ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


Příslušenství / C262.3 finál 800.567
CONSUL 262.3 finál 800.567Řada klávesnic 262.3 až 262.5 používá stejnou DPS (Deska Plošných Spojů) a až na horní kryt i stejné konstrukční díly. U řady klávesnic 262.3 později došlo ke změně DPS z dvoustrane prokovené na jednostrannou neprokovenou DPS, která ale už není univerzální.

Jedná se o precizní klávesnice určené pro nepřetržitý provoz používající bezkontaktní halové spínače (MH 3SD2, MH 3SS2). Model 262.3 má paralelní TTL výstup. Modely 262.4 a 265.5 mají sériový TTL vstup/výstup o sériový přenos se stará UART MHB 1012.

Různé finály klávesnic řady 262.3 až 262.5 C262.3 finál 800.567? DPS 864.620, C262.3 finál 800.567? DPS 864.800, C262.3 finál ??? (ČS) DPS 864.800, C262.5 finál 800.580? DPS 864.620.

OCR návodu CONSUL 262.3, CONSUL 262.4

BEZKONTAKTNÍ ABECEDNĚ ČÍSELNÁ KLÁVESNICE

CONSUL

262.3

262.4NÁVOD K OBSLUZE

BEZKONTAKTNÍ ABECEDNĚ ČÍSELNÁ KLÁVESNICE

CONSUL 262.3

CONSUL 262.4

NÁVOD K OBSLUZE

864.795

JKPOV 403 413 026 230

JKPOV 403 413 026 231

JKPOV 403 413 026 232

JKPOV 403 413 026 233

JKPOV 403 413 026 234

JKPOV 403 413 026 235

JKPOV 403 413 026 236

JKPOV 403 413 026 237OBSAH

 1. Určení
 2. Technická data
 3. Skladovací podmínky
 4. Všeobecné požadavky
 5. Činnost obsluhy
 6. Činnost elektroniky 262.3
 7. Činnost elektroniky 262.4

Přílohy:

 1. Časový diagram CONSUL 262.3
 2. Klávesové pole CONSUL 262.3 - LAT
 3. Klávesové pole CONSUL 262.3 - LAT + AZB
 4. Rozložení signálů na konektoru CONSUL 262.3
 5. Kódová tabulka CONSUL 262.3 - LAT
 6. Kódová tabulka CONSUL 262.3 - LAT + AZB
 7. Časový diagram CONSUL 262.4
 8. Klávesové pole CONSUL 262.4 - LAT
 9. Rozložení signálů na konektoru CONSUL 262.4
 10. Kódová tabulka CONSUL 262.4 - LAT
 11. Schéma klávesnice CONSUL 262.3
 12. Schéma klávesnice CONSUL 262.4
 13. Klávesové pole CONSUL 262.4 - LAT + AZB
 14. Kódová tabulka CONSUL 262.4 - LAT + AZB

Ostatní 1. URČENÍ
 2. Abecedně číselné klávesnice CONSUL 262.3 a 262.4 jsou určeny pro displejová zařízení. 3. TECHNICKÁ DATA
 4. Počet tlačítek

  číslo finálu 262.3-800.552;-800.56781 ks
  -800.553;-800.56880 ks
  číslo finálu 262.4-800.554;-800.569   85 ks
  -800.559;   -800.56685 ks


  Počet svíticích diod (LED)

  číslo finálu 262.3-800.552;-800.5531 ks
  -800.567;-800.5681 ks
  číslo finálu 262.4-800.554;-800.5698 ks
  -800.559;-800.5668 ks


  Zdvih tlačítka4 ± 0,4 mm
  Tlak při stisku0,7 ± 0,125 N
  Napájecí napětí
  (měřeno na konektoru)pro kláv.262.3+5V +0,1V
  pro kláv.262.4+5V +0,1V
  -12V ±0,6V
  Výstupní napětí signálůodpovídá TTL
  Pracovní teplota+5°C - +40°C
  Výstupní kódviz přílohy číslo 5,6,10,18
  Relativní vlhkostaž 95 % při 30°C
  Atmosférický tlak0,084 - 0,107MPa
  Způsob spínáníbezkontaktní
  Rozměry krytu- v poloze horizontální
  490 mm x 226 mm x 44,5 mm
  - v poloze šikmé
  (zdvižená podpěra)
  490 mm x 226 mm x 70,5 mm
  Tlak na tlačítko s modulem 2 a více   0,7N ± 0,25N
 5. SKLADOVACÍ PODMÍNKY
 6. Klávesnice se skladují v suchých místnostech v transportních obalech maximálně v pěti vrstvách. Při skladováni je nutno zabezpečit klávesnici proti jakémukoliv mechanickému poškození. Teplota v místnosti se může pohybovat v rozmezí +1° až +40°C při relativní vlhkosti do 85%. Prostředí musí být prosto výparů kyselin, žíravin, eventuelně jiných chemických látek způsobujících korozi. Musí být zabráněno náhlým změnám teploty, které by mohly způsobit orosení. 7. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY
 8. Pracovní podmínky.

  Klávesnice jsou určeny pro nepřetržitý provoz v normálním kancelářském prostředí, tj. bezprašné prostředí při teplotě okolního vzduchu +20°C ±5°C, relativní vlhkosti do 65% a atmosférickém tlaku 0,0975 - 0,01055 MPa.


  Obsluha musí být seznámena s bezpečnostními předpisy pro práci s elektronickými zařízeními.


  Klávesnice je samostatně krytovaná a je určena k uložení na pracovním stole před displejem.

  Připojení a uvedení do provozu musí provést speciálně školený pracovník.

  Uživatel klávesnice zodpovídá za to, že klávesnice je použita v zařízení, jehož parametry odpovídají Technickým podmínkám na klávesnici.

  Výrobce neručí za škody, které vzniknou uživateli připojením, nebo provozem v podmínkách, které neodpovídají TP na klávesnici. 9. ČINNOST OBSLUHY
 10. Jestliže byla klávesnice připojena a zkontrolována s ohledem na technické údaje uvedené v Technickém popisu nebo Technických podmínkách, může operátor zapnout spolupracující zařízení. Tím automaticky zapojí napájecí napětí pro klávesnici.

  Po zapnutí se klávesnice automaticky nastaví do výchozího stavu, který je dán TP a je:

  - u čísla finálu 262.3
   
  -800.552
  -800.567   
  malá písmena latinky
   
  - u čísla finálu 262.3
   
  -800.553
  -800.568
  režim azbuky
   
  - u čísla finálu 262.4
   
  -800.554
  -800.569
  mala písmena latinky
   
  - u čísla finálu 262.4
   
  -800.559
  -800.566
  režim azbuky
 11. ČINNOST ELEKTRONIKY 262.3
 12. Po stisknutí některého z kódových tlačítek pro číslo finálu 262..3-800.552, 262.3-800,567 jsou to tlačítka číslo 1-30 33-46; 48-58; 60-80. Pro číslo finálu 262.3-800.553; 262.3-800.568 jsou to tlačítka číslo 1-30; 33-46; 48-58; 60-81 je na výstupu klávesnice generován výstupní kód příslušného tlačítka a signál STROB potvrzující platnost kódové informace. Po stisknutí tlačítek číslo 31, 32, 47 a 59 (u všech uvedených finálů) se negeneruje ani výstupní kód ani signál STROB.


  Tlačítka číslo 47 a 59 (SHIFT).

  Stlačením tohoto tlačítka a některého z kódových tlačítek dojde k přeřazení do horního registru a jsou generovány kódy horního registru, respektive znaků, které se nachází v horní polovině butonů. Přeřazení trvá po celou dobu stisku tlačítka SHIFT.


  Tlačítko číslo 32 (CAPS)

  Toto tlačítko slouží k přepnutí do horního registru pro tlačítka číslo 17-26; 33-41; 48-54. (u čísla finálu 262.3-800.552 (567) nebo pro tlačítka číslo 17-23; 26-27,- 33-42; 48; 50-55; 81 (pro číslo finálu 262.3-800.553 (568)). Přitom nezáleží na tom, v jakém stavu je tlačítko SHIFT.

  Tlačítko CAPS má funkci elektrické fixace stavu. Prvním stiskem provedeme zafixování stavu a vestavěná dioda LED v tlačítku se rozsvítí. Druhým stiskem fixaci zrušíme a dioda zhasne.


  Tlačítko číslo 31 (CTRL).

  Při současném stisknutí tohoto tlačítka a některého z kódových tlačítek se generují kódy služebního registru (viz příloha číslo 5 a 6).


  Všechna kódová tlačítka jsou vybavena funkci AUTOREPEAT. To znamená, že po stisku kódového tlačítka trvajícím déle než cca 1s dojde k automatickému opakování znaku s frekvencí cca 10 zn/s (viz příloha číslo 1). 13. ČINNOST ELEKTRONIKY 262.4
 14. Po stisku některého kódového tlačítka číslo 1-29; 31-48; 51-67; 69-79; 81-84 (pro číslo finálu -800.559; -800-566 tlačítko číslo 81-85)dojde ke generování vnitřního paralelního kódu a vnitřního signálu STROB. Vnitřní paralelní kód je ve výstupní části převeden na sériový.

  Formát přenášeného slova jé: 1x start bit; 8x data (v pořadí D0 - D7); 2x stop bit.

  Po stisku tlačítka číslo 30, 49, 50, 68 a 80 (pro číslo finálu -800.559; -800.566 tlačítko číslo 81) se negeneruje žádný kód.


  Tlačítka č. 68 a 80 (pro číslo finálu -800.559; -800.566 tlačítko 81)!(SHIFT).

  Slouží k přepínání do horního registru (kódy horního registru, respektive znaků, umístěných v horní polovině butonu). Přeřazení trvá po celou dobu stisku tlačítka SHIFT.


  Tlačítko číslo 50 (CAPS)

  Slouží k přepnutí do horního registru pouze pro tlačítka číslo 32-41; 51-59; 69-75 bez ohledu na stav tlačítek SHIFT.

  Tlačítko CAPS má funkci elektrické fixace stavu. Prvním stiskem provedeme zafixováni stavu a vestavěná dioda LED v tlačítku se rozsvítí. Druhým stiskem fixaci zrušíme a dioda zhasne.


  Tlačítko číslo 49 (CTRL)

  Při současném stisknutí tohoto tlačítka a některého z kódových tlačítek se generují kódy služebního registru (viz příloha číslo 10).


  Funkcí AUTOREPEAT jsou vybavena tlačítka č. 2, 3, 4, 5 a 24. Po stisku trvajícím déle než cca 1s dojde k automatickému opakováni funkce s rychlostí cca 10 zn/s (viz příloha číslo 7).

  Opakování libovolného kódového tlačítka se provede současným stiskem tlačítka číslo 30 (REP) a některého z kódových tlačítek. Opakování funkce trvá po celou dobu stisku tlačítka REP.PŘÍLOHY

 1. Časový diagram CONSUL 262.3
 2. Klávesové pole CONSUL 262.3 - LAT
 3. Klávesové pole CONSUL 262.3 - LAT + AZB
 4. Rozložení signálů na konektoru CONSUL 262.3
 5. Kódová tabulka CONSUL 262.3 - LAT
 6. ČÍSLO
  TLAČÍTKA   
  REŽIMČÍSLO
  TLAČÍTKA   
  REŽIM
  MALÁ
  LATINKA   
  VELKÁ
  LATINKA   
  SLUŽEB.   
  ZNAKY
  CAPS      MALÁ
  LATINKA   
  VELKÁ
  LATINKA   
  SLUŽEB.   
  ZNAKY
  CAPS
  11B1B1B1B416C4C0C4C
  231213131425B7B1B5B
  3322232324340600040
  433233333445C7C1C5C
  534243434450D0D0D0D
  6352535354680818080
  73626363647----
  837273737487A5A1A5A
  9382838384978581858
  10392939395063430343
  11305F30305176561656
  122F3F1F2F5262420242
  133B2B3B3B536E4E0E4E
  143A2A3A3A546D4D0D4D
  1508080808552C3C2C2C
  1609090909562E3E2E2E
  1771511151572D3D2D2D
  187757175759----
  19654505455882838282
  20725212526020200020
  217454145461D0D0D0D0
  227959195962D1D1D1D1
  237555155563D2D2D2D2
  246949094964C1C1C1C1
  256F4F0F4F65B7B7B7B7
  267050105066B8B8B8B8
  275D7D1D5D67B9B9B9B9
  285E7E1E5E68C2C2C2C2
  290A0A0A0A69B4B4B4B4
  307F7F7F7F70B5B5B5B5
  31----71B6B6B6B6
  32----72C3C3C3C3
  336141014173B1B1B1B1
  347353135374B2B2B2B2
  356444044475B3B3B3B3
  366646064676C4C4C4C4
  376747074777B080B0B0
  386848084878AEAEAEAE
  396A4A0A4A798D8D8D8D
  406B4B0B4B8084858484

  STISKNUTÉ TLAČÍTKO
  SHIFT   CTRL   CAPS   REŽIM
  NENENEVÝCHOZÍ STAV
  ANONENEVELKÁ LATINKA
  NEANONESLUŽEBNÍ ZNAKY
  ANOANONESLUŽEBNÍ ZNAKY
  NENEANOCAPS
  ANONEANOVELKÁ LATINKA
  NEANOANOSLUŽEBNÍ ZNAKY
  ANOANOANOSLUŽEBNÍ ZNAKY 7. Kódová tabulka CONSUL 262.4 - LAT + AZB
 8. ČÍSLO
  TLAČÍTKA   
  REŽIMČÍSLO
  TLAČÍTKA   
  REŽIM
  AZBUKA   LATINKA   SLUŽEB.   
  ZNAKY
  CAPS      AZBUKA   LATINKA   SLUŽEB.   
  ZNAKY
  CAPS
  11B1B1B1B4164440444
  23B2B3B3B4276561656
  331213131437C5C1C5C
  432223232442E3E2E2E
  533233333450D0D0D0D
  6342434344680818080
  73525353547----
  8362636364871511151
  937273737497E5E1E5E
  10382838385073531353
  1139293939516D4D0D4D
  12303030305269490949
  132D3D2D2D5374541454
  14080808085478581858
  15828382825562420242
  16090909095660400040
  176A4A0A4A572C3C2C2C
  1863430343582F3F2F2F
  1975551555815F5F1F5F
  206B4B0B4B6020202020
  216545054561D0D0D0D0
  226E4E0E4E62D1D1D1D1
  236747074763D2D2D2D2
  247B5B1B5B64C1C1C1C1
  257D5D1D5D65B7B7B7B7
  267A5A1A5A66B8B8B8B8
  276848084867B9B9B9B9
  283A2A3A3A68C2C2C2C2
  290A0A0A0A69B4B4B484
  307F7F7F7F70B5B5B585
  31----71B6B6B6B6
  32----72C3C3C3C3
  336646064673B1B1B1B1
  347959195974B2B2B2B2
  357757175775B3B3B3B3
  366141014176C4C4C4C4
  377050105077B0B0B0B0
  387252125278AEAEAEAE
  396F4F0F4F798D8D8D8D
  406C4C0C4C8084858684

  STISKNUTÉ TLAČÍTKO
  SHIFT   CTRL   CAPS   REŽIM
  NENENEAZBUKA
  ANONENELATINKA
  NEANONESLUŽEBNÍ ZNAKY
  ANOANONESLUŽEBNÍ ZNAKY
  NENEANOCAPS
  ANONEANOLATINKA
  NEANOANOSLUŽEBNÍ ZNAKY
  ANOANOANOSLUŽEBNÍ ZNAKY 9. Časový diagram CONSUL 262.4
 10. Klávesové pole CONSUL 262.3 - LAT + AZB
 11. Rozložení signálů na konektoru CONSUL 262.4
 12. Kódová tabulka CONSUL 262.4 - LAT
 13. ČÍSLO
  TLAČÍTKA   
  REŽIMČÍSLO
  TLAČÍTKA   
  REŽIM
  MALÁ
  LATINKA   
  VELKÁ
  LATINKA   
  SLUŽEB.   
  ZNAKY
  CAPS      MALÁ
  LATINKA   
  VELKÁ
  LATINKA   
  SLUŽEB.   
  ZNAKY
  CAPS
  1C0C0C0C0435D7D1D50
  2C1C1C1C1447F7F7F7F
  3C2C2C2C245F4F4F4F4
  4C4C4C4C446F5F5F5F5
  5C3C3C3C347F6F6F6F6
  6D0D0D0D048ECECECEC
  7D1D1D1D149----
  8D2D2D2D250----
  9D3D3D3D35161410141
  101B1B1B1B5273531353
  11312131315364440444
  12324032325466460646
  13332333335567470747
  14342434345668480848
  1535253535576A4A0A4A
  16365E3636586B4B0B4B
  1737263737596C4C0C4C
  18382A3838603B3A3B3B
  19392839396127222727
  203029303062CACACACA
  212D5F2D2D795C7C1C5C
  223D2B3D3D64F1F1F1F1
  23607E1E6065F2F2F2F2
  240808080866F3F3F3F3
  25C7C8C9C767C5C5C5C5
  26F7F7F7F768----
  27F8F8F8F8697A5A1A5A
  28F9F9F9F97078581858
  29EDEDEDED7163430343
  30----7276561656
  31090909097362420242
  3271511151746E4E0E4E
  3377571757756D4D0D4D
  3465450545762C3C2C2C
  3572521252772E3E2E2E
  3674541454782F3F1F2F
  377959195985----
  3875551555630A0A0A0A
  396949094981F0F0F0F0
  406F4F0F4F82EEEEEEEE
  417050105083CDCECFCD
  425B7B1B5B8420200020

  STISKNUTÉ TLAČÍTKO
  SHIFT   CTRL   CAPS   REŽIM
  NENENEVÝCHOZÍ STAV
  ANONENEVELKÁ LATINKA
  NEANONESLUŽEBNÍ ZNAKY
  ANOANONESLUŽEBNÍ ZNAKY
  NENEANOCAPS
  ANONEANOVELKÁ LATINKA
  NEANOANOSLUŽEBNÍ ZNAKY
  ANOANOANOSLUŽEBNÍ ZNAKY 14. Schéma klávesnice CONSUL 262.3 15. Univerzální schéma ke klávesnicím CONSUL 262.3, CONSUL 262.4 a CONSUL 262.5 a černobílá verze ZDE.


  Schéma klávesnice CONSUL 262.3 a černobílá verze ZDE.


  Výkres osazení ke klávesnicím CONSUL 262.3, CONSUL 262.4 a CONSUL 262.5


  Výkres osazení klávesnice CONSUL 262.3 16. Schéma klávesnice CONSUL 262.4 17. Univerzální schéma ke klávesnicím CONSUL 262.3, CONSUL 262.4 a CONSUL 262.5 a černobílá verze ZDE.


  Výkres osazení klávesnice CONSUL 262.4

 18. Klávesové pole CONSUL 262.4 - LAT + AZB
 19. Kódová tabulka CONSUL 262.4 - LAT + AZB
 20. ČÍSLO
  TLAČÍTKA   
  REŽIMČÍSLO
  TLAČÍTKA   
  REŽIM
  AZBUKA   LATINKA   SLUŽEB.   
  ZNAKY
  CAPS      AZBUKA   LATINKA   SLUŽEB.   
  ZNAKY
  CAPS
  1C0C0C0C0447F7F7F7F
  2C1C1C1C145F4F4F4F4
  3C2C2C2C246F5F5F5F5
  4C4C4C4C447F6F6F6F6
  5C3C3C3C348ECECECEC
  6D0D0D0D049----
  7D1D1D1D150----
  8D2D2D2D25166460646
  9D3D3D3D35279591959
  101B1B1B1B5377571757
  113B2B3B3B5461410141
  12312131315570501050
  13322232325672521252
  1433233333576F4F0F4F
  1534243434586C4C0C4C
  16352535355964440444
  17362636366076561656
  1837273737617C5C1C5C
  1938283838622E3E2E2E
  203929393963CACACACA
  213030303064F1F1F1F1
  222D3D2D2D65F2F2F2F2
  23C7C8C9C766F3F3F3F3
  240808080867C5C5C5C5
  250A0A0A0A68----
  26F7F7F7F76971511151
  27F8F8F8F8707E5E1E5E
  28F9F9F9F97173531353
  29EDEDEDED726D4D0D4D
  30----7369490949
  31090909097474541454
  326A4A0A4A7578581858
  33634303437662420242
  34755515557760406040
  356B4B0B4B782C3C2C2C
  3665450545792F3F2F2F
  376E4E0E4E805F5F1F5F
  386747074781----
  397B5B1B5B82F0F0F0F0
  407D5D1D5D83EEEEEEEE
  417A5A1A5A84CDCECFCD
  42684808488520200020
  433A2A3A3A

  STISKNUTÉ TLAČÍTKO
  SHIFT   CTRL   CAPS   REŽIM
  NENENEAZBUKA
  ANONENELATINKA
  NEANONESLUŽEBNÍ ZNAKY
  ANOANONESLUŽEBNÍ ZNAKY
  NENEANOCAPS
  ANONEANOLATINKA
  NEANOANOSLUŽEBNÍ ZNAKY
  ANOANOANOSLUŽEBNÍ ZNAKY

ZAVT, KONCERN
ZBROJOVKA BRNO
KONCERNOVÝ PODNIK
656 17 BRNO. LAZARETNÍ 7, ČSSR
 
I - 1986 - 1000 - Č

ZBROJOVKA BRNO

koncernový podnikOBSAH

 1. Určení
 2. Technická data
 3. Skladovací podmínky
 4. Všeobecné požadavky
 5. Činnost obsluhy
 6. Činnost elektroniky 262.3
 7. Činnost elektroniky 262.4

Přílohy:

 1. Časový diagram CONSUL 262.3
 2. Klávesové pole CONSUL 262.3 - LAT
 3. Klávesové pole CONSUL 262.3 - LAT + AZB
 4. Rozložení signálů na konektoru CONSUL 262.3
 5. Kódová tabulka CONSUL 262.3 - LAT
 6. Kódová tabulka CONSUL 262.3 - LAT + AZB
 7. Časový diagram CONSUL 262.4
 8. Klávesové pole CONSUL 262.4 - LAT
 9. Rozložení signálů na konektoru CONSUL 262.4
 10. Kódová tabulka CONSUL 262.4 - LAT
 11. Schéma klávesnice CONSUL 262.3
 12. Schéma klávesnice CONSUL 262.4
 13. Klávesové pole CONSUL 262.4 - LAT + AZB
 14. Kódová tabulka CONSUL 262.4 - LAT + AZB

OstatníÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


Příslušenství / C262.3 finál 800.567SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz