165
  2. el. schéma 6XK 199 165
  3. rozpiska součástí 6XK 199 165


 1. Úvod

 2. Deska DAP-1 obsahuje 4 číslicově - analogové převodníky.


 3. Technické parametry

 4. Napájecí napětí:

   a/   +5 V±0,25 V
   +12 V±0,5 V
   -12 V±0,5 V
   b/+5 V±0,25 V   (Napájecí napětí ±15V
   +15 V±0,5 Vpřivedeno z konektoru X2)
   -15 V±0,5 V

  Odběr ze zdroje:

  +5 V: 0,46A (max. 0,7A) +12 V (+15 V): 25mA (max. 35mA) -12 V (-15V): 30mA (max. 45mA)

  Max. rozsah výstupního napětí ±5 V +2% -3%.
  Při napájecím napětí ±15 V lze zvolit rozsah výstupního napětí ±10 V +2% -3%

  Rozsah výstupního napětí unipolárním režimu 0 až>5 V +2% -3%.
  Při napájecím napětí ±15 V lze zvolit rozsah výstupního napětí 0 až+10 V +2% -3%

  Celková přesnost přerodu v celém rozsahu teplot ±1% z max. hodnoty.

  Délka slova 8 bitů

  Max. výstupní proud 5mA/výstup

  Hmotnost desky cca 130g

  Rozměry desky 140 x 150 mm

  Pozn.: Zařízení, ke kterému se připojují výstupu desky, musí splňovat požadavek ochrany zvýšenou izolací podle ČSN 36 9060 5. Popis funkce


  1. Všeobecně
  2. Deska DAP Je určena do základního systému SAPI-1 do sběrnice ARB-1 nebo IOB-1.

   Deska obsahuje 4 osmibitové převodníky MDAC08. Protože se tyto převodníky navzájem liší co do velikosti výstupního proudu pro maximální hodnotu vstupních dat (FFHEX) o -3% až +2% nemohou být tyto převodníky použity tam, kde je nutné mít absolutní přesnost. Na druhé straně jsou však tyto převodníky velmi přesné a lineární, takže pro mnoho aplikací kde máme možnost v následné analogové jednotce nastavit zisk, jistě vyhoví.


  3. Dekodér adresy
  4. Vzhledem k omezenému počtu desek v základní sestavě je dekodér adres tvořen pamětí PROM MH74S287 (D2A). Při dodávce desky je paměť naprogramována tak, že jednotlivé D/A převodníky mají tyto adresy

   registr   
   výstupdatadresa
   D/A 0X3 : 26D1BE0 HEX
   D/A 1X3 : 22   D2BE1 HEX
   D/A 2X3 : 18D3BE2 HEX
   D/A 3   X3 : 14D4BE3 HEX

   Potřebuje-li daná aplikace použít více desek nebo je třeba změnit adresu, je možné paměť PROM (D2A) vyjmout z objímky a naprogramovat jinou paměť. Do servisu však musí být posílána deska k opravě s původní pamětí PROM. Obsah paměti PROM je velice jednoduše odvoditelný. Až na 4 slova musí mít parně obsah F HEX. Slova, která odpovídají požadované adrese, musí mít obsah následující:
   příklad: adresa A0 až A3

   Adresa   Y4   Y3   Y2   Y1   
   01111F
   11111F
   ......
   ......
   ......
   9F1111F
   A01110E = D/A0
   A11101D = D/A1
   A21011B = D/A2
   A301117 = D/A3
   A41111F
   ......
   ......
   ......
   FF1111F

   Paměť PROM generuje na výstupech Y1, Y2, Y3, Y4 výběrové signály SEL0 až SEL3 aktivní v nule. Hradla NOR (D3A) provedou součin výběrových signálů se zápisovým impulsem z mikroprocesoru IOWR. Byl-li některý převodník na adresován, je generován signál S2 pro zápis dat do registru příslušného převodníku.


  5. Registry dat
  6. Tyto registry Jsou tvořeny obvody MH3212, které mají malé vstupní proudy a nezatěžují příliš sběrnici. Výstupy z registrů jsou pak vedeny přímo do Integrovaných Převodníků MDAC08. Registry jsou nulovány signálem RESET, takže výstupní napětí D/A převodníku je po zapnutí na minimální hodnotě (0V nebo -5V,resp. -10V, podle zapojeni propojek).


  7. D/A převodníky
  8. D/A převodníky MDAC08 (D1B, D2B, D3B.D4B) jsou zapojeny podle základního katalogového schéma a mohou pracovat ve dvou režimech činnosti buď jako bipolární (-5V až +5V) a nebo unipolární (0 až +5V). Požadovaný režim, se volí propojkami 19-20, 21-22, 23-24. a 25-26. Při spodní propojky je vyřazen odpor na výstupu proudu Io z převodníku a na vytváření výstupního napětí z operačního zesilovače se zúčastní pouze proud Io, který nemůže měnit směr a proto je výstup pouze jedné polarity. Při rozpojení propojky se zúčastni na vytváření výstupního napití oba proudy (lo i Io), které mají opačný směr a výstup může nabývat obou polarit napětí.

   Referenční proud převodníků MDAC 08 je nastaven na 1mA. Propojením spodek 11-12, 13-14, 15-16 a 17-18 lze referenční proud změnit na 2mA. Rozsah výstupního napětí se pak zvětší na 0 až 10V, resp. -10 až +10V (podle nastavení propojek 19-20, 21-22, 23-24, 25-26). Této možnosti však lze využit jen pří napájení desky DAP-1 z napětí ±15V.

   Pro výstupní napětí převodníku (např. D1C) pak platí:

       Iref
   Uvýst‘= ----- * (R4*K - R3*255 + K*R3)
       256
   

   kde K = 0 - 255 a představuje číslo zapsané do registru. Pro unipolární provoz je R3 = 0 a rovnice se zjednoduší na:

       Iref
   Uvýst‘= ----- * R4*K
       256
   

   Zde je však nutno poznamenat, že převodníky MDAC08 mají toleranci -3% až +2% kus od kusu, takže není možné nastavit stejné výstupní napětí pro všechny převodníky na desce.


 6. Nastavení

 7. Deska DAP-1 Je z výroby nastavena na napájení +12V, bipolární provoz, rozsah výstupního napětí -5V až +5V. V případě potřeby je možno toto nastavení změnit pomocí propojek - viz tabulka. Maximální hodnotu výstupního napětí převodníků lze nastavit změnou napětí referenčního zdroje pomocí trimru TP1. Při napájení desky z napětí ±12V se nedoporučuje nastavovat hodnotu referenčního napětí vyšší než 10V.

  Tabulka propojek desky DAP-1

     Propojeno               Význam
  2-3, 4-5Napájení ±12V ze sběrnice. Při napájení ±15V z X2 musí být spojky rozpojeny.
  11-12Rozsah 10V na výstupu X3:26
  13-14Rozsah 10V na výstupu X3:22
  15-16Rozsah 10V na výstupu X3:18
  17-18Rozsah 10V na výstupu X3:14
  19-20Unipolární režim na výstupu X3:26
  21-22Unipolární režim na výstupu X3:24
  23-24Unipolární režim na výstupu X3:18
  25-26Unipolární režim na výstupu X3:14

  Poznámka: Je-li na některém výstupu zvolen rozsah 10V, musí být deska napájena napětím ±15V


 8. Instalace

 9. Desku vyjmout z obalu a překontrolovat, zda nedošlo k poškození desky při přepravě. Déle zkontrolovat kontakty FRB konektorů, zda nedošlo k jejich mech. poškození.

  Překontrolovat, zda adresa používaná deskou DAP-1, již není někde v souboru použita. V případě že ano je zapotřebí zaměnit obsah paměti, jíž je realizován dekodér adresy.

  Desku DAP-1 zasunout do vany. Desku lze zasouvat nebo vysouvat jen při vypnutém systému!

  Na konektor X3 připojit výstupní kabel.

  Obal desky a kryty konektorů uložit pro potřebu zaslání desky do opravy.


 10. Programování

 11. Deska představuje čtyři výstupní registry v prostoru vstup/výstupních zařízení systému SAPI-1. Adresa je volitelná pomocí paměti ROM. Deska se dodává naadresovaná na adresy E0H, E1H, E2H, E3H.


 12. Testování

 13. Deska DAP-1 je ve výrobním podniku kontrolována testem TSX 19. 14. Údržba a servis viz 6XK 196 84 1.44.9 15. Všobecné údaje viz 6XK 196 84 1.44.10 16. Přílohy  1. výkres sestavení 6XK 199 165  2. el. schéma 6XK 199 165
  3. Schéma DAP-1 a černobílá verze ZDE.  4. rozpiska součástí 6XK 199 165

OCR návodu DAP-1
OCR popisu DAP-1

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / DAP-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz