ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / V5.0 / LST BIOS


Listing programu BIOS


  1	                PAGE 66
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1


  2	                
  3	                ;****************************************
  4	                ;*                   *
  5	                ;*   B I O S  p r o  Z P S 2    *    
  6	                ;*                   *
  7	                ;****************************************
  8	                ;	Jiri Hlavac
  9	                ;	15.2.1987
  10	                ;****************************************
  11	                ;
  12	                ; Cely kod je realizovan v EPROH jako soucast firavare.
  13	                ; Rozskokova tabulka v RAM proto pouze odkazuje na
  14	                ; odpovidajici rutiny v EPROM. Za rozskokovou tabulkou
  15	                ; v RAM nasleduji tabulky diskovych parametru
  16	                ; a pole pro promenne
  17	                
  18	                
  19	                .z80
  20	 FE00                 bios  EQU   0FE00H
  21	 1300                 ebios  EQU   1300H
  22	                ;
  23	                .PHASE bios
  24	 FE00  C3 1303            JP   EBIOS + 03H   ;BOOT
  25	 FE03  C3 1303            JP   EBIOS + 03H   ;WBOOT
  26	 FE06  C3 1306            JP   EBIOS + 06H   ;CONST
  27	 FE09  C3 1309            JP   EBIOS + 09H   ;CONIN
  28	 FE0C  C3 130C            JP   EBIOS + 0CH   ;CONOUT
  29	 FE0F  C3 130F            JP   EBIOS + 0FH   ;LIST
  30	 FE12  C3 1312            JP   EBIOS + 12H   ;PUNCH
  31	 FE15  C3 1315            JP   EBIOS + 15H   ;READER
  32	 FE18  C3 1318            JP   EBIOS + 18H   ;HOME
  33	 FE1B  C3 131B            JP   EBIOS + 1BH   ;SELDSK
  34	 FE1E  C3 131E            JP   EBIOS + 1EH   ;SETTRK
  35	 FE21  C3 1321            JP   EBIOS + 21H   ;SETSEC
  36	 FE24  C3 1324            JP   EBIOS + 24H   ;SETDMA
  37	 FE27  C3 1327            JP   EBIOS + 27H   ;READ
  38	 FE2A  C3 132A            JP   EBIOS + 2AH   ;WRITE
  39	 FE2D  C3 132D            JP   EBIOS + 2DH   ;LISTST
  40	 FE30  C3 1330            JP   EBIOS + 30H   ;SECTRAN
  41	                
  42	                ;****************************************
  43	                ;TABULKY BIOSU PRO CPU V2.2
  44	                ;****************************************
  45	                .8080
  46	                
  47	 FE33             BPHTAB:
  48	 FE33  FE53 0000           DW   SECTAB,0
  49	 FE37  0000 0000           DW   0,0
  50	 FE3B  FF00 FE6D           DW   DIRBUF,DPBLK
  51	 FE3F  FFA0 FF80           DW   CHK0,ALL0
  52	                
  53	 FE43  FE53 0000           DW   SECTAB,0
  54	 FE47  0000 0000           DW   0,0
  55	 FE4B  FF00 FE6D           DW   DIRBUF,DPBLK
  56	 FE4F  FFD0 FFB0           DW   CHK1,ALL1
  57	                
  58	                ;****************************************
  59	 FE53             SECTAB:
  60	 FE53  01 07 0D 13          DB   1,7,13,19
  61	 FE57  19 05 0B 11          DB   25,5,11,17
  62	 FE5B  17 03 09 0F          DB   23,3,9,15
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	1-1


  63	 FE5F  15 02 08 0E          DB   21,2,8,14
  64	 FE63  14 1A 06 0C          DB   20,26,6,12
  65	 FE67  12 18 04 0A          DB   18,24,4,10
  66	 FE6B  10 16             DB   16,22
  67	                
  68	                ;****************************************
  69	 FE6D             DPBLK:
  70	 FE6D  001A             DW   26 
  71	 FE6F  03              DB   3
  72	 FE70  07              DB   7
  73	 FE71  00              DB   0
  74	 FE72  00F2             DW   242
  75	 FE74  003F             DW   63
  76	 FE76  C0              DB   0C0H
  77	 FE77  00              DB   0
  78	 FE78  0010             DW   16
  79	 FE7A  0002             DW   2
  80	                .DEPHASE
  81	                .LIST
  82	                .PHASE bios + 100H
  83	                
  84	 FF00             DIRBUF: DS   128
  85	 FF80             ALL0:  DS   32
  86	 FFA0             CHK0:  DS   16
  87	 FFB0             ALL1:  DS   32
  88	 FFD0             CHK1:  DS   16
  89	                .DEPHASE
  90	                ;****************************************
  91	                
  92	                    END
	MACRO-80 3.44	09-Dec-81	PAGE	S


Macros:

Symbols:
FF80 	ALL0      FFB0 	ALL1      FE00 	BIOS      
FE33 	BPHTAB     FFA0 	CHK0      FFD0 	CHK1      
FF00 	DIRBUF     FE6D 	DPBLK      1300 	EBIOS      
FE53 	SECTAB     No Fatal error(s)



ALL0	  51	  85#
ALL1	  56	  87#
BIOS	  20#	  23	  82
BPHTAB	  47#
CHK0	  51	  86#
CHK1	  56	  88#
DIRBUF	  50	  55	  84#
DPBLK	  50	  55	  69#
EBIOS	  21#	  24	  25	  26	  27	  28	  29	  30	  31	  32	  33	  34
	  35	  36	  37	  38	  39	  40
SECTAB	  48	  53	  59#


FE33 	BPHTAB     FFA0 	CHK0      FFD0 	CHK1      
FF00 	DIR


ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / V5.0 / LST BIOSSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz