ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / V5.0 / HEX BDOS


Výpis programu BDOS, strojový kód (INTELHEX)


:20F000005A50532D3220C311F099F0A5F0ABF0B1F0EB224EF3EB7B32DEFD2100002250F30F
:20F0200039224AF3314AF3AF32E8FD32E6FD217CFDE579FE29D04B2147F05F160019195E58
:20F0400023562A4EF3EBE903FEC8F290F1CEF212FE0FFED4F2E6F2ECF2F1F2E1F1F7F28342
:20F06000FC88FC4AFCA1FCAAFCB0FCCDFCDCFCE5FCEBFCF1FCFAFC03FD09FD0FFD19FD2D3A
:20F08000F51FFD25FD2EFD35FD49FD4FFD55FD16FD5BFDFDF2FDF2A3FD21CAF0CDE5F0FE98
:20F0A00003CA03FEC921D5F0C3B4F021E1F0C3B4F021DCF0CDE5F0C303FE42444F53204533
:20F0C0005252204F4E20203A202442414420534543544F522453454C4543542446494C4532
:20F0E00020522F4F24E5CDC9F13A4DF3C64132C6F001BAF0CDD3F1C1CDD3F12107F37E36CA
:20F1000000B7C0C309FECDFBF0CD14F1D8F54FCD90F1F1C9FE0DC8FE0AC8FE09C8FE08C8C0
:20F12000FE20C93A07F3B7C245F1CD06FEE601C8CD09FEFE13C242F1CD09FEFE03CA03FE0B
:20F14000AFC93207F33E01C979CD14F1D290F1F50E5ECD59F1F1F6404F3A03F3B7C273F16A
:20F16000C5CD23F1C1C5CD0CFEC1C53A06F3B7C40FFEC1792105F3FE7FC834FE20D0357EDE
:20F18000B7C879FE08C28AF135C9FE0AC03600C979FE09C259F10E20CD59F13A05F3E6077F
:20F1A000C296F1C9CDACF10E20CD0CFE0E08C30CFE3E23CD59F1CDC9F13A05F32104F3BEE4
:20F1C000D00E20CD59F1C3B9F10E0DCD59F10E0AC359F10AFE24C803C54FCD90F1C1C3D3A6
:20F1E000F13A05F33204F32A4EF34E23E50600C5E5CDFBF0E67FE1C1FE0DCAC1F2FE0FCA34
:20F20000C1F2FE08C216F278B7CAEFF1053A05F33203F3C370F2FE7FC226F278B7CAEFF1DE
:20F220007E052BC3A9F2FE05C237F2C5E5CDC9F1AF3204F3C3F1F1FE10C248F2E52106F31D
:20F240003E019677E1C3EFF1FE18C25FF2E13A04F32105F3BED2E1F135CDA4F1C34EF2FE90
:20F2600015C26BF2CDB1F1E1C3E1F1FE12C2A6F2C5CDB1F1C1E1E5C578B7CA8AF2234E05A0
:20F28000C5E5CD48F1E1C1C378F2E53A03F3B7CAF1F12105F3963203F3CDA4F12103F335F2
:20F2A000C299F2C3F1F1237704C5E54FCD48F1E1C17EFE0378C2BDF2FE01CA03FEB9DAEF69
:20F2C000F1E1700E0DC359F1CD06F1C3FAF2CD15FEC3FAF2793CC20CFECD06FEB7CA99FD59
:20F2E000CD09FEC3FAF23AE240C3FAF221E24071C9EB4D44C3D3F1CD23F13250F3C93E01A2
:20F30000C3FAF200000000007EB7C2E22D21D54023010600115D3F7E23FE20CA042EFE0969
:20F32000CA042EB7CA042EFE0DCA042E1213040DC2E82D21563F7023223F3D0E02CDA91B82
:20F34000CD322721354F221B40CD0000000000000000210BF05E2356EBE93A4DF34FCD1B20
:20F36000FE7CB5C85E23562322BBFD232322BDFD232322BFFD2323EB22D8FD21C1FD0E085F
:20F38000CDF3F52AC3FDEB21C9FD0E0FCDF3F52ACEFD7C21E5FD36FFB7CA9EF336003EFFFC
:20F3A000B7C9CD18FEAF2ABDFD7723772ABFFD772377C9CD27FEC3BCF3CD2AFEB7C8210984
:20F3C000F0C355F32AF2FD0E02CDEBF422EDFD22F4FD21EDFD4E23462ABFFD5E23562ABDD8
:20F3E000FD7E23666F7993789AD2FBF3E52AC9FD7B955F7A9C57E12BC3E5F3E52AC9FD1976
:20F40000DA10F47995789CDA10F4EBE123C3FBF3E1C5D5E5EB2AD6FD19444DCD1EFED12A98
:20F42000BDFD732372D12ABFFD732372C179934F789A472AD8FDEBCD30FE4D44C321FE215D
:20F44000CBFD4E3AEBFDB71F0DC246F4473E08964F3AEAFD0DCA5DF4B717C354F480C92A8E
:20F460004EF311100019093AE5FDB7CA72F46E2600C9095E2356EBC9CD3FF44F0600CD5F93
:20F48000F422EDFDC92AEDFD7DB4C93ACBFD2AEDFD293DC291F422EFFD3ACCFD4F3AEBFD50
:20F4A000A1B56F22EDFDC92A4EF3110C0019C92A4EF3110F0019EB21110019C9CDAFF47EB7
:20F4C00032EBFDEB7E32E9FDCDA7F43ACDFDA632EAFDC9CDAFF43ADDFDFE02C2DFF4AF4F86
:20F4E0003AEBFD8177EB3AE9FD77C90C0DC87CB71F677D1F6FC3ECF40E802AC1FDAF862391
:20F500000DC2FEF4C90C0DC829C306F5C53A4DF34F210100CD05F5C179B56F78B467C92A3E
:20F52000B5FD3A4DF34FCDEBF47DE601C921B5FD4E2346CD0CF522B5FD2AD0FD23EB2ABB61
:20F54000FD732372C9CD5FF5110900197E17D0210FF0C355F3CD1FF5C8210DF0C355F32AFD
:20F56000C1FD3AF1FD856FD024C92A4EF3110E00197EC9CD6AF53600C9CD6AF5F68077C9FD
:20F580002AF2FDEB2ABBFD7B96237A9EC9CD80F5D813722B73C97B956F7A9C67C90EFF2A6E
:20F5A000F4FDEB2AD4FDCD96F5D0C5CDF8F42AC5FDEB2AF4FD19C10CCAC5F5BEC8CD80F5AA
:20F5C000D0CD2DF5C977C9CD9DF5CDE1F50E01CDB9F3C3DBF5CDE1F5CDB3F321B9FDC3E4B2
:20F5E000F521C1FD4E2346C324FE2AC1FDEB2AB9FD0E800C0DC81A771323C3F4F521F2FDF6
:20F600007E23BEC03CC92AD0FDEB2AF2FD2322F2FDCD96F5D21EF621FFFF22F2FDC93AF234
:20F62000FDE60306058705C225F632F1FDB7C0C5CDC4F3CDD5F5C1C39FF579E6073C5F5789
:20F64000790F0F0FE61F4F788787878787B14F780F0F0FE61F472AC7FD097E071DC25BF6F8
:20F66000C9D5CD3AF6E6FEC1B10F15C269F677C9CD5FF511100019C50E11D10DC8D53AE53B
:20F68000FDB7CA8DF6C5E54E0600C393F60DC54E2346E579B0CAA2F62ACEFD7D917C98D43B
:20F6A00061F6E123C1C37AF62ACEFD0E03CDEBF423444D2AC7FD3600230B78B1C2B6F62A82
:20F6C000D2FDEB2AC7FD732372CDA2F32ABBFD3603233600CD17F60EFFCD06F6CDFDF5C86D
:20F6E000CD5FF53EE5BECAD7F63A4CF3BEC2FBF6237ED624C2FBF63D3250F30E01CD70F645
:20F70000CD8DF5C3D7F63ADCFDC3FAF2C5F53ACDFD2F4779A04FF1A091E61FC1C93EFF328C
:20F72000DCFD21E0FD712A4EF322E1FDCD17F6CDA2F30E00CD06F6CDFDF5CA99F72AE1FDE2
:20F74000EB1AFEE5CA4FF7D5CD80F5D1D299F7CD5FF53AE0FD4F060079B7CA88F71AFE3F0A
:20F76000CA81F778FE0DCA81F7FE0C1ACA78F796E67FC232F7C381F7C54ECD0CF7C1C2326C
:20F78000F71323040DC358F73AF2FDE6033250F321DCFD7E17D0AF77C9CD17F63EFFC3FA70
:20F7A000F2CD55F50E0CCD1DF7CDFDF5C8CD45F5CD5FF536E50E00CD70F6CDC7F5CD32F7BB
:20F7C000C3A9F7505979B0CAD6F70BD5C5CD3AF61FD2F1F7C1D12ACEFD7B957A9CD2F9F773
:20F7E00013C5D5424BCD3AF61FD2F1F7D1C1C3C5F7173CCD69F6E1D1C979B0C2C5F7210026
:20F8000000C90E001E20D506002A4EF309EBCD5FF5C1CDF3F5CDC4F3C3C7F5CD55F50E0CCE
:20F82000CD1DF72A4EF37E1110001977CDFDF5C8CD45F50E101E0CCD06F8CD32F7C32CF8CF
:20F840000E0CCD1DF7CDFDF5C80E001E0CCD06F8CD32F7C345F80E0FCD1DF7CDFDF5C8CDDB
:20F86000A7F47EF5E5CD5FF5EB2A4EF30E20D5CDF3F5CD79F5D1210C00194E210F00194637
:20F88000E1F17779BE78CA90F83E00DA90F83E802A4EF3110F001977C97E23B62BC01A7709
:20F8A00013231A771B2BC9AF3250F332F2FD32F3FDCD1FF5C0CD6AF5E680C00E0FCD1DF71A
:20F8C000CDFDF5C8011000CD5FF509EB2A4EF3090E103AE5FDB7CAEDF87EB71AC2E0F87707
:20F8E000B7C2E6F87E12BEC224F9C302F9CD99F8EBCD99F8EB1ABEC224F913231ABEC22489
:20F90000F90D13230DC2D2F801ECFF09EB091ABEDA1CF97701030009EB097E123EFF32ECFF
:20F92000FDC315F82150F335C9CD55F52A4EF3E521B4FD224EF30E01CD1DF7CDFDF5E1224A
:20F940004EF3C8EB210F00190E11AF77230DC24BF9210D001977CD8DF5CD02F8C379F5AF3B
:20F9600032DAFDCDA7F8CDFDF5C82A4EF3010C00097E3CE61F77CA88F9473ACDFDA021DAA3
:20F98000FDA6CA93F9C3B1F901020009347EE60FCABBF90E0FCD1DF7CDFDF5C2B1F93ADB92
:20F9A000FD3CCABBF9CD29F9CDFDF5CABBF9C3B4F9CD5FF8CDBCF4AFC3FAF2CDFEF2C379FC
:20F9C000F53E0132DDFD3EFF32DBFDCDBCF43AEBFD21E9FDBEDAEBF9FE80C200FACD5FF91F
:20F9E000AF32EBFD3A50F3B7C200FACD78F4CD85F4CA00FACD8BF4CDD2F3CDB3F3C3D3F430
:20FA0000C3FEF23E0132DDFD3E0032DBFDCD55F52A4EF3CD48F5CDBCF43AEBFDFE80D2FE27
:20FA2000F2CD78F4CD85F40E00C273FACD3FF432DFFD010000B7CA40FA4F0BCD5FF4444D43
:20FA4000CDC3F77DB4C24DFA3E02C3FAF222EDFDEB2A4EF3011000093AE5FDB73ADFFDCAC7
:20FA600069FACD65F573C371FA4F060009097323720E023A50F3B7C0C5CD8BF43ADDFD3D86
:20FA80003DC2C0FAC1C5793D3DC2C0FAE52AC1FD57772314F291FACDE1F52AEFFD0E02227E
:20FAA000EDFDC5CDD2F3C1CDB9F32AEDFD0E003ACCFD47A5B823C29FFAE122EDFDCDDBF5FA
:20FAC000CDD2F3C1C5CDB9F3C13AEBFD21E9FDBEDAD7FA77340E020D0DC2E4FAF5CD6AF5AC
:20FAE000E67F77F1FE7FC205FB3ADDFDFE01C205FBCDD3F4CD5FF92150F37EB7C203FB3DD6
:20FB000032EBFD3600C3D3F4AF32DDFDC52A4EF3EB212100197EE67FF57E17237E17E61FB0
:20FB20004F7E1F1F1F1FE60F47F1236E2C2D2E06C290FB2120001977210C00197996C24CB0
:20FB4000FB210E00197896E67FCA84FBC5D5CDA7F8D1C12E033A50F33CCA89FB210C001990
:20FB600071210E001970CD56F83A50F33CC284FBC1C52E040CCA89FBCD29F92E053A50F396
:20FB80003CCA89FBC1AFC3FAF2E5CD6AF536C0E1C17D3250F3C379F50EFFCD08FBCCC6F988
:20FBA000C90E00CD08FBCC0AFAC9EB194E0600210C00197E0FE680814F3E0088477E0FE624
:20FBC0000F8047210E00197E87878787F58047F5E17DE1B5E601C90E0CCD1DF72A4EF311A1
:20FBE000210019E57223722372CDFDF5CA11FCCD5FF5110F00CDAAFBE1E55F799623789E94
:20FC0000237B9EDA0BFC732B702B71CD32F7C3E9FBE1C92A4EF3112000CDAAFB212100196D
:20FC20007123702377C92AB7FD3A4DF34FCDEBF4E5EBCD5AF3E1CC52F37D1FD82AB7FD4D8F
:20FC400044CD0CF522B7FDC3A8F63ADEFD214DF3BEC877C326FC3EFF32E6FD2A4EF37EE6E2
:20FC60001F3D32DEFDFE1ED27AFC3A4DF332E7FD7E32E8FDE6E077CD4AFC3A4CF32A4EF35E
:20FC8000B677C93E22C3FAF221000022B5FD22B7FDAF324DF321804222B9FDCDDBF5C32632
:20FCA000FCCD73F5CD56FCC356F8CD56FCC3A7F80E00EB7EFE3FCAC7FCCDA7F47EFE3FC43A
:20FCC00073F5CD56FC0E0FCD1DF7C3EAF52AE1FD224EF3CD56FCCD32F7C3EAF5CD56FCCDEF
:20FCE000A1F7C306F7CD56FCC3C1F9CD56FCC303FACD73F5CD56FCC329F9CD56FCCD1BF8F9
:20FD0000C306F72AB7FDC331FD3A4DF3C3FAF2EB22B9FDC3DBF5C313FC2AC7FDC331FD2AFA
:20FD2000B5FDC331FDCD56FCCD40F8C306F72AC3FD2250F3C93ADEFDFEFFC243FD3A4CF397
:20FD4000C3FAF2E61F324CF3C9CD56FCC398FBCD56FCC3A1FBCD56FCC3D7FB2A4EF37D2FF7
:20FD60005F7C2F2AB7FDA4577DA35F2AB5FDEB22B7FD7DA36F7CA26722B5FDC93AE6FDB7FF
:20FD8000CA99FD2A4EF336003AE8FDB7CA99FD773AE7FD32DEFDCD4AFC2A4AF3F92A50F3AA
:20FDA0007D44C9CD56FC3E0232DDFD0E00CD0CFBCC08FAC9E50000000000000000000000F0
:20FDC000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000023
:19FDE0000000000000010000000000000000000000000000000000000009
:00000001FF

ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS


ZPS | Technické prostředky | Programové vybavení | Dokumentace


8 bity / SAPI-1 / Programové vybavení / V5.0 / HEX BDOSSAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz