ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / BWP-1
BWP-1Deska BWP-1 vynikla za účelem si postavit jednoduchý tester IO. Deska obsahuje 3 x 8 vstupně výstupních linek kdy jakákoliv linka muže být vstupní či výstupní a řídící registr, z něhož je 6 linek výstupních. Což umožňuje testovat obvody do velikosti pouzdra DIL 24

Deska zabírá v adresném prostoru 4 adresy. Dekodér adres je úplný a desku jde neadresovat v celém adresném rozsahu s krokem 4 adres. Dekodér adres je dvoj stupňový, první stupeň IO8 7485 dekóduje horní polovinu adresy a druhý stupeň IO6 3205 spodní polovinu adresy. První tři adresy (/S0 až /S3) adresují poty a poslední čtvrtá adresa (/S4) je pro řídící registr.

Každý ze tří 8 bitových portů je složen z výstupního 8 bitového registru (3212) a vstupního 8 bitového budiče (3212) aby bylo možno mít kterýkoliv bit výstupní je za výstupním registrem ještě 8 jednobitových tří stavových budičů (74125) ovládaných přes pomocný registr (2x 74175). Dané řešení není úplně ideální aneb je port vždy vstupní a jen do něj přidávají výstupy.

Původně bylo v plánu použít budiče a registry v pouzdrech DIL 20 ale nakonec jsem použil 3212 a to z toho důvodu že má dva povolovací vstupy a reset, což zjednodušilo výběrové obvody. Jak jsem zjistil tak 3212 je zajímavý multifunkční střadač/budič jen jeho použití komplikuje jeho široké pouzdro DIL 24. Ale v daném zapojení by se moc místa neušetřilo použitím budičů a registrů v úzkých pouzdrech DIL 20 a ještě by bylo potřeba jedno IO na víc.

Původně bylo v plánu, že na desce budou čtyři porty, ale nakonec se vlezli jen tři. Pro potřeby testeru IO je potřeba mít k dispozici ovládací signály a pak také jsem chtěl, aby deska v systému zabírala co nejméně adres. Do volného prostoru byl proto přidán řídící registr IO1 3212. Kdy LOG0 na bitu 7 určuje že se bude provádět zápis do výstupních registrů (3212) a LOG1 určuje že se bude provádět zápis do pomocných registrů (2x 74175). LOG0 na bitu 6 provede reset desky, aneb uvede desku do výchozího stavu, tj. všechny obousměrné porty jsou jako vstupní, pro povolení výstupů je třeba, aby na bitu 6 řídicího registru IO1 3212 byla LOG1. Vzhledem k tomu že řídicí registr IO1 3212 je připojen na systémový reset tak se výchozím stavu nachází deska po reset systému, ale jde desku uvést do výchozího stavu i programově. Zápisem do pomocného registru (2x 74175) se určuje, které bity budou výstupní, aneb na kterém bitu pomocného registru (2x 74175) bude LOG1 tak ten bit bude výstupní. Adresa pomocného registru (2x 74175) je shodná s adresou výstupního registru (3212) to kam se bude, provát zápis určuje bit 7 řídicího registru IO1 3212.

Datová sběrnice je od systémové sběrnice oddělená obousměrným budičem IO4 74245, taktéž jsou pomoci budičů 74125 oddělené od systémové sběrnice signály IOR, IOW a RES.


Význam nastavovacích propojek dekodéru adres.

JP1JP2
1-2   2-3   1-2   2-3   bázová adresa
××x0H
××x4H
××x8H
××xCH

× - spojeno


JP3
1   2   3   4   bázová adresa
××××0xH
×××1xH
×××2xH
××3xH
×××4xH
××5xH
××6xH
×7xH
×××8xH
××9xH
××AxH
×BxH
××CxH
×DxH
×ExH
FxH

× - spojenoSeznam součástek

polovodiče

7IO2, IO15, IO17, IO19, IO21, IO23, IO25   74LS125
1IO374LS04
1IO474LS245
1IO574LS20
1IO774LS32
1IO874LS85
6IO16, IO18, IO20, IO22, IO24, IO2674LS175
7   IO1, IO9 - IO143212
1IO63205,74LS138

Kondenzátory

1C147µelektrolytický
1C2100n   keramický
2C3, C450µelektrolytický
10   C5 - C14   33nkeramický

odpory

24   R1 - R2422k
4R25 - R284k7
3R29, R30, R32   1k
1R31560

ostatní

1X1TY517 62 11 nebo TY 525 62 11   klíč C6
2   X2, X3TY513 30 11 nebo TY 527 30 11klíč F3
 
2JP1, JP2   jumper 1x3
1JP3jumper 2x4Zapojení konektoru X1

č.signál   významtyp   č.signál   významtyp
12
34
56
78RESnulováníINP
910IORčteni z portuINP
1112IOWzápis do portu   INP
13AENpovolení adres   INP14
15+5VnapájeníNAP16+5VnapájeníNAP
17+5VnapájeníNAP18+5VnapájeníNAP
190VzemNAP200VzemNAP
2122
2324
2526
2728
2930
31D4dataI/O32D3dataI/O
33D6dataI/O34D5dataI/O
35D2dataI/O36D7dataI/O
37D0dataI/O38D1dataI/O
39A1adresaINP40A0adresaINP
41A3adresaINP42A2adresaINP
43A5adresaINP44   A4adresaINP
45   A7adresaINP46A6adresaINP
4748
4950
5152
530VzemNAP540VzemNAP
5556
5758
5960
6162
Typ signálu:   INPvstupní
OUTvýstupní
I/Oobousměrný
NAP   napájení


Zapojení konektoru X2

č.signál   význam   typ   č.signál   význam   typ
10VzemNAP2P1-IO6port P1I/O
30VzemNAP4P1-IO5port P1I/O
50VzemNAP6P1-IO4port P1I/O
70VzemNAP8P1-IO3port P1I/O
90VzemNAP10P1-IO2port P1I/O
110VzemNAP12P1-IO1port P1I/O
130VzemNAP14P1-IO0port P1I/O
150VzemNAP16P0-IO7   port P0I/O
170VzemNAP18P0-IO6port P0I/O
190VzemNAP20P0-IO5port P0I/O
210VzemNAP22P0-IO4port P0I/O
230VzemNAP24P0-IO3port P0I/O
250VzemNAP26P0-IO2port P0I/O
27   0VzemNAP28P0-IO1port P0I/O
290VzemNAP30   P0-IO0port P0I/O
Typ signálu:I/Oobousměrný
NAP   napájení


Zapojení konektoru X3

č.signál   význam   typ   č.signál   významtyp
10VzemNAP2P2-IO7   port P2I/O
30VzemNAP4P2-IO6port P2I/O
50VzemNAP6P2-IO5port P2I/O
70VzemNAP8P2-IO4port P2I/O
90VzemNAP10P2-IO3port P2I/O
110VzemNAP12P2-IO2port P2I/O
130VzemNAP14P2-IO1port P2I/O
150VzemNAP16P2-IO0port P2I/O
170VzemNAP18P0řídící registr   OUT
190VzemNAP20P1řídící registrOUT
210VzemNAP22P2řídící registrOUT
230VzemNAP24P3řídící registrOUT
250VzemNAP26P4řídící registrOUT
27   0VzemNAP28P5řídící registrOUT
290VzemNAP30   P1-IO7port P1I/O
Typ signálu:OUTvýstupní
I/Oobousměrný
NAP   napájení

Schéma BWP-1 a černobílá verze ZDE.
DPS BWP-1

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Technické prostředky / BWP-1SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz