ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


8 bity / PLAN-80A

Návod na připojení MODEMU magnetofonu a připojení klávesnice TS 5220004.Obsah:


                       DRUKOV, k.v.d.
                       Jakubské nám. 1
                       656 56 Brno


Návod na připojení MODEMU magnetofonu a připojení
      klávesnice TS 5220004.
.


(C) DRUKOV 1988


-------------------------------------------------------------


9. MODEM PRO MAGNETICKOU KAZETOVOU JEDNOTKU
===========================================

   PRO UKLADANI DATOVYCH SOUBORU BYLA VYVINUTA VNEJSI
PAMETOVA JEDNOTKA OPIRAJICI SE O KOMERCNI KAZETOVY MAGNETO-
FON. K PREVODU DIGITALNICH DAT NA SINUSOVY SIGNAL A NAOPAK
BYL VYVINUT SPECIALNI OBVOD - MODEM (MODULATOR/DEMODULATOR).

   PRINCIP ZAZNAMU SE OPIRA O ZMENU DELKY PERIODY SINOVEHO
PRUBEHU PODLE LOGICKE HODNOTY BITU DAT. PRITOM JEDNOMU BITU
ODPOVIDA  CELY PRUBEH JEDNE PERIODY (KLADNA I  ZAPORNA
PULVLNA). ZMENA PERIODY SIGNALU SE PROVADI SKOKEM, AVSAK PRI
NULOVE HODNOTE SINUSOVEHO NAPETI (RESP. PRI PRUCHODU SINUSO-
VEHO PRUBEHU CASOVOU OSOU A ELIMINOVANE STEJNOSMERNE SLOZCE).

   PRO SVOU FUNKCI MODEM VYUZIVA PARALELNI PROGRAMOVATELNY
KOMUNIKACNI OBVOD MHB8255A (EKVIVALENT ZAHRANICNIHO OBVODU
i8255A). NEDOPORUCUJE SE POUZITI SOVETSKEHO OBVODU KR580IK55,
NEBOT TEN JE EKVIVALENTEM MNOHEM POMALEJSIHO i8255.

   PROGRAMOVE JE MODEM RIZEN SPECIALNIM PROGRAMEM NAHRANYM
DO PAMETI EPROM (2 KB). OVLADACI PROGRAM MODEMU LZE RIDIT NA
UROVNI MONITORU ZVLASTE PRO TENTO UCEL VYHRAZENYMI PRIKAZY. V
PROGRAMECH VYSSI UROVNE (TJ. SYSTEMOVYCH NEBO UZIVATELSKYCH)
LZE MAGNETOFONU POUZIVAT JAKO NAHRADY DERNE PASKY. PAK SE NA
KAZETOPASKOVOU  JEDNOTKU OBRACIME PRES SPOJOVACI  ADRESY
MONITORU VOLANIM PODPROGRAMU RI (VSTUP ZE SNIMACE DERNE
PASKY) PRO CTENI NEBO PO (VYSTUP NA DEROVAC PASKY) PRI
ZAPISU. SOUCASTI PROGRAMU JE STATICKA SIMULACE DERNE PASKY,
TJ. JE UMOZNENO UKLADANI NEBO CTENI SAMOSTATNYCH BYTU. V
TAKTO ORGANIZOVANEM SYSTEMU JE VSAK NUTNO VYHRADIT SLUZBU,
KTERA Z VYSSIHO JAZYKA UMOZNI UZAVRIT PRAVE ZAPSANY SOUBOR.
TATO SLUZBA MUZE PROSTE VOLAT PODPROGRAM "CLOSE". OTEVIRANI
SOUBORU PRO CTENI I ZAPIS JE AUTOMATICKE, PROVEDE SE PRI
PRVNI KOMUNIKACI (PRVNI VYVOLANI PO NEBO RI). UZAVIRANI
SOUBORU PRO CTENI SE NEVYZADUJE.


9.1. POPIS ZAPOJENI A CINNOSTI
-------------------------------

   U POPSANEHO ZAPOJENI BYLO POZADANO O OCHRANU POMOCI
AUTORSKEHO OSVEDCENI PV-7752-85.

   SCHEMA ZAPOJENI MODEMU MA CISLO S-11,  ROZMISTENI
SOUCASTEK NA DESCE S PLOSNYMI SPOJI MA CISLO S-8.

   OBVOD IO-08 (MH7439A) ZAJISTEJE PODELENI HODINOVEHO
SIGNALU CLC ZAKLABNIHO KMITOCTU 512 KHZ PRO JEDNOTLIVE "BO-
DOVE" RYCHLOSTI. K DISPOZICI JSOU STREDNI "BODOVE" RYCHLOSTI
600 BD, 1200 BD, 2400 BD A 4800 BD. TYTO ADAJE JSOU STATIS-
TICKE A PLATI PRO SOUBORY SE STEJNYM POCTEM JEDNICEK A NUL
(DELKA JEDNICKY JE POLOVICNI VZHLEDEM K DELCE NULY),

   DELIC IO-07 (MH7493A) ZAJISTUJE DALSI SNIZENI FREKVENCE


---------------------------- 1 ----------------------------
-------------------------------------------------------------


POSTUPUJICIHO SIGNALU VYDELENIM 8. ZA NIM NASLEDUJE RIZENY
DELIC DVEMI SESTAVENY Z OBVODU IO-06 (MH7474/09) A HRADEL IO-
05 (MH7400/06,08,11). FUNKCE TOHOTO OBVODU SPOCIVA V TOM, ZE
PODLE HODNOTY BITU PC0 (VYSTUPNI DATOVY BIT Z MIKROPOCITACE),
ZAPSANEHO DO POMOCNEHO KLOPNEHO OBVODU IO-06 (MH7474/05),
OTEVIRA BUD PRIMOU CESTU NEBO CESTU PRES DELIC DVEMI. TIM JE
PROVADENA ZMENA PERIODY ZAPISOVANEHO SIGNALU V ZAVISLOSTI NA
HODNOTE DAT.

   TAKTO UPRAVENY SIGNAL PROMENNE PERIODY POSTUPUJE NA
DEKADICKY DELIC IO-04 (MH7490A), KTERY ZAJISTI VYDELENI
ZAKLADNI PERIODY NA DESET STEJNYCH CASOVYCH USEKU. V KAZBEM Z
TECHTO  USEKU GENERUJE DEKODER IO-03 (MH7442) JEDEN  Z
POSLOUPNOSTI DESETI IMPULSU, JEZ SE VEDOU NA ODPOROVOU SIT
SESTAVENOU Z ODPORU R16, R18 AZ R27. JEJICH HODNOTY BYLY
VYPOCTENY TAK, ABY SIGNAL NA VYSTUPU MIC/AUX BYL APROXIMACI
SINUSOVEHO PRUBEHU. Z ODPOROVE SITE VYCHAZI SIGNAL SCHODOVEHO
PRUBEHU, KTERY JE JESTE UPRAVEN TVAROVE (C8,R15,C5,C7) I
AROVNOVE (R14,R17). ODPORY R16 AZ R27 BY MELY MIT PRESNOST 1 %
(V AMATERSKE PRAXI LZE RESIT VYBEREM Z VETSIHO MNOZSTVI).

   CTVRTY A OSMY IMPULS POSLOUPNOSTI SOUCASNE OVLADAJI
STAV R-S KLOPNEHO OBVODU IO-05 (MH7400/03,06). DESATY IMPULS
ZAJISTUJE ZAPIS VYSTUPNICH DAT PC0 DO POMOCNEHO KLOPNEHO
OBVODU IO-06 (MH7474/05).

   VSTUPNI SIGNAL Z MAGNETOFONU SE VEDE NA ZESILOVAC IO-01
(MAA741) A NA SHMITTUV KLOPNY OBVOD I0-02/MH7400/03-06.
UPRAVENY SIGNAL JE VEDEN NA NULOVACI VSTUPY CITACU A VYVEDEN
NA VYSTUPNI KONEKTOR JAKO SIGNAL SYNC. VZHLEDEM K TOMU, ZE
NEKTERE MAGNETOFONY OBRACEJI FAZI REPRODUKOVANEHO ZAZNAMU,
BYLO  NUTNE POUZIT PREPINACE "INV" UMOZNUJICIHO  ZPETNE
OBRACENI FAZE. PRI ZAZNAMU VSAK MUSI BYT SPINAC "INV" V
TAKOVE POLOZE, ABY BYLY NULOVACI VSTUPY CITACU PROPOJENY S
VYSUPEM IO-02/7400/06.

   HRADLO IO-02/MH7400/08 A TRANZISTOR T1-KC509 UMOZNUJI
PROGRAMOVE RIZENI MOTORKU MAGNETOFONU, RESP. POSUVU PASKY
KAZETY.

   TRANZISTOR  T2-KC509 UMOZNUJE PROGRAMOVE ZABLOKOVAT
VYSTUP GENERATORU SINUSOVKY, POKUD JE ZADOUCI ZAZNAMENAT
TICHOU PASAZ, NAPR. MEZERU MEZI DATOVYMI BLOKY A POD.

   PRI  ZAPISU JE CINNOST MODEMU TAKOVA,  ZE  PODLE
VYSTUPNICH  DAT  DIN,  KTERA  JSOU  MENENA  V  RYTMU
SYNCHRONIZACNIHO SIGNALU FRAME A ZAPISOVANA DO POMOCNEHO
KLOPNEHO OBVODU, SE MENI PERIODA ZAPISOVANEHO SINUSOVEHO
VYSTUPNIHO SIGNALU MIC/AUX. ULOHOU PROGRAMU JE ZDE SLEDOVAT
ZMENY SYNCHRONIZACNIHO SIGNALU FRAME A PRI DOSAZENI HODNOTY
LOG 1 VYSLAT DALSI BIT DATOVEHO SOUBORU NA DIN. OBECNE
PROGRAM ZAJISTUJE SPINANI POSUVU PASKY, ODBLOKOVANI CITACU
SIGNALY BLK1 A TBLK2, A ODBLOKOVANI GENERATORU SINUSOVKY
SIGNALEM BLKOUT.---------------------------- 2 ----------------------------
-------------------------------------------------------------


   PRI CTENI JE FUNKCE MODEMU PONEKUD SLOZITEJSI. SIGNAL Z
MAGNETOFONU (MON) SE ZESILI A UPRAVI NA OBDELNIKOVY PRUBEH V
SCHMITTOVE KLOPNEM OBVODU OBVODU IO-02/7400/03,06. POKUD SE
JEDNA O PRVNI KLADNOU PULPERIODU SIGNALU,  JSOU CITACE
NULOVANY JEDNICKOVYM SIGNALEM NA NULOVACICH VSTUPECH. V DRUHE
ZAPORNE PULPERIODE JE SIGNAL NA NULOVACICH VSTUPECH NULOVY A
CITACE ZAHAJI CINNOST. PRITOM VYSTUP OBVODU I0-06/MH7474/09
JE Z MIKROPOCITACE NASTAVEN DO JEDNICKY, TAKZE SE NACITAVA
RYCHLEJSI FREKVENCE. CTVRTYM IMPULSEM Z DEKODERU SE R-S
KLOPNY OBVOD NASTAVI DO JEDNICKY, TJ. CTENY DATOVY SIGNAL JE
V JEDNICCE. NYNI ZALEZI NA TOM, ZDA JDE O KRATKOU NEBO O
DLOUHOU PULPERIODU (TJ. ZDA BYLA ZAPSANA LOG 1 NEBO LOG 0).
PRI DLOUHE PULPERIODE SE VYGENERUJE TEZ OSMY IMPULS, KTERY
KLOPNY OBVOD R-S VYNULUJE, TOMU ODPOVIDA NULOVY CTENY DATOVY
SIGANL DOUT. POKUD JDE O KRATKOU PULPERIODU, KE GENERACI
OSMEHO IMPULSU NEDOJDE, NEBOT JSOU CITACE ZABLOKOVANY KLADNOU
PULPERIODOU NASLEDUJICIHO BITU, A TAK CTENY DATOVY SIGNAL
DOUT ZUSTANE JEDNICKOVY.

   ULOHOU PROGRAMU JE SLEDOVAT PRUBEH SIGNALU SYNC A VZDY
PRI NABEHU KLADNE PULPERIODY PRECIST HODNOTU BITU DOUT.
SOUCASNE MUSI BYT OVLADANY OSTATNI FUNKCE MODEMU, OBDOBNE JAK
TOMU BYLO PRI ZAPISE.

   DIODY D1 AZ D4 UMOZNUJI OPTICKY ZOBRAZIT STAV, VE
KTEREM SE MODEM NACHAZI. DIODA D1 URCUJE, KDY JE SPUSTEN
MOTOREK MAGNETOFONU. DIODA D4 OZNAMUJE, ZE MODEM JE V REZIMU
ZAZNAMU. DIODA D2 SVITI, JE-LI MODEM V REZIMU CTENI. JAKO
PRIZNAK CHYBY SLOUZI DIODA D3.9.2. OSAZOVANI A OZIVOVANI MODEMU
----------------------------------

   STEJNE JAKO U PROCESOROVE DESKY TAK I U DESKY S
PLOSNYMI SPOJI MODEMU PROVADIME NEJDRIVE VELMI PECLIVOU
KONTROLU PLOSNEHO SPOJE. VZHLEDEM K TOMU, ZE TENTO SPOJ NENI
GALVANICKY POCINOVAN (NEJDE O PROKOVENE OTVORY), VENUJEME
ZVLASTNI POZORNOST PRASKLINAM PL.OSNYCH SPOJU.

   PO OSAZENI VSECH SOUCASTEK PODLE PODKLADU UMISTENYCH V
PRILOZE (ROZMISTENI SOUCASTEK A SCHEMATA) PROVADIME OZIVOVANI
PODLE NASLEDUJICIHO POSTUPU:

1. ZKONTROLUJEME, ZDA VSECHNY PROPOJKY MEZI OBEMA STRANAMI
  DESKY S PLOSNYMI SPOJI JSOU PROPOJENE. TY PROPOJKY, U
  NICHZ  NENI  PROPOJENI ZAJISTENO VYVODEM  SOUCASTKY,
  PROPOJIME POMOCNYM DRATKEM.

2. PO PRIPOJENI K DESCE MIKROPOCITACE (KABELEM) A PRIPOJENI
  NAPAJECICH  NAPETI  PROMERIME,  ZDA  JE  NA  VSECH
  INTEGROVANYCH OBVODECH NAPAJECI NAPETI.

3. NA NUZ 10 KONEKTORU (REM) PRIVEDEME UROVEN LOG. 1., CIMZ


---------------------------- 3 ----------------------------
-------------------------------------------------------------


  SE ROZSVITI DIOTA D1. POKUD PRIPOJIME MAGNETOFON, PAK JE
  POVOLEN POHYB PASKY. PO PRIVEDENI UROVNE LOG. 0 NA VSTUP
  10 ZHASNE DIODA D1 A POHYB PASKY V MAGNETOFONU JE
  ZABLOKOVAN.

4. PREPINAC "INV" NASTAVIME DO TAKOVE POLOHY, PRI KTERE JE
  NA NULOVACICH VSTUPEK CITACU UROVEN LOG. 0. LOGICKOU
  SONDOU OVERIME, ZDA NA NOZI 7 KONEKTORU JE VSTUPNI SIGNAL
  (KMITOCET 512 KHZ). DALE PROVERIME CINNOST DELICE IO-
  08/7493A NA JEHO VYVODECH C. 12, 09 A 08.

5. PREPNEME PREPINAC ROZSAHU DO POLOHY 600 BD A LOGICKOU
  SONDOU OVERIME CINNOST DELICE IO-07/7493 NA VYSTUPU C.
  11.

6. LOGICKOU SONDOU PROVERIME CINNOST DELICE IO-06/7474 NA
  VYVODU C. 05.

7. NA NUZ C. 9 KONEKTORU (DIN) PRIVEDEME HODNOTU LOG. 0.
  LOGICKOU SONDOU ZJISTIME, ZDA JE SIGNAL Z IO-06/7474/05
  PRENASEN NA VYSTUP HRADLA IO-05/7400/11.

8. NA NUZ C. 9 KONEKTORU (DIN) PRIVEDEME HODNOTU LOG. 1.
  LOGICKOU SONDOU ZJISTIME, ZDA JE SIGNAL Z IO-07/7493/11
  PRENASEN NA VYSTUP HRADLA IO-05/7400/03.

9. PRO BODY 7. A 8. OVERIME LOGICKOU SONDOU PRENOS SIGNALU
  NA VYSTUP OBVODU IO-05/7400/03.

10. LOGICKOU SONDOU PROVERIME CINNOST CITACE IO-04/7490 NA
  JEHO VYSTUPECH C. 12, 09, 08, 11. NULOVACI VSTUPY (VYVODY
  02 A 03) MUSI MIT NIZKOU UROVEN NASTAVENOU PREPINACEM
  "INV".

11. LOGICKOU SONDOU PROVERIME CINNOST DEKODERU IO-03/7442 NA
  VSECH JEHO VYSTUPECH.

12. NA NUZ C. 13 (BLKOUT) PRIVEDEME SIGNAL S AROVNI LOG. 0.
  TIM  JE VYSTUP "MIC/AUX" ODBLOKOVAN (TRANZISTOR  T2
  UZAVREN) A POMOCI ZESILOVACE S REPRODUKTOREM (RESP.
  HLASITEHO PRIPOSLECHU PRI ZAZNAMU NA MAGNETOFONU) OVERIME
  SLUCHEM GENERACI SINUSOVEHO SIGNALU. KMITOCET TOHOTO
  SIGNALU LZE PREPINAT ZMENOU UROVNE SIGNALU NA NOZI C. 9
  KONEKTORU (DIN). NAHRAJEME NA MAGNETOFONOVY PASEK SIGNAL
  V DELCE NEJMENE 10 MIN.

13. PREHRAVANIM TAKTO ZISKANEHO SIGNALU Z MAGNETOFONU OVERIME
  POMOCI LOGICKE SONDY FUNKCI ZESILOVACE IO-01 A SCHMITTOVA
  KLOPNEHO OBVODU SESTAVENEHO Z HRADEL IO-02/7400/03,06.

14. OVERIME CINNOST MODEMU V BEZNEM REZIMU. ZAPLNIME URCITOU
  OBLAST  PAMETI ZNAMYM OBSAHEM (NAPR.  OPAKUJICI  SE
  POSLOUPNOSTI 00 11 22 ... FF). TUTO OBLAST NAHRAJEME PRI
  POLOZE PREPINACE RYCHLOSTI ZAZNAMU 2400 BD NEKOLIKRAT NA
  PASKU POMOCI STANDARTNICH PRIKAZU.


---------------------------- 4 ----------------------------
-------------------------------------------------------------15. TAKTO ZISKANOU POSLOUPNOST MNOHONASOBNE CTEME, PRICEMZ
  SOUCASNE  MENIME HLASITOST PREHRAVANI (U  LEVNEJSICH
  MAGNETOFONU MA POLOHA REGULATORU HLASITOSTI VLIV NA
  VYSTUP PRO VNEJSI ZESILOVAC). OZNACIME SI OBE MEZE
  HLASITOSTI (NEJNIZSI A NEJVYSSI), PRI KTERYCH SE OBJEVUJI
  PRI CTENI CHYBY. PRO BEZNY PROVOZ POUZIVAME PAK POLOHU
  UPROSTRED MEZI TEMITO HRANICEMI.
9.3. TESTOVANI MODEMU
----------------------

   TESTOVANI OZIVENEHO MODEMU PROVEDEME NEJLEPE TAK, ZE
ZAPLNIME  PAMET  SYSTEMU  DEFINOVANYM  OBSAHEM,  KTERY
MNOHONASOBNE NAHRAJEME JAKO DATOVY SOUBOR NA KAZETU. PRI
CTENI TAKTO VYTVORENICH ZAZNAHU SLEDUJEME, ZDA NEVZNIKAJI
CHYBY
10. ZKUSENOSTI Z PROVOZU MAGNETOFONU
-------------------------------------


   PRI POUZIVANI KAZETOVEHO MAGNETOFONU JE NUTNO DODRZET
NASLEDUJICI ZAKLADNI PRAVIDLA:


1.  DOPORUCUJE SE POUZIVAT PASEK ORWO K-60 CHROMDIOXID NEBO
   AUDIOSTAR HS-I60. POKUD BUDOU POUZITY PASKY JINEHO TYPU
   (NAPR. EMGETON), JE NUTNE JE PRED POUZITIM OTESTOVAT,
   NAVIC JE TREBA OMEZIT RYCHLOST PRENOSU DAT NA MAX. 2400
   BD.

2.  PASKY SKLADUJEME VZDY PREVINUTE AZ K ZAVADECI CASTI A
   UZAVRENE V OBALECH. PASKU NIKDY NEVYJIMAME Z MAGNETOFONU
   BEZ PREDCHOZIHO PREVINUTI (VYJMA PRIPADU MULTIBLOKOVEHO
   PREKLADU)

3.  PRI POUZITI MAGNETOFONU JINEHO TYPU NEZ K-10 JE TREBA
   UVAZIT, ZDA MA UROVNE NAPETI NA VSTUPU A VYSTUPU SHODNE
   S MAGNETOFONEM K-10. BYLA OVERENA SPOLEHLIVA FUNKCE
   MAGNETOFONU BRG MK-27.

4.  HLAVA MAGNETOFONU MUSI BYT ClSTENA PRAVIDELNE PRED KAZ-
   DYM POUZITIM K MAGNETOFONU PRILOZENYM CISTICIM PRIPRAV-
   KEM A JEDNOU ZA 10 HODIN PROVOZU-VYMYTA PROPYLALKOHOLEM.

5.  MAGNETOFON MUSI BYT VZDALEN OD VSECH ZDROJU ELMAG.
   POLI (OBVODY OBRAZOVKY,  TRANSFORMATORY ATP.). VLIV
   OKOLNIHO  ELMAG. POLE NA MAGNETOFON LZE OVERIT V REZIMU


---------------------------- 5 ----------------------------
-------------------------------------------------------------


   ZAZNAMU S  HLASITYM PRIPOSLECHEM, KDY PREMISTOVANIM A
   NATACENIM  MAGNETOFONU NAJDEME JEHO POLOHU S NEJMENSIM
   SLYSITELNYM  BRUMEM.

6.  MAGNETOFON MUSI BYT V BEZVADNEM STAVU. TO SE TYKA JAK
   HLAVY  TAK I MECHANICKE CASTI MAGNETOFONU.  NELZE
   DOCILIT  SPOLEHLIVE CINNOSTI, POKUD VLIVEM OPOTREBENI
   MAGNETOFONU  (NEBO VADNYCH KAZET) JE SLYSITELNE ZNACNE
   KOLISANI  RYCHLOSTI POSUVU PASKY.

7.  PASKY MUSI BYT SKLADOVANY V MISTE VZDALENEM OD VSECH
   ZDROJU  ELMAG.  POLI, NEJLEPE V UZAVREME PLECHOVE
   KRABICI.
11.  NAVOD K POUZITI MODEMU MAGNETOFONU
========================================


POPIS OVLADACICH A INDIKACNICH PRVKU
------------------------------------

   VSECHNY OVLADACI A INDIKACNI PRVKY SE NACHAZEJI NA
CELNI STENE SKRINKY MODEMU. V JEJI PRAVE HORNI CASTI JSOU
UMISTENY CTYRI PREPINACE PRO VOLBU RYCHLOSTI PRENOSU DAT A
JSOU OZNACENY "600", "1200", "2400" A "4800" (U POCATECNI
SERIE STAVEBNICE BYL MISTO CTYR PREPINACU POUZIT JEDINY
OTOCNI PREPINAC). PRO SPOLUPRACI S MIKROPOCITACEM PLAN80A SE
DOPORUCUJE RYCHLOST 2400 BD, PRO KTEROU JSOU VYTVARENY
VSECHNY CASOVE SMYCKY V OVLADACIM PROGRAMU MODEMU. BEZE ZMEN
LZE POUZIT RYCHLOSTI NIZSI (600 A 1200 BD), POUZE SE
PRISLUSNE PRODLOUZI VSECHNY CEKACI DOBY (NAPR. MEZERY MEZI
JEDNOTLIVYMI BLOKY ZAZNAMU NA KAZETE). PRO RYCHLOST 4800 BD
JE TREBA POUZIT ZVLASTNICH UZIVATELSKYCH PROGRAMU A TAKTEZ
VYBRANYCH KAZET PRO MAGNETOFON. TATO RYCHLOST SE POUZIVA PRO
ARCHIVACI VETSIHO MNOZSTVI DAT.


P O Z O R !

SOUCASNE SMI BYT STISKNUT POUZE JEDEN ZE CTYR PREPINACU VOLBY
RYCHLOSTI  PRENOSU DAT (U OTOCNEHO PREPINACE JE  TENTO
POZADAVEK SPLNEN VZDY). NENI DOVOLENO PREPINAT RYCHLOST DAT
BEHEM PROVOZU MIKROPOCITACE (NUTNO JEJ VYPNOUT).

   VE  STREDNI CASTI CELNI STENY SKRINKY MODEMU  SE
NACHAZEJI DVA PREPINACE. PRVNI - OZNACENY "INV" - SLOUZI K
INVERZI VSTUPNIHO SIGNALU PRO MAGNETOFONY, KTERE OBRACEJI
FAZI CTENEHO SIGNALU OPROTI SIGNALU ZAZNAMENANEMU. TOTO
TLACITKO SE POUZIVA V PRIPADE, KDY NEMUZEME PRECIST ZAZNAM ZE
ZAPUJCENE NEBO KOUPENE (V DRUZSTVU DRUKOV NAHRANE) KAZETY.
PAK VE STLACENE POLOZE TLACITKA JE PROVADENA INVERZE CTENEHO
SIGNALU. TIM JE ZAJISTENA KOMPATIBILITA MEZI RUZNYMI DRUHY


---------------------------- 6 ----------------------------
-------------------------------------------------------------


MAGNETOFONU.  DRUHE TLACITKO - OZNACENE "MOT" - UMOZNUJE
SPUSTIT MOTOREK MAGNETOFONU (NAPR. PRO PREVIJENI PASKY) BEZ
OHLEDU NA TO, V JAKE AROVNI JE SIGNAL PRO RIZENI MOTORKU Z
MIKROPOCITACE.

   V LEVE DOLNI CASTI CELNI STENY SKRINKY MODEMU JSOU
UMISTENY INDIKACNI DIODY "LED", JSOU OZNACENY "RD", "WR",
"ER" A "MO". DIODA "RD" SVITI TEHDY, POKUD JE OVLADACI
PROGRAM MODEMU V REZIMU CTENI BLOKU. DIODA "WR" SVITI TEHDY,
POKUD JE OVLADACI PROGRAM V REZIMU ZAZNAMU BLOKU. DIODA "ER"
SVITI TEHDY, DOJDE-LI Z NEJAKEHO DUVODU KE VZNIKU CHYBY. TATO
DIODA SVITI DO TE DOBY, NEZ JE PROGRAM OVLADANI MODEMU
INICIALIZOVAN PRIKAZEM "J" (V MONITORU). DIODA "MO" ODPOVIDA
STAVU SIGNALU MIKROPOCITACE PRO RIZENI POHYBU MOTORKU. POKUD
SVITI, JE POHYB MOTORKU ODBLOKOVAN.PRIPOJENI MODEMU K MIKROPOCITACI
--------------------------------

   MODEM JE S MIKROPOCITACEM PROPOJEN POMOCI KABELU, JEHOZ
SCHEMA JE V PRILOZE A KTERY TVORI NEDILNY CELEK S KABELEM PRO
KLAVESNICI. NA SCHEMATU MODEMU JE TENTO KONEKTOR OZNACEN
CISLY JEDNOTLIVYCH NOZU VE CTVERECKU. KONEKTOR JE UMISTEN NA
ZADNI STRANE SKRINKY (MA 24 POLU).P O Z O R !

KONEKTOR MUSI BYT PRIPOJEN TAK, ABY SI CISLA POLU NA VIDLICI
I NA ZASUVCE VZAJEMNE ODPOVIDALY. OPACNE PRIPOJENI MODEMU
MUZE ZAPRICINIT JEHO POSKOZENI. PRIPOJOVANI (ODPOJOVANI)
KABELU MODEMU K MIKROPOCITACI LZE PROVADET POUZE V JEHO
VYPNUTEM STAVU.PRIPOJENI MODEMU K MAGNETOFONU
------------------------------

   S MAGNETOFONEM JE MODEM PROPOJEN POMOCI TRIVODICOVEHO
STINENEHO KABELU S PETIKOLIKOVYM KONEKTOREM, KTERY JE NA
SCHEMATU MODEMU OZNACEN CISLEM KOLIKU V KOLECKU. TENTO KABEL
JE JEDNIM KONCEM PRIPOJEN K OBVODUM MODEMU, NA JEHO DRUHEM
KONCI  SE NACHAZI VIDLICE PETIKOLIKOVEHO KONEKTORU DIN.
PREDPOKLADA SE STANDARTNI PROPOJENI JEDNOTLIVYCH PRTVODU V
KONEKTORU MAGNETOFONU:


        VYVOD        VYZNAM

         1    VYSTUP SIGNALU Z MODEMU
             (NAHRAVACI VSTUP MAGNETOFONU)


---------------------------- 7 ----------------------------
-------------------------------------------------------------


         2    STINENI
         3    VSTUP SIGNALU DO MODEMU
             (VYSTUP SIGNALU Z MAGNETOFONU)
         4    RIZENI OTACENI MOTORKU


   PREDPOKLADA SE, ZE MAGNETOFON UMOZNUJE VNEJSI RIZENI
OTACENI MOTORKU. OTACENI MOTORKU SE RIDI UZEMNENIM VYVODU 4
KONEKTORU (MOTOREK SE ZASTAVI) NEBO PONECHANIM TOHOTO VYVODU
V "PLOVOUCIM" STAVU (MOTOREK SE MUZE OTACET). SPINACEM JE
TRANZISTOR. JEHOZ KOLEKTOR JE PRIPOJEN NA VYVOD 4 KONKTORU.
TENTO PRINCIP VYHOVUJE MAGNETOFONUM K-10 (VYROBY TESLA) NEBO
MK-27 (VYROBA BRG MARARSKO).


P O Z O R !

RIZENI  OTACEK MOTORKU JE NUTNE PRO  SPRAVNOU  CINNOST
OVLADACIHO PROGRAMU. MAGNETOFONY, KTERE RIZENI NEUMOZNUJI,
NELZE BEZ APRAVY PUUZIT.

---------------------------- 8 ----------------------------  PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE PRO PLAN 80 A
  ----------------------------------


Připojení klávesnice TS 520004 je provedeno pomocí
propojovací desky klávesnice, která je součástí
sestavy součástek stavebnice;

1 ks klávesnice TS 5220004

1 ks plošný spoj

1 ks MH 7474

1 ks KP 507

1 ks telefonní vložka

1 ks ker, kondenzátor 100n

1 ks rezistor 33R

2 ks rezistor 1K

8 ks rezistor 10K

5 ks dioda KA 206Po osazení součástek podle osazovacího výkresu
připojíme klávesnici TS 5220004. Zhotovíme si
příslušný propojovací kabel s konektory a při-
pojíme klávesnici k procesorové desce. Řídíme
se přiloženým výkresem připojení klávesnice.
Zapojením telefonní vložky (sluchátka) do-
cílíme při stisknutí tlačítka klávesnice zvu-
kové kontroly a programové funkce BEEP..
KLÁVESNICE TS 5220004


KLÁVESNICE TS 5220004


KLÁVESNICE TS 5220004

Stavebnice mikropočítače PLAN 80 A
B A L Í C Í     L I S T
Č.NÁZEVTYPHODNOTAks
1.RezistorTR 2123R31
2.RazistorTR 21233R2
3.RezistorTR 21247R1
4.RezistorTR 212150R1
5.RezistorTR 212270R2
6.RezistorTR 212390R2
7.RezistorTR 212470R2
8.RezistorTR 212560R3
9.RezistorTR 212680R2
10.RezistorTR 212820R1
11.RezistorTR 2121K9
12.RezistorTR 2121K222
13.RezistorTR 2121K512
14.RezistorTR 2121K82
15.RezistorTR 2122K24
16.RezistorTR 212 3K92
17.RezistorTR 2124K72
18.RezistorTR 2126K81
19.RezistorTR 21210K8
20.RezistorTR 21256K1
21.RezistorTR 21282K2
22.RezistorTR 212470K1
23.   TrimrTP 0082K21
24.KondenzátorTK 75410p1
25.KondenzátorTK 754470p2
26.KondensátorTK 7242n21
27.KondenzátorTK 74422n1
28.KondenzátorTK 78333n42
29.KondenzátorTK 783100n4
30.KondenzátorTC 215470n1
31.KondenzátorTE 13115M3
KondenzátorTE 13222M1
KondenzátorTE 13147M6
32.IOMH 32053
IOMH 32121
IOMH 32161
 
c.NÁZEVTYPHODNOTAks
IOMH 74002
IOMH 74041
IOMH 74051
IOMH 74102
IOMH 74 164 1
IOMH 74421
IOMH 74744
IOMH 7490 A1
IOMH 7493 A6
IOMH 74963
IOMH 74S005
IOMH 74S041
IOMH 74S101
IOMH 74S201
IOMH 74S741
IOMH 82241
IOMH 82281
IOMHB 21144
IOMHB 2716 C3
IOMHB 8080 A1
IOMHB 8255 A1
IOMHB 82821
IOUCY 74 1574
IOUCY 74862
IOUCY 74S081
IOMAA 7411
33.DiodaKA 20611
DiodaKZ 1411
Dioda LEDLQ 1101rudá2
Dioda LEDLQ 1401žlutá3
Dioda LEDLQ 1701zelená2
TranzistorKC 5092
TranzistorKF 5071
34.Patice IOTX 787 54 0140 pólů1
Patice IOTX 787 52 4124 pólů3
35.KonektorWK 462 03/Nvidl. 36 P.1
KonektorWK 465 13/Wzás. 36 P.1
KonektorWK 462 65/Nvidi. 24 P.2
 
č.NÁZEVTYPHODNOTAks
KonektorWK 465 45/Wzás. 24 p.2
KonektorWK 462 05/Nvidl. 12 p.1
KonektorWK 465 39/W   zás. 12 p.1
KonektorTY 611 21 00vidl. souos.1
Konektor6AF 897 775. p. vidl.1
36.KrystalKD 2/1318,432 MHz   1
37.IsostatPřepínač2 p.2
Otoč. přep.WK 533 251
MikrospínačWH 559 001
38.Objímka LED2 RK 2004
KnoflíkWK 243 031
HrnatnikGΦ 122
Rozpraš, zátka   4
39.Telef. vložka3 FE 562 061
40.KlávesniceTS 5220041
41.KrabičkaK51
42.Plošný spojPLAN 80 Azákl. deska1
Plošný spojMODEMMGF1
Plošný spojPřipojeníklávesnice1
43.VodičMK 3 x 0,3535 Cm1
44.NálepkaMODEM1
45.Dist. trub.Φ 6 x 101
Dist. trub.Φ 6 x 134
Šroub02 1151M 2,5x204
Matice02 1401M 2,54
46.ManuálPLAN 80 A1
Návod sestav.MODEM +klávesnice1
47.VF MODULSestava1


Obsah:ÚVOD | Novinky | 8 Bitů | Příslušenství | Drobnosti | TTL | Kontakt


SAPI-1 | ONDRA | PMI-80 | PMD-85 | klony PMD-85 | klony SM50/40 | PETR | PLAN-80A | IQ151 | TNS | FK-1 | HVĚZDA


8 bity / PLAN-80A

Návod na připojení MODEMU magnetofonu a připojení klávesnice TS 5220004.SAPI.cz - web o československých osmibitech, zejména SAPI-1. Provozuje EC1045 od roku 2011
Za korekce češtiny dekuji: MELSOFTovi, Silliconovi, Martinu Lukáškovi a NOSTALCOMPovi

Když začínám blbnout z 8bitů tak se chodím léčit mezi otaku.
Animefest.cz