ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


Příslušenství / C259.11 finál ???
CONSUL 259.11 finál ???OCR návodu CONSUL 259.11

CONSUL

259.11

SM7601NÁVOD K OBSLUZE

CONSUL 259.11

SM 7601

NÁVOD K OBSLUZE

JKPOV 402 183 259 534

JKPOV 402 183 259 535

OBSAH

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Skladovací podmínky
 4. Všeobecné požadavky
 5. Činnost obsluhy

PŘÍLOHY

 1. Klávesové pole CONSUL 259.11- latinka
 2. Tabulka kódu CONSUL 259.11 - latinka
 3. Klávesové pole CONSUL 259.11 - latinka - azbuka
 4. Tabulka kódu CONSUL 259.11 - latinka - azbuka
 5. Tabulka kódu CONSUL 259.11 - latinka - azbuka
 6. Časový diagram CONSUL 259.11
 7. Připojení klávesnice CONSUL 259.11
 8. Schéma klávesnice CONSUL 259.11 - SMEP

Ostatní 1. ÚVOD
 2. Bezkontaktní abecedně-číselná klávesnice CONSUL 259.11 je určena pro kompletaci zařízení a systémů zařazených do SMEP. 3. TECHNICKÉ PARAMETRY
 4. počet kódovaných tlačítek72
  počet tlačítek s automatickým opakováním   
   
  4 -LAT
  5 -AZB-LAT
  počet tlačítek s elektronickou fixací1
  počet funkčních tlačítek6
  zdvih tlačítek4 mm ± 10%
  tlak při stisku0,85 N ± 0,35 N
  napájecí napětí+5 V ± 5%
  výstupní, napětíodpovídá TTL log.
  kódKOJ 7
  pracovní teplota+5 - +40°C
  relativní vlhkost40% až 95% při 30°C
  atmosférický tlak0,084-0,107 MPa


 5. SKLADOVACÍ PODMÍNKY
 6. Klávesnice se skladují v suchých místnostech v transportních obalech maximálně v pěti vrstvách. Při uskladnění je nutno zabezpečit klávesnice proti mechanickému poškození. Teplota místnosti se může pohybovat v rozmezí +50 - +5°C při relativní vlhkosti do 85%. Prostředí musí být prosto výparů kyselin, žíravin, eventuelně jiných chemických látek způsobujících korozi. Musí být zabráněno náhlým změnám teploty, které by mohly způsobit orosení. 7. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY
  1. Pracovní podmínky
  2. Klávesnice je určena pro nepřetržitý provoz v normálním kancelářském prostředí, tj. bezprašném prostředí při teplotě vzduchu +5 - +40°C a relativní vlhkosti od 40% do 95% při 30°C a atmosférickém tlaku 0,084 - 0,107 MPa.

  3. Obsluha musí být seznámena s bezpečnostními předpisy při práci s elektrickým zařízením.
  4. Klávesnice je určena buď jako samostatně krytovaná nebo pro zabudování do krytu spolupracujícího zařízení. Vestavění a připojení klávesnice může provádět jen speciálně školený pracovník.

  Uživatel klávesnice zodpovídá za to, že klávesnice je použita v zařízení, jehož parametry odpovídají TP na klávesnici.

  Výrobce neručí za škody, které vzniknou uživateli připojením nebo provozem v podmínkách, které neodpovídají TP na klávesnici. 8. ČINNOST OBSLUHY
 9. Jestliže byla klávesnice připojena a zkontrolována s ohledem na technické údaje uvedené v technickém popisu nebo TP, může operátor zapnout napájecí napětí (buď ze spolupracujícího zařízení, nebo ze samostatného zdroje v případě spolupráce klávesnice se zařízením na větší vzdálenost).

  Po zapnutí se klávesnice automaticky nastaví do výchozího registru, který je u klávesnice s latinkou - malá písmena latinky a u klávesnice s azbukou a latinkou - velká písmena latinky. Přeřazení do jednotlivých registrů se provede následujícím způsobem:

  U klávesnice s latinkou:

  Stisknuto tlačítko nebo - přeřazení do velkých písmen (svítí dioda D1 - "VP")

  Stisknuto tlačítko CTRL - generují se znaky služebního registru


  U klávesnice s azbukou a latinkou:

  Stisknuto tlačítko УС a tlačítko 22 - přeřazení do velkých písmen azbuky (svítí dioda D2 - РУС)

  Stisknuto tlačítko УС a tlačítko 37 - přeřazení do velkých písmen latinky

  Stisknuto tlačítko СВ nebo ФСВ - přeřazení do malých písmen latinky nebo azbuky (svítí dioda D1 - СВ)

  Stisknuto tlačítko УС - generují se znaky služebního registru.

  Tlačítko ФСВ ( ) má zapojenu elektrickou fixaci stavu. To znamená, že prvním stiskem provedeme zafixování stavu a druhým stiskem fixaci zrušíme.


  Práci operátora usnadňuje optická signalizace světelnými diodami LED D1 - D4 a zvukové znamení.


  1. Klávesnice latinská
  2. Rozsvícená dioda D1 (VP) znamená, že klávesnice je přepnuta do velkých písmen

   Rozsvícená dioda D2 (MP) znamená, že klávesnice je přepnuta do malých písmen

   Rozsvícená dioda D3 (PD) znamená, že spolupracující zařízení žádá vyslání dalšího znaku z klávesnice.

   Rozsvícená dioda D4 (P) znamená, že kódová kombinace je uložena ve výstupní paměti klávesnice a nebyla dosud převzata spolupracujícím zařízením (tzn. po dobu trvání signálu AC).


  3. Klávesnice azbuka - latinka
  4. Rozsvícená dioda D1 (СВ) znamená, že klávesnice je přepnuta do malých písmen azbuky nebo latinky.

   Rozsvícená dioda D2 (РУС) znamená, že klávesnice je přepnuta do registru, ve kterém se generují znaky azbuky.

   Rozsvícená dioda D3 (ПД) znamená, že spolupracující zařízení žádá vyslání dalšího znaku z klávesnice.

   Rozsvícená dioda D4 (П) znamená, že kódová informace je uložena ve výstupní paměti klávesnice a nebyla dosud převzata spolupracujícím zařízením (tzn. po dobu trvání signálu AC).


  Krátké písknutí (cca 80 ms) informuje akusticky o tom, že vyslaný znak byl převzat spolupracujícím zařízením.

  Déle trvající zvukové znamení je ovládáno ze spolupracujícího zařízení a může operátora informovat např. o tom, že spolupracující zařízení převzalo neparitní kódovou kombinaci a zablokovalo se.

  Tlačítko СБРОС (CLEAR) umožňuje nezávisle na stavu klávesnice, vyslat samostatný signál, který odblokuje spolupracující zařízení.

  Černá a modré tlačítka v základním klávesovém poli a bílá tlačítka v desítkové části vydávají jen jednu kódovou kombinaci nezávisle na zvoleném registru. Ostatní tlačítka mohou vyslat (dle typu klávesnice) 3 nebo 5 na sobě nezávislých kódových kombinací dle zvoleného registru.

  Černá tlačítka jsou vybavena funkcí TYPAMATIC. Po dobu stisknutí tlačítka trvajícímu déle než 1,4 - 1,6 s se automaticky vysílá kódová kombinace stisknutého tlačítka se signálem SC frekvencí 10 ± 1 zn/s. Automatického opakování funkce u libovolného tlačítka lze dosáhnout současným stiskem tlačítka CYKL (ЦКЛ) a libovolného tlačítka. Opakování funkce trvá až do puštění jednoho z obou tlačítek.CONSUL 259.11

PŘÍLOHY 1. Klávesové pole CONSUL 259.11 - latinka
 2. Tabulka kódu CONSUL 259.11-latinka
 3. b700001111
  b6   00110011
  b501010101
  b4   b3   b2   b1   0123   4567
  00000NULDLESP   0@   P`p
  00011SOHDC1!1AQ   aq
  00102STXDC2"2BRbr
  00113ETXSTOP   #3CScs
  01004EOTDC4¤4DTdt
  01015ENQ   NAK%5EUeu
  01106ACKSYN&6FVfv
  01117BELETB'7Gwgw
  10008BSCAN(8HXhX
  10019HTEM)9IYiy
  101010LFSUB*:JZjz
  101111VTESC+;K[k{
  110012FFFS,>L\l|
  110113CRGS-=M]m   }
  111014SORS.<N^n-
  111115SIUS/?O_oDEL

  xxx   TLAČÍTKA NEZÁVISLÁ NA PŘEŘAZENÍ
  xxx   TLAČÍTKA NEZÁVISLÁ NA PŘEŘAZENÍ - JEN V DESÍTKOVÉ ČÁSTI 4. Klávesové pole CONSUL 259.11-latinka- azbuka
 5. Tabulka kódu CONSUL 259.11-latinka-azbuka
 6. b700001111
  b6   00110011
  b501010101
  b4   b3   b2   b1   0123   4567
  00000ПУСАР1ПРОБЕЛ   0@   P`p
  00011НЗ(СУ1)!1AQaq
  00102НТ(СУ2)"2BRbr
  00113КТ(СУ3)   #3CScs
  01004КПСТП¤4DTdt
  01015КТМНЕТ%5EUeu
  01106ДАСИН&6FVfv
  01117ЗВКБ'7Gwgw
  10008ВШАН(8HXhx
  10019ГТКН)9IYiy
  101010ПСЗМ*:JZjz
  101111ВТАР2+;K[k{
  110012ПФРФ,<L\l|
  110113ВКРГ-=M]m   }
  111014ВЫХ   РЗ.>N~n 
  111115ВХРЭ/?0   oЗБ

  xxx   TLAČÍTKA NEZÁVISLÁ NA PŘEŘAZENÍ
  xxx   TLAČÍTKA NEZÁVISLÁ NA PŘEŘAZENÍ - JEN V DESÍTKOVÉ ČÁSTI 7. Tabulka kódu CONSUL 259.11 latinka-azbuka
 8. b700001111
  b6   00110011
  b501010101
  b4   b3   b2   b1   0123   4567
  00000ПУСАР1ПРОБЕЛ   0юпЮ   П
  00011НЗ(СУ1)!1аяАЯ
  00102НТ(СУ2)"2брБР
  00113КТ(СУ3)   #3цсЦС
  01004КПСТП¤4дтДТ
  01015КТМНЕТ%5еуЕУ
  01106ДАСИН&6ф   жФЖ
  01117ЗВКБ'7гвГВ
  10008ВШАН(8хьХЬ
  10019ГТКН)9иыИЫ
  101010ПСЗМ*:йзЙЗ
  101111ВТАР2+;кшКШ
  110012ПФРФ,<лэЛЭ
  110113ВКРГ-=мщ   МЩ
  111014ВЫХ   РЗ.>нчНЧ
  111115ВХРЭ/?оъОЗБ

  xxx   TLAČÍTKA NEZÁVISLÁ NA PŘEŘAZENÍ
  xxx   TLAČÍTKA NEZÁVISLÁ NA PŘEŘAZENÍ - JEN V DESÍTKOVÉ ČÁSTI 9. Časový diagram CONSUL 259.11
 10. Připojení klávesnice CONSUL 259.11
 11. Schéma klávesnice CONSUL 259.11

 12. Schéma klávesnice CONSUL 259.11


  Schéma desky elektroniky 864.320 a černobílá verze ZDE.


  Schéma desky klávesnice 864.321 a černobílá verze ZDE.


  Výkres osazení, deska elektroniky 864.320


  Výkres osazení, deska klávesnice 864.321

ZAVT, KONCERN
ZBROJOVKA BRNO
KONCERNOVÝ PODNIK
656 17 BRNO. LAZARETNÍ 7, ČSSR
 
V - 1984 - 1000 - Č

ZBROJOVKA BRNO

koncernový podnikOBSAH

 1. Úvod
 2. Technické parametry
 3. Skladovací podmínky
 4. Všeobecné požadavky
 5. Činnost obsluhy

PŘÍLOHY

 1. Klávesové pole CONSUL 259.11- latinka
 2. Tabulka kódu CONSUL 259.11 - latinka
 3. Klávesové pole CONSUL 259.11 - latinka - azbuka
 4. Tabulka kódu CONSUL 259.11 - latinka - azbuka
 5. Tabulka kódu CONSUL 259.11 - latinka - azbuka
 6. Časový diagram CONSUL 259.11
 7. Připojení klávesnice CONSUL 259.11
 8. Schéma klávesnice CONSUL 259.11 - SMEP

OstatníÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


Příslušenství / C259.11 finál ???SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz