ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / V5.0 / HEX CKM


Výpis programu CKM, strojový kód (INTELHEX)


:20440000C32A44C35E44C38247C3B646C35247C35E44C35E44C32247C3234CC34A46C378A9
:204420004CC3D749504552494EC13EC32100384677BECA3644AF32CF4E7011234C0E03CD29
:204440001E0111784C0E05CD1E01AF32CC4E3E8BD33732CD4ECD150132D34EC33246316D3F
:2044600040CDD749CD51010D0A0A0A4B4F5049524F564143492050524F4752414D20204D09
:204480004746202D204B5A442D310D0A8ACD15010E2AE60CFE0CCA9B440E20CD0901CD5157
:2044A00001204D2E2E2E4D4746204354454E492C204B5A44205A415049530D8ACD15010E33
:2044C0002AE630FE30CACA440E20CD0901CD5101204B2E2E2E4B5A44204354454E492C20B5
:2044E0004D4746205A415049530D0A20204C2E2E2E43544920534F55424F520D0A2020429B
:204500002E2E2E5A415049532042494E41524E4920534F55424F520D0A2020412E2E2E5AF1
:2045200041504953205A4E414B4F565920534F55424F520D0A2020512E2E2E554B4F4E4350
:20454000454E492050524F4752414D550D0A50524F204D41474E45544F464F4E3A0D0A206B
:2045600020492E2E2E494E4954204B415A4554590D0A2020442E2E2E4144524553415220D5
:204580004B415A4554590D0A2020582E2E2E50524550494E414E49204B2D31302F53502D6C
:2045A0003231300D0A2020522E2E2E50524556494E555449204B415A455459202853502963
:2045C0000D0A3C2C3E2E2E2E525943484C4F504F5355565920285350A9CD24010E5FCD17F6
:2045E0004AC2E6450E3ACD0901CD504AFE44CA6546FE49CAFE47FE42CA9446FE4CCA704742
:20460000FE41CA9846FE4BCA4046FE4DCA3246FE58CA7B48FE3ECA4A46FE3CCA8648FE52F2
:20462000CA9148FE51C25E443AD34E4FCD1801C33901CD1501E6C3F62C4FCD1801C35E444F
:20464000CD1501E6C3F638C33946CD174ACA57463E28D310C35C463EF7CD284ACD444ACD7F
:20466000D749C35E44CD97493CCCE048AFEB22A14D0E25C40901CD854ACA6946B7C28646D3
:20468000CDD749C35E44FE04C28E46CD1F49CD194CC36D46AFC39A463EFF32D24E0E003E26
:2046A00002CD4B01CD1501E630FE30CAB6460E02CD5701C30947CD5A01FE40CAF146FE2E17
:2046C000F5CC9748F13AE640B7F5C45247F1C2F146E5CD9749CD854ACCE0487A32A04D3A01
:2046E000A84DFE04CAE946FE3ACCED48C2D546E13EAFE52A9F4D242E00229F4DB7C4344A92
:204700003E0132E640E1CD4F483AD24EB7C22F47CD1501E630FE30CA22470E06CD5701C31E
:204720002F473E30CDAF49CD594A3E4232A84D11D54E2AD04EEB4ECD0C01CD3601D23647D7
:20474000CD1501E630FE30CA52470E03CD5701C35E443AE640B7CA5E44E52AA34D23361A3F
:204760003E04CD844BAF32E640E1CDD749C35E44CD1501E60CFE0CCA82470E01CD5701C3B8
:20478000AC47CD5A01FE2EF5CC9748F1060B11934DCD7C4ACD6049C49749CDB5483E015F2A
:2047A000EB22A14D32E4403EA732A54DCD1B015F501B21D44ECD3601DAE647CD060177D281
:2047C000B5472B22D04EAF32E440CD1501E60CFE0CCAE047AF327F420E0ACD5701C35E4459
:2047E000CDD749C35E4422D04ECD51010D0A0A4B4F4E45432050414D4554C9C35E44CD17CE
:204800004AC21848CD9748CD1C4A06043EFACD6C4A05C20C48C332483E28D310CD510120A8
:2048200050524556494E2041205A41504E49A0CD344ACD0E4CCD5101205A414445CA210041
:2048400000229F4DCD5A013E3ACD4F48C35E44F5E5CDF04B230640EBE1D5CD7C4AE1060B70
:2048600011A84E7EE63FC26B483E2012231305C26348F1CD844B3641C324013ACC4EEEFFD4
:2048800032CC4EC35E44CD174AC25E443EBFC35946CD9748C35E44CD174AC03EBFCD284A3B
:2048A0003EC8CD6C4ACD8049DB35FEF7C2A548C3D749CD0149CD854AC2B548FE3ACAB248D4
:2048C00001934D1E0BCDCC48C2B548C9230AFE2ACAEA48CD6649CAE048BEC0031DC2CC4832
:2048E000D521A84DCD0149D1AFC9CDE048CD51012D2D28412F4E29BFCD504AFE41C8FE596C
:20490000C9CD2401231640C3420121B34E7EFE1FD21549C6404FCD09012305C20D49C9CD6E
:2049200024017ACD3301CD3C017BCD3301C33C012AC94ECD51019B4DCD09014CCD09013AD5
:20494000CB4E32E340C9D521E3407E360032CB4ECD21012120201922C94ECD51019DD1C910
:204960003A0141FE22C9FE20C8FE0DC8B7C9CD51010D0A204E415A4556BAC93ACF4EB7C866
:20498000CD1201C8CD0301C38E49CD3F01C8FE03C0CDC647C33901CD174ACAAA49CD51018D
:2049A000204354454E49A0CD444ACD0A4A3E384F3ACD4EB7C8CD174A79C2C849F5E60FF556
:2049C000C4234AF1CC1C4AF1D310D3133E1FD311DB12AF32CD4EC9CD0A4ACD174A3E7FCCFE
:2049E000284A3E10D31032CD4E473ACF4EB7C0CD0A4A78FE423E09C2FC493E29D310D3135B
:204A00003E14D311DB12AFD312C93ACF4EB7C00E00CD7E01C37E013ACC4EB7C9CD6A4A3E19
:204A2000DFD334CD6A4A3EFBD3343E15CD6C4A3EFFD334C9CD174AC8CD51010D0A205A4105
:204A4000504953A1CD510120484F544F564F20BFCD8A49F5CD2401F1C93A2444477EFE42E4
:204A600078C26C4A0F0F0FC36C4A3E01C5011F040B0405C2704A3DC26D4AC1C97E122313E2
:204A800005C27C4AC9AF0E23DC0901CDB24ACDDC4CDA864A7EB7C2D14ACD51010D0A0A53ED
:204AA0004F55424F52204E454E414C455A45CEC35E442AA14D2322A14DC9D5C5CDB24ACD86
:204AC000E04CDAD74ACD194CC2D74AC1D121A84D7EFE3AC8FE01C9CD0E4CCD174A0664CA23
:204AE000434BCDD7492AA14DEBCD1F49CD51010D0A4348594241204354454E493A20492F01
:204B0000442F4E2F413D5A4E4F564120BFCD8A49FE4ECA6D4BFE49C2244B3AA24D3C32A29B
:204B20004DC35B4BFE44C2414B3AA24D3D32A24D06C8CD734BCDDC4CCD194CD2304BC35BBD
:204B40004B0632CD734BC35B4BCD51010D0A56524154205A504554A0CD9749CDDC4CDA5B91
:204B60004BCD194CCA6D4BD2E24AC35B4BCD2401C3CB4ACD174AE1C2494BE53EBFCD284A7F
:204B800078C36C4A32A84DD52A9F4D23229F4DEBC5D521A84DCD0A4A3E30CDAF49CD594A82
:204BA0003AF140B7C4594ACD7C4DCD7C4DCD7C4D010000CD724D21A84E0E0BCD724DD17B15
:204BC000CD7E4D7ACD7E4D78CD7E4DCD7C4DAFCD7E4D21A84DE57ECDE949CD4649CD26492E
:204BE000CD3049CD6A4AE122A34D7ECDFF4BC1D121A84DE53EFF2336003DC2F64BE1C9D683
:204C000042C83CCA0E4CCD594A7E3DC2D749CD174A3EEFCADF49C2D749E52AA14D2BCD36C3
:204C200001E1C9C5D5E53AE440B7CC82472AA54D237DFEA87E22A54DCA664CFE1AC2614CA9
:204C40004FCD724C79C2614C5D21A84E2BBEC24C4C7D93C2444CAF32E440CDD7493E1A37F8
:204C600006B7E1D1C1C9CD724CC4BA4AC2304CC3564C3AA84DFE04C9CD9E4CDA5247C5D587
:204C8000E53AE640B7C5CCB646C12AA34D237122A34D7DFEA7CC874BE1D1C179B7C93AA8FC
:204CA0004DFE42C83AE340E602EE02C879FE1A37C8B7C948CDC84CB9C8CDD749C32A01CD40
:204CC000C84C6FCDC84C67C9CD0601DAB94CC38B4D4DCDD64C4C798047C30C01AF32A74D85
:204CE000C521B34ECDAA49DB12CD6A4ACD7B49DB1107DAE74C0E03CD884DFE10C2E74C0D4B
:204D0000C2F74C0E2A3AA74DB7C20E4D0E3A7123E521A84D010000CD684DE13622230E0B85
:204D2000CD684D3622233620CD884D5FCD884D5748CD884D91F521A84DE57ECDE949CD462B
:204D400049060FCD0A49CD2249CD3049E122A54D3AA74DB77E0641CA5B4D04B8DC0E4C78DC
:204D600032A74DF1C1C837C9CD884D77230DC2684DC97E23CD7E4D0DC2724DC93E10CD8BD4
:204D80004DC54FCD7E01C1C9CD7B01F58047CD7B49F1C9015E34C5CD550BFE3ACC550BCDD6
:204DA0004830CA843411483D1ACD3B3A13FE0DC27934C9AFCD3B3ACD9E3AC1D1E121CC02B9
:204DC000E5D52A2340E5E52AFD3FE521CC02E521A634E5C5C9CDF934C1E1D1CD8D0DC2D5CA
:204DE000343A0640B7C2BE3478B1C2D5342AF83FE5CD9439E1CD8A30AF320640D1D52AFF62
:204E00003FE5EBE9D5CD723AB7CA083511483DCD883ACDD833FE0DC2E034E5C52A0140E5B6
:204E20002A0340E52AFF3FE9D1E122FF3FE1220340E1220140EBE90B626BC3AB343AFA3F72
:204E4000B7CAE504320640C1E1D1112B35D5E5C5AF320540C3400BC3C1043A0640B7CA8AC6
:204E600035C101DE01C5CD550BFE3ACC550BCD1505C0B7F04FE608C25E3579E610C266355A
:204E800079E620C26E3579E640C27B35C93A05403D320540C93A05403C320540C93A0540DE
:204EA000B7C03AF33CB7C8C3EA283A0540B7C0237EFE08C83EFFC35029C1D1E121CC02E599
:204EC000D5C5C9B7F5CDFE2F220740CD69324F3A113EFE20CAB0352A0740CD8A30F1C97928
:204EE00036002BFE2CC49D04F1F5CAEC35CD290BFE3CC49D04F177E5F50E002B3A113EFE4F
:204F000020C24736F1F547CAFA35CD8C320CFE0DCA4436FE3ECA4736C3DB35CD230BD63CC3
:204F2000320E40CCEA0AC3C635CDEA0AFE0DCA3D36F53A0E40B7CA1F36F1114736D5FE20A5
:204F4000C8FE09C8FE3BC8FE2CC8D1C33736F1FE3CCA3336FE3EC237360405CA473605C3E5
:204F6000373604C337360C772BC3FA353A0E40B7C24736CDCD0436002BCD2E3078B7C49DB8
:204F800004F1E122094026006922FD3FC1D1E1016D36C35C34AFC23E01C39435C1015E34E9
:0B4FA000C52A25403E01321040E5CD3F
:00000001FF

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / V5.0 / HEX CKMSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz