ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / TOOL80 / HEX


Výpis souboru programu TOOL80, strojový kód (INTELHEX)


:10440000C30744C332443EAF321778E32219782100
:104410007D78F9AF3216783D321B7877237722000A
:1044200078CD804BCD3649220678CD1B016F6022B6
:104430001078213B481E101600CD5C4B317D78CDA5
:104440007245CD9044110478210878CD1F47CD8363
:1044500048FE21D25C44CDCB46C35144214544E5BE
:10446000210148D63CCA7E442323D602CA7E442377
:1044700023D602DAE346FE1BD2E346CDFE465E2398
:1044800056D52A0C78EB7BB22A04783A137807C900
:10449000CDB346AF3226783D2A1078772B220E789E
:1044A000772202783215783A1B78B7CA6445CDBFB7
:1044B0004B16000E2ACD5C4636FF220278CD5246BE
:1044C0004FCA9044FE0DCA1646FE7FCABB45FE1B6E
:1044D000C2D5440E241415C29245FE49C2FF44C5FC
:1044E000D5E577CDB74B110900AF3D2A047837CD1C
:1044F000594B0E1FCD0901E1D1C1AF4FC39845FE05
:1045000008CA7845FE20CA7B45FE56CA6645FE04A9
:10451000CA8045FE0BCA8545FE42CA6245FE5ACA9C
:104520006245FE58CA5345FE4CCA6045FE59CA5002
:1045300045FE09CA3E45FE13C28A4536442B36491C
:104540002BCD5246FE0DC26645772B3E0AC366450B
:10455000362D2B3639C35F45CD5246113E2D772B74
:104560003E4C772B3E56772B361B2B361B22027880
:1045700036FF3EAF321B78C9362D2B3643C3634519
:104580003644C36345364BC36345FE2BCA58453298
:104590001278FE08CABB45772B36FF2323BEC2A67E
:1045A00045FE1BCA294611E7FFCD53472A02782B47
:1045B00016FFD2B544CD5C46C3B34423CD0746CCE9
:1045C0007345CA90442202780E08CD5C460E20CD79
:1045D0005C460E087EFE0ACABB453CCA9044FE1BE0
:1045E000D2B544CDB34606002A027823047EFE0AE3
:1045F000CAFC453CC2EB452B05CABD442B05CABDD0
:1046000044CD5B46C3FC453A0F78BCC03A0E789562
:10461000C0577EFE49C91415CA5C45772B22027823
:10462000CD94463E0A4FC3D544CD5C46CD94460E4C
:104630000AC309014ECD0C01CD1201B7C8CD5246B7
:10464000C0110878210478CD1F472173481E07C385
:104650003744CD0301CD7A48FE03C94E79FE09C225
:1046600070460E20CD70463A1478E607C26246C9FD
:1046700079FE08C27D463A14783DC38E46FE0ACACA
:104680000901FE0DCA9446FE203A1478DEFF32146A
:1046900078C3DC4BE52A14787DD626DA9F469CE168
:1046A0000E5EDC0901AF3214780E1ECD09010E0D2D
:1046B000C30901C50E07CD2946C1C9CDCB46CABB2A
:1046C00046FE30D8FE3A3FD8E60FC92A0E787E3C27
:1046D000CC93442A0E787E3212782B220E78E67F15
:1046E000FE1BC9CD2C460E22CD5C46211278CD5B37
:1046F000461E09C3E9472127783A26783D878785F2
:104700006F7CCE0067C9DAE346CAE3462126787E8D
:10471000FE0734215948D24D46CDF646110C780E8D
:10472000041A7713230DC22147C93A26783DF8CDE4
:10473000F6465E23561B7BB2C2404721267835C918
:10474000722B7323235E2356EB220E78C92A02783C
:10475000119CFF19EB2A06787B955F7A9C57C92A32
:104760000478EB2A0878CD6C47D8EBC97D937C9A06
:10477000C9CD8244CD8E4ACD5F47C35847CD7447DB
:10478000E52A0878220478E1C901FFFF2A0E782281
:104790002278CDCB4603C2924778B12A0478C9CD9E
:1047A0008947C82B22247821F0FF09D2B0470E0A8E
:1047B00041482A247823222478EB2A22781A3CC202
:1047C000EF472A0478220878CD084B110B002160AE
:1047D00048CD5C4B2A2278060ACD5B462B7EFE1B19
:1047E000CAE74705C2D9471E01215048C337443D97
:1047F000BEC2B147132B0DC2BD472A24784806001C
:10480000C906472A470F44D54836490B4948496FDE
:10481000499649684ABA49174A004C884A8E4ACD97
:104820004A8C49BF4AA3493901C648F849594BCE79
:1048300049084B3F49E34AE3461E490D0A2A2050E6
:10484000454449542056322E35202A2046524545AB
:104850002220494C4C4547414C535441434B203F47
:104860000D0A4E4F2046494E4420224F564552468F
:104870004C4F573C425245414B3EFE61D8FE7BD0E7
:10488000D620C9210100220C78AF321378CDBB4667
:10489000D2AC48FE2BCAA848FE2321FFFFCAC0485D
:1048A000FE2DC0AF2F321378CDBB46D8320C78CD59
:1048B000BB46D82A0C78545D292919295F1600199E
:1048C000220C78C3AF48AF0E01CD4B01321678C928
:1048D0003EC0C3CC48CD7345D5CD4D47D1D83A164F
:1048E0007807D40601DAD048FE1ACAD048CD7A48F3
:1048F000B7CAD848FE7FCAD8487723FE0AC2034900
:104900001B7AB322067836FFC2D848C8DA24491980
:10491000DA1E49220478EB2A0678CD6C47D02A06A5
:1049200078C3A54AEBCD5847DA36492A0078CD6CD2
:1049300047EB220478D82A0078220878C3A54ACD0C
:104940003649CDBF4AC34B49CD0B49CD5F472B7E7E
:10495000FE0DCA5649232204781AFE0AC260491382
:104960001A7713233CC260492B220678C373452A69
:104970000678EB2A0078CD5847CDC24A0E1ACD35BD
:10498000463A1778B7CA39012A1978E90100C8CD23
:10499000354605C28F49CD9F4722087809CD73451A
:1049A000C3A54ACD7D470E00CDB049CD5C4B0E016D
:1049B000CD1501E6FCB14FC31801CD7D477AB3CACE
:1049C0002C467ECD3301CD3C01231BC3BD492A209B
:1049D00078EB2A1E78444D2A0E780A77032B1B7A2F
:1049E000B3C2DA49CD6845C3174AF12A2278220EAC
:1049F000782A247823CD1349CD9649F5C5D5E52AE3
:104A00000478E5CD084BE1220478CD674BE1D1C1B4
:104A1000C2EA49F1CD4B49CD7345CD8947C809223A
:104A200008782A067809220A78C5E5EB2A02780177
:104A3000CEFF09CD6C47DA804A2A0878CD5847C1A5
:104A40002A06787E022B0B7BB21BC2434A2A0478CB
:104A5000EB2A2278C17E122B130B78B1C2554A1172
:104A60000878210478C31F47CD7D47221E78EB22AA
:104A70002078EBCD5C4BCD4D472A2078D45847D0D9
:104A80001E08216B48C33744CD8E4AC34B49DAAA6E
:104A90004ACAAA4A7E3CCAA54A23FE0BC2944A1BB4
:104AA0007BB2C2944A220478C92B2B7E233CCAA530
:104AB0004AFE0BC2A94A7BB2CAA54A1BC3A94ACD6A
:104AC00071477BB2C8CD3446231BC3C24A2A027841
:104AD000EB2A0678CD5847EBCD3001214B481E0517
:104AE000C33744CD7F4B7E3CCA0B4B2B7E233C11FE
:104AF0000600CAF84A110E00CD944A2208787E3C7E
:104B0000111000D5C2324BD1CD7F4BAF3C371109CC
:104B100000D5CD7D477AB3CA324B1BCD5C4B7EFEB0
:104B20000DC22E4BCDF54BCD5B4623C3354BCD5B34
:104B30004623CDF54BD1AF3CCD594B7E3C0E5CCCE2
:104B40000901E52A1C78CD1201C2524B7EFE20C21B
:104B5000544B3E5FF64077E1C9CD7D477BB2C8CD6F
:104B60005B46231BC35C4BCDBF4B0E59CD5C460E41
:104B700020CD5C460E3FCD5C46CD3D46FE59C9AFCB
:104B8000321578D55D2B7EFE0ACA904B3CC2854B10
:104B9000160014237EFE09C29E4B7AF607577BBD92
:104BA000C2924B3A15783CCAB24B7AD620D2B14B5E
:104BB000AF3C3D321578D10E1DCD0901C32C460EF8
:104BC0001FCD0901CDB74B1E163AEA40B7CAD44BE8
:104BD000933D2F5FCD2F461DC2D44BC9C53C4FAF6F
:104BE0003A15783CCAF04B913FDAF04B81C62591DB
:104BF000C1D8C30901E5CD2101221C78E1C900001B
:104C0000C34959C35959CDE75321094CE5211254E1
:104C1000161ACD42012137541608CDBE54CD1E556B
:104C2000CA3555FE52CA3555C3064C161FCDBB5466
:104C3000CD1E554778FE53CA564F21007022FB43C4
:104C400032E943FE31CCE7532AF34322DD4321000E
:104C50000022F14322EC4322E64322EE433AE943A9
:104C6000FE4EC2684C32E743CDC754C4A94D3AEB5F
:104C700043FE52CAE355FE45CA3555CD855431B081
:104C80004321DE4CE5AF32E54332E8432AFB4322C1
:104C9000CD4322FD432ADD43CD9A4F23FE0AC2981D
:104CA0004C22DD4322DF43CDD14FD8CDE34F4F3AE5
:104CB000EF43B7C2BC4C79FE3ACC774ECDD14FD83A
:104CC000CDCE4D1152573E01CDF14DD0CDC24FD476
:104CD000CE4D3AEF43B7C2DE4C3E55CDCD5431B048
:104CE000433AEF43B7CAEC4CAF32E843CDC754CA9E
:104CF000584DCD1855C4F04FCD9B50C2584DCD18CE
:104D000055C2094D0610C31D4DFE04FA134DCD7E4C
:104D100054AF478780473E0BCA044D9047CDA054FF
:104D200005C21D4DAF32EA433AE543B74FF5C49192
:104D300054F10E23C491542ADF433AE943FE50C292
:104D40004A4D3AEA43FE18D2554D4ECD91543E0A93
:104D500023B9C23A4DCD754DCD18554806002AFBF2
:104D6000430922FB433AEB43FE52CAE355FE58C2C5
:104D70003555C37E4CCD1201C4C15421EC43347E61
:104D8000FE3CC28D4D3600CDA94DC3A34DFE16C0CD
:104D90003AE943FE50C036000E5FCD0901CDC15443
:104DA000CD1E55CD8554C385543AEB43FE45C821ED
:104DB0000F54161DCD42012131541606CD42013A41
:104DC000ED43C6012732ED43CD3301C3A34DAF11EF
:104DD0007B53CDF14DD8F13ACC4326526F3AEF4395
:104DE000B7CAF04D3EB9BDCAF04D3EA8BDC2DE4CBB
:104DF000E932E8432ADD4322E1431A4FB737C8F2CC
:104E00000A4EE67F4F131A32DC43131A32CC432A80
:104E1000E14322DD4313D5E106007EB7FA2A4EFEB8
:104E200021FA2A4E23040DC21A4E00CD0B4FCA3D63
:104E30004EEB0C0DCAFA4D13C3334E0D230C0DC8A7
:104E40007EFE20CA3B4EFE2CCA3B4EFE0BEBD2161A
:104E50004ED5FE09C25E4E2AE1432322DD43F5CD45
:104E6000D14F3E4FDADB4CF121DA54C5CD7C56C12F
:104E7000E1DA314EC33B4E3EAFC5D5E5B7F5110083
:104E8000601AB7CAB84ECD0B4FD2944E2108001904
:104E9000EBC3814E210600195E2356F1CAB14ECDF7
:104EA000C754CAB14E2ACD432BCD36013E4DC4CD99
:104EB00054EB22CD43C3514FF1C2CC4ECDC754CA9F
:104EC0004E4FFE45CA4E4F3E4CC3DB4CCDC754CA75
:104ED000D74EFE45C24E4FEB11FB6FCD36013E461D
:104EE000DADB4C2BEBD52ADD430E05CD9A4FCAF801
:104EF0004E1213230DC2EB4E3E2012E101060009B3
:104F0000EB2ACD43EB732372C34E4FC5D5E52ADDA3
:104F1000437848FE06FA1A4F0605CD9A4FCA324F1B
:104F20001ABE37C2524F23130D05C21A4F0C0DC2C1
:104F30004E4F1AB7FA4E4FFE3037F2524FFE09CAA3
:104F40004E4F7EFE3ACA4E4FFE3037F2524FCDC220
:104F50004FAFE1D1C1C9AF210060CC85547EB7CA43
:104F60002B4C545DCD874FEB01060009CDA05413A7
:104F70007BBDC26C4F5E2356EBCD3001EB23CD974A
:104F8000547DE61FC35A4F4E3E20B9C823CD9154DD
:104F9000C3874F2ADD432322DD437EFE20C8FEFF68
:104FA000CA6852FE3AC8FE2CC8FE09C8FE0D37C8B2
:104FB000FE3B37C8FE2BC8FE2AC8FE2FC8FE2D3781
:104FC0003FC92ADD43CDE34FCDB44FCADF4FC3D62F
:104FD0004F2ADD432B23CD9A4FDADF4FCAD54F221C
:104FE000DD43C90600052B2304CD9A4FC2E74FC904
:104FF00011CC432AFB43CD9B50CC3001E5D5EB2AA5
:10500000F14319D13AEB43FE45CA26504F3E6FBCDF
:10501000D21F5079FE52CA26503E77BCD226503E4F
:105020005732E543AF211A774FCD9B5079CCBD5B0A
:10503000E1231305C2FC4FC92ADD431AB74737C81D
:10504000131A32DB43131ABECA53501305C24B5016
:10505000C33850231305C246507EB7FA6850FE305D
:10506000FA68500405C34D503ADB4322DD4321CC9E
:1050700043B677C921CC43E57E0F0F0F77CD38506B
:10508000E1F57E07070777F1C9CDD14FD8CD0E5591
:10509000D8FE083FD8070707C36B503AE743B7C8A5
:1050A0003AE543B7CAA950AFC93CC97B32E843CD02
:1050B000D14FD82ADD432B7ECDB44FC2C75011004B
:1050C0000022DD43C3DD50237EFE24C2DA502AFBDA
:1050D0004322E343CD934FC3EE50CD5D51EB22E32A
:1050E000432ADD43CD9A4F3FD25651C4934FFE2CF5
:1050F000CA5651FE20CC934FCDB44FCA0851CDD1E2
:105100004F3FD25651C3DA50F5CD934FD21351F1E0
:10511000DA5651FE20CC934FCD5D51F1FE2B2AE3A0
:1051200043C2285119C3DE50FE2ACA3F51FE2FCA7E
:105130004A51CD3851C3DE507D936F7C9A67C94286
:105140004B110000CD3F54C3DD50EB444D21000016
:10515000CD5A54C3DE502AE34322CD43C92ADD434E
:105160007ECD0E55D2AF51FE27C27B51231E005378
:105170005E237EFE27C26F51C30955CDD14F11006A
:1051800000D83ACC43F511BE53CDF44DDA9A5126EE
:10519000523ACC436FF132CC43E9F132CC432ADDB1
:1051A00043CDE34FCD784E2BEB2ACD43C30855E5D5
:1051B000CDE34F2B7E210000D1FE42CAD951FE48DB
:1051C000C2F1511AFE48CA0755CD2D01DA02552900
:1051D000292929856F13C3C3511AFE42CA0755CD29
:1051E0000E55DA0255FE02D2025529856F13C3D936
:1051F000511AFE44CA0755CD0E55D20652CD9B4FCB
:10520000CA0855C30255444D2929092906004F09EA
:1052100013C3F151CD6C535AC31E52CD6C531600BB
:10522000AFC9CD6C537CA2577DA35FAFC9CD6C5382
:105230007CB2577DB35FAFC9CD6C537CAA577DABB1
:105240005FAFC9CD6C537A2F577B2F5FAFC9CD6C41
:10525000537CB71F677D1F6F1DC25152EBC9CD6CC8
:1052600053291DC26152EBC9C34A53CDB3502ACD55
:10527000433AEB43FE45CA9C523AEE43B7C29C52B6
:105280003D32EE43110070EBCD385122F143C36E35
:1052900052CDB3502ACD43EB2AFB431922FB43AF37
:1052A000C93EAF32E743AFC93AEF43C3B452CDB3BF
:1052B000503ACD43B7C2B9523EAF32EF43AFC9CD3A
:1052C000B3502ADF4322DD43CDD14FCDE34FC37727
:1052D0004E2ADD437EFE27CA35530EFF3E0E0011D7
:1052E000CF430600C5D5CDB3502ACD43D1C17D12E1
:1052F00013040C0DC2FB527C1213047832E8432ACB
:10530000DD437EFE2CC218533AE843FE0A3E58CADB
:10531000DB4CCDD54FD2E45211CF433AEF43B7CA5D
:105320002953AF32E843C3F84CCDC754CA584DCDCA
:10533000F34FC3F84C0600E504237EFE27C2385322
:10534000D113057832E843C31B53CDC754CA635306
:10535000FE45CA5959161321FC53CD42013AE64382
:10536000CD3301AF0E01CD4B01C32B4CCDD14F112D
:105370000000D8CD5D512AE343AFC90368454E44D0
:10538000036B4F5247059F5449544C4503BF455149
:105390005502D144420291445302DD445705A22EE6
:1053A0004C49535406A12E584C49535405B9454E07
:1053B00044494604A8454C534502AE4946000414EE
:1053C00048494748031B4C4F5703434E4F54032251
:1053D000414E44022D4F520338584F52034E53480A
:1053E00052035E53484C0021007022FB4311FE6FB4
:1053F0002100603600CD3601D2F353C90D0A2020BA
:10540000454E4420204552524F52285329203D0CEE
:105410000D0A0D0A4D454D4F525920415353454DEC
:10542000424C4552204D43532D3830205041535368
:105430003D2050414745200D0A4D4F4445203FAF88
:10544000575F291FEB29D24A541317D2535409D25C
:10545000535413EBC610D24254C9AF29F5EB29EBD4
:10546000D26454237D916F7C9867DA7254F113C330
:105470007754F1DA6E5409C610D25B54EBC9CD9B58
:1054800050C0CD754D0E0DCD91540E0A3E0032EA3E
:10549000433E09B9C2A254CDA054E607C29754C9ED
:1054A0000E203AF043FE59CC0C01CD090179D60DFE
:1054B000CAB7543AEA433C32EA43C9211254CD42B6
:1054C00001CD965FC327563AE943FE31C932E54321
:1054D0003AE643C6012732E643C938500E577450A6
:1054E0000E573850275738502B5738502E57895061
:1054F0000000AB500200AB50030038503557385015
:105500000E573E58CDCD5413EB22DD43AFC9FE30CC
:10551000D8FE3A3FD8E60FC93AE84347B7C9CA5957
:1055200059FE51CA5959FE58C92B7E3CCA344CC346
:10553000275A3AEB4332EB430631FE582A007823D0
:1055400022F3432BCA295521004322F343360A2371
:10555000FE52CA344C32E943E53AE543B7CA6655D0
:105560002AFD4322FB43E1CDD255CDC154CA80551B
:10557000FE7FCAAB55FE08CAA855CDDD55C26A5597
:10558000360D23360A23360D2336FF2AF34322DD58
:10559000433AEB43FE45C27E4C233E0DBECA5959E9
:1055A0000E1ECD0901C37E4CCDA0543E01BDCA32B2
:1055B000552BCDD255545D1D3E00BBCACA552E0198
:1055C0004ECD9154CD3601D2C0550E1ECD9154C34F
:1055D0006A550E0DCD8C54CD9754C3975477233E06
:1055E00058BDC921004322F343CD0601DA8955E6AF
:1055F0007FCAE955FE1ACA8955FE0DC4DD55CA8019
:1056000055C3E95522FB43CD3156D00E44CD9154BC
:105610000E42CD91542AFB432B22FB43CDA054CD07
:10562000ED59CD0F5A3E48C54FCD915479C1FE0D6D
:10563000C9CDED59572152577EB737C8E67F4F7E07
:10564000B7FA4556FA2346237AA0BE5F23CA5856B6
:10565000230DC25056C338567EFE0BFA6756CD272F
:1056600056230DC25856C9C5D5E5F57A9347F121A1
:105670008C56CD7C56E1D1C1D8C361563D87871683
:10568000005F195E235623D55E2356C9C1560E57B7
:10569000BA560E57C1562757C1562B57C1562E57CB
:1056A000E05600001F560000F8590000C15635575B
:1056B000B4560E5778E607C3C05678E6380F0F0F7A
:1056C00047EB7EB737C84E2378BECAD656230DC2E5
:1056D000CD5623C3C656237ECD27560DC2D656C9F6
:1056E000780F0F0FC630C32756C5E521FF5F237E15
:1056F000B737CA0B57010600097E23BBC2EE567EA0
:10570000BAC2EE5601F9FF09CD874FE1C1C90106C2
:105710004D010741010042010143010244010345DB
:1057200001044801054C000230535001204801009B
:10573000420110440002004E5A01085A02104E4322
:105740000118430220504F022850450130500138C3
:105750004D0085FF3A4C44412008032052494D0337
:105760003053494D03004E4F5005325354412008E9
:10577000062A4C484C442008062253484C44200832
:1057800005C34A4D50200806CD43414C4C20080526
:10579000C6414449200705CE414349200705D65359
:1057A0005549200705DE534249200705E6414E4989
:1057B000200705EE585249200705F64F52492007A9
:1057C00005FE435049200704DB494E200705D34F0F
:1057D0005554200704EB58434847032744414103ED
:1057E00007524C43030F525243031752414C031FBD
:1057F000524152032F434D410337535443033F4318
:105800004D4303C952455404E95043484C04E358FE
:1058100054484C04F95350484C02F3444902FB45A8
:10582000490376484C5407F1504F502050535708C5
:10583000F5505553482050535787C7064D564920B9
:10584000022C070504494E5220020505444352200C
:105850000204C24A09200804C44309200802C052B5
:105860000905C7525354200685F88041444420015D
:105870000588414443200105905355422001059875
:10588000534242200105A0414E41200105A8585233
:1058900041200105B04F5241200105B8434D502031
:1058A0000187CF014C584920032C0806C550555399
:1058B00048200405C1504F502004060A4C4441586A
:1058C000200506025354415820050503494E58202F
:1058D00003050B4443582003050944414420038732
:1058E000C0404D4F5620022C0A00F322B643EB2253
:1058F000B043D1F52102003922BA43F121B643F970
:10590000F5C53B3B1B2ABC43CD5A5FCA18592ABF79
:1059100043CD5A5FCA185913EB22B843160221BC73
:10592000434E3600234636002379B0CA30597E02F2
:105930002315C221592AB8433AC243FE54CA095C0E
:10594000CD8A5ECDF65DC35F5921B043F9164D3661
:10595000002315C24F59CDE75321804322BA43217A
:10596000DA591613CD42013EC332F04332004021D2
:10597000EA5822014031B04321023075CD85540EE2
:105980002BCD0901CDC15432C243D641FA6759FE2D
:1059900019F2275A8721A859856F7E23666F0E0258
:1059A000116759D53AC243E9064C4959385A45015D
:1059B00045016D5BD35AC25AB15B45014501A35BFA
:1059C00045014959C35B450139014501E15BD35AA2
:1059D000A15F815D45013D5E815D0D0A544F4F4CD5
:1059E0002041534D2D38302056342E3007E52AFB08
:1059F000437E2322FB43E1C9CDED595FCDED5957DD
:105A0000CDE956D07ACD0F5A7BCD165AC32556F51F
:105A10003E30CD2756F1F50F0F0F0FCD1F5AF1E68F
:105A20000FCD4801C391540E07CD0901CDF75ECDCE
:105A3000F75ECD895AC359590E3ACD0901CDA0540C
:105A4000CDC15432C343FE42C8FE43C8FE4CC8FE1B
:105A50004ECA895AFE4DCA8E5AFE52CA765AFE570F
:105A6000CA685AFE53C2275A0E02CD0D5FE122C604
:105A700043E122C443C9CD0B4FCDC15432C8430EBC
:105A800001CD0D5FE122C943C9AF32C343C90E0145
:105A9000CD0D5FD17BB7CA275AFE04F2275A32E7F1
:105AA0004311F543CDAA5A11F843CD85543AE74343
:105AB000F5D50E01CD0D5FD17BD11213F13DC2B0F2
:105AC0005AC9CD0D5FD1E1E519CD8D5FE1CD3851DA
:105AD000C33001CDFD5ECD3F01DAEC5ACA015BCD8A
:105AE0003C5FE122B84378FE0DC2015B3AC243FE3F
:105AF00047CA1E5B21BC43E52AB843E51E0DC30D12
:105B00005B160221BC43E50E01CD0D5F58C1E17863
:105B1000B1C4445B7BFE0DCA1E5B15C2065BCD851E
:105B2000542ABC4331B043D1C1F12ABA43F92AB84F
:105B300043E52AB643C92ABC437CB8C2415B7DB960
:105B4000C821BF430AFECFCA545B71237023772359
:105B50003ECF02C9C5160921645BCD4201E1CD30BB
:105B600001C359590D0A5253542031203DCD0D5FC8
:105B7000CD8554CD8E5AD1E17EE5D53AE74311F576
:105B800043EBCD095DD1E1DA9C5BD5E5CD8D5FCDF1
:105B90000456CDEB5EE1E5CCE45BE1D1CD3601D836
:105BA000C3785BCD5F5FCD85543E4532EB43C34048
:105BB0004CCD5F5F5D3EDBCDD75BCDF543CD330193
:105BC000C3A054CD5F5FE50E01CD0D5FC1D13ED3C3
:105BD000CDD75B79C3F54321F5437723732336C9CA
:105BE000C9CD5F5F7ECD3301CD055FCD3F01D8CA02
:105BF000FC5BFE08CA055CCD7F5FC82B23FE2CCC66
:105C00008D5FC3E45B2BC3FF5B3AC3432AB843B742
:105C1000CA315CFE4DCAF95CFE42CAB05CFE52CA93
:105C2000245DFE53CADF5CFE57CAB95CFE4CCACF86
:105C30005CCD815ECDF65DCDE15E2AB8437EF5CDCB
:105C40005C5D2AB84309E5C121BC43CD445BF14FFB
:105C5000FEE9CA995CFEC9CAA15CFECFCA6759E6D3
:105C6000C7FEC0CAA15CDEC7CAA75C7921E25F1E7D
:105C700004CD705DD2245B2AB8433AC343FE43C2CD
:105C80008F5C7EFECDCA245BE6C7FEC4CA245B23BC
:105C90004E2346CD365BC3245B2AB643E5C1C3938E
:105CA0005C2ABA43C3905C79E6384F0600C3935C24
:105CB000CD8D5FCDAA5DC3375CEB2AC443CD5A5F5F
:105CC000DA3A5C2AC643CD5A5FD23A5CC3315C7E75
:105CD000FEC3CA315CE6C7D6C2CA315CC33A5C2A8D
:105CE000BA43EB2AC443CD5A5FDA315C2AC6432358
:105CF000CD5A5FDA3A5CC3315C3AE74311F543EBC6
:105D0000CD095DDA3A5CC3315CF54E232323462B83
:105D10002B79A04F1A13A0B9CA1E5DF137C9F13D06
:105D2000C8C3095D3AC84321C45FBECA3B5DF57E66
:105D3000B7FA275A232323F1C32A5D237EEBC6FE3D
:105D40006F260039EB23462AC94305CA545D1ABCA5
:105D5000C23A5C1B1ABDC23A5CC3315C0E0321E23D
:105D60005F1E06CD705DD80B1E03CD705DD80BC9CC
:105D7000562347A623BA78060037C81DC2705DA710
:105D8000C9CD5F5FCDED5DCD8554CDF15DCD3001E9
:105D9000CDAA5DCDF15DCDEB5E2AFB43FE2CC28426
:105DA0005DD5EBCDE45BE1C3845DE57EE5CD5C5D77
:105DB000E159D57ECD3301231DC2B35DD13E03BB76
:105DC000CACD5DCDA054CDA0541CC3BD5DCDED5D4D
:105DD000CDA054AF32EA43D1D5CDE9560E3AD49195
:105DE000540E09CD9154E1E5CD0456D1C93AC243D0
:105DF0000EAF32F043C90E3ACD09012ABA435E23F1
:105E000056EBCD30012AB6430E40CD91547ECD33B2
:105E100001CDA054015380CD355E015A40CD355E91
:105E2000015004CD355E014301CD355E2AB843CD26
:105E30008D5FC3AA5D3AB443A0C20901C9CDC15464
:105E4000FE0DCA785E21C45FCDB55E04CD055FCD81
:105E50003F01D8CA6B5EE5C5CD3C5FE1F1C5F57D7C
:105E600012C105CA695E137C12C1E17EB7F878FEE3
:105E70000DC8CDC95EC34B5ECD855421C45FC390B0
:105E80005ECD8554CD055FCD055F21C45FCDA054A7
:105E90007E23B7F84FCD0901CD055F7E23EB6F263A
:105EA0000039EB46231ACD330105CA8D5E1B1ACD8E
:105EB0003301C38D5EBECAC65EF57EB7FA275A238C
:105EC0002323F1C3B55ECDA054237EEBC6026F261B
:105ED0000039EB2346231ACD330105C81B1AC333FF
:105EE00001CDEB5EC0CD8554C3385ACD3F01DA6792
:105EF00059C26759FE2CC9C50E3FC3005FC50E3D90
:105F0000CD0901C1C90E2DC30901DA275ACDFD5EA5
:105F1000210000CDC15447CD2D01DA265F29292962
:105F200029B56FC3135F78FE27CC445FCD4E5FC2A7
:105F3000275AE3E50DC20A5FDC8554C90E01210032
:105F400000C3165FCD3F0147C8656FC3445FFE20A5
:105F5000C8FE2CC8FE0D37C8B7C97B957A9CC9CD41
:105F6000FD5E2AFB43CD30010E01CDC15447CD2D3E
:105F700001DA775F210000CD1A5FE122FB43C9C53A
:105F8000E5CD3C5FD1E1732378FE0DC1C9CD8554C9
:105F9000CD3001C3A054CD0301E67FFE03CA595999
:105FA000C9CD0D5FD1E1AFCC8D5F7EB7FAB45FFE96
:105FB00020D2B65F3E2E4FCD9154CD3601D87DE62E
:105FC0001FC3A75F500B02410701460601420501AE
:105FD0004304014403014502014809014C080153EF
:105FE0000D02C3FFCDFFC2C7C4C722E701CF06C75A
:105FF000D3F7C6C70000000000000000000000004A
:00440001BB

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / TOOL80 / HEXSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz